Laatst bijgewerkt: 03-01-2023

Gemeente Gulpen-Wittem

Eys

        EEys ( Limburgs: Ees)  is een dorp in Zuid-limburg in Nederland. Het dorp is gelegen in het beekdal van de Eyserbeek.
          Eys is een van de tien kerkdorpen van de gemeente Gulpen-Wittem en heeft 1790 inwoners, inclusief het buitengebied
          en bijbehorende buurtschappen en gehuchten ruim 2000.
          (Bron: Wikipedia)
    ===========================================================================================================================================     

         

         

       

       

   

       01-Eys-Baron van Timusweg-Piepertweg:Gietijzeren wegkruis met de afbeelding van de H. Petrus.
       Tekst: Uw wil geschiede. Soortkruis: Devotiekruis. Tijdens de kruistochten op Goede Vrijdag.
       Beheer: IVN afd. Eys. Kruis werd in 1980 vernieuwd. Type Egelie: I I I B b 7.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       02-Eys- Dr. Froweinweg nr. 43. Huiskruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

        

       

       

       

        03- Eys-Eyserbosweg-Piepertweg:  Gietijzeren wegkruis. Hier heeft ook weer de vernieling toegeslagen.
        
Kruis is in 1995 vernieuwd voor kruis van foto no 03C. Type Egelie: I I B a 1. 
       
Het kruis werd in het voorjaar van 1995 geplaatst en is op 9-4-1995 ingezegend door pastoor Kurris van Eys.

      Tekst: INRI. Heer wees mij zondaar genadig. Het kruis  is afkomstig van Imstenraden. Eigenaar en beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Devotiekruis.

      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

       

       04- Eys-Eyserheide: Gietijzeren wegkruis met de tekst: 1876.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

     

       05- Eys-Eyserheide-Elkenraderweg-Achterweg: Hardstenen wegkruis. Dit kruis dateert uit 1917.  In 1934 kreeg het een opknapbeurt
     . Soortkruis; Devotiekruis bij de kruistochten op Goede Vrijdag en tijdens de Sacramentsprocessie. Tekst:
 Geloofd zij Jezus Christus.
      

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

         

      

       

       06- Eys-Eyserheide-Eyserbosweg : Smeedijzeren veldkruis. Tekst: Ik ben het levend brood. 
        Dit kruis werd hier geplaatst en ingezegend in 1988 tijdens de wegkruistochten op Goede Vrijdag door pastoor Kurris van Eys.
  
        Eigenaar; Fam. Kicken. beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Gedachteniskruis dat afkomstig is van het graf van de fam. Loneus.
        Jules + 24-07-2010  Katja  * 1-7-1986- + 16-12018. Twee mensen die op de Eyserbosweg verongelukt zijn.
 
       

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       07- Eys-Eyserlinde-Cartils: Gedenksteen voor de verongelukte vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog
       28-4-1993. V.J. Cowinden. G.W. Snow. R.A. Meek. Dit monument werd opgericht 29 april 1993.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

     

       

       08- Eys-Eyserlinde-Wittemerweg-Karstraat: Oude foto van vermoedelijk vlak voor de oorlog 1940.
       Groot houten wegkruis. het kruis werd omstreeks 1930   geplaatst en wordt geflanceerd door twee Lariksbomen.
       Het is een Devotie-Gedachteniskruis. Ook wordt hier gebeden tijdens de Goede Vrijdag kruistocht.
       Tekst: 
Vader niet mijn wil , maar Uw wil geschiede.
      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

        

     

       

      

       09-Eyserlinde-Wittemerweg: Ongelukskruisje van Heinrich Joseph Hubert Debets, geb. 15 maart 1858 te Heerlen en gestorven op 1-4-1891.
       Het kruis herinnert ons aan een dodelijk ongeluk met een paard en kar in 1891.
       Aan het kruis werd gebeden tijdens de Kruistochten op Goede Vrijdag. Hubert Debets was wees, zijn ouders overleden +/- 1870.
       Hij werkte als boerenknecht bij de  fam .Horsmans te Ubachsberg en woonde in de Caumer te Heerlen.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      

       

