Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Gulpen-Wittem

Reijmerstok

     RReijmerstok (Limburgs: Rimmesjtòk ) is een dorp in de gemeente Gulpen-Wittem. Het ligt ten zuidwesten van Gulpen en heeft ongeveer 600
              inwoners. Reijmerstok ligt op het plateau van Margraten op een hoogte van ongeveer 175 meter. Het glooiende landschap wordt hoofdzakelijk
              voor de landbouw gebruikt. In de omgeving van het dorp wordt ook hop verbouwd voor de Gulpener Bierbrouwerij. 

              (Bron:  Wikipedia)

=====================================================================================================================================================================================================================     

         

          

       01-Reijmerstok-Beutenakerweg-Koeheiweg: Veld-of Hagelkruis.  Kruis is gedeeltelijk in de boom vastgegroeid. 
 
     
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

       02-Reijmerstok-Groenendaalsbergweg-Oude Luikerweg:  Het oude kruis aan de boom dat hier heeft gehangen mensenheugenis lang.
       Het bezit een gegoten bronzen corpus. Tekst: INRI.
       Reijmerstok-Groenendaalsbergweg: Het vernieuwde boomkruis aan de Groenendaalsbergweg-Oude Luikerweg.
      Het heeft een lood -tinnen corpus en is in 2005 vernieuwd.      
      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

         

       

            

        03- Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg: Het kruis uit 1985. Op het oude kruis stond een  Duits versje wat eventueel op een hagelkruis duidt:
        Jesu streck deine Arme segnend uber diese flur. Deiner Kinder dich erbarme und erquicke die natuur. Halt ab die bösen wetter. Schutze und
sei unser
     
   Retter Herr.   Het is een betonnen kruis met uitgewassen kiezelsteentjes.
        Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg:Het gerestaureerde kruis uit 1991 dat herhaaldelijk vernield werd in de loop de jaren.
   
        Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
        Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg: Kruis van foto 2009-01 anno 2009.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

      

       

        

       04- Reijmerstok-Jonkerbosweg-Pleistraat: Gietijzeren wegkruis. Kruis doet denken aan een Limburgs liedje: Es de klanken van de oavendklok.
       Type Egelie: I I A b 5.1.
       

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

      

             

       05-Reijmerstok-Klingendalerbösj Het oude ijzeren kruis dat hier stond na de oorlog 1940-1945.
       Reijmerstok-Klingendalerbosj:
  Het kruis van Johannes van Loo zoals het er in 1991 bijstond.
       Reijmerstok-Klingendalerbösj: Het kruis zoals het in 2008 erbij stond. Het is het moordkruis van jachtopziener  Johannes van Loo.
       Het kruis is van Naamse steen en origineel zonder corpus maar met een Christushoofd. Johannes van Loo werd hier door twee stropers  vermoord op
       12-9-1896 om 18.30 uur. Men heeft er een houten kruisje met corpus opgehangen en een tekstplaatje. 
       Reijmerstok-Klingendalerbösj:  Tekstbordje met tekst.

       Foto 2020-01-Willems: Nal lang zoeken vond Hay van Boekholt het kruis.  Foto 05-04-J.Slijpen: Chris Willems maakt er foto's van.

        Moordkruis in de Klingendalerbös te Reijmerstok
        
Verscholen in het Klingenderbös staat het moordkruis van veldwachter Jozef van Loo. Tot in de negentiger jaren van de vorige eeuw stond het aan de 
        bosrand, maar door uitbreiding staat het nu ongeveer 30 meter in het bos.Het is even zoeken als men voorheen het kruis zonder problemen wist te vinden.
        Het Clareynderbos.
        De oude benaming was vroeger het Clareynderbos en was eigendom van graaf d'Ansembourg uit Gulpen.
        Jozef van Loo was als veldwachter in dienst van de gemeente Gulpen. In de volksmond heette het bos de Klingenderbös.   
       Het was een waar domein voor zowel hazen en konijnen als voor de stropers.
        Fatale schoten.

        
Jozef van Loo, woonachtig Aan 't Veld te Gulpen en gehuwd met Elisabeth Geurten, was op 12 september 1896 in de Klingenderbös om stropers op heterdaad 
        te kunnen betrappen. Hij kwam op zeker moment oog in oog te staan met hen, er vielen twee schoten, één raakte Jozef in z'n hand, een ander schot hagel
        trof hem in hart en longen. Hij was vrijwel op slag dood. Na speurwerk van de politie van het parket uit Maastricht werden er zoutzakjes en enkele
       halsdoekjes gevonden. Het was een zekere Tijwissen die de fatale schoten had gelost, hij was in gezelschap van een zekere Kerf.
        Tijwissen werd gearresteerd en in een cel te Maastricht opgesloten. Op 15 november 1896 bekende hij. 

