Laatst bijgewerkt:  28-2-20242-2-20248-03-20236-02-2021

Gemeente Gulpen-Wittem 

Gulpen

    Gulpen ( Limburgs: Gullepe) is een Nederlandse plaats in het Zuid-Limburgse Heuvelland met 4665 inwoners (2012). Het is de hoofdplaats van de
         gemeente Gulpen-Wittem. De gehele gemeente Gulpen-Wittem telt bijna 15000 inwoners

        
Gulpen ontstond in de vroege middeleeuwen nabij de plaats waar de Gulp in de Geul uitmondt. Omstreeks 600 werd iets te noorden van de dorpskern
        een palissadenburcht gebouwd op een van de Dolsberg afgesneden heuvel. Omstreeks 1288 werd deze burcht verlaten en namen de bewoners hun
        intrek in de zuidelijker gelegen Nuwenberge, het latere Kasteel Neubourg. Eind 13e eeuw werd Gulpen een zelfstandige heerlijkheid in het land van
        's-Hertogenrade.  Tot 1999 vormde Gulpen, tezamen met een aantal andere kernen, de gelijknamige gemeente Gulpen.
        Sinds genoemd jaar is deze gemeente samengevoegd met de voomalige gemeente Wittem tot fusiegemeente Gulpen-Wittem. 
        (Bron Wikipedia)

============================================================================================================================================     

                  

        

        

        

     

        01- Gulpen-Oude Akerweg: Hier hing vroeger aan een boom een klein houten kruisje. In 1970 is
       het vervangen door dit gietijzeren kruis. In het centrum de Goede Herder figuur en aan het
       voeteneind de afbeelding van twee vrouwen figuren. Verder versierd met 4 gevleugelde engelenkopjes. Type Egelie: I I I A b 4. 

      

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

      

       

       

       02- Gulpen-De Bek: Gietijzeren wegkruis dat hier geplaatst is omstreeks 2000. Type Egelie: I I A b 5.2.
       De voorstelling boven stelt O.L. Vrouw Hemelvaartvoor, beneden waarschijnlijk Christus.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

                    

       

             

       

       

       

   

       03- Gulpen-Gulperberg: Het missiekruis op de Gulpenerberg. Het 1e kruis werd geplaatst op
       8. jan. 1834 ter gelegenheid van de eerste missie gegeven door de paters Redemptoristen uit
       Wittem. In 1976 is het corpus vernieuwd door dhr. Hotter uit Stenerkirchen in Oostenrijk.
       Het is een schenking uit dankbaarheid van de fam. Hooydonk. Het oude 1e corpus hangt nu in
       de St. Petrus kerk te Gulpen.
       Het kruis is in 2016 geheel gerestaureerd door de groep van Kruisen en kapellen van de Heemkunde ver.
       Groot onderhoud van dit Missiekruis in opdracht van de Heemkunde ver. Galopia. Uitvoerder van Loo schilderwerken te Gulpen
       Midden maart 2022 werdt het kruis voorzien van een zinken dak..

        Missiekruis op de Gulperberg te Gulpen
       
Gulpen:  We gaan terug in de tijd en wel tot in het jaar 1833. te Wittem stond toen al een kleine kerk met een
        Klooster dat bewoond werd door paters Capucijners. In 1833 stond het kleine klooster bijna leeg, er waren nog
        maar enkele paters die het klooster bevolkten. Het was Graaf von Plettenberg die het klooster 100 jaar geleden
        liet bouwen, dus in 1733. Hij was toen eigenaar van kasteel Wittem en had graag een kerk in zijn nabijheid.
        Volksmissie.
        In de maand december 1833 kwamen de paters Redemptoristen uit Tongeren, België, een volksmissie geven in
        Gulpen. Dit alles op verzoek van de toenmalige Deken van Gulpen, Alexander van der Velp, die twee Belgische
        paters Redemptoristen op bezoek had gehad. Hij vroeg hun of het mogelijk was om een Missie te geven in Gulpen.
        Wittem.
        De accommodatie in Gulpen was niet van dien aard om er een groot aantal mensen te ontvangen en daarom werd 
        er uitgeweken naar Wittem waar voldoende plaats was.
        Volkspreek.
        De Redemptoristen stonden bekend om hun vurige en boeiende preken. Men hoorde het soms donderen onder
        hun preken en men sprak dan ook van "Donderpreken". De Missie werd gehouden tegenover de kerkingang van
        het huidige klooster, daar waar nu de grote parkeerplaats ligt. Bij deze preken waren duizenden mensen aanwezig
        uit de hele omgeving, zelfs van Aken en Keulen. Men spreekt zelfs van 4000 tot 5000 mensen.
        De biechtstoelen in de kleine kerk waren de hele dag bezet en sommige gelovigen lieten zich 's nachts insluiten
        om 'smorgens-vroeg vlug aan de beurt te zijn. De slotpreek trok een record aantal gelovigen nl. 6000 en werd
        gehouden op 7 januari 1834. Op 8 januari 1834 werd een groot Missiekruis geplaatst tegenover de kerkingang
        te Wittem. Dit kruis heeft daar gestaan tot 1966. Na deze Missie vestigden de Redemptoristen zich voorgoed in
        Wittem en zijn er tot op heden gebleven. Van hieruit gaven zij Volksmissies over heel Limburg.
        Missiekruis op de Gulperberg.
        Om Gulpen niet te kort te doen plaatste men op de Gulpenerberg ook een Missiekruis op 8 januari 1834 dat ons
        tevens herinnert aan deze grote eerste Volksmissie te Wittem-Gulpen. Het kruis op de Gulpenerberg is in 1976
        van een prachtig nieuw houten corpus voorzien, gesneden door dhr. Hotter uit Steinkirchen in Oostenrijk.
        Het oude corpus van 1834 hangt in de St. Petrus kerk te Gulpen en zo bewaart gebleven voor het nageslacht
        
