Laatst bijgewerkt:  17-07-2023

Gem. Sittard-Geleen-Born

     Geleen.

         Geleen (Limburgs: Gelaen) is een plaatst en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. Zij dankt haar naam (oorspronkelijk
         "op-geleen", het huidige Oud Geleen) aan haar ligging bij het riviertje de Geleen (ook wel de Geleenbeek genoemd), dat de oostgrens van de gemeente
         vormde. De plaats omvat de vroegere dorpskernen Oud Geleen, Lutterade, Krawinkel, Spaans Neerbeek en Daniken, en daaromheen de in de laatste
         eeuw ontstane wijken. Anno 2016 wonen er 32000 mensen en Geleen beslaat in 2016 een grondgebied van 1957 hectare land en heeft zodoende een
         bevolkingsdichtheid van 1635 inwoners per km2. Op 1 januari 2001 is Geleen met Sittard en Born bij een gemeenteleijke herindeling samengevoegd
         tot de nieuwe gemeente Sittard-Geleen-Born.
         Bron: Wikipedia.
  

Krawinkel.

        Krawinkel (Limburgs: Kraonkel) is een wijk in de voormalige gemeente Geleen die sinds 2001 behoort tot de gemeente Sittard-Geleen-Born.
        De wijk is ontstaan uit de voormalige buurtschap Krawinkel dat samen met de buurtschappen Lutterade, Oud geleen, Spaans Neerbeek en Daniken
        de gemeente Geleen vormde. Sinds 1840 maakt Krawinkel deel uit van de kerkparochie Lutterade-Krawinkel.  Veelal worden beide wijken tezamen
        als één wijk betiteld.
        Bron: Wikipedia.

De Kluis.

        De Kluis (Limburgs: De Kloes) is een wijk in het zuidoosten van Geleen (gemeente Sittard-Geleen-Born) in de Nederlandse provincie Limburg.
        Deze woonwijk is een naoorlogse uitbreidingswijk gelegen tussen Geleen-Zuid en Oud-geleen nabij sportpark Glanerbrook. De wijk heeft een klein
        aantal winkels, een eigen kerk (Christus Koning), een basisschool en een eigen carnavalsvereniging. Kluis ontleent zijn naam aan de voormalige
        hermitage de Sint-Janskluis.
        Bron: Wikipedia.

 Oud Geleen.

        Oud Geleen (Limburgs: Awt-Gelaen)  is een wijk van de voormalige Nederlands-Limburgse gemeente Geleen, die momenteel op haar beurt tot de
        gemeente Sittard-Geleen-Born behoort. Oud Geleen is gelegen aan de rivier Geleenbeek waar de plaatsnaam van is afgeleid.  Oud-Geleen is gelegen
        ten zuiden van Sittard aan de spoordijk Sittard-Heerlen. Aan de oostzijde ligt het station Geleen Oost.
        Bron: Wikipedia.

Geleen-Zuid.

     Geleen-Zuid is de meest zuidelijke wijk van Geleen. De wijk telt een aantal flats en herbergt een aantal voorzieningen die van belang voor Geleen en
         omstreken zijn. Zo ligt er een grote middelbare school, het Graaf Huyn College, winkelcentrum de Zuidhof en een bedrijventerrein dat de nodige
         werkgelegenheid verschaft. Het Sint Barbaraziekenhuis, later Maaslandziekenhuis Geleen, was hier gevestigd. Tegenwoordig het Bejaardenhuis.
         Bron: Wikipedia.

Lindenheuvel.

      Lindenheuvel is een wijk in het noordwesten van Geleen in de Nederlandse provincie Limburg. De wijk wordt in het zuiden en westen begrensd door
         industriecomplex Chemelot. Ten noorden van Lindenheuvel ligt deN294 en ten zuiden ligt station Geleen-Lutterade. De wijk telt 7880 inwoners
         Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

 Geleen-Krawinkel

      Laatst bijgewerkt:  22-12-2021

==================================================================================================================================================================

          

      

        

        01- Geleen -Centrum-De Vaart-Geenstraat;  Dit kruis stamt uit 1909 en was afkomstig van de toren van de voormalige kloosterkapel in de Geenstraat.
        Het is een ijzeren kruis dat geen corpus bezit maar uitgevoerd met een ronde ijzeren ring. Het is hier geplaatst in 1989.
       Tekst op de steen;  Hier woonde en werkte Zr. Aloysia Löwenfels Arme dienstmaagd van Jezus
Christus  * 5-7-1915  + 908-1942  Trabelsdorf -Auschwitz.   

