Laatst bijgewerkt:  11-01-2023

Gemeente Gulpen-Wittem

Mechelen

          Mechelen (Limburgs: Mechele)  is een Nederlands dorp in Zuid-Limburg.  Het maakt deel uit van de gemeente Gulpen-Wittem.|
           In 2015 telden Mechelen en omgeving ongeveer 1840 inwoners.
          In 1133 komt de naam de Mechluns voor in de 14e eeuw Mechelen, in 1842 Mechelen en zou afkomstig zijn van het Germaanse "magalunas" wat betekent
          "bij de groter, machtige plaats" en genoemd naar het Malensbos  ( deel van de huidige Vijlenerbossen).
          (Bron:  Wikipedia)

============================================================================================================================================     

          

          

        

      

       01- Mechelen-Eperweg-Dijk: Cementen kruis met metalen corpus. Het kruis is gemaakt door J. van Wersch uit Schweiberg.
       Oorspronkelijk zou dit kruis een andere bestemmingsplaats hebben gekregen maar J. Claassen nam dit kruis over en plaatste het hier ter

       vervanging van
oud houten kruis. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
       
Cementen kruis met ijzeren corpus langs de Eperweg bij het gehucht de Gracht. Dit kruis is gemaakt door dhr. J. v. Wersch van Schweiberg.

       De oorspronkrlijke bedoeling voor het maken van dit kruis was op wens van enkele mensen van buiten Mechelen, maar door omstandigheden 

       ging het plaatsen hiervan niet door. Dhr. J. Claessen kwam van dit op de hoogte, en nam dit kruis over om een verrot
houten kruis op deze
      
plaats te vervangen. Het heeft als onderschrift: Mijn Jezus Barmhartigheid.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       02A- Mechelen-Akerstraat: Houten kruis met klein kruisje er op met een stenen corpus. Tekst: INRI.
       Dit kruis hangt aan de boerderij van de fam. Claassens.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
       
Houten kruis met klein kruisje er op aan de muur van de boerderij Claassens- Straterveld.
       Het gebouw  ligt aan de Akerstraat te bereiken vanaf Elzet naar Bommerich. Het kruis heeft een stenen corpus en boven de corpus staan de letters INRI.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

        

    

       03- Mechelen-Akerstraat-Kleebergerweg: Natuurstenen kruis met ijzeren corpus. Het is geplaatst door de fam. Frijns en ook betaald uit
       dankbaarheid voor een gespaard leven tijdens de oorlog 1940-1945. Gerestaureerd in 1982. Kruis is in 1950 geplaatst.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.
       
Dit cementen kruis met ijzeren corpus staat aan het einde van de Elzetterweg bij de viersprong Rott-Akerweg-Ginsterberg-richting Elzetterbos
       tussen twee bomen op en berg. Het is door Dhr. Frijns gebouwd en alleen betaald en geplaatst uit dankbaarheid voor een gespaard
       even tijdens de oorlogsjaren 1940-1945.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        

    

       04- Mechelen-Akerstraat: Smeedijzeren kruis dat geplaatst is in 1926 door de fam. Hupperetz.
       Voorheen stond hier een houten kruis. Dit kruis is afkomstig van de plek waar nu het H. Hart kapelletje staat.
       Onderhoud: De fam Hupperetz. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.

       Gegevens van dhr. Hub Schins-Mechelen.
       
Vanaf Elzet naar Bommerich via de Akerweg. Halverwege de Akerweg aan de driesprong hoek  Kalfshaag naar Elzetterbos.
       Dit smeedijzeren kruis is geplaatst op een betonnen voet , met als  opschrift: Mijn Jezus Barmhartigheid.
       Dit kruis is geplaatst door de fam. Hupperetz in 1926, en is  afkomstig van de plaats waar nu het H. Hart Kapelletje staat.
       Pastoor Jozef L'Ortye heeft toen  toestemming geven om dat kruisbeeld daar te plaatsen.
       Voorheen stond hier een houten kruisbeeld. de fam. Hupperetz-Smeets onderhoud dit kruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

       05- Mechelen-Dal Bissen-Schmetzkeelerweg: Veld- of Wegkruis hier aan de bosrand. 
       In de negentiger jaren stond hier een gietijzeren kruis dat vernield werd. De tekst op het gietijzeren kruis was als volgt:

       
Halt Wanderer, wehr du auch bis, gedenke das der Herr Dein Richter is.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       

       

        

       06- Mechelen-Bommericherweg-Hurpescherweg: Nu hangt hier een kruisje dat weer compleet is, dus een houten kruis met Corpus.
       Dit hangt hier vanaf 2006. Voor die tijd hing hier  alleen een corpus dat op gehangen was door dhr. Lucassen en Maessen in 1996.

      

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        

      

       07- Mechelen-Bommericherweg-Helle: Zeer oud eikenhouten kruis met metalen corpus tegen een vakwerkgevel.
      Onder het corpus is een nisje met achter glas een Maria beeldje. Boven het corpus de letters 15 U.P. Rechts op het kruis het jaartal 1747.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
       
Eiken kruis met ijzeren corpus aan de muur van vakwerkhuis in de bocht bij Helle, langs de Bommericherweg. 
       Onder de corpus in het hout is een nis met achter glas een O.L. Vrouw beeldje.
       Boven het corpus staat INRI. Links op het kruis de letters 15. U.P.  Rechts op het kruis het jaartal 1747.
      

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

       

      

       08- Mechelen-Bommericherweg-Kleebergerweg: Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is door dhr. Lucassen en Maessen in 1996.
       Voorheen stond er al een gietijzeren kruis op de hoek Bommericherweg-Kleebergerweg. Type Egelie: I I A b 2.     

       Gegevens Hub Schins- Mechelen. 
       
Gietijzeren kruis met ingewerkte corpus in tuin langs Bommericherweg hoek Kleebergerweg.
       Het staat op een betonnen voet, en rondom de corpus zijn prachtige bloemen verwerkt.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       09- Mechelen-Akerstraat-Fokkebroekweg: Metalen corpus op deze knot eikenboom. Het is hier geplaatst door dhr. Lucassen en Maessen in 1996.
       Voorheen heeft hier al een kruisje gehangen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       10- Mechelen-In de Broekenweg no 8: Houten gevelkruis van hechthout met een messing corpus. het gemaakt en eigendom door Jefke Vluggen.
       
Kruis is in 2017 verdwenen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

        

        

      

       11- Mechelen-Commandeurstraat-Elzeterweg: Houten kruis op deze viersprong van wegen.
       Voor 1960 stond het aan de overzijde van de weg. Bij aanleg van de Burg. Pappersstraat is het door dhr. P. Vluggen en W. Beuken naar de huidige

       plaats verplaatst.  Tekst: INRI.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
       
Houten kruis bij viersprong aan de muur van stal Commandeurstraat-Bommericherweg-Elzetterweg.
       Het heeft een stenen corpus. Het stond voor 1960 aan de ingang van de Burg. Pappersweg, vroeger I gen Boekgats genaamd.   
       Bij aanleg van de Burg. Pappersweg is het door de toenmalige bewoners dhr. P. Vluugen en W. Beuken verplaatst naar de huidige standplaats.
      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       12- Mechelen-Commandeurstraat no. 18: Houten kruisje met loden corpus aan de muur van een stal. Boven het corpus staan de letters: INRI.
       Kruisje is in 1999 verdwenen.

       Gegevens Hub Schins Mechelen.  
       
Houten kruis met platen corpus aan stal halverwege Commandeurstraat. Boven corpus staan de  letters INRI.
     

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        

       13- Mechelen-Dal Bissenweg no 9: Houten gevelkruisje tegen de deur van een hooizolder.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        

       

      

         

     

       14- Mechelen-Dal Bissenweg-Lubergerweg: Houten kruis in vliegermodel met metalen corpus.
       Het staat in een betonnen blok met daarin een nisje met een Mater Dolarosa beeldje. 
       Het kruis vervangt een houten kruis dat in 1878 geplaatst werd. Het werd in 1926 vernieuwd.
       In 1978 is het weer opnieuw vernieuwd in opdracht van mevr. B.Esers-Wenders.
       Tekst: 
Mijn Jezus Barmhartigheid. INRI.

