Laatst bijgewerkt    14-10-2022

      Gem. Sittard-Geleen-Born

      Broeksittard

     Broeksittard ( Limburgs: Broukzittert)  is een kerkdorp met ongeveer 1700 inwoners in de Nederlandse provincie Limburg, gelegen ten oosten van de
         stad Sittard, waarmee het volledig is aaneengegroeid. Samen behoren zij tot de gemeente Sittard-Geleen-Born. Het dorp ligt tegen de Duitse grens.

         Bron: Wikipedia.      

============================================================================================================================================

          

        

        01 - Broeksittard-Achter Spitsbergen-Kerkhof:  Dit oude gietijzeren kruis werd geschonken door
        dhr. Closset, industrieel te Luik in 1874. De kapel werd gebouwd in 1872 en is de rustplaats van
        pastoor Lumens die het kerkhof en kapel inzegende in 1872. Hij stierf in 1873 en werd voor de kapel
        begraven. Het kruis draagt als opschrift:  Dit kruis word aan de gemeente geschonken door de Heer

        H. Closset, industieel te Luik, Pachter van de jacht alhier.  1874.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

        02 - Broeksittard-Achter Spitsbergen-Kerkhof;  Dit oude kruis dat afkomstig is van de Rijksweg in
        Ophoven werd hier in mei 1958 geplaatst op een hardstenen voet. Het is een smeedijzeren kruis dat
        hier geplaatst werd achter de dodenkapel.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

    

        03 - Broeksittard-Aan het Broek no 51; Ingemetseld in een nis van de woning van de toen
        woonachtige familie Zelissen.
        Het is hier in 1930 geplaatst toen de slagerij van de fam. Zelissen verbouwd werd. Links en rechts
        wordt het kruis geflankeerd door twee engeltjes. In 2006 bezat het kruis geen corpus.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        04 - Broeksittard-Aan het Broek-Kruisstraat no 101;  Sinds mensenheugenis hangt hier een kruisje
        in de kapel-vorm. Vroeger heeft hier vermoedelijk een kruis tegen de muur gestaan van het oude
        vakwerkhuis dat dateerde uit 1739.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 

          

          

        

        05 - Broeksittard-Aan het Broek-Kruisstraat;  Prachtig gesmeed, smeedijzeren kruis op een ronde
        hardstenen sokkel hier geplaatst in 1947. Het was afkomstig van bij de veldkapel, Broeksittarderweg.
        Tijdens de Kruisprocessies wordt en werd hier altijd gebeden.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        06 - Broeksittard-Aan het Broek-Kruisstraat-Dorpstraat;  Ook hier een kruisje in een muur nis. Jammer dat in 2014 het nisje
        geen kruisje meer aanwezig is. Vroeger stonde er twee engeltjes bij en in 1997 een lantaarn met
        bloemenvaasje. De nis werd rond 1920 gemaakt toen de gevel gecementeerd werd.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

      

        07 - Broeksittard-Achter de Hoven;  Sinds 1947 staat dit hardstenen kruis hier. Het is geplaatst en
        geschonken door Sjtiena Heynen, die ook eigenaar of bezitter van de grond was waarop dit kruis
        staat. Het opschrift luidt;  Dat deed ik voor U. Wat deedt gij voor mij. Voorheen stond hier een mooi
        houten kruis dat vermoedelijk is geplaatst naar aanleiding van de Sjlaag in de Kemperkoel in 1543.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

             

         

        08 - Broeksittard-Broeksittarderweg;  Voor 1947 stond hier een smeedijzeren kruis dat verplaatst
        werd naar de locatie Aan het Broek-Kruisstraat. Dit kruis is hier in september 1947 geplaatst en is
        een geschenk van de familie Jetten-Beckers van de Wehrerweg. Men deed de belofte dat men ten
        eeuwigen dagen in september in processie naar de kapel en kruis zou trekken.
        Tekst; Mijn Zaligmaker, vanaf Uw kruis, Zegen Broeksittards volk, veld en Huis. 1947.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        09 - Broeksittard-Jozef Habetsstraat-Tudderenderweg;  Het eerste kruis dat hier langs de weg
        naar Tudderen staat werd geplaatst rond 1800 door de familie Willems. hier zouden enkele kinderen
        verdronken zijn in de Molenbeek. Omstreeks 1900 werd hier een smeedijzeren kruis geplaatst dat
        door de Sittardse smid Kleinen gesmeed zou zijn. Het was het enige kruis in Stadbroek en men bad
        hier aan bij ziekte voor regen en overlijden.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         10-11- Broeksittard- Kerkhof; Twee oude grafstenen uit het jaar 1658 en 1702 gemaakt van Naamse steen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

      

        20 - Broeksittard-Broeksittarderweg;  De kapel moet al rond 1915 gebouwd zijn naar aanleiding
        van de bevrijding van de Franssen na de Franse Revolutie. In 1879 werd de kapel gerestaureerd.
        Na de Tweede Wereldoorlog werd de kapel opnieuw gerestaureerd en ingezegend tijdens de
        Pinksterprocessie in 1945. Ze doet thans nog dienst als rustaltaar tijdens de Processies.

=============================================================================================================================================