       10- Eys-Dr.Froweinweg-Goedenraad:Smeedijzeren wegkruis.Tekst:Mijn Heer en mijn God
       Het kruis werd in 1990 grondig opgeknapt. Soortkruis: Devotiekruis. Beheer: IVN afd. Eys.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       

     

       11- Eys-Dr. Froweinweg-Kelderweg: Gietijzeren gevelkruis met houten vliegerdak. In 1975 heeft de bewoner IVN-er Wiel Wenders dit hier geplaatst.
        Het kruis is afkomstig van het kerkhof te Mechelen van de fam. Hautvast. Eigenaar en beheer: Wiel Wenders. Soortkruis: gedachteniskruis.
       Type Egelie: I I A b 4.1.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        

     

        

      

        

       12- Eys-Goedenraadsbergweg-Karstraat: Smeedijzeren kruis. Volgens de verhalen zou dit een Ongelukskruis zijn.
       Tekst: Het kruis teken van ons Geloof. Het kruis werd in 1980 gerestaureerd en er werd een kastanjeboom bij geplant.
  
       Kruis is afkomstig van het kerkhof van In der Bloemendaal te Vaals. Soortkruis: Devotie-Gedachteniskruis.

       Tekst: 
Het kruis teken van ons Geloof.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

      13- Eys-Goedenraadsbergweg-Karstraat:Smeedijzeren weg- of veldkruis. Tekst: Heer red ons M.T.8-25.
       Eigenaar en beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Devotiekruis tijdens de Kruistochten op Goede Vrijdag.
       Achter het corpus is een klein schildje met opschrift INRI. Kruis is verschillende malen vernield door vandalisme.
 
      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

      

       

     

       14- Eys-Horensweg-Wijngaard: Smeedijzeren kruis. Kruis stond voorheen bij hoeve Vogelzang.
       Op zondag 10 juni 2001 ingezegend door pastoor Reijnen. Soortkruis: Hagelkruis.
       In 2015 is het kruis verplaatst na een geschil met de eigenaar van de wijnplantage aan de Horensweg
       Het waren de leden van het IVN afd. Eys en dhr. Wiel Wenders die het kruis plaatsten op een landelijke locatie,
       nl tussen de spoorlijn Eys-Simpelveld en de Karstraat. Het kruis werd in   2015 verplaatst.
      

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

      

      

      

     

       

     

     

       

   

      15-Eys-Karstraat-Kruisberg-Zwarteweg: Smeedijzeren gedachtenis-of ongelukskruis ter herinnering
       aan Arnold Bouillon die hier door de bliksem gedood werd. 1e vermelding van het kruis in 1860.
       Tekst: Eert den Schepper. Tekst op steen waar het oude kruis heeft op gestaan: Wie ein dieb
       in der Nacht, also wird der Tag des herren kommen. Betet für seine Seele. 
Arnold Rouillon was
       een boerenzoon die op weg was van Eys naar Wahlwiller of andersom en die schuilde voor het
       onweer onder de dikke boom en door de bliksem getroffen werd.  Hij was 46 jaar oud en woonde met zijn

       broer Johan Caspar in de Rodestraat te Partij op de boerderij uit1788 waar ik in 1942 geboren ben.
       Tekststeen met de Duitse tekst erop van Arnold Rouillon.


 
      
  Kruis onder de dikke boom te Eys/Wahlwiller
       
Het is al bijna twee jaar geleden dat ik in Eys de Zwarte Brugweg opliep richting Wahlwiller. In die tijd was ik
        zwaar geblesseerd door een hielbreuk, acht maanden heb ik niet kunnen lopen. Toch de stoute schoenen 
        aangetrokken en de berg "opgewandeld". Aangekomen bij de vijfsprong van wegen nam ik plaats op de bank
        onder een kleine eikenboom, om uit te rusten. Hier gingen mijn gedachten terug naar wat hier gebeurd was.
        Dikke Eikenboom.
        Tot in de negentiger jaren stond hier een dikke eikenboom, wel twee tot driehonderd vijftig jaren oud. Hij was de
        reus onder de bomen in de omgeving. De boom was een herkenningspunt in de omtrek. Op deze plek heeft men
        een prachtig uitzicht over diezelfde omgeving zowel richting Eys als naar Simpelveld en zelfs tot in Ubachsberg
        toe. Door een storm in de jaren negentig legde hij het  loodje, de koning van de Kruisberg, zoals de eik vaak werd
        genoemd, was geveld. Maar men plantte weer een nieuwe eik op dezelfde plaats. Naast de boom staat een
        smeedijzeren kruis met een gedenksteen ernaast dat ons herinnert aan de plotselinge dood van Arnold Rouillon.
        Schuilen bij noodweer.
        