        Gegevens: Veldkruus.     Kruis is in 2015 gerestaureerd door Jan Deguelle - Jan Wenders - Joep Hons.
        
Op deze plaats hebben verschillende kruisen gestaan.  In 1878 werd hier een houten kruis geplaatst door de grootouders van dgr. Nicola Wenders.
        Daarna werd er een kruis geplaatst in 1926 door de ouders van dhr. Nicola Wenders.  Ook dit kruis kon de tand des tijds niet weerstaan.
        Het huidige kruis werd gemaakt in 1978 in opdracht van mevr. Bepke Essers-Wenders.  Onder in het kruis is een nisje met een beeldje van Mater Dolarosa.
        In 2015 is het kruis weer gerestaureerd en van een nieuw corpus voorzien.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  Orig. tekst
       
Houten kruis met ijzeren corpus in de Dal-Bissenweg bij de driesprong aan de voet van de  Lüberigerberg.
       Dit kruis staat in een betonblok met een nis in de blok. In deze nis bevind zich het beeldje van Mater Dolarosa.
       Het kruis vervangt een houten kruis dat in 1878 werd geplaatst. Dit houten kruis dateert vanaf 1926.
       Boven de corpus de letters INRI. Het heeft als onderschrift:  Mijn Jezus Barmhartigheid.
       
Het kruisbeeld werd in 1978 in opdracht van Mevr. B. Essers-Wenders in het buitenland gemaakt.
       Het vervangt het kruis uit 1926 dat door weersomstandigheden verrot was. Zij schonk dit prachtig kruisbeeld aan de Mechelse gemeenschap.
       Boven de corpus staan de letters INRI. Het heeft onder een ingesneden spreuk:  
Mijn Jezus Barmhartigheid

       Gegevens Hoeber Vluggen Epen. Orig. tekst.
      1929 legde dhr. Essers tegenover het huidige veldkruis de 1ste steen. Een zokkel opgetrokken uit stenen veldbrand,
       waarop hij een houten kruis en een Christus figuur plaatste. Het Maria beeldje, met aan haar voeten het kindje Jezus,
       werd ook in 1929 geschonken door de gezusters Liza enLouiza Vanhouten uit de Dal Bissen.
       Het veldkruis raakte na zoo vele tientallen jaren in verval. in 1978 ontfermde dochter Barbara Essers, thans mevr. wed. Wenders-Essers
       zich over de zorg van dit veldkruis. Op kosten van wed. Wenders-Essers o.a. zokkel -Christusbeeld en het geschonken  Mariabeeldje met Jezus
       figuur en voorzien van een prachtig nieuw houten kruis, aan de inwoners van Dal Bissen als blijvend pronkstuk geschonken.
       De grond werd voor eeuwig welwillend afgestaan door de familie Hochs-Nacken uit Schweiberg.   

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       

        

       15- Mechelen-Dal Bissenweg: Smeedijzeren kruis op een betonnen voet met metalen corpus.
       Tekst: Hier starb durch ein unglück am 6 april 1878 der jungling Johannes Leonardes van  Hautem im alter vom 13 jahren. Betet für die arme seelen.
       Deze jongen is van een wagen gevallen en onder een wiel terecht gekomen

       Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
       
IJzeren kruis op betonnen voet achter Dal-Bissenweg langs weg in weiland. Het heeft een platen  corpus en als opschrift: 
      Hier starb durch ein unglück am 6 april 1878 der jüngling Johannes
  Leonardus van Hautem in alter vom 13 jahren. Betet für die armen seelen.
      
Deze jongen is verongelukt met paard en wagen. Hij is van de wagen gevallen en met zijn hoofd onder  een wiel terecht gekomen
      

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

       

        

       16- Mechelen-Dal Bissenweg-Krevelslookweg no 12: Twee meter groot smeedijzeren kruis met  een stenen corpus onder een boom   
       in de tuin van de fam. Didden. Helaas geen gegevens bekend.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

            

            

          

        

      

       17- Mechelen-Elzet-Akerstraat-Voelenbornweg: Zeer oud moordkruis uit 1653. 
       Tekst: Anno 1653. Den 8.8.B ist Maecke Koeckarts jaemerlick omcome. God trost die seele.Amen. 
       Op 8 oktober is Maecke Koeckarts  jammerlijk om het leven gekomen. God troost die ziel. Amen
       Maecke Koeckarts was een net en intelligent meisje dat huwelijks aanzoeken kreeg van twee broers
       Ze zei: die mij als eerste een gouden trouwring aan mijn vinger schuift met die trouw ik.
       Een van de broer gelukte het na een tijd en Maecke zou met hem trouwen. 
       De andere broer werd zo kwaad dat hij zijn broer maar ook Maecke vermoorde.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
       
Dit kruisbeeld staat op de viersprong Elzet-Rott-Voeleborn-Akerweg in de berm. De originele naamplaats is hier a ge Rotterbildje- Het Rotterbeeldje.

       Dit stenen kruis heeft als opschrift: IHS no 1653. Der 8-8B: ist Maeck Koeckarts Iae merlick omcome. God trost dese Amen.

       
      
 
Op 8 aug 1653 is deze juffrouw op deze plaats door een schaapherder vermoord. Omdat het meisje geen verkering met hem wilde aangaan,
        bracht hij hier om het leven.
Hier staan in de tekst verschillende fouten , bv 8-8B dit is 8 oktober.

        A ge Rotterbildje te Elzet-Mechelen
        In de Elzet, een gehucht bij het lieflijke dorpje Mechelen, staat sinds 1653 het moordkruis van Maecke Koeckarts.
        Het is een oud stenen kruis, gemaakt van Naamse natuursteen. Buurtschap Elzet ingeklemd tussen Rott-Vijlen-
        Hilleshagen en de Commandeurstraat van Mechelen, bestaat tegenwoordig uit een tiental huizen en boerderijen.
        Het kruis staat in de berm van de weg, die in de volksmond 'A ge Rotterbildje' heet. Een terugblik op de herkomst
        van dit kruis.
        Trouwring.
        Maecke Koeckarts was een herderinnetje dat schapen en koeien hoedde op een naburige boerderij.
        Zij was heel  knap en ook nog intelligent. De boerenknechten uit de omgeving hadden dat snel in de gaten en maakten Maecke het hof.
        Zo ook twee broers die allebei verliefd op haar waren. beiden vroegen Maecke ten huwelijk. Maar de jonge vrouw kon niet tot een
        keuze komen en daarom besloot zij de broers de volgende opdracht te geven.
        Wie van jullie twee mij het eerst een gouden trouwring aan mijn vinger schuift, met die trouw ik!'
        
Nu was het in 1653 nog niet zo dat men even vlug naar de stad kon gaan om daar een paar ringen te kopen. Vaals, Gulpen of Heerlen
        waren in die tijd nog maar kleine dorpjes. je moest geduldig wachten tot er eenmarskramer of goudsmid op de boerderij voorbij kwam
        en je moest dan ook nog het geluk hebben dat hij toevallig gouden trouwringen bij zich had.
        Na enige tijd geduldig gewacht te hebben, lukte het een van de broers om een paar trouwringen te bemachtigen.
        Hij bood deze aan Maecke aan en zij hield zich aan haar woord en beloofde met hem te trouwen.
        Moord.
        Zijn broer kwam dit ter ore, ontstak in hevige woede en vermoorde zijn broer, maar ook Maecke.
        Dit alles geschiede op 8 oktober 1653. Also verteld de geschiedenis over het kruis van Maecke Koeckarts in de Elzet.
        Het kruis is een tiental jaren geleden door jeugdige vandalen vernield, maar gelukkig door de heren Maassen en
        Lucassen uit Mechelen zo goed en kwaad gerestaureerd. Het memoriekruis bevat de volgende aangrijpende tekst:
        "IHS ANO 1653 Den 8.8.B ist Maecke Koeckarts jaemerlick omkome. Goodt trost de sele Amen".
        