Boek  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

       

       04- Gulpen-Berghem-Panoramaweg: Ongeluk monument-kruis van Dolf-Charly Limpens en Mandy
       dd. 28-6-2002. Tekst: 
Sta even stil. Hier verongelukte Charly Limpens uit Eys met een  auto ongeluk.
      Ook mede passagier Mandy kwam hier om het leven.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

       

     

       05- Gulpen-Berghem-Panoramaweg: Wegkruis bij Camping Berghem.
       Tekst: Ach zondaar beziet mijn wonden. Dit voor Uw Zonden. Verandert U van leven. Zal ik U
       de hemel geven. Houten vliegermodel kruis met lood- zinken corpus. Kruis is in 2012 gerestaureerd.
       

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

              

        

       

       

   

       06- Gulpen-Berghem-Panoramaweg; Smeedijzeren wegkruis. Tekst: Geloof zij Jezus Christus.
       Dit was een werkstuk van Lei Heidendaal. Toen hij de laatste hand legde zakte hij plotseling in
       elkaar en zijn ziel ging naar de schepperVroeger voor 1980 stond hier een ander smeedijzeren kruis.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

                    

              

            

      

       

       07- Gulpen-Landsraderweg: Gietijzeren wegkruis. Op het voetstuk staat een engel met zwaard
       die ons aan de zondeval herinnert. Op de ellips vormige ronding staat: Door het kruis gezegend
       ons bidden. Op de cementen sokkel staat: geloofd zij Jezus Christus. Type Egelie:I I I B b 8.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

          

       

     

       

       

      08- Gulpen-Crapoel-Landsraderweg: Dank-kruis 1945. Maker: A. Schmitz. Tekst: Aan dit kruis
       van bronsgranaten hangt de Godmens stil verlaten. Wilt toch, zondaars, tot mij komen.
       Laat Uw tranen rijkelijk stromen. Hij zal ons genade geven en daarna het eeuwig leven. 

       Mijn Jezus Barmhartigheid. Dit kruis is gemaakt uit uitsluitend oorlogsmateriaal van de oorlog 1940-1945.

       Het was Sjeng Debougnoux en zoon Mathieu en buurman Hubert Essers die het initiatief namen
       om dit kruis te laten maken en wel van het achtergebleven oorlogsmateriaal in de omgeving
       van Crapoel. Het kruis is geplaatst ter herdenking dat men de oorlog ongeschonden door 
       gekomen was. Jarenlang hebben Jeanne en Maria, de twee dochters van Sjeng Debougnoux,
       het koper aan het kruis wekelijks gepoetst. Het moet in die jaren letterlijk oogverblindend zijn geweest.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

                     

        

       

     

        09- Gulpen-Crapoel-Landsraderweg-Lookerheiweg: Smeedijzeren wegkruis met de 
       afbeelding vaneen hamer en nijptang. Tekst: God als ik U niet kan vinden leer mij U te zoeken.God als ik U gevonden heb, leer mij U te behouden.

      
 

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        

     

       10- Gulpen-Lookerheiweg: Ongelukskruis. Tekst: Hier verongelukte op 18 jarige leeftijd Jozef  Boers 18 augustus 1918. RIP.
    

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

      

         

   

       11- Gulpen-Crapoel-Lookerplein: Het oude kruis dat vervangen is door kruis van foto nr. 11B/C.
       
Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1980 door Frans Salden die het kruis vond in een matras van
        een bed in het bungalowpark te Euverem. Type Egelie:IIAb4.2.
 Hier stonden sinds 1971 al 3 verschillende kruisen.

        Centraal in het hart van het kruis staat de afbeelding van de Goede Herder.

       
 
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       12- Gulpen-Crapoel:  Verdwenen of vervallen kruis. Wie weet locatie en jaar?

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

       

     

       13- Gulpen-Crapoel-Lookerheiweg: Gietijzeren memoriekruis. Dit kruis is geplaatst ter herdenking
       de twee RAF piloten die hier op 23-4-1944 verongelukten. Kruis is in 1994 geplaatst.
       Tekst: RAF 765 QDN Sa Sommerscales- H.R. Poole 23-4-1944. Type Egelie: I I A b 5.1.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

      

       

       14- Gulpen-Crapoel-Aubelsweg: Het oude kruis langs de golfbaan. Vermoedelijk een moordkruis. Kruis is vervangen door een ander stenen kruis.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

            

      

    

       15- Gulpen-Berghem Verlorenkost: Moordkruis of Tandpijnkruis. 5x Onze Vader en 5x Wees 
       gegroetjes. Ere den Vader en den Zoon ter intentie aan de 5 Kruiswonden.
       In 1753 werd hier een Capucijner pater F.P. van Hoogcruts vermoord. Het oude gietijzerenkruis
       werd in 1975 vervangen door dit giet ijzeren kruis. Type Egelie: I I A b 10.
       Tekst: Ter nagedachtenis aan de Eerw. Pater F.P. Capucijner, te Hoogcruts. Hier vermoord in het
       Jaar 1753 Mens bid niet alleen tot God in nood, Maar dank Hem voor Uw dagelijks brood.
       Deze priester ging met het collectegeld vanuit het klooster van Wittem naar het klooster van Hoogcruts.
       De kortste weg was door het bos van de Verlorenkost. Hier werd hij beroofd en vermoord.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1994.  
        