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       02 - Geleen-Centrum-De Vaart-Geenstraat;  Houten kruis boven de ingang van het klooster.
       Het kruis is geplaatst, toen de zusters van het oude, voormalige klooster in dit nieuwe klooster gingen 1-4-1983.
       Dit klooster is ingezegend door deken Trienekens op 11-06-1983.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        03-Geleen-Kloosterstraat-Napoleonlaan:   Gietijzeren wegkruis met initialen R.L-M.P.
        De initialen R.L en M.P. staan voor Jan Renier Leunissen en Maria Mechtilde Penders.
        Het kruis was geplaatst op de hoek van een stuk grond dat eigendom was van zijn dochter Maria,  Agnes, zij was gehuwd met Jan Pieter Bronneberg,
       Spoorstraat in Krawinkel-Geleen.    Jan Renier Leunissen( * 01-04-1850 en + 09-08-1899) en Maria Mechtilde Penders (*28-08-1844 en  + 15-11-1934)
       gehuwd op 31-01-1879. Aan gezien Mevr. Leunissen in 1910 nog leefde zou het  mogelijk de oprichtster van dit kruis kunnen zijn geweest.
       Verdere gegevens zijn bij navraag niet meer voorhanden bij de familie.
       Deze gegevens zijn afkomstig van Louis Leunissen, geboren op 11-02-1935, zoon van Johannes Leunissen en Maria Agnes Keulen en
       woonachtig op de Schoorweg 6 6129 BR in Berg a/d Maas.

==============================================================================================================================================

          

          

          

        

      

        04 - Geleen-Krawinkel-Hegstraat-Molenstraat;  Gietijzeren wegkruis en corpus op stenen sokkel met opschrift; 1885  Mijn Jezus Barmhartigheid.
        Het kruis is familiebezit van de familie Tummers.  In de nacht va 23 op 24 april 1983 werd het kruis vernield en later weer gerestaureerd.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

          

         

         05 - Geleen-Augustinusstraat-Past. van Eijsstraat;  Gietijzeren wegkruis dat in 1979
        geplaatst is door het Comité Kapel 1902 Aowt Kraonkel. Vroeger stond het in een weiland aan de
        Kloosterstraat. Daarna geplaatst tegen de gevel van rijwielzaak Biermans t.o ingang Cokesfabriek.
        In 1970 werd het huis van Biermans afgebroken en schonk Biermans het kruis in 1979 aan de
        gemeente die het op het plantsoen plaatste. In het wegkruis zijn de twee figuren van Maria en van
        Maria Magdalena verwerkt alsmede bloemmotieven.  Type Egelie;  I I A b 10.

===============================================================================================================================================

          

        

      

    

        06 - Geleen-Spoorstraat;  Gietijzeren wegkruis met corpus. Op de sokkel staan de letters; H.K. 1929 A.L. (Hubert Keulers en Annemarie Leunissen).
      
 Zij plaatsten in 1929 het kruis. Zij woonden aan de overzijde van de straat. Hier lag ook de schietbaan van de Handboogschutterij Vriendschap zij ons doel".
        In 1983 werd het kruis vernield en later weer hersteld. Tekst; Mijn Jezus Barmhartigheid.  Type Egelie;  I I B b 2.1.
     

===========================================================================================================================================

        

        

        

      

        07 - Geleen-Krawinkel-Hofkamp-In Den Helmstock;  Aan het oude tracé van de Vouersweg, niet ver van 't Kempke, staat sinds honderd jaar het enige
        zogenaamde 'ongelukskruis' in onze contreien. Aldaar op de akker overleed tengevolge van de val van een kar landbouwer Tummers.
        Het kruis vermeldt de volgende tekst:  J.M.J. Bid voor zaliger J.A. Tummers Hier overl. 18 nov. 1889 R.I.P.
        Dit kruis, staande op een thans niet meer toegankelijk stuk Vouersweg, zal op verzoek van de Stichting kruisen en Kapellen in Limburg door de gemeente
        Geleen worden herplaatst. De nu in overleg gekozen plaats ligt honderd meter zuidelijker aan de Hofkamp.

===============================================================================================================================================

    

      08 -Geleen-Krawinkel-Planeetstraat;  Bakstenen kruis in de gevel van de Brandweer kazerne.

=================================================================================================================================================

          

        

      

         09 - Geleen-Centrum-Henri Hermanslaan no 33;  Vroeger (1997) stond er een groot houten kruis op het dak van de Nieuwe Apostolische Kerk.
        Het was gemaakt van geďmpregneerd hardhout en werd  hier geplaatst op 2 oktober 1975.  Het nieuwe ijzeren kruis is uitgevoerd met stralenkrans.

        09- Geleen-Centrum-Henri Hermanslaan no 33;  Embleem Nieuw Apostolische kerk tegen de gevel. 
        Ontwerp; Edwin Hilsky. Voorstelling kruis-opgaande zon-4 watergolven geven de drie eenheid aan; God de Vader, de zoon en de Heilige Geest. En 10 stralen.
       
 =================================================================================================================================================

          

        

        10 -Geleen-Centrum- Landgraaf-Hazenpad;
       
Memorie kruis herplaatst op initiatief van de Heemkunde Vereniging Geleen in samenwerking met de gemeente Geleen in oktober 2000.
        Vroeger stond hier bij de Riddervosstraat-Hazenpadsweg een eenvoudig ijzeren kruis op een molensteen.
        Het corpus en het knielbankje van dit ijzeren kruis zijn  verdwenen.