Boek  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

        Omroeper. Jean Mordant. Maecke Koeckarts.
        Vlak achter de grens van de Rott met het in Mechelen gelegen Elzet staat op een natuurstenen wegkruis in de berm de volgende tekst:
        IHS ano 1653 den 808B: ist Maecke Koeckarts Iammerlick omcoome. goodt trost de sele
        Amen.
 Over de reden waarom dit kruis hier is geplaatst doen verschillende lezingen de ronde. Een daarvan is dat twee vrienden, terugkomende
        van de kermis ruzie met elkaar kregen. Tijdens deze vechtpartij werd een van hen gedood.
        Pastoor Frans Schleiden maakt in het tweede bedrijf van d'r Brand va Bellent ook melding van dit kruis.
        Volgens zijn lezing werd hier het meisje Koeckarts door een herder vermoord omdat ze niet met hem verkeren  wilde. 

        Een crime passionel in Elzet.  De Limburger.
        Maecke Koeckarts is de Limburgse versie van Manon uit de Franse filmklassieker Manon des Sources.  Een onbereikbare schone herderin die de harten
        halverwege de zeventiende eeuw sneller doet kloppen.  Altijd in de weer met haar schapen en geiten, altijd op pad.  Boerenknechten in de omgeving van Elzet,
        een gehucht van Mechelen zien in Maecke de ideale partner.  Zeker omdat ze niet alleen knap is maar 'ook nog eens intelligent'.  Twee broer vallen voor de herderin
        en vragen haar hand.  Volgens de overlevering kan ze niet kiezen, daarom belooft Maecke de eerste die een douden ring voor haar koopt, te trouwen.
        Het is voor de mannen een kwestie van wachten op een marskramer of goudsmid die voorbij komt.  En die zijn dun gezaaid in het Heuvelland.  Uiteindelijk lukt
        het een van de mannen een ring te vinden en Maecke houdt woord.  Ze betaald daarvoor met haar leven.  De afgewezen minnaar kan zijn verlies niet verteren en
        brengt zowel Maecke als zijn broer om het leven.  IHS ANO 1653 Den 8.8.B. ist Maecke Koeckarts jaemerlick omkome. Goodt trost de sele Amen.
        Het is nu nog te lezen op het kruis. Een crime passionnel die Elzet eeuwig zal tekenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       18- Mechelen-Elzet-Elzetterweg: Rond tinnenbord met daarin een klein kruisje.
       Tekst: Geef onsheden ons dagelijks brood.  In 2017 was het bordje vervangen door een klein kruisje
     

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

              

       

       

        

       19- Mechelen-Elzet-Elzeterweg-Schreursweg: Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus.
       Op het tekstplaatje staat de tekst: Bid voor de armen zielen in het vagevuur. Type Egelie: I B a 2.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.   
       Smeedijzeren kruis met stenen corpus in de Elzetterweg aan de driesprong doodlopende weg.
       Dit prachtig uitgewerkt kruis heeft bovenaan staan de letters INRI. Onder her corpus staat op een ijzeren plaat:  Bid voor de armen zielen in het vagevuur.

     
  Correctie: Gietijzeren kruis - Gietijzeren corpus - de plaat is van gietijzer.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        

       20- Mechelen-Elzet-Schreursweg: Houten gevelkruisje in vliegermodel. Het bezit een lood- tinnen  corpus en een plaatje met INRI.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

        

      

      

       21- Mechelen-Elzet-Elzeterweg-Rotterbeem: Gietijzeren kruis tussen twee bomen.In het voetstuk staat Nestor Martin 1737
       Wat betekend dat dit kruis afkomstig is uit Huy in België met het fabrikage nr. 1737. Type Egelie: I I A b 5.1

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
       
Smeedijzeren kruis (Gietijzer) met stenen corpus en onder in het kruis een beschermengel ingewerkt.
       Het kruis staat langs de Elzeterweg bij de viersprong Voortweg-Hellemesbeek. Gebouwd tussen twee bomen op een grote steen.

       Opschrift onder in het kruis Nestor Martin 1737. Deze naam is de  vermoedelijke bouwer van dit kruis en van Engelse afkomst.

       In die jaren stond alleen in Engeland een fabriek die dit model kruisjes maakte
..
       
U ziet wel dat dit hele verhaal niet klopt. Chris Willems 

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      

       22- Mechelen-Elzet-Elzeterweg-Akervoetpad: Gietijzeren kruis. Voor 1982 stond hier een eenvoudig  houten kruis aan een boom.  
      Sinds 1988 is door Wiel Hensgens dit gietijzeren kruis geplaatst. Het kruis is afkomstig van het graf van Willie Hensgens. Type Egelie: I I A b 5.1.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
       
Smeedijzeren kruis met stenen voet met onder in het kruis een beschermengel ingewerkt. Het is  identiek aan het kruis no 22 en ook van dezefde maker.

       Het staat tegenover het laatste huis in de  Elzet, mooi beschut onder een boom. het vervangt een ouder kruisbeeld aan een boom en werd geplaatst

       door de fam. Wiel Hensgens- Van Houtem. Dit kruisbeeld stond voorheen op het kerkhof op het graf van de ouders van Willie Hensgens.

       Het werd geplaatst in december 1988 en wordt onderhouden de Fam. Hensgens.

      
 Correctie: Het is een Gietijzerenkruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

      

      

       23- Mechelen-Elzeterweg: Tot 1978 hing hier aan een knotwilg een klein houten kruisje.
       Sinds 1994 stond hier een gietijzeren kruis dat geplaatst werd door dhr. Lucassen en Maessen.
       Type van het gietijzeren kruis was: I I A b 4.1. Het kruis werd in 2003 vernield. In 2004 plaatsten deze heren een nieuw kruis.
       Het is een metalen zinken kruis met metalen corpus. Voor 2003 stond hier een gietijzeren kruis dat hier in 1994 geplaatst werd.
       Sinds 1971 stonden hier al 3 verschillende kruisen. Type Egelie: 2Ab4.1.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       

        

       24-Mechelen-Fokkebroekweg:   Gietijzeren kruis hier aan de Fokkebroekweg. Tekst: Leef in verbondenheid met Hem.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

      

      

       25- Mechelen-Eperweg-In de Broekenweg: Tot 1966 hing hier aan een wilgenboom een houten  kruis dat met de boom verdween toen de
       Eperweg een reconstructie kreeg. De weg werd zover verhoogd zodat de Geul bij hoog water niet meer op de weg kwam te staan.
       Het eerste kruis werd hier in 1966 geplaatst met de tekst: Komt allen tot mij.
       In 1978 werd het houten kruis vernield en gerestaureerd door H. Vluggen. In 1981stonden op deze plek 2 kruisen. 
       Het houten en een nieuw smeedijzeren kruis. Onder het ijzeren staat de naam Chris Hennissen 1980.
       Het is vervaardigd door dhr. Theunissen, op de Knipkruis uit Kerkrade. Het huidige kruis dat hier nu staat is uit 1985.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
       
Houten kruis met koperen corpus geplaatst na reconstructie van de weg Epen-Mechelen. Het vervangt een kruisbeeld wat voordien in de bocht
       aan een boom hing, deze boom is in 1976 met de werkzaamheden gerooid. De driesprong t.o. In de Broekenweg.
       Het heeft als opschrift: Komt allen tot mij.
      
 Dit kruisbeeld vervangt het houten kruisbeeld welke door baldadige jeugd werd overgebroken.
       Een gedeelte van het kruis is hier nog gebruikt. Terwijl het beeld weer een klein kruisbeeld is dat hierop is vast gemaakt.
       Het opschrift is hetzelfde n.l. Komt allen tot mij.  Het is geplaatst door dhr.  Huber Vluggen uit Epen.
      