Op 30 november 1860 brak er een hevig noodweer uit. Arnold Rouillon was op weg naar een van de dorpen in de
        omgeving. Hij werkte als boerenknecht op een grote boerenhoeve in de omgeving van Eys. Hij zocht de dikke 
        boom op om te schuilen voor het noodweer. Veel bladeren had de eik niet meer op zijn takken, het was al herfst.
        Arnold Rouillon werd onder de boom getroffen door een bliksemschicht en was vrijwel op slag dood. 
        De omgeving was geschokt door de plotselinge dood van deze eenvoudige boerenknecht.
        Kruis met Duitse tekst.
        Er werd een kruis geplaatst door de bewoners van Eys en op de gedenksteen graveerde men een Duitse tekst.
        verder staat er nog een groot doodshoofd op. Dat de tekst in het Duits is, is niet verwonderlijk, in die tijd werd in
        deze omgeving veel Duits gesproken maar ook geschreven. Het kruis en de steen met opschrift had een grote
        aantrekkingskracht bij de bevolking. De plek boven op de Kruisberg werd een klein bedevaartsoord.
        Het was 's zomers ook heerlijk toeven onder de eik op een zitbankje. Men kon dan rustig alle zorgen
        toevertrouwen aan Arnold Rouillon en tevens van het prachtige uitzicht genieten. Halverwege de vorige eeuw is
        het kruis vernield, maar de inwoners van Eys hebben er een nieuw kruis geplaatst naast de steen.
        Tekst op de steen. 

        "Hier ist am 30 november 1860 plötzlich gestorben Arnold Rouillon. Wie ein Dieb in de Nacht, also wird de Tag des

        Hernn kommen. Betet für seine Seele. Ave Maria"  
Op het kruis zelf staat de tekst;  "Eert den schepper".
        
Zo leeft Arnold Rouillon toch nod voort in onze omgeving.
        
Boek;  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

        Veldkruus  schreef in Nieuwsbrief 142 dd 1-2-2023 het volgende verhaal over Arnold Rouillon.

        Eert den Schepper.
       
Tot in de negentiger jaren stond op de vijfsprong Zwartebrugweg- Karstraat- Keldersweg- Botterweck- Schulsbergerweg in Wahlwiller een dikke eikenboom,
        wel twee tot driehonderdvijftig jaren oud. Hij was de reus onder de bomen in de omgeving.
        De boom was een herkenningspunt in de verre omtrek. Op deze plek heeft men een prachtig uitzicht over de omgeving. Door een storm in de jaren negentig
       legde hij het loodje, de koning van de Kruisberg, zoals de eik vaak werd genoemd, was geveld.
       Maar men plantte een nieuwe eik op dezelfde plaats. Naast de boom staat een smeedijzeren kruis met een gedenksteen ernaast dat ons herinnert aan
       plotselinge dood van Arnold Rouillon.  Het blijkt het voetstuk te zijn van een kruisbeeld dat van de steen is los geraakt. De tekst op het voetstuk herinnert eraan
       dat hier op 30-11-1860 Arnold Rouillon plotseling is overleden. En, zoals dat in die tijd gebruikelijk was, wijst de steen in geschrift en beeld (Doodskop)  op het
       memento mori, het gedenk te sterven, want de dood komt (altijd) onverwacht, zoals het lot van Arnold Rouillon duidelijk maakt.
      Johan Arnold woonde met zijn broer Johan Caspar in de Rodestraat te Partij, in de boerderij met het jaartal 1788. Zij bezaten land in Partij, Mechelen en
       Wahlwiller; in deze laatste plaats onder andere op de Karstraat. Over de doodsoorzaak van de 46 jarige Arnold Rouillon schrijft de pastoor van Mechelen in
       zijn Liber Defunctorum dat hij op de terugweg van Eys in het open veld per ongeluk onder de kar of het paard is gevallen. Hij was op slag dood.
       Of daar een hartstilstand aan voorafgegaan is, wordt niet vermeld.
       Zoals vaker met gebeurtenissen uit het verleden onstaan er op een gegeven moment verschillende versies van de gebeurtenis.
       Een andere versie is dat Arnold Rouillon een boerenzoon was die op de weg was van Eys naar Walhwiller of andersom en die schuilde voor het onweer onder de
       dikke boom en door de bliksem getroffen werd.
       Het huidige smeedijzeren gedachtenis- of ongelukskruis ter herinnering aan Arnold Rouillon is in de vorige eeuw uit eerbetoon op deze markante plek door diverse
       mensen uit Eys geplaatst. De eerste vermelding van het (oude) kruis is in 1860. De tekst op de steen waar het oude kruis op heeft gestaan:
       Ewigkeit!  Hier ist am 30 nov 1860 Arnold Rouillon plotzlich gestorben wie ein dieb in der nacht. Also wird der tag des Herrn kommen betet für seine seele.
       Ave Maria.