 ============================================================================================================================================

      

        

      

         11 -Geleen-Centrum-Rijksweg noord no 95;  Dit kruis stond vroeger op een molensteen bij de Pastoor Vonckenstraat.
         Daarna hing het tegen de gevel van het huis Pastoor Vonckenstraat-Rijksweg.
         In 1974 verhuisde de familie Caris naar de Rijksweg no 95 en het kruis werd meegenomen.
         De gemeente schonk het nieuwe kruishout. In 1983 werd het gerenoveerd door de gemeente Geleen.

============================================================================================================================================

          

        

      

      

        12 -Geleen-Krawinkel-Vouershof;  Kruis kapel bij de ingang van de begraafplaats in Vouersveld.
        Gebouwd door de buurtbewoners van de Kloosterstraat en de Kloosterdwarsstraat tussen 1880-1890 bij de muur van de mijn.
        Dhr. Aelfers bracht het jaartal 1902 aan. Op 5 dec. 1978 werd de kapel overgebracht naar het Vouersveld.
        Door de Aktiegroep Kapel 1902 Auwt Kraonkel. Ingezegend op 10 juni 1979 door Deken M. Frissen. In 1983 gerestaureerd. Initialen IHS.

        Gus Aelfers.  de Trompetter 19-april 1995.
       
In 1978 werd begonnen met de verplaatsing van een kruiskapelletje dat meer dan een eeuw geleden werd gebouwd aan de oude Dorpstraat in Krawinkel,
        ver van de kerk gelegen.  Daar bouwden rond 1880 onze voorvaderen in deze kleine buurtgemeenschap een eenvoudige kapel.  Na de stichting van de tweede
        parochie in Geleen, de St. Augustinus, werd de buurtschap bij de jaarlijkse sacramentsprocessie overgeslagen.  De kapel was namelijk moeilijk bereikbaar
        door de in 1866 aangelegde spoorlijn naar Maastricht.  De overweg was soms twintig minuten dicht hetgeen de processie danig hinderde.  De toenmalige
        pastoor besloot daarom deze buurt niet meer aan te doen.  De aldaar wonende gelovigen die oorspronkelijk tot de parochie Oud Geleen behoorden waren boos,
        vooral nu hun parochiekerk zo dichtbij lag.  Door een opknapbeurt van hun kapel dwongen ze de pastoor toch naar "de Hei"te komen.  Dat gebeurde in het jaar
        1902, toen de grootvader Aelfers die stukadoor was - het kapelke van een pleisterlaag voorzag en er het genoemde jaartal op aanbracht.
        De processie bracht tot 1970 elke twee jaar een bezoek aan de buurt Kloosterstraat- Kloosterdwarsstraat.  Staatsmijnen hadden er inmiddels de cokesfabriek
        Maurits gebouwd.  Veel kleine boerderijen waren hiervoor afgebroken, waarna men vooral aan de Kloosterdwarsstraat nieuwe huizen bouwde.  Begin jaren
        zeventig werd de gehele buurt gesloopt en toegevoegd aan de DSM terreinen.  De kapel bleef eenzaam en verlaten achter, totdat het Comité Kapel 1902
        Awt Kraonkel besloot om zich in te zetten voor het verplaatsen van het bouwsel. Dat gebeurde uiteindelijk in 1978, sindsdien staat de kapel in volle glorie nabij
        de ingang van de begraafplaats Vouersveld, niet ver van de oorspronkelijke standplaats.  Een monumentje voor Krawinkel en Geleen dat het behouden meer
        dan waard is.

=================================================================================================================================================

        

      

    

       13 -Geleen-Lutterade-Groenseykerstraat-Parallelweg;  Stenen kruis zonder corpus. Kruis werd in 1998 geplaatst.

=============================================================================================================================================
       

        

       14 -Geleen-Centrum-Kloosterstraat-Klooster;  Bronzen kruis in de tuin van het klooster in de Kloosterstraat.
       Kruis is verplaatst naar de wijk Lutterade op het kerkhof aan de Groenseykerstraat.
       Het kruis is gemaakt door Jos Hermans uit Nuth en stond voorheen op het kloosterkerkhof van de "Arme Dienstmaanden van Jezus Christus". 
       Het kruis is in 2005 verplaatst naar de begraafplaatst in Lutterade. Het is een verzamelgraf gemaakt voor de graven die moesten wijken voor de aanleg
       van de randweg.
      
gegevens: Jos Hulsman-Heemkundevereniging Geleen gemeente Geleen.

      14- Geleen- Groenseykerstraat-Kerkhof;  Bronzen kruis. Zeer apart kruis. Het kruis is afkomstig van de Kloosterstraat van het zusterklooster.  

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       15 -Geleen- Parallelweg-Kerkhof:  Kruis op hek van de kerkhofkapel.