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       

       

        

        26-1979-01-Mechelen-Eperweg-Schaeberggats:  het eerste kruis hier was een smeedijzerenkruis.
        26-1990-01- Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Het oude eikenhouten kruis heeft voorheen ( 1983) gestaan bij het gehucht Molenbos.

       Het had een cementen corpus en heeft hier gestaan van 1983 tot 1990. daarna is het vervangen.  

      
       26-1995-01-Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Dit kruis werd in 1994 hier geplaatst door Hubert Vluggen uit Epen.

       Het was een houten kruis met een metalen corpus en een tekstbordje. Tekst: 

       Als Uw God beslist over leven en dood. Zondaar zie de wonden, gedragen door Uw zonden. Verbeterd gij uw leven zo zal ik U de Hemel geven.  

      
       26-2000-01-Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Het smeedijzeren kruis bij het Höfke. Het is in augustus 1998 geplaatst door dhr. Lucassen en Maessen.

       Het vervangt verschillende oudere houten kruisen die hier gestaan hebben. Tekst :

        Gij Allen Die Hier Komt Voorbij Denk Ook Een  Ogenblik Aan Mij.

      
Sinds 1979 stonden hier al 4 verschillende kruisen.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
       
Dit eikenhouten kruis staat op de plaats waar voor de reconstructie van de Eperweg een ander kruis   stond op de hoek van de Schweibergerweg-Molenbos.

       Het kruis staat in beton en heeft een  verzilverde corpus en is helemaal gerestaureerd. Boven de corpus de letters INRI.

     

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                    

         

           

           

       

       

      

      

       27- Mechelen-Eperweg-Dal Bissenweg. 
       Smeedijzeren wegkruis. Het kruis werd door gemeente  opzichter Steijns van het vuilnisstort te Nijswiller gered en is in 1981 overgedragen aan de
       gebr. Brauers uit de Dal Bissen die het hier plaatsten ter vervanging van een houten kruis. De metalen bloemenkrans is door Dhr. Brauers zelf gemaakt.
       Dhr. Hongs heeft het tekstplaatje gemaakt:Heer wij aanbidden U,Heer wij prijzen U, Want door Uw Kruis hebt gij de Wereld Verlost.

       Mechelen-Eperweg-Dal Bissenweg: Tekst op het tekstbordje. Heer, wij aanbidden U. Heer wij prijzen U.
      
 Want door Uw kruis hebt Gij de wereld verlost. Dit ontsiert het hele kruis
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

     

       28- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg: Dakkruis van dakpannen gemaakt. Kruis herinnert ons aan de oorlogsjaren.   
       Eigenaar: de fam.Hupperets. Het is rond de 1990 gelegd door dhr. Hupperets..

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

        

         

      

        

        29- Mechelen-Hilleshagerweg-Guilkoelerweg-Guilkoel: Smeedijzeren kruis op stenen voet en tussen 2 bomen geplaatst.
        Het werd in 1986 geplaatst door de gebr. Johan en Jozef Deckers. Onderhoud: Johan Deckers.
 
       Mechelen-Guilkoelerweg-Guilkoel:
 Het gerestaureerde kruis Voet en onderstel van het kruis zijn verandert.      
      
Kruis heeft tekstbordje dat het hele kruis ontsiert.

      
Gegevens Hub Schins-Mechelen.    

       
Dit ijzeren kruis op stenen voet met aan weerszijde een steen ter versiering, geflankeerd tussen  twee bomen.
       Het werd in 1986 geplaatst door de gebroeders Johan en Jozef Deckers, terwijl Johan  zorg draagt voor het onderhoud en beplanting van dit kruisbeeld.
      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       

      

        

       30- Mechelen-Hilleshagen-Guilkoelerweg-Stadsweg:Tekstbordje met de tekst: 
       Ach zondaar beziet mijn Wonden. Dat voor Uw zonden. Verandert U van leven, zal ik U de hemel geven.

 
      Tekst van dhr. Hongs. Het bordje ontsiert het hele kruis.

       De bouwstenen waar het kruis nu op staat zijn geplaatst op een offersteen die door de Romeinen gebruikt werd. Het kruisbeeld is gemaakt door de Mechelse smid H.Kikken.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

         

        

          

      

      

      

        

    

       31- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg-Eikesweg: Smeedijzeren Hagelkruis. Het kruis heeft een metalen corpus en is uitgevoerd met 11 sterren.
       Het staat op een grote stenen blok die uit de Romeinseijd zou stammen. 
       tGezien de hoogte van dit kruis zou het hier om een hagelkruis kunnen gaan.
       Tekst: Gelooft zij Jezus Christus. anno 1794 I+V+D+M- V Elen INRI. Dit kruis zou dus uit 1794 zijn.
       Mechelen-Hilleshagerweg-Eikesweg.  Overzicht foto van het kruis no 31K in 2012.

       MJ Veelen schrijft: Veelen ontdekte het hagelkruis vele jaren geleden. Noteerd de letters I+V+D+M.  Velen. Romeinse cijfers omgekeerd MDVI (= mijn inzien 1506)
       Alsmede de naam Velen (Familienaam?)  Wat is de betekenis?  U zult begrijpen dat dit komt door mijn naam 'Veelen' vroeger ook 'Velen' geschreven.


==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================           

        

       

      

      

        32- Mechelen-Hilleshagerweg-Oud Schoolplein: Gietijzeren kruis. Dit kruis staat op de voormalige speelplaats van de meisjesschool.
        Het is geplaatst op een natuurstenen sokkel. Het is geplaatst door de huidige bewoners van het bejaardencentrum.
       Tekst: Gedenk mij. Type Egelie: I B a 1.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       33- Mechelen-Hilleshagerweg nr. 6Ã: Dit kruisbeeld is al in 1993 geplaatst door de bewoners van het vakwerkhuis de fam. Heijnens, op 9-6-1993.
       De gedachte achter dit kruisje was dat dhr. Heijnens vond dat dit aan zo'n oude vakwerkgevel een kruisje thuis hoort. Een vrome gedachte.
.
       
Kruis is in 1996 verdwenen en niet vernieuwd.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     v  

         

           ]

       

        

      34- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg nr. 40: Houten kruis aan de gevel van een oud bakhuis. Het hangt hier al meer dan 100 jaren.
       Fotograaf Hub Leufkens fotografeerde dit kruisje al in 1925 In 2006 is het geheel gerestaureerd.

      

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

         

      

        

      

       35- Mechelen-Hilleshagen-Guilkoelerweg-Eikesweg:  Smeedijzeren kruis op stenen voet en tussen 2 bomen geplaatst. in 1986 door de gebroeders
       Johan en Jozef Deckers. Onderhoud: Johan Deckers.|  De laatste jaren onderhoud dhr. Joep Hons deze plek en kruis.  

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

       

     

       36- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg-Stadsweg:  Smeedijzeren kruis met metalen corpus.
       Het is op 31 mei 1986 geplaatst door de fam. Hons. 

       Tekst: Bidt en de Heer zal U beschermen. Allen die hier gaat voorbij ,denk ook een ogenblik aan mij.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. .
       
Mooi ijzeren kruis met metalen corpus op 31 mei 1986 door de Fam. Hons geplaatst.
       Het staat langs de Hilleshagerweg t.o. de fam. Wouters vlak naast het bakhuis aan de voet van de berg nabij het gelegen restaurant Paradis.

       
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        

      

       37- Mechelen-Hilleshagerweg-Pastoor Ruttenstraat: no 10 Smeedijzeren kruis met wit metalen corpus.
       Staat op de stoep bij de fam. Klaassens. Tekst:
 INRI.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

      

        

       38- Mechelen-Hoofdstraat-Wilhelminaplein: Ruim 2 m. hoog kruis van smeedijzer met metalen corpus.
       Het staat langs de hoofdstraat op het Wilhelminaplein. Het is door verschillende verbouwingen van de straat en plein verplaatst van her naar der,

       maar heeft nu eindelijk een vaste plaats gevonden in een flinke betonnen blok in 1994.

