Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gem. Sittard-Geleen-Born

     Limbricht.

         Limbricht is een kerkdorp in Nederlands Limburg, in de gemeente Sittard-Geleen-Born. Het dorp licht ten westen van Sittard, aan de rand van het
         gebied dat als "Graetheide" wordt aangeduid en aan de rand van het Limbrichterbos.  Er wonen circa 2585 inwoners. Tot 1982 was Limbricht een
         zelfstandige gemeente.

         Bron: Wikipedia

=============================================================================================================================================

           

        

        

           

         

          

        

        

        01 - Limbricht-Bovenstraat;  Op de grens tussen Limbricht en Einighausen aan de rechterkant van
        de weg staat een groot stenen kruis uit 1747, dat teruggevonden is in een mestvaal. Het onderste
        gedeelte is een reliŽf van Maria, Mater Dolorosa, de moeder van smarten. Deze Maria figuur is
        staande afgebeeld, terwijl een zwaard haar hart doorboord. De volgende Latijnse tekst staat op de
        voet van het kruis;

        CrVCIfIXVs est DVX tVtor MeVs pII qVI transItIs state CrVCIfIXVM eX Voto aDorate.
        Hanc crucem ex devotione erexerunt quidam parochiani ex Limbricht et Einighausen.
Wat betekend;

        Gekruisigd is mijn leider en beschermer Gij vromen, die voorbijgaat, blijft staan  Aanbid de
        gekruisigde uit godsvrucht. Dit kruis hebben enige parochianen uit Limbricht en Einighausen
        opgericht.

       
In de hoofdletters van de 1e regel wordt het jaartal 1747 weergegeven en ook in de 3e en 4e samen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

        02 - Limbricht-Provincialeweg-Trichterweg;  Hardstenen kruis. Beheer: Buurtvereniging.
        Corpus; Gietijzer jaren 90 tig v/d 20 eeuw.Tekst; Heer besjerm os kenjer. Soortkruis; Devotiekruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

      

        03 - Limbricht-Allee; Gietijzeren kruis. Eigenaar; Gemeente Sittard-Geleen. Tekst; Heer beschut ons
       
Geadopteerd door Schutterij Sint Salvius.  Soortkruis;  Devotiekruis. Type Egelie;  I I B b 2.1

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

          

        

      

         04 - Limbricht-Pagestraat-Burg. Nelissenstraat;  Het pastoor Pagekruis.
        14.11.1813 - 14.1.1814  Bij hun terugkeer van de volkerenslag bij Leipzig werden ruim 7000 door

        ziekte overvallen Franse soldaten door pastoor Page en zijn parochianen verpleegd in kasteel
        Limbricht. Overleden en bergraven op het Franse kerkhof: 683 soldaten  73 parochianen.

       
Eigenaar; Gemeente Sittard-Geleen.  Soortkruis; Devotie-Oorlogsherdenkingskruis. Het houten kruis
        is enige jaren geleden gerestaureerd en vervangen door een RVS kruis alsmede de omgeving van het
        kruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

     

        05 - Limbricht-Onderste Sittarderweg;  Op de grens van Limbricht en Sittard staat dit oude mooie
        smeedijzeren grenskruis. het kruis heeft een gietijzeren corpus. Vroeger hing er een tekstplaatje op
        met de tekst; O zondaar gaat gij zo voorbij  En slaat geen enkel oog op mij?

                           Die eens voor U uit liefde groot  Gestorven is den bitteren dood.

       
Om het kruis heen staat een ijzeren hekwerk.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


         

     

        06 - Limbricht-Klinkekoulseweg-Vossendael;  Gietijzeren kruis op de hoek van de Klinkekoulseweg
        en de Vossendael. Het kruis heeft een tekstbordje met de tekst;  Heer reis met ons mee.

       
Type Egelie;  I I A b 4.1

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

      

    

        07 - Limbricht-Burg. v Boxtelstraat-Past. Janssenstraat;  Het memoriekruis van Jos van Thoor.
        Hij verongelukte hier bij het oversteken van de spoorbaan op 24 augustus 1894. Het is een gietijzeren-
        kruis van het type Egelie;  I I B b 2.1

       Rob Kooimans berichte mij het volgend:
       Volgens de Delpher kranten is Jos van Thoor verongelukt op 24 aug. 1891 i.p.v. 1894. Hij kwam om het leven als gevolg van een ongeluk met een op hol geslagen paard.
       Het krantenbericht:  Jozef Van Thoor, geboren te Susteren, een oppassende dienstknecht van den heer H.Nelissen, bierbrouwer te Limbricht, ging met een jong paard
       klaver halen; het paard ging op hol, en de enkele toeschouwers, ofschoon een ongeluk voorziende, konden hem niet behulpzaam zijn. De ongelukkige voerman kon het
       paard niet tot staan, zelfs niet tot eenig bedaren brengen.  Hij raakte haast geen grond met zijne voeten, in zulk een dolle vaart ging het voort.
       Na een eind weegs zoo voortgehold te hebben, raakt het rad een dikken steen en daardoor bracht de karboom hem zulk een forschen stoot in de zijde toe,

     
 dat hij viel, en het rad hem nog over schouder en borst ging. De inwendige verminking door den stoot zou reeds den dood tot gevolg gehad hebben.
       De getuigen van deze ijzingwekkende gebeurtenis snelden toe, doch konden slechts een lijk opnemen.

       Aldus de Vehlooch Courant  29-08-1891.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        08 - Limbricht-Beekstraat no 44;  Houten kruis met vliegerdak. Corpus van gietijzer.
        Het kruis is geplaatst ter nagedachtenis aan Peter Camps, die veel heeft gedaan om de Limburgse
        Cultuur uit te dragen. Soortkruis; Gedachteniskruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        09 - Limbricht-Platz-Kerkhof;  Oud gietijzeren kruis met naambordje.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

        10 - Limbricht-Platz-kerkhof- Missiekruis uit 1925. Tekst; Herinnering aan de H. Missie van 1925.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       21- Limbricht-Pastoor Janssenstraat-Groukelstraat;  Kleine open kapel zonder beeld in 1970.

============================================================================================================================================