===============================================================================================================================================

 Oud Geleen

    Laatst bijgewerkt: 22-12-2021

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

          

    

        20 - Geleen-Haesselderveld-Oranjelaan;  Wegkruis uit 1893 geplaatst op een kruising van twee veldwegen stond vroeger dit wegkruis.
        Het werd geschonken door Lambert Willems en Elisabeth Vroemen. Het gietijzeren kruis is voorzien van een gietijzeren corpus.
        Het is door de gemeente Geleen in 1975-1976 gerestaureerd en toen in de Oranjelaan herplaatst.

================================================================================================================================================

          

      

        21 - Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan;  Smeetijzeren wegkruis met te tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

=============================================================================================================================================

        

        

         22 - Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan-Kerkhof;  Groot op trappen sokkel. Het geheel is van cement en steen.
        Het kruis is uit de 20er jaren. Voor het kruis is het graf van de grondlegger van het kerkhof. Pastoor Th. W. Backhuys,
        geb. 4-7-1870 (Venlo) gest. 5-6-1932 te Geleen.  Hij was pastoor te Oud Geleen van 1922 tot 1932.

        22- Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan:   Bij de ingang van de begraafplaats in de
        van Banninglaan op het toegangspad is een kruis aangebracht van klinkerstenen. Foto 22-1995-02-Verstappen
     

=============================================================================================================================================
      

    

        23- Geleen- Marcellinusstraat:  Oud Grafkruis.

=============================================================================================================================================

        

        

          

      

      

      

         24 - Geleen-Oud Geleen-Norbertijnenstraat;  Bakstenen kapel met houten kruis en corpus. In de
         sluitsteen staat AD 1945. Beneden staat;  Gegroet o kruis onze enige hoop. Het kruisbeeld is van
        Cuypers uit Roermond. Het houtwerk is uit de kerk van Sint Odiliënberg. In 1987 opgeknapt door de
        Buurtvereniging. De kruiskapel is in 2010 geheel gerestaureerd door twee leden van de Buurtver.
        Norbertijnenstraat. Onder grote belangstelling en met medewerking van schutterij H.H. Marcellinus en
        Petrus is het kruis op zondag 26 juni plechtig ingezegend door pastoor Janssen.
        Dankbare bewoners bouwden na de bevrijding een kapel in hun buurtschap. Het kruiskapelletje wil de
        herinnering vasthouden aan vier jaar onderdrukking en aan geloof in een nieuwe tijd zonder oorlog.

        geg. Veldkruus:  "A.D. 1945  Als dank voor de bevrijding en dat onze straat in de oorlog gespaard bleef".
        Op 26 juni 2011 zijn het gerestaureerde kruis en corpus ingezegend door pastoor Janssen.
        Jos Hulsman schrijft:  Bij het kruis van de maand juni staan twee verschillende jaartallen bij de inzegening. Moet zijn 26 juni 2011.  Bij historie staat 2010.

===========================================================================================================================================

        

      

       25 - Geleen-Oud Geleen-Pieterstraat no 17;  Maria beeldje in nis met twee deurtjes en aan de bovenzijde heeft het een stenen kruis.
       Jaartal 1777 (anno 1777). Eigenaar; fam. Webers.

=============================================================================================================================================

          

          

      

      

        26 - Geleen -Janskamperstraat;  Smeedijzeren wegkruis met corpus. Tekstplaatje
        met de tekst; Geloofd zij Jezus Christus. Vroeger stond het smeedijzeren kruis met een gietijzeren
        corpus tegen een lindeboom op de hoek van de Janskamperstraat-Lintjenstraat.

=============================================================================================================================================

        

      27 -Geleen- Oud Geleen-Norbertijnenstraat 23:  Muurankers in de vorm van een dubbel  kruis.

============================================================================================================================================

          

            

            

      

        28- Geleen-Oud Geleen-Leurstraat;  Calvariekapel uit bakstenen opgetrokken. Het Missiekruis werd opgericht 28-1-1874. Het houten corpus was uit +/- 1500.
        Op de grafsteen in de kapel staat;  Hier rusten in Godes Heeren de eerwaarde Heeren pastoors P. Salimans 1873, Kapelaan J.H. Hendriks 1871.

      
Tevens twee priesters M Volders 1871, Chr. Willems 1876.
       
De kapel werd gemaakt in opdracht van Burg. Mathijs Smeets in 1874. In 1989 werd de kapel gerenoveerd en op 29 april ingezegend door pastoor van Sloun.
        De orig. houten beelden van Maria  en Johannes zijn in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. De beelden van Maria en Johannes zijn  die er nu staan zijn replica's.

=============================================================================================================================================
      
     

       29 - Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan-Kerkhof;  Metalen kruis op toegangshek van de  begraafplaats. 