      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       39- Mechelen-Hoofdstraat nr. 25: Zeer klein corpus boven de ingang van café 't Pintje.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

        

        

       40- Mechelen-Hurpescherweg-Hurpeschervoetpad: IJzeren kruis met corpus.
       Dit kruis stond in
een weiland vroeger langs de Hurpeschervoetpad te Bommerich.
       Het is door dhr. Kempeneer
gemaakt en het bestaat alleen uit oude ijzeren karrebanden.Onderhoud: Fam.Hupperetz-Smeets
       In 2009 is het kruis gerenoveerd en opnieuw geplaatst. 
 
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       41- Mechelen-Kiesboomweg-Overgeul: Klein houten kruisje met corpus van porselein op de  poort bij de fam. Hornesch langs de weg naar de Suikerknip.
       Hier hing al een kruisje voor 1982.
   
    Kruis is in 1998 verdwenen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      

      

       42- Mechelen-Kleebergerweg-Ginsterberg: Sinds 1982 staat hier al dit betonnen kruis.
       Hoelang  dit kruis voor 1982 hier al staat is onbekend. Het kruis had geen corpus maar is thans voorzien van een corpus.
       De vermoedelijke bouwer van dit kruis is de Mechelse aannemer P.Volders.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       43- Mechelen-Kleebergerweg no 5:Gevelkruisje aan een pand aan de Kleebergerweg.  
       Het is een
kruisje uitgevoerd in vliegermodel met een lood- tinnen corpus. het is een Devotiekruisje.
      
 Kruisje is in 2008 verdwenen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

      

       44- Mechelen-Malenshof: Eikenhouten kruisbeeld met ijzeren corpus aan het Zorgcentrum Malenshof.
       Dit kruis is geplaatst door de bewoners op initiatief van dhr. H.Schins-Malenshof nr. 25

       Het werd op 30 sept. 1993 door pastoor Van der Looy ingezegend. Het heeft als tekst:  Heer Uw Zegen op onze Wegen.

       Het kruisbeeld is door dhr. Schins overgedragen aan de bewoners nadat hij het geheel voor eigen rekening heeft gerestaureerd.

 
      Kruisje is in 2017-verdwenen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        

      

       45- Mechelen-Mechelerbeeklaan-Malleziep: Groot smeedijzeren kruis met corpus op natuurstenen sokkel.
       Het is door de buurtvereniging aldaar geplaatst op 10 juni 1990. Tekst: Gij allen die hier
komt voorbij. Denk ook een ogenblik aan mij.
  
    
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

      

        

       46- Mechelen-Meester Beukenweg-Dokter Janssenplein: Smeedijzeren kruis met messing corpus.
       Het is hier geplaatst in april 1995 door dhr. Lucassen en Maessen. Tekst: 
Blijf bij ons Heer.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        

        

       47- Mechelen-Overgeul nr. 9: Eiken kruis met koperen corpus, staande op een stenen sokkel.
       Het is eigendom van de fam. Possen die ook voor het onderhoud zorgt. Tekst:
 Blijf bij ons Heer INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

             

          

          

       

       

      

      

      

       48- Mechelen-Partijerweg-Geuzeweg: Dit ongevalkruis staat ter herinnering aan Hubert Andreas Maria Hendriks roepnaam Theo
       die hier op 10 aug. 1944 om 12 uur hier verongelukt met zijn  Koelbus doordat hij beschoten werd door geallieerde vliegtuigen.
       De bus brandde geheel uit en Theo Hendriks verbrande mee. Alleen zijn handen die het stuur omklemden waren nog gaaf.
       Dit smeedijzeren kruis met uit de vlammen stekende handen spreekt voor zich. De roos staat voor het teken der liefde.
       Sinds 2004 zit er een tekstplaatje op. kruis is gemaakt door de toenmalige smid Dhr. Hubert Kikken uit Hilleshagen-Mechelen. 
       De familie Hendriks hebben het kruis geplaatst.
       Mechelen-Partijerweg-Geuzeweg: Tekstplaatje met de tekst: Gezegend door het kruis. Laat ons bidden. 
       In 2015 heeft Chris Willems een nieuwe tekst op het kruis bevestigd met de tekst; Ere zij God.
  
     In 2016 heeft dhr. Hons uit Mechelen het kruis gerestaureerd en van een nieuwe laklaag voorzien
       Op de foto 48-1946-01-Archief staat een bus van de toenmalige LTM met ernaast een chauffeur.
       Deze chauffeur is NIET dhr. Theo Hendriks.

       Limburgs Dagblad.
       
In de berm tussen Partij en Mechelen staat een veldkruis dat aan de onderkant twee handen vertoont, die oprijzen boven vlammen.

       Hier was het dat in 1945 LTM-chauffeur Theo Hendriks in de vlammen omkwam toen een Duits vliegtuig mitrailleurvuur op zijn bus richtte.

       Het enige wat niet geblakerd was,  waren zijn handen die op het stuur lagen. De bus was verder leeg. Het merkwaardige kruis vertoont 

       verder geen opschrift.  
Correctie: Het waren geen Duitse vliegtuigen doch vliegtuigen van de RAF. 

       Het zwart geblakerde oorlogkruis te Mechelen
       
We gaan terug in de tijd tot 14 augustus 1944. De geallieerden voerden een hevige strijd met de Duitsers in de Ardennen.
       Bommenwerpers van de RAF vlogen af en aan naar het Ruhrgebied, Keulen, Bonn, Liepzig en Dresden.
      De genadestoot zou en moest aan het Duitse leger toegebracht worden.
        De Mijnen.
        De steenkolenmijnen in Limburg draaiden op volle toeren. De mijnwerkers werkten in twee ploegen; de dagploeg en de middagploeg.
        Ze werden van heinde en ver opgehaald door LTM bussen, de toenmalige vervoerder in deze regio. Zo ook op 14 augustus 1944.
        Henk Hendriks, inwoner van Gulpen, zijn volledige namen waren, Hubertus  Andreas Marie Hendriks, had zich om 11,30 uur
        gemeld in de remise van het busstation te Gulpen en maakte de bus startklaar om mijnwerkers te gaan ophalen voor de middagdienst.
        Hij reed de lege bus naar Mechelen voor de eerste passagiers op te halen voor de mijn Hendrik in Brunssum.
        Bombardement.
        De LTM bussen waren in die tijd groen van kleur - legergroen. Toen hij met de bus richting Mechelen reed over de Partijerweg kwam er een
         RAF vliegtuig overgevlogen dat op weg was naar Duitsland. De piloot dacht dat het een Duitse bus of legerwagen was,
        vloog er twee keer over heen en bombardeerde het voertuig.
        Theo Hendriks kreeg niet meer de tijd om het voertuig, dat in brand stond te verlaten. Hij verbrandde levend inzijn bus en met de handen omklemde
        hij het stuur.  Hij was totaal zwart geblakerd, alleen zijn handen waren niet verbrand en nog helemaal gaaf.
        Zwart kruis.
        Inwoners van Mechelen
 plaatsten na de oorlog een zwart kruis als eerbetoon aan Hendriks. Het smeedijzeren kruis heeft aan het voeteneind aan
        weerzijden twee handen die boven het vlammen vuur uitsteken. Dit symbool  geeft heel goed weer wat Henk Hendriks op deze
       14 augustus 1944 heeft meegemaakt. In het hart van het kruis is een roos afgebeeld ten teken van de liefde.
        Het kruis is geheel zwart uitgevoerd, teken van de brand en is gemaakt door de Mechelse smid Hubert Kikken van de Hilleshagerweg.
        Theo Hendriks liet een vrouw en drie jonge kinderen na. Dhr. Hons heeft er een tekstplaatje opgemaakt met de  volgende woorden:  
        Gezegend door het kruis laat ons bidden.
       