        Zelfmoord.

        Was het angst voor represailles of werd Tijwissen gedreven door wroeging? Vast staat, dat hij zelfmoord  pleegde,  door zich aan zijn schoenveters
        te verhangen in zijn cel. Waarom de officier van justitie in Maastricht, A.Hanlo, ondertussen nog een beloning van 500 gulden uitloofde blijft
        een raadsel. Het hele gebeuren heeft diepe indruk gemaakt op de plaatselijk bevolking.
        Houten kruisje.
        Familie en vrienden van Jozef van Loo plaatsten in eerste instantie een houten kruisje op de plek des onheil in het bos.
        Dit werd later vervangen door een smeedijzeren kruis. Later werd dit weer vervangen door een kruis  van Naamse steen zonder corpus maar met een
        Christushoofd erop. Er is een bordje op bevestigd met de tekst;
        "Johannes van Loo Jozephes -Veldwachter 50 jaar -Door stropers gedood - 12-9-1896 - te 18.30 op deze plaats".
        Het trieste van dit verhaal is dat Jozef zijn vrouw ernstig ziek was en enige weken na de moordpartij overleed op 30 september 1896.
        Zij lieten zes kleine weeskinderen achter.
        
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

        De  krant schreef 13 sept. 1896 het volgende:
       
Gulpen, 13 sept. Gisteravond word ons dorp in opschudding gebracht door de tijding, dat de gemeenteveldwachter Jozef Van Loo door een wildstroper was gedoodgeschoten.
        Omstreeks 6 uur, bij de vallenden avond, bevond zich genoemde veldwachter met den onbezoldigden rijksveldwachter Karel Bemelmans, jager van den hoogwelgeb. graaf
        d'Ansembourg, in het aan de graaf toebehoerende Kleinenderbosch op surveillance.  Een vallend schot deed I en de aanwezigheid van een strooper in de dichte nabijheid
        veronderstellen.  Om meer kans te hebben dien te pakken te krijgen ging de een rechts, de ander links afwijkend op het geluid af.  Niet lang waren zij van elkaar, toen
        Bemelmans eensklaps een schot en kort daarop een tweede schot hoorde vallen.
        Bemelmans snelde onmiddellijk ter plaatse, waar de schoten kwam te vallen.  Door een schot in de linkerhand, door een ander in de volle borst getroffen, was hij blijkbaar
        dood neergestort.  Het lijk van de vermoorde werd naar Reymerstok-Gulpen overgebracht, waar het hedenmorgen door het parket van Maastricht, bijgestaan door de doctoren
        Vrijens en Nyst aldaar, werd geschouwd.  Daabij werd geconstateerd, dat hart en longen doorboord waren.  Het lijk werd vervolgens naar hier overgebracht, waar a.s. Dinsdag
        de begrafenis zal plaats hebben.
        De marechaussee en de justitie deden intusechen al het mogelijke om den dader op te sporen.  Reeds werden, naar men meldt, twee personen gearresteerd, die hier den
        naam hebben wildstropers te zijn.  Na evenwel door de justitie gehoord en met het lijk van den vermoorden veldwachter geconfronteerd te zijn, werden beiden op vrije
        voeten gesteld.  Het onderzoek wordt intussen ijverig voortgezet.  De ongelukkige Van Loo bereikte den leeftijd van 50 jaren.  Hij was reeds lang als veldwachter in dienst
        der gemeente.  Hij was gehuwd  en vader van vier kinderen, zijn vrouw is reeds langen tijd ziek.  Door deze droeve gebeurtenissen is haar toestand verergerd en thans
        zorgwekkend.  Treurig voorwaar, dat om een ellendig brokje wildbraad zooveel ongeluk over een gezin moet komen.  Moge den dader gerechtigheid geschieden.
        

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

       

,       

       06- Reijmerstok-Provincialeweg-Brede Hoolstraat: Van oorsprong een Hagelkruis.Tekst: INRI.Geloofd zij Jezus Christus. Het is een smeedijzeren kruis.
       