=============================================================================================================================================
        

          

          

        

          

        

    

     31- Geleen- Norbertijnenstraat:

============================================================================================================================================

          

        

        

      

      

       32 - Geleen-Haesselderveld-Oranjelaan-Oranjehof; Een van de oudste wegkruis van Geleen, 1898 staat op deze plaats sinds 1993.
       Het is een gietijzeren kruis met de afbeelding van Maria en Johannes.  Het staat op een betonnen sokkel.
       Vroeger stond hier de Vogelstang van de Schutterij. Tekst; 1898.
Tekst: Ter herdenking van de onbekende gesneuvelde militair W.O. II.
       Type Egelie;  I I A b 10.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

         

       33- Geleen-De Haese:  Vroeger stond hier bij de rotonde al een smeedijzeren wegkruis dat helaas verdwenen is door diverse aanpassingen
      aan het wegennet. Samen met de Stichting Kruisen en Kapellen, de projectontwikkelaar van de wijk en de gemeente Sittard-Geleen en diverse
      buurtbewoners is ervoor gezorgd dat hun wens onlangs in vervulling kon gaan en op zaterdag 26 november 2016 door pastoor Verhagen werd
      ingezegend. Wethouder Noël Lebens prees het initiatief dat voor hem symbool mag staan voor veel meer burgerinitiatieven in de gemeente.
      Het waren Margriet Tan-Teewen en haar man en Paul Buysers die er voor gezorgd hebben dat dit kruis hier kwam te staan.

=============================================================================================================================================

De Kluis-Zuid

   Laatst bijgewerkt:  22-12-2021.

============================================================================================================================================

          

         

    

       40 - Geleen-De Kluis-Endepolstraat;   Kruis kapelletje in een lindeboom. De oude boom werd op 15 oktober 1983 door een storm vernield.
       Het was toen de oudste boom van Geleen. In 1984 werd de nis en het kruis herplaatst in de boomstronk door de Stichting Kruisen en Kapellen in Geleen.
       Later werd het herplaatst in de Lindeboom.

============================================================================================================================================

        

      

    

        41 - Geleen-De Kluis-Lijsterstraat;  Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is uit dankbaarheid en herinnering dat de parochie De Kluis 50 jaar bestaat.
       Tekst; 50 jaar Christus Koningskerk. Kluis Geleen 1948-1998. Dus het kruis is in 1998 geplaatst.

============================================================================================================================================

        

      

         42 - Geleen-De Kluis-Leeuwerikstraat;  Achter de Cityflat pad tussen Rijksweg en Nachtegaalstraat staat dit gietijzeren wegkruis op een molensteen.
         Het is geplaatst door aannemer J. Schutgens in 1923. Type Egelie;  I I B b 2.2.atst

         Gus Aelfers.. De Trompetter 19 april 1995.
        
Het enige ons bekende wegkruis van voor de Franse tijd (1794-1814) staat aan de Nachtigaalstraat.  Tijdens die periode was het verboden kruisen aan de
         openbare weg te plaatsen.  Dit kruis werd in de  grond verborgen. Pas in 1960 werd het bij splitwerkzaamheden door aannemer Schutgens teruggevonden.

=============================================================================================================================================
          

            

          

        

        43 - Geleen-De Kluis-Beekhoverstraat;   IJzeren kruis ingegroeid in boom. In 1983 kwam het kruis
        tegen de boom te staan en werd geschonken door de weduwe Göbbels. In de 5--er jaren werd de
        boom verplaatst door de gemeente. In 1961 werd hij gekapt en geconserveerd door de plantsoenendienst van de Gemeente.       
        De boom werd ton in een betonnen fundament geplaatst. In de volksmond het dit kruis in de Es.

=============================================================================================================================================

          

      

    

        44 - Geleen-De Kluis-Irenelaan-Hendriklaan;  Kruiskapel. Houten kruis tegen bakstenen muur onder afdak. Opschrift;  Ons enig heil.
        Ingezegend; 31 oktober 1954 door pastoor Wermeling.   Vroeger stond er een lindeboom met een kruis. Het was toen de hoek Pieterstraat-Kinkenweg.
        De boom verdween bij aanleg van de Hendriklaan en de Irenelaan. Op initiatief van de Buurtvereniging  Irenelaan schonk zij een nieuw kruis en kwam er een
        kruiskapel in 1954. Pinksteren 1980 werd de kruiskapel tijdens Pinkpopfestival vernield. In 1982 werd de kruiskapel gerenoveerd op initiatief van de
        Ouderen vereniging Oud Geleen. De Stichting "Kruisen en Kapellen"  gaf een nieuw corpus, dat 4 maanden later werd gestolen.
        De buurt plaatste later een nieuw kruis.

============================================================================================================================================

        

          

          

      

        45 - Geleen-De Kluis-Vondellaan;  Gietijzeren wegkruis met doodshoofd op stenen sokkel hier in
        1979 geplaatst. Vroeger stond het op de hoek Steinstraat-Napoleonsbaan en er stond op R.L. M.P
        1910. (Rene Leunissen en Maria?????) In 1979 werd het door de gemeente op de Vondellaan
        geplaatst. Het kruis werd in 1984-1985-1987 en 1988 vernield. In 1994 gerenoveerd door de
        gemeente Geleen.  Type Egelie;  I I A b 4.1. Het eerste kruis was van het type Egelie: I I A b 4.1

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

        

       46- Geleen- Kinkeweg no 12:  Een geschilderd kruis aan de zijgevel van woning no 12 in de Kinkenweg.

       geg. Veldkruus:  Deze muurschildering op de zuid gevel van het pand Kinkenweg 12 is gemaakt door Pie Schmitz in opdracht van wijlen Fons Luyten.