       Het mooie aan aan dit verhaal is dat ik, Chris Willems, gewoond heb op de boederij in de Rodestraat no 19, vroeger huisno 357.
       Ik ben er in 1942 geboren en in 1964 verhuist.


===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

     

      

       

   

      16- Eys-Kelderweg-Op de Kamp: Houten wegkruis. Tekst:Luister naar Hem. Het kruis werd in 1925
       hier door wethouder en buurtbewoner G.Boltong geplaatst. Beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Devotiekruis.
       Tijdens de kruistochten op Goede Vrijdag wordt hier gebeden.
       Het kruis werd in 2008 gerestaureerd door leerlingen van het Sophianum in Nijswiller.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

      

       

     

       17- Eys-Kromhagerweg: Groot houten wegkruis. Dit kruis uit dankbaarheid voor de bescherminging
       in de oorlogsjaren geplaatst door het schuilkelder comité van Over Eys. Beheer: IVN afd. Eys.
       Soortkruis: Gedachteniskruis. Tekst: 
Zijn kruis ons heil.

       Tekst: Dit kruis herinnert ons er aan dat Eys gespaard is gebleven van het oorlogsgeweld. Tevens gebeurde er op 8 juni 1944 een zwaar ongeluk
        waarbij 3 personen betrokken waren. Joep Vermeeren- Joep Remmel- Joep Schrijen.  Het ongeluk gebeurde bij het uitslepen van bomen,
        die dienden voor de ondersteuning van de schuilkelder. De bomen werden getrokken door paarden. De paarden kwamen knel te zitten,
        waardoor de bomen losschoten en tegen de benen van de drie mannen aanzwiepte.
        Joep Vermeeren overleed op 15 juli 1944. Joep Remmel zijn linker bovenarm moest worden geamputeerd.  Joep Schrijen brak beide benen
        en overleed op 8 november 1944.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      18- Eys-Landgoed Goedenraad: Dr. Frowein graf en Monument.Tekst: Dierbare herinnering Willem Frederik Johan Frowein. Geb. te Arnhem 2 nov. 1876.
       Gestorven op 12 juli 1958. Zalig zijn zij die Godswoord hooren en bewaren. Begraafplaats van dr. Frowein die met zijn gezicht naar zijn DSM in Geleen ligt. 
       

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       

       

         

      19- Eys-Karstraat-Morgenster: Het smeedijzeren kruis dat hier de drie dorpen verbind n.l. Eys- Wahlwiller en Nijswiller.
       Het is geplaatst in febr. 2008 en ingezegend tijdens de Kruiswegtocht van Eys naar Nijswiller en Wahlwiller op goede vrijdag in 2008 door pastoor Reijnen.
       Tekst: 
Leve Heer Bescherm de durper Ees - Nijswiller - Wahlwiller.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

     

       20- Eys-Op de Kamp no 11: Houten kruisje aan het woonhuis van de fam. Kessels.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       21-Eys- Op de Kamp no 11:Smeedijzeren kruis tegen de gevel op de binnenplaats van het höfke  van de fam. Kessels.
      Eigenaar en beheer: Fam. Kessels.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

