Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gem. Sittard-Geleen-Born

Buchten

        Buchten (Limburgs: Buchte) is een kerkdorp in de Nederlandse provincie Limburg dat valt onder de gemeente Sittard-Geleen-Born.
        In 2017 woonden er ongeveer 1975 mensen. Buchten ligt aan het Julianakanaal, waarvan het een binnenhaven heeft. Tot 2001 hoorde Buchten bij
        de gemeente Born, die toen is opgegaan in de gemeente Stittard-Geleen-Born. De betekenis van de naam Buchten zou "heem in een bocht" zijn.
        De eerste vermelding van de plaatst dateert uit 943: het dorp werd toen Buochem genoemd. In 1031 wordt de plaats Butines genoemd.
        De kerk van Buchten is gewijd aan de heilige Catharina en werd ontworpen door Frits Peutz.
       
Bron Wikipedia.

===========================================================================================================================================

             

        

        01 - Buchten-Dorpstraat-Pastoriepad;  Groot houten Missiekruis uit 1851, geplaatst in een kapel
        opgetrokken uit bakstenen Missiekruisen werden geplaatst, daar waar de paters Redemptoristen   
        een volksmissie gaven en op het einde van deze missie er een groot kruis geplaatst werd.
        Tekst;  1851.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         02 - Buchten-Kerkvonderen-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

    

        03 - Buchten-Kerkvonderen-Kerkhof;  Herdenkingskruis op het kerkhof van Buchten.
        Tekst;  Wederlopers anno 1534-1535  Opgegraven Industrieterr. Sluisweg okt 1976 Herbegraven

        26 febr. 1977.

        Het initiatief was van J.W. Zeelen, raadslid en met medewerking van pastoor A. Verheggen werd dit
        kruis hier geplaatst. Het ontwerp was van J. Cremerds. Van de 40 gevonden skeletten in de akker
        "De Apotheker" werden er 35 hier herbegraven. Het zijn de skeletten van de ter dood veroordeelden
        en  "gejustificeerde" wederlopers die hier in 1534-1535 begraven zijn.
        Een andere lezing is dat het hier ging om doden die "de Zwarte dood of Pest".

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

      

        04 - Buchten-Achter de Hoven-Spoorstraat no 15; 
       
Hier hangt het kruis aan de zijgevel van het in 1903 gebouwd pand van de fam. Esser,
        gelegen aan het kruispunt "Den Eerwaed-Baenjwaeg ". Het bezit een corpus van lood.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

          

      

        05 - Buchten-Dorpstraat 120-Oude Baan;  Aan de voorgevel van het oude pand Brouns hing 'n xx
        eeuws kruisbeeld dat overgebracht is naar het kerkgebouw. Een nieuw kruisbeeld van de kunstenaars
        van St. Joris uit Beesel kwam er in de plaats. Voorheen was dit gebouw de Rabo Bank.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

    

        06 - Buchten- Buchterweg-Havenweg;  "Gedenk o mensch, wat gij hier ziet. Het is Christus beeld,
        maar Christus niet. Daarom aanbidt, noch hout, noch steen. Maar slechts Uw Heer en God alleen".

       
Deze tekst stond op het oude houten kruis dat begin 1900 hier stond. Dit kruis is door de gemeente
        geplaatst en heet in de volksmond "Het Buchter Kruuts".

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

              

      

        20 - Buchten-Dorpstraat-Keerweg; Zeshoekige kapel, gewijd aan Maria, overwinnares van het
        kwaad. Het bouwjaar is jammer genoeg niet bekend. Ze werd gebouwd door de Buurtbewoners op
        de plek waar voorheen een Devotiekruis stond. In 1990 werd de kapel gerestaureerd.

=============================================================================================================================================