============================================================================================================================================

        

          

          

      

    

        47 - Geleen Zuid-Verdistraat-Spaans Neerbeek;  Kruis met corpus uit 1836.
        Tekst;  Pro mortalibus crucifixus dei filius - Zoon van God gekruisigd voor de mensen.
       
In 1836 werd het kruis geplaatst in de Pieterstraat. Toen Eysdenerweg-Kapellerweg. In 1950 werd de Eysdenerweg opgeheven.
        In 1956 waaide de boom om, waar tegen het kruis stond. Het kruis ging naar een schoolmuseum.
        In 1973 kwam het kruis hier in Spaans-Neerbeek op de plaats waar eerst een kapel stond. 
        Dit door toedoen van dhr. R. Vroomen. René Crol heeft het gekopieerd en in polyester laten afgieten.
        Het origineel is in de kerk van Oud Geleen. In 1988 hersteld door de gemeente Geleen.

=============================================================================================================================================

        

    

       48 - Geleen-Geleen Zuid- Bachstraat-Kerkhof;  Groot eikenhouten kruis Tekst; INRI.
       Het gebakken klei corpus is gemaakt door Frans Griesenbrock in 1949. Het is ingezegend door pastoor Wermeling op 1-11-1949.
       Het stond eerst op de oude begraafplaats van 1949 tot 1956. In 1956 kwam het op dit kerkhof terecht dat sedert 1970 geen dienst meer doet.
       Vlak voor het kruis is het graf is het graf van pastoor Wermeling.

=============================================================================================================================================
          

          

      

         49 - Geleen-Geleen Zuid-Hoeve Sint Jansgeleen; Dit kruis staat op grondgebied van Spaubeek
        Devotie kruis uit 1758. Het enige kruis uit het Graafschap Geleen dat de Franse Revolutie heeft doorstaan.
        Het is in 1758 opgericht door pachter Loyson van de Sint Jans-Geleen. In 1911 ging het naar de Spaubeeklaan (bouw viaduct).
        In 1970 werd het houten corpus gestolen. In 1972 werd het verplaatst, Reiner Vroomen heeft toen een nieuw corpus gemaakt in opdracht van het IVN Spaubeek.
        Tekst; INRI.

=============================================================================================================================================

        

        50 - Geleen-De Kluis-Daniken no 32;  Kruis kapelletje tegen de gevel van huisno. 32 bij de vroegere steenfabriek.
        Dhr G.H. Houben kreeg het kapelletje en beeld in 1988. Hij 1990 maakte hij een nieuw kapelletje en het corpus bleef het zelfde.

============================================================================================================================================
        

      51- Geleen-De Kluis-Daniken:   IJzeren kruis gemaakt van profielstaal. Kruis is inmiddels verdwenen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        

    

         52 - Geleen-De Kluis-Daniken;  Op de driesprong tussen bomen dij de vroegere steenfabriek staat dit zeer oude wegkruis uit 1823.  
        Het is in 1973-1985 en 1987 gerestaureerd.

=============================================================================================================================================

        

              

      53- Geleen- Daniken-Danikerbos:   Houten boomkruis.

=============================================================================================================================================

        

     54- Geleen- Oud Geleen- Jodenstraat no 3: Gietijzeren kruis van het type Egelie I I I B b 2.2.

     Geg. Veldkruus.
     In de Jodenstraat aldaar is ooit een kruisbeeld, vermoedelijk 18e eeuws, gevonden onder struiken en stokken in de weide achter villa Cantemerle.
     Men vermoed dat het ten tijden van de Franse periode daar verstopt is. De villa werd later bewoond door hoofdonderwijzer Twan van Kan.
     Een familielid van dhr Van Kan, aannemer J. Schutgens, heeft bij de aanleg van het gazon in 1961 het kruisbeeld gevonden en meegenomen.
     Het kruis stond daarna in de voortuin van het huis van aannemer Schutgens in de Kummenaedestraat.
     Bij de realisatie van een aantal autoboxen achter de Cityflat werd het wegkruis door Schutgens aldaar tussen twee rijen garageboxen opgesteld.
     Het voetstuk maakte hij van beton, met groeven, zodat het de uitstraling van een molensteen had.
     Een fraai kruis op (toen) een mooie plek.
     Het eerste decennium van de 21e eeuw was er in de omgeving van de Cityflat veel drugsoverlast, waardoor het kruis door de afsluiting van de verbindingsweg
     het kolibripad tussen de Rijksweg en de Nachtegaalstraat, achter hekken kwam te staan en verpauperde.
     Op 31 juli 2009 is het kruis door een dochter van hoofdonderwijzer Van Kan weggehaald en door haar echtgenoot de heer Selker opgelnapt.
     Op 31 mei 2011 werd het herplaatst in de tuin aan de villa aan de Jodenstraat nummer 3, ca 50 meter van de plaats waar het door aannemer Schutgens in 196 werd gevonden.
     Op 12 juni 2011 werd het kruis door pastoor Janssen ingezegend.
     Achter de Geleense Cityflat op het afgesloten Kolibripad tussen de parkeerplaats bij de Cityflat en de Nachtegaalstraat ligt anno 2021 nog steeds de molensteen
     die destijds als basement diende.

