Laatst bijgewerkt:  14-10-2022                                                                Gem. Sittard-Geleen-Born

Grevenbicht

        Grevenbicht (limburgs: Beeg) is een kerkdorp in Nederlands Limburg, deel uitmakend van de gemeente Sittard-Geleen-Born.  Het aantal inwoners
        in 2006 was 2500. Grevenbicht was tot 1982 een zelfstandige gemeente. Van 1982 tot 2001 maakte Grevenbicht deel uit van de gemeente Born.
        Grevenbicht is vooral bekend vanwege de jaarlijkse Pinksterprocessie. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw was Grevenbicht ook bekend vanwege
        de daar gehouden Wereldvrijgezellencongressen. Over de Maas vaart een voet-fietsveer naar het Belgische Rotem (Dilsen-Stokkem)
        Bron: Wikipedia

=============================================================================================================================================     

          

        

        01 - Grevenbicht-Beneluxlaan;  In 1958 hebben de heren Hulsman, burgemeester Corten en
        Wethouder Cramers met pastoor Franck
het initiatief genomen om een kruis te plaatsen in de Nieuwe
        Buurt. Hub Hermans, Lei Wanten en Therése Urlings hebben de achterwand opgetrokken van Maas-
        keien. Het corpus is vervaardigd door Piet Killaars uit Maastricht. Pastoor Franck heeft het kruis
        ingezegend.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

      

          

        02 - Grevenbicht-Merovingerstraat;  Door de gemeentelijke herindeling in 1982 zijn diverse straat-
        namen gewijzigd. Zo is de vroegere Molenweg veranderd in Merovingerstraat. Waar voorheen 'n
        houten veldkruis stond staat nu een gietijzeren grafkruis. In de voet van dit kruis in een nis  zijn twee
        vrouwen afgebeeld Maria en Maria Magdalena. Boven de nis een meegegoten tekstplaatje met de
        tekst;  Blief effe bie mich. Is in de buurt iemand ernstig ziek dan wordt dit kruis nog steeds bezocht
        door biddende mensen die genezing voor de zieke afsmeken in de hoop dat hun gebed zal worden
        verhoord. Op de sokkel aan de achterkant staan de namen Palmen-Koten. Vermoedelijk het oude
        grafkruis van deze familie.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

        03 - Grevenbicht-Oude Kerkstraat-Kerkhof; Hier ligt begraven den eersamen Theodorus Hamers
        78 jaar. Gestorven den 2 september in het jaar ons Heeren 1764. Bidt Godt voor de siele IHS.

        Oud stenen grafkruis uit 1764,

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

        

        04 - Grevenbicht-Oude Kerkstraat-Kerkhof.  Houten centraal kerkhof kruis zonder corpus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

        05 - Grevenbicht- Oude Kerkstraat-kerkhof;  De kapel is rond 1911-1912 gebouwd. Ze bezit een
        groot houten kruis met een polychrome corpus. Ze is voorzien van een houten gewelf, een ijzeren      
        toegangspoort en een glazen deur.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        06- Grevenbicht-Schipperskerk-Roerlaan:   Centraal kerkhofkruis op het kerkhof te Schipperskerk.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

              

         20 - Grevenbicht-Rozenlaan;  Kapel gebouwd vermoedelijk tussen 1840-1850 door burgemeester
        Koten uit Grevenbicht. In 1907 gerestaureerd alsmede in 1999-2000 grondig gerestaureerd.
        Ingewijd op 8 september (Maria geboorte) door pastoor Schmitz.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

       

        21 - Grevenbicht-Beelaertsstraat;  Deze kapel zou rond 1920 herbouwd zijn. Het is een kapel die
        aan Maria gewijd is. Het geheel wordt afgesloten door een ijzeren hek. Dhr Peeters heef het stenen
        kruis aan de voorgevel gemaakt.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                 

        22 - Grevenbicht-Achter de Kruiskapel;  Bakstenen kapel met zadeldak die in 1913 gebouwd is.
        De kapel is rond 2007 met medewerking van vrijwilligers en het Gabriëlfonds gerestaureerd.
        Voorheen was de kapel wit geschilderd. Tegen de achterwand hangt een houten kruis en op een
        altaar staat een veelkleurig geschilderde Maria met kindje Jezus.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        23- Grevenbicht-Merker Eyckstraat:  De kapel is gebouwd in 1950 door de bewoners van Staai en
        is opgetrokken uit Maaskeien. Ze is gewijd aan de H. Maagd Maria en vervaardigd door de zusters
        van het Arme Kindje Jezus uit Simpelveld.

============================================================================================================================================