Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gem. Sittard-Geleen-Born

     Einighausen

      Het dorp Einighausen wordt in de oude geschriften vermeld vanaf de vijftiende eeuw. De oudste spelling Eynichusen (Ook wel: Einichhusen)
          Dateert uit 1496.  Zo blijkt in 1299 door Dirk van Einighausen een kapel te zijn gesticht te Etzenrade bij Jabeek dezer aldaar in het kasteel gewoond
          zou hebben en deze zou volgens zijn naam bezitter of van Einighausen moeten afstammen.  Einighausen stond in oudere stukken bekend onder de
          naam Enichoven, wat hof van de lieden van de persoon Eino moet hebben betekend. In de 16e eeuw werd het vermeld als Einickhuysen en in 1566
          als Eynehensen. De huidige Duitse spelling stamt uit de zogenaamde Gulikse tijd (1400-1794).
          Bron: Wikipedia.

=============================================================================================================================================

          

        

    

        01 - Einighausen-Heistraat no 66;  Het oudste kruis op deze plaats is geplaatst door pastoor
        Spuiisers uit dankbaarheid dat zijn ouders de oorlog onder Napoleon ongeschonden doorgekomen
        waren. Later is dit kruis door de grootvader van de bewoners en door N. Höngens vervangen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       

        02 - Einighausen-Everstraat-Veeweg;  Houten wegkruis met bronzen corpus.
        Tekst;  Vrede zij met U.  INRI.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        03 - Einighausen-Everstraat no 25;  Houten kruis in vliegerkap model. het bezit een open bronzen Corpus.
       

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

      

        04 - Einighausen-Bergerweg-Urmonderbaan;  Het Hoogkruuts aan de Bergerweg is een vervanger
        van een hoog ijzeren kruis dat hier op twee molenstenen stond.
        Dit stenen kruis staat hier sinds 1955 en is afkomstig van het kerkhof van Doenrade en behoorde toe
        aan de familie L. Nijsten. Tekst;  Geloofd zij Jezus Christus".

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

    

        05- Einighausen- Urmonderbaan-Mauritsweg:   Stenen wegkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        06 - Einighausen-Bergerweg no 44;  Houten gevelkruis dat afkomstig is uit Mittenwald en hier
        opgehangen is bij een verjaardag van de eigenaar en doet dienst als Devotiekruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

      

        07 - Einighausen-Kirkhofsteegske;  Centraal Kerkhofkruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        08 - Einighausen-Heistraat no 9;  Kruis op pand no 9 aan de Heistraat met het jaartal 1935.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        09 - Einighausen-Heistraat no 6;   Groen kruis ingemetseld in de gevel. vermoedelijk het vroegere
        Groene Kruis gebouw.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        10- Einighausen- Beukenboomsweg-Einighauserweg:   Groot Stenenkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        11- Einighausen-Helweg-Kerkdeur:   Kruisje boven in de boog van de kerkdeur.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

     

        20 - Einighausen-Theresiastraat;  Theresiakapel. De kapel werd in 1937 gebouwd en
        is gewijd aan de H. Theresia. Ze is gebouwd van gele bakstenen met een rode bakstenen plint.
       
De kapel werd in 1937 gebouwd.De kapel is uitgevoerd in schoonmetselwerk van gele baksteen.
        In een spitsbogige nis staat op een marmeren altaar een beeld van de H. Theresia. In de zijwanden
        zijn aan beide zijden drie ramen met spitsboog aangebracht, voorzien van gekleurd glas

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

      

        21 - Einighausen-Everstraat-Molenweg;  Veldkruis kapel van O.L.Vrouwe van Rust. Ze werd in
        1894 gebouwd op initiatief van Godfried Kelleners en Willem Mobers. Het Maria beeldje is afkomstig
        uit Heppeneert. Ze werd in 1894 gebouwd door aannemer J. Dukers en is in 1983 gerestaureerd.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

        22 - Einighausen-Einighauserweg no 3;  Deze kapel werd in 1905 gebouwd en stond tot 16 jan.
        1971 in de Brandstraat. Hier werd ze afgebroken wegens wegwerkzaamheden. Ze werd herbouwd
        als noodkapel van hout in 1971. het Mariabeeld werd in 1979 gestolen en toen werd besloten om de
        huidige kapel te bouwen. Deze kwam in 1980 gereed en werd op 16 november ingezegend door
        pastoor Vogels.

============================================================================================================================================