========================================================================================================================================================================

          

         

     Dit kruis stond vanaf 1921 in Sint Odiliënberg aan de Veestraat-Molenweg. In 1968 is het gerenoveerd en van een nieuw corpus voorzien.
     Aangezien de plaatselijke bevolking over het corpus niet tevreden was is in de negentiger jaren het gehele kruis verwijderd.
     Het was dhr. Gielkens die zich over het grote kruis ontfermde en het meenam naar Geleen en het daar plaatste in zijn tuin.

     van  Dhr. Gielkens kreeg ik de volgende gegevens;

   Rond 1980 was ik op een lezing over wegkruisen waar werd verteld over een kruis uit St. Odiliënberg,
   dat al jaren op het gemeentelager lag omdat de bevolking er problemen mee had.
   Het stond er al vanaf 1921 (dat jaartal staat ook op de achterzijde ingekerfd) maar omdat het corpus was beschadigd had men

  
in 1968 kunstenaar Lommen uit Roermond gevraagd er een nieuw corpus op te plaatsen.
  
Deze had verstrekkende ideeën; hij vond niet alleen de kruisiging vernederend maar vooral dat je volgens de historie geheel
 
 bloot hing te sterven. En dus?

   Dus maakte Lommen een keramisch corpus waar de gekruisigde de armen voor zijn schaamdeel hield.
  
Hoe zeer je dergelijke gedachte zou kunnen of willen onderschrijven, de doorgaans serene rust in St. Odiliënberg werd gruwelijk verstoord.
   Toen de gemeente niet meteen dit ‘schandstuk’ wilde  verwijderen, ‘men zou er wel aan wennen’, vond men op een slechte dag het corpus
   aan gruzelementen. Om de vrede te herstellen heeft men het beeld laten weg halen en sindsdien zou het gewoon op het lager liggen.

  
Toen ik het gemeentelager hierover belde, bleek dat juist en op mijn vraag of ik het kruis kon kopen, was het antwoord negatief.
   “U kunt het beter maar gewoon komen weghalen, want het ligt ons hier in de weg en sommigen willen er niet overheen stappen
   zonder een kruisje te maken.”
   Een vrachtwagenbedrijf heeft het op een ‘lege’ terugkeer naar Zuid-Limburg voor fl. 100 opgehaald bij de gemeente en afgeleverd in de
   Bilderdijklaan. Waar het hopelijk met een nieuw corpus een nieuw leven kan krijg

 
  Dit kruis stond op de Hagelkruisweg 2, waar nu een ander houten kruis staat.  De omgeving is inmiddels royaal bebouwd.
   Mijn vraag blijft of je het leuk zou vinden er een keer naar toe te rijden. Mijn dochter rijdt wel.

   En ik blijf geďnteresseerd in een corpus van je.

   Groeten, Wiel Gielkens

==============================================================================================================================================================================

        

      

        

        

         75 - Geleen-Krawinkel-Groenseykerstraat-kerkhof;  De kapel staat op de plaats waar het hoofdaltaar stond van de afgebroken kerk.
         Pastoor van Eijs (1917-1943) liet de kapel bouwen van het materiaal van de gesloopte kerk.
         Het glas in lood ramen werd vervangen door sierstenen. Boven in de gevel bevindt zich een kruis.  

=============================================================================================================================================

        

         76- Geleen-Hegstraat-Gerarduskapel;   Kleine Maria kapel deze kapel is op zaterdag 19 mei 2007 opnieuw ingezegend door pastoor Janssen
        van de H. Augustinus parochie. De oorspronkelijke kapel dateert ui 1898 en is meerdere malen gerestaureerd. In 1963 is de kapel op privé grond herbouwd.
        Toen de bewoner van het huis op welke grond de kapel stond was leiden in last. de kapel moest verhuizen.
        Mede dankzij een financiële injectie van de gemeente Sittard-Geleen en de Woningvereniging. Zo Wonen kon men met de voorbereidingen beginnen in 2006.
        Er werd een Maquette gemaakt en een ieder die een geldbedrag gaf kreeg op de maquette een naamplaatje bevestigd.
        Het werd geen verplaatsing van de oude plaats oppakken en op de nieuwe neerzetten. neen, alles moest opnieuw opgebouwd worden van fundering
        tot altaartafel.  Maar er werd een aannemer gevonden om deze bouw te verzorgen. Het resultaat mocht er zijn.
        Jan Dols.
             