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

               

          

        

      

       07- Reijmerstok-Haagstraat-Oude Luikerweg: Wegkruis met onderschrift IHS wat betekend: Jezus Hominum Salva, is Jezus, de heiland der Mensen.
       Of als: In Hoc Salus, is hierin de zaligheid. Of als: In Hoc Signo, In dit teken zult gij overwinnen. Cirkelvormig centrum met gevlochten
doornenkroon,
       drie nagels en een banderol met in gegrift kapitalen INRI. Type Egelie:I I A a 1.1.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

       

      

      

        08- Reijmerstok-Provincialeweg-Groenestraat: In 1991 stond hier nog een betonnen kruis dat in de  jaren 2000 vervangen werd door dit bruine houten kruis.
        Tekst: 
INRI.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

      

      

       09- Reijmerstok-Provincialeweg-Holeweg: Foto van het kruis in 1990.
       Reijmerstok-Provincialeweg-Holeweg: 
Het gerestaureerde kruis langs het voetpad naar Reijmerstok. Het eerste kruis werd hier geplaatst in 1972.

       Corpus is afkomstig  van een grafkruis van de paters van Hoogcruts. Tekst: IHS. Foto uit 2006.

     

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       10- Reijmerstok-Terlindenweg: Houten wegkruis in vliegermodel. Tekst:  Heer Jezus wij danken U voor alle goeds dat Gij ons geeft elke dag weer.
     

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        

       

       11- Reijmerstok-Pleistraat-Molenweg: Weg- of veldkruis. Rond veel kruisbeelden  zoals dit hangt een waas van devote stilte en diepe levens ernst,
       die eerbied en ontzag afdwingen. Tekst: Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer wiens beeld gij ziet.

       Het is een smeedijzeren kruis dat hier al stond in de jaren tachtig.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

          

      

      

       12- Reijmerstok-Provincialeweg-Gulperstraat: Het vervangende kruis voor het torenkruis dat terugis naar Banholt. Het is een gietijzeren kruis.   
       Sinds 1971 stonden er hier al 3 verschillende kruisen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       13- Reijmerstok-Voetpad naar het kerkhof: Kruis van klinkers op het voetpad naar het kerkhof.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

         

      

      

       14- Reijmerstok-Reijmerstokkerdorpstraat;  Herdenkingskruis van pater Jean Slenter S.C.J. die in de Congo werd vermoord.  
       Plaats dient als afscheidsplek bij begrafenissen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

      

      15- Reijmerstok-Kerkhof;  Bij de ingang van het kerkhof staat dit oude gietijzeren kruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       16- Reijmerstok- Reijmerstokkerdorpstraat no 97:   Huiskruis.

===============================================================================================================================================================================

      

      

        

     17- Reijmerstok- Provincialeweg:  Dodelijk ongeluk te Reijmerstok.
     Op dinsdag 4 oktober 2016, een zeer mistige ochtend reed Belinda ter Haar met haar auto over de Plankweg komende vanaf Hoogcruts richting Gulpen.
     Ter hoogte van Reijmerstok, 'A gen Ing", wilde ze een andere auto inhalen en reed met zeer hoge snelheid tegen een tegemoet komende tractor aan.
     Ze moet wel vrijwel op slag dood zijn geweest, gezien de toestand van haar auto.  Ook de tractor was aan de voorzijde zwaar beschadigd.
     De Plankweg was uren afgesloten voor het verkeer.
     Belinda ter Haar was 48 jaar oud en de levenspartner van Joop van Schijndel en wonende te Epen.  Ze werd op 8 oktober 2016 gecremeerd in het|
     crematorium te Heerlen.  Het ongeluk heeft een diepe indruk achtergelaten te Epen en omgeving.
     Kruis uit Noord Holland.
     Het was de familie Beltjes en de familie Bloothoofd uit het Noord Hollandse Heerhugowaard die dit fraaie oud grafkruis schonken aan de Stichting
     Kruisen en Kapellen te Roermond.  Matheu Bemelmans, onze voorzitter. nam contact op met Chris Willems en deze zorgde voor verdere bestemming
     van dit kruis.
     Na een opknapbeurt door Wiel Erven uit Kunrade, kreeg het een bestemming aan de Provincialeweg, Plankweg, te Reijmerstok in november 2019.
     Hier was eerder in 2016 het dodelijk ongeluk gebeurd met Belinda ter Haar.
     Zo ziet U maar dat zelfs een oud grafkruis uit het verre Noord Hollandse Heerhugowaard dat op het kerkhof geruimd moest worden een prachtige plek kreeg
     in ons mooie Zuid -Limburgsel land, wat ook de bedoeling was van deze familie.

=====================================================================================================================================================