Gietijzeren kruisbeeld in het bos bij het Hommericherveld-Katheriendriske met corpus.Het heeft als
       onderschrift: Ter nagedachtenis aan eerw. Pater F.P. Capucijner te Hoogcruts. Hier vermoord in het

       jaar 1753. Mens bid niet alleen tot god in nood, maar dank hem voor Uw dagelijks brood.

       
Dit kruisbeeld wordt beneden geflankeerd door twee Heiligenbeelden.

        2e versie 1982: Gietijzeren kruis met ingewerkte engeltjes onder in het kruis. Het is er ter ere van
       een vermoorde pater geplaatst, dus een Moordkruis. Het staat in het bos achter de suikerknip richting
       golfbanen. Tekst blijf gelijk.
 
         

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

     

       16- Gulpen-Landsrade-Landsraderweg: Oud Hagelkruis onder een doornen boog.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       

     

       17- Gulpen-Landsrade-Landsraderweg: Oud gietijzeren kruis. In de schacht een nis met Maria
       figuur staande op de wolken. In het centrum God de Vader figuur ten halve lijve. In de zijbalken
       elk een groepje van 2 engelenkopjes. In de bovenbalk een groepje van  engelenkopjes in de  wolken. Type Egelie: I I I B b 2.

      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

       18- Gulpen-Landsrade-Pesakerveldweg: Houten boomkruis, verdere gegevens ontbreken.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

         

       19- Gulpen-Gulperberg:  Mariamonument dat hier in 1935 geplaatst is door de parochies van het Dekenaat Gulpen.
       Het grote Mariabeeld staat op een 13 meter hoge sokkel.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       20- Gulpen-Crapoel:  Verdwenen of vervallen kruis.  Wie helpt, locatie en jaar?

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

     

     

       21- Gulpen-Beutenaken-Groenendaal: Het vernieuwde kruis in Beutenaken. Het is rond 2005
       geplaatst. Vroeger hing een kruis aan de Slenakerweg-Waterweg aan een boom, dit is verdwenen.
       Men heeft het corpus gebruikt aan dit kruis. De fam. Lardinois zorgt voor dit kruis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

           

       

       

     

     

       22- Gulpen-Beutenaken-Tienbunderweg: Het oude kruis van voor 1996 dat geplaatst werd in 
       1991 op 24 april.  22C Kruis op 29-3-1996 geplaatst en gemaakt door  Sjef Clermont.

       Onderhoud J. Lemmens en Lei Simons
      

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

       

   

       23- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg-Oppem: Ongelukskruis. Op 13 oktober 1888 verongelukte
       dhr. P.M.Habets van Beutenaken in de Del (Euverem) door de trap van een paard. Tekst: 
P.M. Habets overleden 13 oct. 1888.
       

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

     

       

       24- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg-Pesakerhöfke: Kruispuntkruis. Vroeger hing dit kruis bij het
       kruispunt Slenakerweg-Waterop aan een boom. Kruisje is in 1993 verdwenen. Het nieuwe kruisje is in 1993 geplaatst.

     

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       25- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg nr. 52: Huiskruis tegen de gevel van het woonhuis nr. 52. Geplaatst in 1994.
     

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

      

       

   

       26- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg:  Gietijzeren ongelukskruis. Het is in 2002 geplaatst door de
       buurt. Het herinnert aan een noodlottig ongeval met een granaat die ontplofte toen dhr. Meijs
       deze wilde ontmantelen. Dit alles gebeurde op 22 september 1944. Hij, zijn vrouw Tiny en
       dochter Anna kwamen om het leven. Tekst: 
Door een noodlottig ongeval in sept. 1944:
       Vader L.H. Meijs * 22.9.1891  + 12-9-1944. Moeder M.H. Meijs * 9-1-1895  + 25-9-1944.
       Dochter Anna * 8-6-1927  + 17-9-1944 om het leven gekomen.

        Familie drama in de "Del" te Gulpen.
     
