Laatst bijgewerkt: 
14-10-2022

Gem. Sittard-Geleen-Born.

 Munstergeleen.

       Munstergeleen is een plaatst in de gemeente Sittard-Geleen-Born in de provincie Limburg. Vanaf 1810 was Munstergeleen een zelfstandige gemeente.
       De gemeente werd echter bij de grootschalige gemeentelijke herindeling in Limburg in 1982 opgeheven en bij de voormalige gemeente Sittard gevoegd.
       De kapel van Pater Karel is een bekend bedevaartsoord in Munstergeleen. Joannes Andreas (Karel) Houben (Geleen, 11 december 1821- Dublin
       5 januari 1893) was een Nederlandse pater van de congregatie der Passionisten. Op 3 juni 2007 werd hij heilig verklaard.
       Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

        

        01 - Munstergeleen-Pater Karelstraat;  Gevel corpus tegen de Kapel van Pater Karel.
        Dit houten copus is afkomstig van een voormalig wegkruis uit Susteren.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        02 - Munstergeleen-Asbroekstraat;  Gevelkruis met doodshoofd.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        03 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;  Gevelsteen met de letters J.V. en kruisje.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

        04 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;  Gevelkruis met de tekst:  Bid voor ons.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

            

    

        05 - Munstergeleen-Geleenderweg;   Gietijzeren wegkruis met een bescherming om het corpus
        omstreeks 1998. Op zaterdag 30 oktober heeft pastoor H. Broers het gerestaureerde gietijzeren kruis
        opnieuw ingezegend. Van orgine is het een grenskruis. 30 jaar geleden hebben de heren Krekels en
        Vroemen dit gietijzeren kruis hier geplaatst. (1968) In 1998 is het van zijn corpus beroofd en de
        echtgenoten mevr. Krekels-Feijen en Vroemen-Senden namen toen het initiatief om een kastje om het
        kruis te bevestigen. In 2010 werd het kruis gerestaureerd door de firma Meiers uit Stein en de Ver.
        Sittards Verleden zorgden voor de herplaatsing. In 2013 is het hier verdwenen en herplaatst te
       Sittard aan de Watersleyerhof.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        

           

    

        06 - Munstergeleen-Kruisstraat-Lichtenberg;  Gietijzeren kruis met de beeltenis van Maria en de
        apostel Johannes. Anno 1919.Het geheel staat op een keiensokkel.  Type Egelie;  I I A b 10

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

          

          

        

          

        07 - Munstergeleen-Overstraat-Lichtenbergstraat;  Gietijzeren wegkruis Anno 1874.
        Het kruis heeft in 2012 een grondige restauratie ondergaan. Op 27 mei trok de Pinksterprocessie
        door Munstergeleen en tijdens de processie werd het kruis aan de Overstraat opnieuw ingezegend
        door pastoor Harrie Broers. Het kruis is gerestaureerd door de Wijkraad en van Kruisen en Kapellen
        Munstergeleen.  Type Egelie;  I I A b 10.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        08 - Munstergeleen-Kleine Kommel-Haagstraat;  Oud houten kruis waarvan het corpus al is
        verdwenen. Het houten kruis verkeerd in zeer slecht staat. In 2014 was het verdwenen.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

         

        09 - Munstergeleen-Erkensweg-Smidserweg;  Gietijzeren kruis met Maria en de apostel Johannes.
        Hier stond al voor 1958 een wegkruis dat in 1958 moest wijken voor nieuwbouw. Het wordt
        onderhouden door dhr. Brands. Het huidige kruis is in juli 1973 geplaatst. Type Egelie;  I I A b 10.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

     

        10 - Munstergeleen-Bronkboomstraat;  Houten kruis met corpus staande op een sokkel van kleine keien.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

       

        11 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;   Aparte vorm van dit houten gevelkruis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

            

        12 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;   Gietijzeren kruis tegen de woning van huisno 8C.
        Type Egelie;  I I B b 7.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        13 - Munstergeleen- Geleenstraat no 2B; Houten gevelkruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

        14 - Munstergeleen-Haagstraat no 20;  Gevelkruisje hoog aan de gevel van pand no 20

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

        15 - Munstergeleen-Haagstraat no 13;  Houten gevelkruisje met vliegerdak.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        16 - Munstergeleen-Petersstraat no 25;  Houten gevelkruis aan de gevel van dit Café.
        Kruis was in 2014 verdwenen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        17 - Munstergeleen-Sittarderweg;  Boomkruis aan de Sittarderweg.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        18 - Munstergeleen-Burg. Smeetsstraat;  Kapel met kruis. Tekst; Ga hier niet voorbij zonder een
        avé tot mij.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

           

        19 - Munstergeleen-Peterstraat-Geleenstraat no 2;  Houten gevelkruis.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        20 - Munstergeleen-Abshoven-Voormalig klooster;  In de tuin van het voormalige zuster klooster
        staat deze Lourdes grot met kruisje erop.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        21 - Munstergeleen-Kerkstraat-Pancratiusstraat;  Houten centraal kerkhofkruis.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        22 - Munstergeleen-Haagstraat:  Smeedijzerenkruis.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        23 - Munstergeleen- Abshoven no 18;  Houten gevelkruisje met afdak. Tinnen corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        24 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat no 8B;  Houtenkruisje aan de gevel van de binnenhof van
        deze zeer oude boerderij.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        25- Munstergeleen-Petersstraat:   Houten gevelkruis dat vermoedelijk is verdwenen

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        26- Munstergeleen-Pater Karelweg-Tuin;  Granieten kruis op zuil dat gemaakt is door Jo Straver in 2012.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        27- Munstergeleen-Pater Karelweg-Tuin;  Granieten kruis met het opschrift:  IHS.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

        28- Munstergeleen-Pater Karelweg-Tuin;  In de tuin achter de kapel van Pater Karel staat dit gietijzeren wegkruis. Het is na 2012 geplaatst.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        29- Munstergeleen-Abshoven;Tegen de gevel van de oude kloosterkapel wat nu een Brasserie is, staat dit groot en zwaar smeedijzeren kruis dat hier geplaatst is in 2016.

======================================================================================================================================================================================

        

         30- Munstergeleen- P.C. Houbenstraat:  Dakkruis op het dak van Pater Karelhoeve.

========================================================================================================================================================================

        

      31- Munstergeleen- P.C. Houbenstraat:  Dakkruis op de Pater Karel kapel.

===========================================================================================================================================================================

      

      32- Munstergeleen- P.C. Houbenstraat:  Dakkruis op de Pater Karel kapel.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      33- Munstergeleen- Geleenderveldweg:  Smeedijzeren kruis hier langs deze veldweg.
      Het kruis bezit geen corpus.  Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

=====================================================================================================================================================================================

       

      

        40 - Munstergeleen-Pater Karelstraat-Tuin;  Lourdesgrot in de tuin van Pater Karel.

=============================================================================================================================================