 Deze tekst vindt ik prima, maar waarom deze niet geschilderd op de kwart ronding van het kruis i.p.v. met een
        trespa plaatje en met viltstift geschreven zoals zo vele kruisen in het heuvelland ontsierd worden.
       
 Boek;  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

        

       49- Mechelen-Partijerweg-Past. Ruttenstraat-Kerkhof: Dit ijzeren kruis is geplaatst op het hek aan deingang van het Kerkhof.   
       Het is in 1997 geplaatst.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

       50- Mechelen-Partijerweg-Past. Ruttenstraat-Kerkhof: Groot natuurstenen kruis met corpus staande op een natuurstenen sokkel.
        Het staat op het kerkhof te Mechelen als centraal kerkhofkruis.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

      

      

       51- Mechelen-Pastoor Ruttenstraat nr 2: Sinds 1990 hangt hier aan deze oude gevel een klein eenvoudig kruisje dat in 1992 vervangen is door
       het huidige kruis in vliegermodel. het is geplaatst en eigendom van dhr. J. Horbach. Tekst vroeger: God zij met ons. INRI.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1990.  
       
Houten kruisbeeld aan de stal van de fam. Horbach, het eerste huis rechts aan de Hilleshagerweg, nabij de driesprong tegenover het Politiebureau
       bij de Pastoor Ruttenstraat. Het is in 1990 geplaatstdoor dhr. Jo Horbach.

  =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

      

      

       52- Mechelen-Rk Johannes de Doper kerk: Dit eikenhouten kruis met messing corpus is in 1997
       geplaatst aan de oude kerkhofmuur gelegen bij de zij ingang. Het is geplaatst door dhr.  Lucassen en Maessen.
      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

      

        

       53- Mechelen-Dal Bissenweg-'t Pleike: Gietijzeren kruis met houten kruisje en loden corpus.
        Het werd op 10 sept. 1981 door pastoor de Wit ingezegend. Het is geplaatst door de fam. Taanman. 
       Het heeft twee teksten: de oude tekst: Hij die hier gaat voorbij, en denkt niet aan mij, hoe zal het hem vergaan als hij voor het oordeel komt te staan.

       Nieuwe tekst: U zij de glorie.  Typr Egelie: I I A b 4.1. 

       53-Mechelen-Dal Bissenweg-'t Pleike:
 Tekstbordje met de tekst erop.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

      

       54- Mechelen-Hoofdstraat-Schutterweide: het kruis is in de jaren 1920 gemaakt door smid Kohl uit Mechelen en deed dienst als grafkruis voor de
       fam. Maessen, de opa van Hub Maessen. Het kruis moest op het kerkhof geruimd worden en Hub Maessen bood Chris Willems dit krui aan.
       Chris Willems liet het opknappen door Wiel Erven uit Kunrade. In maart 2009 vroeg Maessen het kruis weer terug daar de schutterij van Mechelen  
       een kruis zocht voor op de Schuttersweide. De schutterskoning schonk het kruis aan de schutterij. Het is op 1-5-2009 geplaatst en op zondag
       3-5-2009 ingezegend door pastoor v.d.Berg. Zo is de cirkel weer rond en is het kruis terug in het dorp Mechelen. Tekst op het kruis: 
Gedink os sjötters.
       

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

           

       55- Mechelen-Schweiberg nr. 6: Huiskruis dat hangt aan de woning van de fam.E. Vanderheijden. Het is geplaatst door hun overleden zoon in 2007.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

             

       56- Mechelen-Schweibergerbos: Het houten kruis met koperen corpus. Dit kruis in het  bos herinnert aan de door de Duitsers afgeschoten
       Engelse bommenwerper op 14-2-1943 De namen van de gesneuvelden zijn: W. Fletcher-G.Miller-J.Bousfield-F.Howe en H.Kay.
       Bij het kruis liggen nog de resten van het neergeschoten vliegtuig.  
       Mechelen-Schweibergerbos Het stenen kruis dat hier geplaatst werd in 1992 door  o.a. Leo Peerboom uit Eys.
       Het is voorzien van een bronzencorpus.  Het vervangt het oude houten kruis dat hier enige decenia's heeft gestaan.
       Mechelen-Schweibergerbos: De tekst plaquette met de namen van de gesneuvelde  soldaten erop.
       Sinds 1966 hebben hier al 3 verschillende kruisen gestaan.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1994. 
       
Cementen kruis met koperen corpus ter nagedachtenis aan een door de Duitsers afgeschoten Engels vliegtuig op 14-2-1943.
       Dit kruisbeeld staat in de Bissener bos. De namen van de gesneuvelde zijn in marmer onder aan het kruis ingegraveerd.
       W.Fletcher- G.Miller- J.Bousfield- F.Howe- H. Kay. Onder het marmeren bord ligt nog restanten van het afgeschoten vliegtuig.
      

        Oorlogsvliegers in het Schweibergerbos te Mechelen
        
Vanuit Partij, waar ik geboren en getogen ben, gingen wij als kinderen regelmatig spelen in Der Hommericherbös.
        Wij liepen en speelden soms wel tot aan de Golfbanen in het Schweibergerbos. Zo kwamen wij ook het witte kruisje tegen waar de Engelse piloten waren
        neergestort en verongelukt.
        Brokstukken.
        De brokstukken van het vliegtuig lagen bij het kruisje. Wij waren toentertijd geen lieverdjes, niks was veilig op onze tochten, maar voor dit
        monumentje en zijn brokstukken hadden wij heilig ontzag. Ook wij hadden van onze ouders de gruwelijke verhalen gehoord over de Duitse bezetting.
        Datum en tekstbordje.
        Wat gebeurde op 14 februari 1943? Jammer dat op het bordje een verkeerde datum staat vermeld, (23-2-1943).
        Het RAF vliegtuig keerde terug van een bombardement op Keulen in Duitsland. De zeven bemanningsleden werden door de Duitsers
        op hun terugweg beschoten. Vier van hen waren na de beschieting op slag dood.Twee bemanningsleden sprongen met de parachute uit het vliegtuig.
        Harry Kay durfde niet te springen en ging een zeker dood tegemoet. Leo Peerboom uit Eys, die zich in deze materie heeft verdiept,
         spoorde de enige nog levende vliegenier op in het Engelse Cornwall. Het was Ernest Jackson een van de parachutisten.
        Hij ontmoette hem op 12 januari 1999 in Engeland. Na 46 jaar werd bij een bezoek, een boeiend verhaal verteld door Ernest  Jackson.
        Hij had zijn hele leven bijna niet over deze ramp gesproken.
        Wit houten kruisje.
        Enkele inwoners van Mechelen plaatsten na de oorlog een klein kruisje op de plek des onheil op de Soekerknip in het Schweibergerbos.
        In de negentiger jaren (1992) is het houten kruisje, dat aan vervanging toe was, vernieuwd.
        Leo Peerboom, bijgestaan door lenkele anderen, plaatste er een stenen kruis.
        Op 16 februari 1993 werd het  ingezegend door pastoor Van der Looi van Mechelen.  Grote dank aan Leo Peerboom die zich in deze hele
        geschiedenis  heeft verdiept en alles heeft uitgezocht zodat ook wij deze helden kunnen bedanken.

       Tekst.
  Op het nieuwe tekstbordje met de foutieve datum:  W. Fletcher, J. Bousfield, G. Miller, F. Howe, H. Kay.  23-2-1943.
       
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems. 
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

      

       57- Mechelen-Schweibergerweg nr.8: Gietijzeren kruis zonder corpus maar met in het hart een  afbeelding van de H.Maria.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

      

       
       58- Mechelen-Schweibergerweg nr.8:
 Lood -tinnen legering corpus aan de gevel van het woonhuis van de fam. Huijnen. het is hier geplaatst in 1997.
    