  Euverem-Gulpen:  De weg vanuit buurtschap Euverem-Gulpen richting Slenaken, gelegen in het prachtige 
        Gulpdal, wordt door insiders een van de mooiste natuurroutes van Limburg genoemd. Ongeveer een kilometer
        voor het gehucht Beutenaken komt de weggebruiker op een plek met her en der 'n huis langs de langgerekte weg.
        In de volksmond wordt deze plek "I Gen Dil" (Del) genoemd. In de weilanden achter de huizen aan de linkerkant
        van deze straat (Slenakerweg) stroomt het riviertje de Gulp. In de voortuin staat naast de woning met huis-
        nummer 11 sinds 2002 een gietijzeren kruis dat herinnert aan een verschrikkelijk drama dat op 12 september 1944
        hier plaatsvond. In het piepkleine gehucht De Del stonden tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog enkele
        lemen huisjes, behorende tot een nog kleinere gemeenschap, genaamd: Billinghuizen. In een van deze woninkjes
        woonde de familie Hub en Tiny Meijs-Meijs. Een gezin van elf kinderen. Twee kinderen stierven vlak na de 
        geboorte. Vader Hub was loonwerker en als zodanig werkzaam bij boeren en molenaars in de naaste omgeving.
        We schrijven 12 september 1944.
        Rond die datum werd door de Geallieerden ook de bevrijding van de regio Gulpen ingezet...Spannende tijden dus.
        Hub Meijs had een vreemd voorwerp gevonden....Het apparaat zag er in de ogen van dhr. Meijs vrij onschuldig uit.
        Hij nam het metalen geval mee naar huis om het aan een inspectie te onderwerpen. Zijn buurman had hem altans
        gewaarschuwd voorzichtig te zijn met dat vreemde ding. Thuis gekomen werd de keukentafel ontruimd en het
        gevonden voorwerp werd goed bekeken. In aanwezigheid van zijn vrouw Tiny en enkele kinderen. men had niet
        in de gaten dat het hier ging om een Duitse steelgranaat, een zogenaamde Stamper. Uiteindelijk begon vader Meijs
        aan het gevaarlijke projectiel te peuteren. De nieuwsgierige ogen van zijn vrouw en kinderen volgden zijn 
        handelingen. Het dopje aan het eind van de steel werd losgedraaid en een koordje werd zichtbaar. Door aan dit 
        touwtje te trekken activeert men de springstof in de granaat....helaas gebeurde dit laatste ook - in alle onwetend-
        heid... en met grote gevolgen. Er volgde een ontploffing waarbij de gezinsleden Meijs allen slachtoffer werden.
        Vooral de heer des huizes: Hubert Meijs was er ernstig aan toe. Een granaatscherf had hem vol in de buik 
        getroffen...Ook zijn echtgenote en dochter Anna waren zwaar gewond geraakt. de huisarts werd geroepen en 
        men toog met de gewonden richting ziekenhuis. Helaas, er werd nog steeds flink gevochten in de regio en 
        zodoende was het moeilijk het hospitaal te bereiken... Alle hulp mocht vader Meijs niet baten: hij stierf nog
        diezelfde dag. Dochter Anna bezweek enkele dagen later ook aan haar verwondingen en wel op 17 september.
        Weer enkel dagen later - op 25 september - overleed moeder Meijs eveneens. Een vreselijke slag voor het gezin
        Meijs-Meijs. De kleine gemeenschap van buurtschap De Del was diep geschokt, men leefde enorm mee en hielp
        de kinderen Meijs spontaan op weg....naar betere tijden. De overgebleven kinderen waren plots wees, moesten
        noodgedwongen zelf het heft in handen nemen. In een zeer moeilijke periode aan het eind van de Tweede Wereld-
        oorlog. 
        Vliegende bom.
        En of dit nog niet genoeg was werd het gehucht Billinghuizen later nog eens getroffen door oorlogsgeweld.
        Ditmaal door een vliegende bom, die niet ver van de lemen huisjes terecht kwam. Al de vakwerkhuisjes werden
        toen in een klap weggevaagd. Gelukkig vielen deze keer geen slachtoffers, maar van het woonhuis van de familie
        Meijs bleef, zoals gezegd, bijna niets meer over. Op de plaats van het huis Meijs is na de oorlog een nieuwe
        woning gebouwd. Toen, vele jaren later, het initiatief genomen werd om op de rampplek een herinneringskruis te
        plaatsen, gaven de bewoners (de familie Ritzen) spontaan toestemming voor plaatsing van zulk gedenkteken in
        hun tuin. Het was wijlen pastoor Crombach uit Slenaken die het initatief nam, in samenwerking met de buurt-
        bewoners, de heren Heiligers en Kuipers, om een memoriekruis op de plek van het drama te plaatsen.
        In 2002 was het dan zover: de buurtbewoners plaatsten in dat jaar een mooi gietijzeren kruis, met toestemming
        van de familie Meijs. In processie werd vanuit Gulpen naar de del getrokken, alwaar het kruis door Deken Hafmans
        werd ingezegend. 
       
 Boek  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems   

        Nieuwsgierigheid met fatale gevolgen.  de Limburger.
       Euverem, ook wel De Del genoemd.  Schitterend wandelgebied aan de boorden van de Gulp.  Al hebben de mannen die passeren daar geen oog voor.
        Die willen door naar Duitsland.  Om de oorlog nog voor de kerst te beëindigen.  Het is 12 september 1944.  Een deel van zuid Limburg is bevrijd, dorpelingen
        maken gebruik van de situatie en sprokkelen bruikbare zaken bij elkaar.  Zo ook Hubert Meijs uit Euverem. Echtgenoot van Tiny, vader van tien kinderen.
        Hij is loonwerker en verhuurt zich zelf aan boeren en molenaars in de omgeving.  Geen Vetpot.  Meijs vindt een interessant object, een soort projectiel, en
        neemt dat mee naar huis.  Hij legt de Duitse steel-granaat (want dat is het) op de tafel en begint die te demonteren.  Vrouw en kinderen staan er met de neus
        bovenop.  Wat is dit voor gek ding?  Het dopje aan het einde van het voorwerp wordt losgeschroefd en een dun koordje piept te voorschijn.  Misschien moet
        moet je daaraan trekken oppert iemand.  Een advies met fatale gevolgen.  Hubert krijgt de zwaarste klap als het explosief afgaat, van zijn buik blijf weinig over.
        Dat hij het ziekenhuis levend haalt, is al een wonder op zich.  Dezelfde dag laat Meijs het leven.  Ook Tiny en dochter Anna moeten met ernstige verwondingen
        naar het ziekenhuis.  Beiden overlijden, Anna op 17-jarige leeftijd.  Euverem verkeert in shock-toestand.  Hoe heeft dit kunnen gebeuren?  Wat ze niet weten is
        honderden dat in Limburg mensen gewond zullen raken omdat ze met oorlogstuig spelen.  De kleine, hechte gemeenschap ontfermt zich vrijwel meteen over de
        verweesde kinderen.  Niets herinnert aan de tragedie, tot in 2002 - met toestemming van de familie Meijs - een gietijzeren kruis wordt geplaatst.  Een tastbare
        herinnering aan een trauma dat maar langzaam wordt verwerkt.  Als dat ooit al helemaal gebeurt.
 

