Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gem. Sittard-Geleen-Born.

        Holtum.

     Holtum is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Sittard-Geleen-Born in de Nederlandse provincie Limburg. In 2007 woonden er ongeveer
        1200 mensen. Tot 2001 behoorde Holtum bij de gemeente Born, die is opgegaan in de gemeente Sittard-Geleen-Born.
        Bron: Wikipedia.
   

=============================================================================================================================================

        

        01 - Holtum- Panneshofweg-Ankerweg;  Kruis Meuffels-Mols. De overledenen van Klein Holtum
        werden begraven in Holtum. Op een kar zonder "Heugsels" werd een "Sjauf Streu gelag", waar men
        de kist op plaatste. De kar reed tot aan het kruis bij Meuffels-Mols en vanaf daar droeg men de kist
        naar de kerk in Holtum. Op het ranken smeedijzeren kruis zijn op de kop van de bovenbalken en links
        en rechts op de zijbalken tulp motieven aangebracht. Het corpus is van brons. In 1895 kocht André
        Brouwers en Elisabeth Geijen de grond en bouwden er een huis op. Of het kruis toen geplaatst is
        blijft een vraag. Het staat op een steen die ingemetseld is in de muur van het huis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        02 - Holtum-Martinusstraat-kerk;  Oud gietijzeren grafkruis op het oude kerkhof bij de Martinuskerk.
        Aan het voeteneind van het kruis Maria en de apostel Johannes. Type Egelie;  I I A b 10.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        03 - Holtum-Martinusstraat-kerk;  Groot houten kruis in de kapel van het familiegraf van de familie
        Janssen-Quix en Janssen-Houben.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        04 - Holtum-Molenveldweg-kerkhof;  Oud groot houten centraal kerkhofkruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        05 - Holtum- Molenveldweg-kerkhof;  Het nieuwe centraal kerkhofkruis, daar waar de absoute
        wordt gegeven.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        

       

        10 - Holtum- Kleine Laakweg; Kapel opgetrokken uit bakstenen en afgesloten met een smeedijzeren
        hek en glazen deur. De kapel is gewijd aan O.L.Vrouw. Maria is omringd door 4 engelen.

=============================================================================================================================================