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

         

         

        

       59- Mechelen-Schweibergerweg nr,8: Gietijzeren kruis op de binnenhof bij de fam. Huijnen.  Het is een oud grafkruis en is hier geplaatst in 1995.
       Type Egelie:  I I A b 2. 
         

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

      

       60- Mechelen-Schweibergerweg nr.11: Houten kruisje met metalen corpus. Het geheel is  bevestigd aan de stal van de fam. Nacken.
       Boven het corpus de letters INRI.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

      

       61- Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Lourdes grot met Maria beeldje en klein kruisje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

           

       62- Mechelen-Schweibergerweg nr.78-Kosberg: Houten kruisje met loden corpus aan de muur bij de fam. Lemmens no 78. Het hangt hier al voor 1978. 
      

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       

        

       63- Mechelen-Schweibergerweg-Schaeberggats: Groot houten kruis dat gemaakt werd door  Jacobus Possen uit Schweiberg en geplaatst
       in 1920 aan de voet van de Schweibergerweg.  In 1946 verplaatst schuin tegen over het Maria monument. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.

       In 1985 gerestaureerd door dhr. H. Schins die het in 1986 overdroeg aan de Buurtvereniging  A gene Busj die ook voor het onderhoud zorgt.

      

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        

       64- Mechelen-Schweibergerweg-Lübergerweg: Cementen kruis met stenen corpus in de tuin langs de Schweibergerweg hoek Lübergerweg.
       Het staat bij de fam. Schoonbrood.

       

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

           

       65- Mechelen-Schweibergerweg nr 33: Betonnen kruis met stenen corpus bij uitrit Fam. Rompen. Het heet hier 'A gen Ling' Schweibergerweg.
      

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

      

        

       

          

        

   

       66- Mechelen-Schweibergerweg-Nieuw Huizerweg: Groot eikenhouten kruis met houten corpus.
       Corpus is gemaakt door dhr. Tangelder uit Sittard. Boven het corpus de tekst: INRI. Midden inde steen de tekst: 
       Vader in Uw handen beveel ik mijn geest. 
       Links in marmer het opschrift:  Heuse salus. In het kruis ons heil. H. de Greeve pr.
       Het kruis is in 1948 geplaatst en op 24 oktober is het ingezegend.  Smid Kikken uit Hilleshagen te Mechelen maakte het ijzeren hekwerk en de ijzeren krullen.
       Het corpus is gebakken in de ovens van de Mosa fabrieken te Maastricht.  In de jaren 70 vindt er een noodzakelijke restauratie plaats van het kruis, het kruishout
       is dusdanig versleten dat het aan vervanging toe is. Dit gebeurt door een plaatselijke timmerman uit Schweiberg.
       In de jaren 80 krijgt het geheel een grondige opknapbeurt en wordt er verlichting aangebracht.
       In 2017 was O.L.Heer met TOUW aan het kruis bevestigd. Restauratie is dringend noodzakelijk.
       In 2019 is het kruis opnieuw gerestaureerd door Monumentenwacht Limburg.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
       
Groot eiken kruis met prachtige corpus welke is vervaardigt door Dhr. Tangelder uit Sittard.
       Het staat ingang Nieuwhuizerweg langs de Schweibergerweg t.o. de fam. Rompen-Wauthelé.
       Boven de corpus de letters INRI. Middenin de steen het opschrift: Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest. 
      
Links in marmer het opschrift: Jaar des Heeren  6 october 1948. Rechts in marmer het opschrift: Ceuse salus. (in het kruis ons heil)  H. de Greeve Pr.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       

      

      

       67- Mechelen-Schweibergerweg-Vouwerstraat: Het oude houtenkruis . De foto is uit 1980.
       Schweibergerweg-Vouwerstraat: Nieuw smeedijzeren kruis dat omstreeks 2005 geplaatst is.
       Het vervangt het oude houten kruis dat hier al stond voor 1980.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

      

       68- Mechelen-Lubergerweg: Boom corpus. Hangt hier al vele jaren. .
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

         

        

    

       69- Mechelen-Voetpad op de Batsch: Smeedijzeren kruis met metalen corpus in een weiland langs de Geul tussen Mechelen en Epen.
       Het staat langs het voetpad Hurpesch-Bommerich. Dit hoog kruis is geplaatst op een cementen voet.
       Het is vermoedelijk een Hagelkruis. In de buurt hiervan zijn nog de resten te zien van een huis, waar in 1880 de grote weg liep van Mechelen naar Epen.
       Onderhoud: Fam. Hupperetz-Smeets.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       70- Mechelen-Hilleshagerweg-Oude Meisjesschool:  Raam met kruis erin tegen een grote beukenboom.
       

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

      

        71- Mechelen-Bommericherweg-Helle no 16: Aan de vakwerk boerderij hangt onder het dak overschot dit kleine kruisje met eronder een hoefijzer.
       
 Gegevens Hub Schins-Mechelen.   

       
Dakkapelletje met withouten kruis met ijzeren corpus boven poort van hoeve Helle.  Onder dit kapelletje is een hoefijzer bevestigd.
      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        72-Mechelen-Hilleshagerweg no 6A- Hoofdstraat:   Aan de gevel van dit oude vakwerkhuis hangt een mooi loden corpus.  Helaas is het verdwenen.
       

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
           

         

        

       73-Mechelen-Bommericherweg-Weijerweg:  Houten kruisje met metalen corpus. 
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        74- Mechelen-Hilleshagerweg no 47:   Aan een oude stal hangt dit eenvoudig gevelkruisje.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

        

        75- Mechelen- Soekerknip:  Memoriekruis van Kelsey Sijstermans die hier door een ongeluk om het   leven kwam.
        Het kruis werd geplaatst door Joep Hons en Jan Deguelle uit Mechelen.

        De Omroeper dd. 12 juli 2013.
       
 Veldkruis geplaatst aan de voet van d'r Soekerknip.
        Jan Deguelle en Joep Hons, beiden woonachtig in Mechelen, hebben onlangs een speciaal veldkruis geplaatst in buurtschap Overgeul.
        Om precies te zijn aan de voet van de Soekerknip. Ter nagedachtenis aan Kelsey Sijstermans die hier in de buurt op negen jarige leeftijd
         kwam te overlijden ten gevolge van een noodlottig ongeluk. Het kruisbeeld werd geschonken door de familie Pleijers uit Mechelen.
        De heren Hons & Deguelle danken iedereen die hen geholpen heeft het plaatsen van dit kruisbeeld te verwezenlijken.
        Een speciaal woord van dank  gaat uit naar Leo Klein van het Steenhouwersbedrijf L.Klein, die het granieten plaatje met tekst kosteloos ter
        beschikking stelde. Op het plaatje is de volgende tekst aangebracht: "Ter nagedachtenis van Kelsey".

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        

       76- Mechelen- Schweibergerweg-Beatrixweg:   Boomkruis dat hier aan deze boom al jaren hangt.
       In 2015 heeft dhr. Hons uit Mechelen een nieuw boomkruisje hier geplaatst.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

       

       77- Mechelen-Hoofdstraat-Kerkgebouw; Gemetseld stenenkruis van bakstenen boven de ingang van de kerk.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

       

       78- Mechelen-Schweibergerweg no 20:  In een voormalige kippenstal hangt een corpus tegen een boomstronk.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       

       

       

        

      

      79- Mechelen-Johanniterhof:  