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

     

       27- Gulpen-Euverem-Slenakerweg-Kampsweg: Ingemetseld kruis van mozaïek. Het kruis is vervaardigd door Wiel Liëge uit de Kampstraat.
        Hier in dit huis woont de wed. Lardinios.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

       

       28-Gulpen-Euverem-Slenakerweg: Houten wegkruis met bronzen corpus.
        Kruis is in 2000 vernieuwd door kruis van foto 28BHet gietijzeren kruis is 2000 hier geplaatst. Type Egelie: I I A b 2.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       

     

       29- Gulpen-Euverem-Tramweg: Eikenhouten kruis dat nu op een cementen onderkruis is bevestigd.
       Het jaartal van het houtenkruis is 1871. Tekst: Dreij oer hong deer ins te sterve tusje
       hieëmel en de aeëd, al die pieng en al dat lieje woar Uch os verlossing waeëd.
       Is vernield
geworden en na restauratie onder het oude viaduct gehangen.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       

       

     

     

       30- Gulpen-Pesaken-Pesakerweg-Kampsweg: Eenvoudig maar eerlijk smeedijzeren kruis. 
       Vervaardigd door smid Hoch, wiens smidse men op de achtergrond ziet. Hij overleed in 1933.
       Na zijn dood heeft de smederij opgehouden te bestaan.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

     

       31- Gulpen-Pesaken nr. 19: Houten gevelkruis aan het pand nr. 19 te Pesaken. Het bezit een  legering van lood en tinnen corpus.  
      

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

     

     

     

        32- Gulpen-Pesaken: Kampsweg-Schansenbergweg: Vermoedelijk een ongelukskruis. Het werd
       lang geleden geplaatst door dhr. Wouters en Conraads. Type Egelie: I I A b 10.
       De tekst op het oude kruis was: Ik ben de wijnstok, gij de ranken>

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

        

       

   

        33- Gulpen-Pesaken-Oostwinkelweg:  Het oude kruis van Petrus de Bie. Petrus de Bie veronge-
       lukte hier met paard en wagen op 24 mei 1896. Het is een houten kruis. Veldwachter Jos van 
       Loo melde toen der tijd dit ongeluk, hij zelf werd door stropers doodgeschoten op 12 sept 1896
       Het vernieuwde kruis van Petrus de Bie. Het is een stenen  kruis met de tekst:
Petrus de Bie verongelukt 24 mei 1896.
       

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       34- Gulpen-Pesaken-Pesakerweg nr 16. In de tuin van dit woonhuis staat dit gietijzeren kruis.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        

       35- Gulpen-Pesaken-Pesakerweg nr 15:  Dit smeedijzeren kruis is als kunstwerk bedoeld. Het heeft  de vorm van een torenkruis. 

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       36- Gulpen-Pesaken-Oostwinkelweg-Houbenderheiweg:  Tekst: Vrees niet. 

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

       

     

     

       37- Gulpen-Ingber-Ingbergracht: Ongevalskruis. Dit kruis staat ter herinnering aan
       een ongeval met een paard en wagen HET vervoermiddel in vroegere tijd. 
       Voor 2000 stond hier een houten kruis uitgevoerd met rugwand en vliegerkap.
       Het smeedijzeren kruis is in 2009 geheel vernieuwd. Sinds 1971 stonden er hier al 3 verschillende kruisen.

 
      
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

     

         

            

      

       

       

       38- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat: Gietijzeren wegkruis. Verdere gegevens ontbreken.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       

       39- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat nr. 21. Gevelkruis was voor 2012 in zeer goede staat.  Corpus is van hout.
      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

       40- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat nr. 9: Houten gevelkruisje met koperen corpus. Het geheel uitgevoerd in vliegermodel.
      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

         

      

      

       

        41- Gulpen-Ingber-Putsteeg-Steenberg-Ingbermolenweg: Dit kruis is bij uitstek het veldkruis van 
       de Landman. Het is zowel een hagel als kruispunt kruis. Boven het tekstbord een kelk in
       cirkelvormige omlijsting. Er onder een gevlochten doornen kroon met drie nagels en drie
       doodsvruchten. Ernaast twee gevleugelde engelenkopjes. Tekst in het centrum: INRI.
       Type Egelie: I I A b 7.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

       

          

       42- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat: Smeedijzeren wegkruis versierd met hamer
       en nijptang. Iets wat aangeeft de kruisiging en de kruis afname van de gekruisigde Jezus. Tekst: 
INRI.
      