     

       

     

       22- Eys-Op de Kamp-Goedenraadsbergweg: Eenvoudig Veld- of Hagelkruis doch rijkelijk versierd met smeedijzer. het kruis werd hier in 1981
        samen met de kastanjeboom geplaatst.  beheer: Buurtbewoners.
       Soortkruis: Veld- of Hagelkruis. Devotie: Tijdens de Kruistochten op Goede Vrijdag.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       

       23-Eys- Taan Del: Oud gietijzeren wegkruis in geheel nieuwe buurt. Geplaatst in 1994 door het IVN afd. Eys en de Buurtbewoners.
       Tekst: INRI. Leidsman ten Leven. Ingezegend door pastoor Kurris  in 1994.

       Eigenaar en beheer: Buurtbewoners Taan Del. Soortkruis: Processiekruis. Type Egelie: I I A b 4.1. 

       

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

      

       24- Eys-Trintelen-Hamerstraat-Bosschenhuizerweg: Het verdwenen houten boomkruis met 
       zadeldak en rugwand. Ouderdom tot in 1999 ca. 50 tot 60 jaren.
       Het vernieuwde kruis dat hier geplaatst is in 2003.
       Het is geplaatst door de buurtbewoners van Trintelen en gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade.
       Ingezegend door Pastoor Reijnen uit Eys. Het staat op een natuurstenen sokkel.
       Tot in 1999 hing hier een mooi boomkruis dat helaas met het verdwijnen van de boom ook
verdwenen is. Type Egelie: I I A b 4.1. 
       

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

         

       

       

       

       

       25- Eys-Trintelen-Hamerstraat-Eyserweg: Groot hardstenen kruis bij de waterput van Trintelen.
       het werd in 1902 geplaatst door de Buurtbewoners van Trintelen. tekst: Geloofd zij Jezus Christus 1902.
       Soortkruis: Devotiekruis. Devotie: Kruistochten op Goede Vrijdag en tijdens de  processies naar Trintelen vanuit Eys.
       Omgeving van het kruis is in 2011-12 opnieuw ingericht en het kruis heeft een flinke opknapbeurt gehad.
      .De tekst op de grond-tekst steen is: Trintelen 2011-2012. Kling mèr toch gans groeët. 

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

         

     

     

     

       

     

       26- Eys- Trintelen-Eyserweg-Kampweg: Houten wegkruis on de bekende Paddestoelboom. 
       Eigenaar en beheer: buurtbewoners van Trintelen. De Haagbeuk werd vele jaren door de fam. Blezer uit Eys verzorgd en geknipt.

       Deze is ca 175 jaar oud. Soortkruis:Processiekruis. Op zaterdag nacht 31 jan. 1998 werd dit kruis door vandalen vernield.

       De buurtver. plaatste een dezelfde kruis op deze plek in 1998
.
       Onderhoud van de boom geschiedt nu door het IKL.  Overzicht foto van kruis en boom.

     

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

     

     

       27- Eys-Trintelen-Mingersborg: Hardstenen herdenkingskruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       Eigenaar en beheer: Buurtver. Mingersborg. Geplaatst in 1896 door L. Verbeek en Maria v/d Weijer, bewoners van de molen Vrouwenheide.
       Soortkruis: herdenkingskruis. Processiekruis bij processie vanuit Ubachsberg naar Mingersborg.
     

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

     

       28- Eys-Vogelzang: Gietijzeren wegkruis. Soortkruis: Gedachteniskruis. Corpus is uit 1987. Beheer: IVN afd. Eys. Type Egelie: I I A b 3.
    

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       

       

         

       29- Eys-Wezelderweg: Houten gevelkruis aan de muur van de pastorie. Het werd hier aangebracht in 1904.
       Eigenaar: Parochie St. Agatha te Eys. Beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Missiekruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       

     

       30- Eys-Wezelderweg-Past. Duckweilerweg: Houten boomkruis. Tekst: Bron van Liefde. Ontwerp:
       Wijlen Hein kessels die dit kruis hier in 1974 plaatste nadat het op de hoek Hoebigerweg-Zwarte brugweg in een weiland had gestaan.

