Laatst bijgewerkt  14-10-2022

    
Gem. Sittard-Geleen-Born

   Born

    Born (Limburgs: Bor) is een kerkdorp in de zogenaamde 'taille'van de Nderlandse provincie Limburg en vormt sinds 2001 een deel van de gemeente
       Sittard-Geleen-Born. Er wonen circa 5900 mensen.  Born is met name bekend door de huisvesting van VDL Nedcar, de grootste Nederlandse
       autoproducent.  De plaats, die tot 2001 een zelfstandige gemeente was, deelt evenals Sittard en Susteren slechts een korte geschiedenis met
       Limburg.  Het heeft van 1400 tot 1815 ook niet tot de Nederlanden behoort maar tot het Heilige Roomse Rijk, waarvan Duitsland deel uitmaakte.

      
Bron: Wikipedia. 

===========================================================================================================================================

            

          

          

          

        01 - Born-Oude Baan;  Het houten kruis op de Oude Baan met een kunststoffen corpus dat met
        houtschroeven door de handen en voeten is bevestigd op het kruishout. Bij het kruis staan twee oude
        lindebomen waarvan de rechtse boom geheel vermolmd en hol is.
        In 2010 werd het kruis gerestaureerd mede een financiŽle bijdragen van de gemeente Sittard-Geleen.
        Het werd voorzien van een nieuw corpus dat gemaakt werd door Miel Jaspers, voorzitter van de
        werkgroep Kruisen en Kapellen. Pastoor William van Dijck zegende het kruis in op zaterdag 18 dec.
        2010. Hier stond al een kruis in 1891, volgens oude kaarten.Tekst; "Kiek 'ns nao mich ům..."
      
 Het kruis en corpus werd in 2016 geheel gerestaureerd door de werkgroep kruisen en Kapellen-Born.
        Het kruis werd op 29 oktober herplaatst.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

              

        02 - Born-Kerkstraat-Putstraat; Het oude grafkruis van Herman Broeren en Gertrudis Boomen.
        Het grafkruis is terug gevonden op het stort tussen Born en Illikhoven en staat nu op de vroegere
        begraafplaats van de oude gemeente Born. Het kruis is van Naamse steen met een doodshoofd en
        gekruiste beenderen en de letters R.I.P.
        Tekst op het kruis; Hier syn begraven den eersamen herman Broeren, Stierf den 21 meert 1767

        oud synde 80 jaaren en syne huys vrouwe d'eerb. Gertrudis Boomen stierf den 3 january 1760
        oud synde 80 jaaren. R.I.P.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================       

          

         

        03 - Born-Getelberg-Putstraat:  Dit kruis werd geplaatst begin juni 1980 door Hub Haagmans.
        Reden, Weinig kruisen in Born. Corpus; Legering en is op de rommelmarkt in Maaseik gekocht en
        geschonken door de dames Lebens. Het kruishout is gemaakt van Marantiehout door Hub Haagmans
        Onderhoud; De Buurtbewoners.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================      

         

          

         

        04 - Born-Molenstraat-Hondsbroek:  Stenen kruis zonder corpus. Drie lindebomen omringen het
        kruis. De grond is eigendom van de gemeente Sittard-Geleen, terwijl het kruis in het bezit is van het
        Kerkbestuur. De buurtschap en de gemeente onderhouden het kruis en de omgeving.
        In de volksmond word het kruis ook wel Kruutswiejer genoemd.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        05 - Born-Mgr. Buckxstraat-kerkhof;  Naam van het kruis; Schutterskruis. 13 sept. 1896.
        Ongevalkruis ter herinnering aan een dodelijk ongeval met een schuttersgeweer dat in handen van een
       10 jarig knaapje die dit geweer naar huis moest brengen en per ongeluk de 16 jarige Hubertina Leurs
        doodschoot.  Tekst op het bordje;  Tot  nagedachtenis aan de overleden leden der schutterij
St. Martinus

========================================================================================================================================================================================================================================================================================     

    

        06 - Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof;  Centraal Kerkhofkruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        07 - Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof;  Gietijzeren kruis dat in 1993 tegen de muur van het kerkhof
        is geplaatst. Hierna kreeg het een mooie plek op het kerkhof zelf.  Type Egelie; I I B b 3.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        08 - Born-Mgr. Buckxstraat-kerkhof;  Het nieuwe centraal kerkhofkruis waar nu ook de absoute wordt verleend.
        Het is een stenenkruis met een stenen corpus.
      

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        09- Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof:   Houten kruis op kerkhof muur.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        10- Born-Mgr. Buckxstraat; Stenen kerkhofkruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

          11-Born-Huis Jos Habets-Sjeng Greyn:  Het kruis mit Bakkes, en de beide in het prachtige Limburgse landschap thuishorende huizen zijn  'n prooi geworden
          van de hedendaagse cultuur en architectonische  onkunde.
          De huizen Habets en Greyn waren een van de oudste huizen van Born met een gevelsteen die het jaartal 1652 vermeldde. Verder vielen deze huizen op door de
          speksteenlagen voorgevel.  Tegen het Bakkes een houten kruis. Vermoedelijk is dit kruis nog in de familie. Beide Huizen hebben plaats moeten maken voor
         de uitbreiding van Born in het Hondsbroek.

===============================================================================================================================================

          

          

        20 - Born-Parkweg-Sluisweg;  Hubertuskapel uit1969.De eerste kapel ontstond na 1666 tot 1930
        Het is een veelhoekige kapel opgetrokken uit bakstenen met een koepelvormig dak.
        In de kapel staat een Hubertusbeeld.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

       

        21 - Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof;  Kerkhofkapel.

============================================================================================================================================