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

            

        

     

       

       43- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat-Wijnweg: Het kruis aan de eik wordt het hier genoemd
       omdat het vroeger aan een grote eikenboom hing. Kruis is in de jaren 2003 gerestaureerd en
       opgeknapt. Het hangt aan de woning van de fam. Hautvast. Tekst: INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid - 300 dagen aflt. 

     

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        

     

     

       44- Gulpen-Ingber-Wijnweg: Hofkruis. Toebehorend aan de eigenaren van de Kapittelshof dhr.
       W. Gerrickens. Het is een houten kruis op een stenen voet. De uiteinden zijn versierd met ronde
       houten rozetten.
 
Het Hofkruis gefotografeerd in 2012. Het is een gietijzeren kruis.
       Voorheen stonden hier altijd houten kruisen. Sinds 1971 stonden er hier al 3 verschillende kruisen.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        

     

       45- Gulpen-Berghöf: Het Vilderskruis. Geplaatst in de Moordgillender wat afgeleid is van Galling-
       Galg. Iets verderop ligt de Lijkenweg voor het vervoer van de lijken naar Wijlrè. Naar de richting
       Gulpen ligt een weiland dat Gericht-Gerecht heet. 
       Het moordkruis van Berghöf. Hier zou tussen 1750 en 1800 Bokkenrijders
       berecht zijn en opgehangen.  
       Het vervangende gietijzeren kruis dat het oude houten van foto 45A vervangt.
       Het gietijzeren kruis werd in 2014 vernield en vermist. De Heemkunde Ver. Galopia uit Gulpen
       hing hier een klein houten kruisje op.  In 2015 werd dit gietijzeren kruis hier aan de boom bevestigd zonder corpus.
       Sinds 1990 stonden er hier al 4 verschillende kruisen die steeds vernield werden.       
  
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       46- Gulpen-Berghöf:  Houten wegkruis met vliegerdak.      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        

     

     

        47- Gulpen-Ingber-Bidjesweg: Houten Veldkruis dat in 2011 vervangen is door een stenen kruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

          

        

     

     

        48 Gulpen-Ingber-De Hut-Rijksweg: Kruispunt kruis uit 1903. In 1970 herplaatst wegens verbreding van de Rijksweg.

        22-7-1984-Bindels:  Hier staat op een 70cm. hoge hardstenen sokkel met daar het jaartal 1903 een 2,50m hoog ijzeren kruis (U balkje) met mooi corpus en INRI.
        Bloem op de kruising en drie lelies aan de drie uiteinden.


=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

       

      

     

     

       49- Gulpen-Ingber-Rijksweg-Wijnweg: Het oude stenenkruis dat in 1992 moest verdwijnen voor 
       de aanleg van een nieuw rijwielpad. Het kruis werd toen hier in 1987 geplaatst. 
        

       In 1992 werd het stenenkruis vervangen door dit houten kruis met
       vliegerkap en rugwand. Het is geplaatst op 24-3-1993 door Mart Huls - Sjeng Lemmens - Cor Debie
       en Funs van Laar. Tekst: Maak van deze daag 'ne gooien daag.
     
 Sinds 1970 stonden hier al 4 verschillende kruisen.

      12-2-1988-Bindels:  Op het talud net bij het begin van de gemeente Margraten staat een 1,30m. hoog betonnen kruis.  Op het kruis een INRI en een 20cm. groot
      gekeurd corpus
   
  17-9-1989-Bindels:  Onlangs lag dit kruis omver.  De Stichting Kruisen en Kapellen Margraten heeft nu zorg gedragen voor plaatsing van dit kruis met aanplant.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       

       50- Gulpen-Ingber-De Hut-Rijksweg: Aan de Eikenboom bij de bushalte te Hut Ingber hangt dit kruisje met Maria en de apostel Johannes.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

     

         51- Gulpen-Oude Akerweg no 91:  Aan het oude vakwerkhuis aan de Oude Akerstraat is dit oude Gietijzeren kruis bevestigd...

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

     

       52- Gulpen-Rijksweg-tegenover kasteel ingang: Memoriekruisje van Loek Hupperetz.
       hier verongelukte op 24-7-1994 om 24.15 nachts Loek Hupperetz . Hij verongelukt met zijn motor
       toen hij een file wilde passeren en in botsing kwam met een auto die bestuurd werd door een
       23 jarige inwoner van Margraten. het ongeluk gebeurde om 24.15 's nachts. Loek Hupperetz
       was afkomstig uit de Heilust te Kerkrade. 
       Gulpen-Rijksweg-tegenover kasteel ingang: Ook in de winter sieren de kruisen ons Limburgsland.
       

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

      

       

   

       53- Gulpen-Rijksweg-Ingbergracht: Smeedijzeren wegkruis. geplaatst in 1902 door de ouders  Bormans-Hupperichs.
       Tekst: 
Geloofd zij Jezus Christus 1902.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

        

       

        54- Gulpen-Witteweg-Ingbergracht: Gietijzeren wegkruis. Type Egelie: I B a 1.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       

       55- Gulpen-De Heezel:  Op zondag 27 november werd dit kruis ingezegend door Deken Clerx van
       Gulpen. Nabestaanden van de ongelukkigen die hier tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen
       hebben dit kruis onthuld. Op 27 november 1941 vloog er een vliegtuig over de boerderij en liet
       een zware bom vallen +- 35m van de boerderij. Door de enorme luchtdruk kwamen toen 4
       mensen om het leven te weten Sjef Roumans (40), Willy Roumans (18), Harie Frijns (52)

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

     

       56- Gulpen-Bejaardencentrum: Gietijzeren kruis met in het centrum de afbeelding van de Goede
       Herder en aan het voeteneind twee vrouwen figuren en vier gevleugelde engelenkopjes.   Type Egelie: I I I A b 4.