       Soortkruis: Processiekruis. Beheer: Buurtbewoners.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

      

       

   

       31-Eys-Wittemerweg-Grachtstraat: Smeedijzeren wegkruis. het werd voor 1900 hier geplaatst en in
       1976 vernieuwd. Beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: processie of Wegkruisen tocht op Goede
       Vrijdag en tijdens de Sacraments processie. Steen onder het kruis is afkomstig uit Aubel (B)
       uit het gehucht Hagelstein. Op het kruis bevindt zich een corpus van de triomferende Christus,
       met kroon en kleed.

       Tekst op het tekstbord;|
       
Dit kruis herinnert aan de oudste kerk van Eys. Deze kerk was gelegen op de Boerenberg, en werd afgebroken in 1745.
       Van de afbraak werd een kapel gebouwd die in 1958 ook werd afgebroken en van de bouwstenen werd het huidige I.V.N. gebouw gebouwd.
       In 1837 is op de plaats waar het hoofdaltaar heeft gestaan een kruis neergezet. Hier is dit kruis met corpus van afkomstig.
       Het symboliseert de triomferende Christus en staat rechtop en de voeten steunend op een sokkel zijn armen op schouderhoogte 
      geheel uitgestrekt en open handen. Hij draagt een koningskroon en een lang gewaad. Het vervaardigen van deze corpussen
      heeft geduurd tot de 13e eeuw. Toen kwam de noodlijdende Christus in beeld in geknikte rughouding, handen en voeten doorboort 
      met spijkers. Hij draagtt een doornen kroon en een lende doek. Dit kruis met corpus is uniek en dateert van voor de 13e eeuw.
      Op een kaart van 1803-1825 staat ieder huis apart ingetekend. Er stond een huis dat reikte ongeveer tot aan de kerktrappen.
      Dat creëerde een driesprong. Door dit huis af te breken werd in 1923 de weg in gebruik genomen en er ontstond een viersprong.
      Op een viersprong hoorde destijds een kruis te staan, zodoende kwam het oude kruis weer in beeld.
      Deze weg heette vroeger de Nieuwe Weg. Deze liep vanaf de Y- splitsing pendiel (nu Agathastraat) tot aan de Eyserhof. 

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        32-Eys-Trintelen-Eyserweg no 1:Bij de familie Crombach-Voncken staat dit gietijzeren kruis naast de toegangspoort.
      . Dhr. Crombach heeft dit kruis in België gekocht.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

       

        33- Eys-Pastoor Duckweilerweg:  Gegoten IJzerenkruis . Kruis staat op privé terrein.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

    

 

    34- Eys-Eyserbosweg-Kerkhof:   Kruis op de plek van de absoute.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

    35- Eys-Eyserbosweg-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

         36- Eys- Horensweg; Dit kruis werd hier geplaatst als vervanging van kruis no 14 dat hier moest verdwijnen.
         Het kruis is afkomstig van het kerkhof en werd hier geplaatst in 2015.

=======================================================================================================================================================

        

    

      37- Eys- Horenspad:  Klein oud stenen kruis, vermoedelijk van een kerkhof.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

           

         

        

      

       

     

   

       50 - Eys- Wittemerweg:  De H. Hartkapel van Eys. De oorspronkelijke Moeder Godskapel te Eys werd in 1696 gebouwd maar in 1905 afgebroken
        omdat het een bouwval geworden was. Rond 1905 werd er een nieuwe kapel gebouwd die gewijd werd aan het H.Hart. Maar bij de bewoners van Eys
        en omstreken bleef dit de "Moeder Godskapel. De kapel is in 1980 gerestaureerd. De eerste kapel werd gesticht naar aanleiding van een heersende
        pestepidemie aan het eind van de 17de eeuw. Het interieur is in zijn geheel wit geschilderd en zeer eenvoudig. In een nis staat een Heilig Hartbeeld.

================================================================================================================================================================================

       

    52- Eys- Wittemerweg:  Hier verongelukte de fietser Joost op 18 jan 2016. Familie hebben hier deze gedenksteen geplaatst.

===================================================================================================================================================