    Kruis plaatsing te Mechelen dd. 4 juni 2016

   Het was half april toen ik werd gebeld door de Omroep E.O.  of wij een plaats hadden in de Gemeente Gulpen-Wittem waar evt. een wegkruis gerestaureerd  
   of geplaatst werd. Een twee drie had ik op dat moment geen plaats of plek.
   Twee dagen na dit telefoontje belde dhr. Roland Scholten van de Heerenhofweg of wij van de Stichting Kruisen en Kapellen uit Roermond een kruis in 
   voorraad hadden, zij wilden er een plaatsen bij het  appartementencomplex aan de Heerenhofweg te Mechelen.
   Het appartementen complex Heerenhof was vroeger in het bezit van de Maltezer orde die hier velen jaren hebben gewoond.
   Na div. contacten links en recht kwam ik uit bij Wiel Erven uit Kunrade die een geheel nieuw kruis wilde maken.
   Ik kon de E.O. Omroep berichten dat wij een plaats en een kruis zouden krijgen waar zij graag TV opnamen van wilden maken.
   Alles kwam in een stroom versnelling. De afspraak werd gemaakt dat zij bij Wiel Erven  opnamen zouden maken hoe een kruis gemaakt werd.
   Het werd een interview van bijna 3 uren met een Wiel die bloed nerveus was.
   Zaterdag 4 januari werd het kruis geplaatst onder grote aanwezigheid van vele toeschouwers en als erewacht een zestal leden van de schutterij
 uit Mechelen 
  die ook saluut schoten losten. Het was Ronald  Scholten die een toespraak hield over het tot stand komen van dit Devotiekruis.
   Hierna wenste Chris Willems de bewoners proficiat met het prachtige kruis en bedankte ook de initiatiefnemers.
   Pastoor van de Berg zegende het kruis plechtig in waarna er gelegenheid voor een kop koffie en een stuk vla.
   Het tekstplaatje is gemaakt door Jan Scheepers uit Margraten met de volgend tekst:
   Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, wat betekend: Behoud van het Geloof en Hulp aan de Behoeftigen.
   
Op het plaatje staat het wapen van de Maltezer orde afgebeeld. De Omroep E.O. heeft het geheel op de gevoelige band vastgelegd en dit
    programma zal op maandag 26 september 2016 uitgezonden worden op Ned, 2 om 18,10 uur.
   Een mooi initiatief van zowel de bewoners van de Heerenhofweg, als de E.O en Wiel Erven en waar ik dat geheel heb mogen begeleiden.
  
Ubachsberg, 5-6-2016
   
Chris Willems. 

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        80- Mechelen- Pastoor Ruttenstraat:  Naast het prachtig gerestaureerd woonhuis steek de oude vakwerkstal af.
         Hier hangt al jarenlang een verweerd gevelkruis. het was Dragan Relict die het kruisje vond langs de weg bij St. Maartensvoeren in België.
         Hij nam het mee naar huis en hing het aan de oude vakwerkgevel. In 2017 is het kruisje verplaatst naar de houten zij schutting.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

         81-82-83-84-85- Mechelen: Verdwenen kruisen

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

       86 - Mechelen-Elzet-Schreursweg no5:  Klein metalen gevelkruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

      88- Mechelen- Schweibergerweg no 58  Smeedijzeren kruis. Dit is geplaatst door dhr. Weusten wonende op no 58 op de Schweibergerweg.
      Chris Willems uit Ubachsberg had een tweetal kruisen in voorraad, een gietijzeren en een smeedijzeren dat afkomstig was van Hay van Boekholt uit Slenaken.
      Hij koos voor het smeedijzeren kruis en dit alles door toedoen van dhr. Vrusch uit Winthagen.  Hij plaatste het onder een wijnrank bij zijn huis.
      Een heel mooi initiatief van dhr. Weusten. 

=============================================================================================================================================== 

        

     89- Mechelen-Schweibergerweg no 15B:  Houten kruis met houten corpus tegen de vakwerkgevel.
     Het kruis is afkomstig van de familie Laeven uit de Heek-Klimmen-Valkenburg

============================================================================================================================================

        

     90- Mechelen- Schweiberg-Schweibergerweg no 8:  IJzeren kruis met loden corpus.

=========================================================================================================================================================================

         

      91- Mechelen-Hilleshagerweg no 11:  In het voormalige klooster van de zusters Clarissen in in de muur een uitsparing gelaten in de vorm van een kruis.

===============================================================================================================================================================

      

        

     92- Mechelen- Wienberg: Het gedachteniskruis van Sjeu Snakkers uit Mechelen. Sjeu werd geboren op 4 april 1915 te Lemiers en trouwde met
     Juliette Vincken en ging in Mechelen wonen. Hij was zeer actief in het Mechelse verenigingsleven en vooral bij de zangkoren. Hij was jarenlang dirigent
     van het Mechels zangkoor De Lauwerkrans. Ook was hij lid van de schutterij St. Sebastianus van Mechelen en was zelfs koning in 1946.
     Hij overleed plotseling op 26 augustus 1982 te Mechelen.

==========================================================================================================================================================

        

        

      

      

     93- Mechelen- Kalfshaagweg-Elzetterbos: Omdat de Stichting Veldkruus, wat goede collega's van mij zijn en waar ik goed mee samenwerk, in 2022 12/12 jaar
     bestonden besloot men om dat te vieren om een kruis te plaatsen in ons mooie Zuid Limburgse Land.
     Het kruis is van hout en gemaakt door André Janssen uit Epen en het corpus is geschonken door Chris Willems uit Ubachsberg.
     Het kruis is geplaatst op een van de mooiste plek in ons Zuid Limburgse Land, nl. In de Elzet te Mechelen, op een boom aan de Kalfshaagweg-Elzetterbos.
     De dag was zaterdag 22 oktober 2022 en geplaatst door de werkers van Veldkruus.
     Tekst: Geschonken door Veldkruus.nl  Ter gelegenheid van het 12 1\2  jarig jubileum in 2022.
     Foto 93-2022-04 zijn de grote mannen van Veldkruus..

========================================================================================================================================================================

         

        

    

         100- Mechelen-Schweibergerweg-Hofke:  Mariabeeld met kind.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        101A-Mechelen-Elzet-Elzeterweg:   Lourdesgrotje in de Elzeterweg.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

       

        

           102-Mechelen-Hilleshagerweg:   Natuurstenen st. Josephkapel die gebouwd werd in 1947 toen nijvere bewoners van de buurtschappen 
           Hilleshagen, Hilleshagerweg en de Elzet in Mechelen een oorlogsbelofte inlosten. Inslaande bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontwijkend
           in een zelf gebouwde schuilkelder beloofden zij voor hun  zelf gekozen beschermheilige St. Joseph, een kapel in de buurtschap te bouwen. 
           Realisering van die belofte had aanvankelijk nogal wat voeten in de aarde, want de  welstandscommissie lag dwars. 

         
  Met flinke portie doorzettingsvermogen, opofferingsgezindheid en religieuze motivatie werd het karwei toch geklaard en vanaf dat tijdstip
           fungeert de kapel als toevluchtsoord voor mensen in nood die steun zoeken in moeilijke tijden.
        
  Jean Rademaker.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        

        

      

      103-Mechelen-Partijerweg:   Bakstenen H. Hartkapel. Kapel werd omstreeks 1926 gebouwd door J. Ahn, wiens naam in een steen rechtsonder is gegraveerd.
       Het bakstenen kapelletje werd omstreeks 1950 van buiten en van binnen witgekalkt.
       De oorspronkelijke beschildering werd daardoor lange tijd aan het oog onttrokken maar is later door de heer Frijns  weer onder het kalk vandaan gehaald.
       In 2007 is de kapel opnieuw geschilderd. De kapel is van binnen beschilderd in verschillende motieven.
       Op een marmeren altaar staat in een halfdiepe nis een H. Hartbeeld.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

    

    104-Mechelen-Hoofdstraat no 71:  Rechts in de hoek van de voortuin staat een Sint Jozefbeeld.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    105-Mechelen-Hoofstraat no 71: Op een van de balken van dit vakwerkhuis staat ANO 1721 met in  de midden een kruisje.
      

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    106-Mechelen-Burg. Papperstraat:   Op de Bougats zoals dit hier vroeger genoemd werd hangt aan een woonhuis een grote houten rozenkrans.
    Rozenkrans is verdwenen.

       

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    107-Mechelen-Kleebergerweg:  Maria beeldje op console aan een oud vakwerkhuis.

======================================================================================================================================================================================================