Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gem. Sittard-Geleen-Born

Graetheide.

    Graetheide (gebied), een voormalig heidegebied op een laaggelegen plateau in Nederlands Zuid-Limburg, het is een gehucht van de gemeente
       Sittard-Geleen-Born.
       Bron: Wikipedia.

=============================================================================================================================================

          

        

       

        

        01 - Graetheide-Graetheide;  Eigenaar van de grond en het kruis is de familie Heynen. Pie Heynen
        en Math Knoors waren de initiatief nemers en de buurtschap bracht de benodigde gelden bij elkaar.
        Het werd in 1936 is het geplaatst en ingezegend door pastoor Knoops. Drie lindebomen omringen
        het kruis en voor het onderhoud zorgt Bart Heuts. Voor het kruis is een Maaskeien plaveisel
        aangebracht.  In 2014 werd het kruis gerestaureerd en op 29 oktober opnieuw ingezegend door Kap. Bodde.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        02 - Graetheide-Veldweg-Vreeweg; Hagelkruisen werden door de gelovigen opgericht midden in het
        veld. Meestal op een kruising waar drie of vier wegen samen kwamen. Bij deze kruisen werd gebeden
        men offerde en versierd het beeld met bloemen en kaarsen, omdat de grootste ramp die de
        landbouwer kon treffen nl. de hagel niet moge neerkomen over de bloeiende of rijpende vruchten.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        03 - Graetheide-Bergerweg;  Hier verongelukte Ron Hamacher op 18-4-1996.

============================================================================================================================================