Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gem. Sittard-Geleen-Born

   Guttecoven.

      Guttecoven (Limburg: Göttekaove)  is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Sittard-geleen-Born in de Nederlandse provincie Limburg.
          Op 1 januari 2004 woonden er ca 1300 mensen.  Guttecoven ligt ten westen van Limbricht. Van 1800 to 1982 behoorde Guttecoven tot de gemeente
          Limbricht. De toenmalige gemeente Limbricht ging op haar beurt gelijktijdig weer op in de gemeente Sittard. Vanaf 2001 is Guttecoven een van de
          kerkdorpen behorende bij de gemeente Sittard-Geleen-Born.  De oudste vermelding van Guttecoven is uit 1336. De naam  Guttecoven is een
          samenvoeging van de familienaam "Gutto" (of Gudo) en "hoven" of woonhuis. Dus kortweg "woning van Gutto".
          Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

        

  

        01 - Guttecoven-Beukenboomsweg;  Stenen kruis. Vermoedelijk een oud grafkruis. Het bezit een
        porseleinen corpus.Tekst; Het kruis van Christus is onze kracht in tijd en eeuwigheid Heilig jaar 2000

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================       

    

 

        02 - Guttecoven-Einighauserweg-Kerkstraat;  Nieuw granieten kruis dat afkomstig is van het
        kerkhof te Guttecoven. Het is een hardstenen kruis en werd in 1952 geplaatst op de begraafplaats.
        Een klein metalen corpus siert thans dit wegkruis en in de voet is een gedenkplaat ingemetseld met
        de tekst;  Mijn Jezus Barmhartigheid. Het kruis werd op 4 oktober 2008 ingezegend door pastoor
        P.L.M. Bronnenberg.    

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

        03 - Guttecoven-Wijnrankenstraat-Dorpstraat;  't Kruuts onger de buim. Opnieuw ingezegend op
        zaterdag 2 nov. 2004 door pastoor Bronnenberg. Het kruis is waarschijnlijk geplaatst op het einde van
        de 19e eeuw door de bewoners van pand no 1 aan de Wijnrankenstraat. Zowel corpus als kruis
        waren van hout. Waarschijnlijk rond 1920 is het vervangen door het smeedijzeren kruis. Het corpus
        van het gerestaureerd kruis werd op 19 juni 2004 opnieuw geplaatst. Meestal staat het gezicht van het kruis
        namelijk gericht naar de kerk. Hier is dat duidelijk niet het geval. Rondom het wegkruis stonden drie kastanje bomen.
        In 1920 zijn de kastanjebomen vervangen door lindebomen. In 1980 werd de sokkel vernield en vervangen door
        een gemetselde sokkel.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

 

        20 - Guttecoven-Veersestraat-Rijstraat;  O.L.Vrouw van Goede Raad. Volgens de sluitsteen in de
        topgevelsteen is de kapel in 1955 gebouwd en de namen van Ger Salden en Gertr. Tummeers staan
        hierin gebeiteld. Op een marmeren altaar staat een polychroom Mariabeeld met kindje Jezus op de
        rechterarm. Aan de rechter zijgevel van de kapel hangt in een muur nis een kruisbeeld.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

        11 - Guttecoven-Steenakkerweg;  Bakstenen kapel met zadeldak die in de eerste helft van de 19e
        eeuw door Corelis Solberg is gebouwd. De kapel diende tijdens de processies als rustaltaar tot rond
        1900 was het een kruiskapel. Na 1900 is het een Mariakapel. Momenteel is het een Mariakapel van
        Maria van Lourdes. Voor Maria knielt de kleine Bernadette.

=============================================================================================================================================