     

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        57- Gulpen-Bejaardencentrum: Boomkruis in de tuin van het bejaardencentrum.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

       

        58- Gulpen-Schuttersveld: Gietijzeren wegkruis in de nieuwe woonwijk. Tekst: INRI. Type Egelie: I I A b 3.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       59- Gulpen-Wesselderweg: Passions-Herz-Jesu Kreuz.
       Gulpen-Wesselderweg: Tekst op het Passions-Herz-Jesu-Kreuz: Dieses Passions-Herz-Jesu

       Kreuz der Endzeit, ist das Wahrzeichen unsere Hl. Kath. Apost Kirche: Dargestellt zur Anbetung
       und Aufopferung des Hochheiligen kostbaren Blutes unsere Herrn und Gottes-Jesus-Christi,
       zur grösseren Ehre, Gott des Allerhöchsten und zum Sieg und Triumph der Unbefleckt  Emfangenen, Heiligsten Jungfrau Muttergottes.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      

       

      60- Gulpen-Beversbergweg-Witteweg: Zeer oud smeedijzeren kruis. Geen gegevens bekend.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

     

      

       

       61- Gulpen-Burg. Teheuxweg-Tramweg: Gietijzeren wegkruis. Geschonken door Hub Jaspers.
       Tekst: Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer, wiens beeld gij ziet. Type Egelie: I I A b 5.1.

       

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        

      

       62- Gulpen-Dolsbergerveldweg:   Stenen veldkruis zonder corpus maar met uitgebeiteld Christushoofd.
      

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

      

        

      

       63- Gulpen-Pr. Ireneweg-Aan het Veld: Houtenkruis in bloemperk. In 1986 is dit kruis herplaatst.
       Eerste plaatsing was in 1922. Maker de J.Mertens. Tekst: 
Geloofd zij Jezus Christus.

       9 Sept- Blad Gulp en Geul
      
Het Ëdah kruis" opgeknapt.  Gulpen - Bij A ge Veld staat al heel lang een wegkruis. Door de vele veranderingen in die buurt werd het kruis vaker verplaatst
       en veranderd. Momenteel staat dit kruis op de hoek A ge Veld- Schoolstraat.  Bij velen is dit kruis bekend als "het Edah kruis".  Ook dit kruis heeft veel te lijden van weer
       en wind. René Abels, actief lid van het kruisen comité van de Gulpense Heemkundevereniging Galopia, heeft recentelijk dit kruis weggenomen en bij hem thuis volledig
       gedemonteerd.  Daarbij bleek dat veel delen nog goed waren.  Alleen de achterplaat was slecht, die moest vernieuwd worden.  Na een grondige schuurbeurt werd
       werd alles opnieuw geverfd en weer stevig in elkaar gezet.  Het kruis is nu weer in prima conditie.  Het werd zaterdag 3 sept weer op zijn plaats gezet.


===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       64- Gulpen-Wilhelminastraat:  Houten boomkruis op het pleintje in de Wilhelminastraat.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

      

     

     

       65- Gulpen-Nieuwstraat-Looierstraat:  Het stalen kruis is naar een eigen ontwerp gemaakt door de
       smid Hub Collijn uit Gulpen voor het graf van de ouders Collijn-Pleijers, zijn zus Christine en zijn broer
       Sjef die Montfortaan was.Het was eigenaar van mevr. Knippenberg-Collijn en mevr. Hamerlinck-Collijn
       Het oude grafkruis werd door de afdeling Wegkruisen van de Heemkunde vereniging
 
       Galopia hier geplaatst op verzoek van de bewoners van het appartementencomplex Cour
       Galoupe bij monde van Diaken Bessems. Het doel van de plaatsing was als herinnering aan het
       rustaltaar dat hier altijd stond tijdens de processies in Gulpen. Het is geplaatst op 23 mei 2013 en
       ingezegend door Deken Constant Clerx op 30 juni tijdens de processie.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

      

       

       66- Gulpen-Dorpstraat-Prof. Cobbenhagenstraat: Grafkruis dat nu dienst doet als wegkruis en 
       dat in 1975 werd geplaatst. Tekst: INRI. Het is een kruis van na 1908. Type Egelie: I I A b 2.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

       67- Gulpen-Kasteelpark: Het oude kruisje dat hier gehangen heeft tot 1993. Verdwenen.
       67- Gulpen-Kasteelpark: Houten boomkruis dat een ouder exemplaar vervangt. Het is hier in 1993
       opgehangen  en voorzien van een bronzen corpus. Tekst: INRI. kruis is in 
1999 verdwenen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       68- Gulpen-RK. St Petrus kerk: Het oude missiecorpus uit 1834 dat hier in 1976 opgehangen is.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        69- Gulpen-RK. St Petrus kerk: Groot kruis in de St. Petrus kerk te Gulpen. Het is een Missiekruis
       Tekst: 
11 febr. 1872.  5 mei 1929. 7 nov. 1937.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

       

       70- Gulpen-Kiebeukel-Oude kerkhof: Groot centraal kerkhofkruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

   

       71- Gulpen-Schuttersveld-Kerkhof:   Kerkhofkruis.       