============================================================================================================================================

        

          

        

          77 - Geleen-Centrum- Rijksweg Zuid;  Maria kapel. De kapel werd in 1940 gebouwd op de plaats waar eerder een ouder kapelletje stond.
          In deze buurt moet al sinds de 16e eeuw een kapel gestaan hebben die in 1898 werd vervangen. Deze kapel werd, hoewel nog intact,
         in 1940 vervangen door de huidige kapel. De kapel doet dienst als vast rustaltaar tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie.
         De kapel wordt omgeven door een hekwerk. Toegang wordt verkregen door twee treden met contrasterende gele baksteen en hardsteen.
         Een sierhek, vervaardigd door de plaatselijke smid J. Frings beschermt de toegang. Het zadeldak is met pannen gedekt en steekt voor
         en achter over de gevels uit. Het koor is recht gesloten en voorzien van een kruis in een andere kleur baksteen.
         Op de voorgevel staat een cementstenen kruis.Het interieur is grotendeels uitgevoerd in schoon metselwerk.
         Het gewelf is wit gepleisterd. Op het altaar voor een spitsboogvormige nis, versierd met marmer staat een polychroom beeld van Maria met Kind.

=============================================================================================================================================

      

      

         78 -Geleen-De Kluis-Daalstraat; Sint Janskluis, gebouwd in 1699. Het is een bakstenen kapel met
        Mergelbanden en pannenzadeldak. Ze werd gesticht door Maria Dorothea von Dietrichstein von Salm
        als ziekenhuisje. Vanaf 1722 een tehuis voor ruim 15 kluizenaars. Na 1985 ingeruimd als Bidkapel.

=============================================================================================================================================

           Laatst bijgewerkt:  22-12-2021

Lindenheuvel.

      Lindenheuvel is een wijk in het noordwesten van Geleen in de Nederlandse provincie Limburg. De wijk wordt in het zuiden en westen begrensd door
         industriecomplex Chemelot. Ten noorden van Lindenheuvel ligt deN294 en ten zuiden ligt station Geleen-Lutterade. De wijk telt 7880 inwoners
         Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

            

      

        01 - Geleen-Lindenheuvel-Bloemenmarkt;  Wegkruis tegen de zijmuur van de kerk. Het is geplaatst
        in een bakstenen bouwsel met dak. De voetval herinnert aan de 7 voetvallen op de hei te Lutterade.
        Opschrift;  1-10-1991. Ingezegend 27-12-1991 door pastoor Pasing. De herkomst van het kruis is
        niet bekend. Het is jarenlang door de gemeente bewaard. Bij het 60 jarig bestaan van de kerk op de
        Lindenheuvel werd het in 1989 aangeboden door de Heemkunde Vereniging Geleen.
        Type Egelie:  I I B b 2.1.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

      

        02 - Geleen-Lindenheuvel-Heidestraat;  Op het plantsoen voor de kerk van de parochie van de
        H. Engelberwaarders staat dit fraaie gietijzeren kruis met gietijzeren corpus op een stenen sokkel.
        In het kruis is INRI verwerkt en beneden een engel. Vroeger stond op het tekstbordje: Mijn Jezus
        Barmhartigheid. 
Type Egelie:  I I B b 2.1.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

    

        03 - Geleen-Lindenheuvel-Tunnelstraat-Waterstraat; Kruisbeeld op sokkel van natuursteen. Vroeger stond er
        een houten kruis tussen twee bomen aan de andere zijde van het plantsoen. In augustus 1930 werd
        het vernield door dronkenlappen. Als eerherstel werd op 19 oktober 1930 een nieuw stenen kruis
        geplaatst in het tegenwoordigheid van burgemeester Damen. Tekst; Eerherstel 1930.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        04 - Geleen-Lindenheuvel-Heidestraat no 5;  Houten kruis tegen de gevel van het Jeugdhuis.
        Kruis heeft geen corpus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          05 - Geleen-Lindenheuvel-Eikenlaan-Kerkhof;  Betonnen kruis met corpus van metaallegering op
          het kerkhof van Lindenheuvel. Het kruis werd opgericht begin jaren 1920. Bij het kruis is het graf van
          pastoor Leessens, pastoor van 1931 tot 1960.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

        06 - Geleen-Lindenheuvel-Urmonderbaan;  Hardstenen kruis met als opschrift; J.K. W.F. 1942
        De initialen staan voor Jozef Krux en Wilhelmina Frenken. Het kruis werd geplaatst in 1942 en is in
        1943 ingezegend door pastoor Bastin van Einighausen. Voorheen stond hier een ijzeren kruis.
        Opmerking; Familie Krux plaatste vroeger enkele ijzeren kruisen op wegen tussen hun landerijen.
        Alle ijzeren kruisen zijn verdwenen. In 1942 plaatste zij hier dit stenen kruis. Zij woonden op de hoeve
        aan de Bergerweg.

=============================================================================================================================================