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

       72- Gulpen-Schuttersveld-Kerkhof:  Kerkhofkruis op de plek waar de absoute wordt verricht.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       73- Gulpen-Kiewegracht nr 7 Aan de binnenkant van de boog van de poort hangt dit smeedijzeren kruisje met tinnen corpus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    74- Gulpen- Dr. Pendersplein:  H. Hartbeeld.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

    75- Gulpen-Dr. Pendersplein:  Aan de rugzijde van het H. Hartbeeld is dit kruis afgebeeld.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    75- Gulpen-Pesakerweg-Kasteelpark Neuburg: Langs de weg naar Pesaken hangt aan een boom een klein houten kruisje met corpus.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

      

      

      

      

       

         76- Gulpen-Klein Gulpen:  Gietijzeren kruis dat hier op de binnenhof van het bejaardencentrum
       "Klein Gulpen" geplaatst is met medewerking van de Heemkunde vereniging Galopia uit Gulpen en
       de werkgroep van "Klein Gulpen".
       Het kruis is afkomstig van het kerkhof te Gulpen.
       Het werd onder grote belangstelling plechtig ingezegend op 19-5-2014.

       Een prachtig gedicht werd voorgedragen door een van medewerkers van het tehuis.

       'Het is volbracht'

       Het klonk niet brutaal of hard, maar liefdevol en tederzacht, zonder wrok.
       Met overgave en een kracht die niemand nog besefte klonk zijn woord:    'Het is volbracht':
       Te vroeg misschien klonk dat woord in onze duisternis. En te vroeg misschien zo denken wij allicht,
       boog Hij het hoofd in de schaduw van het Licht. Maar, och, mochten wij toch zien dat in leven
       waarin de liefde
 zich ten volle heeft gegeven niets te vroeg geschiedt, niets te vroeg ten volle is volbracht
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

     

        77- Gulpen-N 278-Rijksweg:   Ongelukskruisje van Anja Simons.  * 28-06-1966    + 03-11-2012
       Zij verongelukte, toen zij met haar auto tegen deze boom aanreed. Ze was op weg met haar zoontje
       naar de voetbalwedstrijd van de E2 te Gulpen. Ze was de partner van Hans Brouwers en de 
       moeder van Dennis en Gloria, Swenja en Ditchano.
       Ze was actief lid van de Gerendal kapel en tevens was zij de voorzitter van deze vereniging.

=================================================================================================================================================================================================

       

    78- Gulpen- Oud Akerweg no 91:  Klein houten kruisje met metalen corpus en een plaatje met INRI

=================================================================================================================================================================

        

       79- Gulpen- Riehagervoetpad:  In 2010 fotografeerde mijn vrienden van Het Veldkruus dit kruisje op de ze boom zonder corpus.
       In 2020 fotografeerde  Chris Willems  dit zelfde kruisje maar nu met een houten corpus erop en een houten achterwand.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

        

        

       

          Wie Helpt: Waar en wanneer stonden deze kruisen?/
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       

       95- Gulpen-Nieuwstraat: Achter in de tuin aan de Nieuwstraat te Gulpen staan tegen een gevel 2 gietijzeren kruisen.
       Het zijn twee oude grafkruis die in de toekomst ook weer gaan dienen als grafkruis van de eigenaren.
       Het grote kruis is van het type Egelie I I A b 5.1  Het kleinere is het type onbekend, dit heeft Egelie niet beschreven.

=========================================================================================================================================================================

        

        

     96- Gulpen- Inber- Lemmensstraat no 28: Eenvoudig huiskruis met rugwand en vliegerkap. Het bezit een bronzen corpus

============================================================================================================================================================

        

    

     97- Gulpen- Ingber-Lemmensstraat-Wijnweg no 2: Bij de familie Smeets-Frijnts - w Wijnweg 2 staat sinds voorjaar 2023 dit zwart gietijzeren kruis tegen
     de gevel van hun woonhuis. Het kruis is gekocht bij een antiekhandelaar te Stein.  Na een zandstraalbeurt werd het hier tegen de gevel bevestigd.

============================================================================================================================================================

        

     98- Gulpen-Ingber-Lemmensstraat 28:  Gietijzerenkruis van het type Egelie: I I A b 4.1

===============================================================================================================================================================
    

        

         

        

        

        

       

       51- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat:  Kapel vam O.L.V van Fatima.
       De kapel werd in 1949 gebouwd op initiatief van F. Bastin en W. Peerboom. De architect was H. Ackermans.
       De kapel is deels gepleisterd, terwijl de plint, de gebogen gevelranden en de accentuering van de ingang en de zijramen bestaan uit Kunradersteen.
       Een laag, smeedijzeren hek sluit de ingang af. Boven de ingang is een lamp aangebracht, terwijl op op de gevelverhoging een klokkenstoel staat.
       Boven een altaar staat op een console een Mariabeeld tegen een blauwe achtergrond. Twee engeltjes aan weerszijden kijken toe.
       De wanden van de kapel zijn wit gepleisterd.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

       101- Gulpen-Park kasteel Neubourg:  Kapel in het park van het kasteel. Helaas is deze kapel verdwenen.

       Maria kapel bij kasteel Neubourg deze werd in 1838 gebouwd als reeënstal. In het derde kwart van de 20e eeuw werd de kapel gerestaureerd.
       Op 13 dec. 2004 werd de kapel opgenomen in het rijksmonumentenregister.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     =========================================================================================================================================================================================================