Laatst bijgewerkt:   14-10-2022

Gemeente Voerendaal.

Weustenrade

         Weustenrade  (Limburgs: Geweustrao) is een klein landelijk gelegen Nederlands gehucht dat behoort bij Klimmen, onderdeel van de Zuid-Limburgse
         gemeente Voerendaal en de noordelijkste woonkern hierbinnen. Het inwonersaantal bedraagt circa 230. De plaatsnaam komt voort uit woeste rode,
         hetgeen' woeste ontginning betekent. De eerst officiŽle vermelding van de plaats was in 1420. 
         Weustenrade ligt in het lager gelegen gedeelte van de gemeente, nabij 'de Geleenbeek. Dwars door het plaatsje loopt een kleiner beekje genaamd 
         de Luiperbeek, die nabij de monumentale Oliemolen van Weustenrade in deGeleenbeek uitmondt. 
         Deze 17e eeuwse watermolen is thans niet meer in gebruik en wordt bewoond. Het gehucht heeft een historisch straatbeeld met vele
         oude boerderijen, howel er zich ook veel bebouwing uit de laatste decennia bevindt.  Aan de noordoostelijke zijde, aan de overzijde van de
         Geleenbeek,l igt hoger gelegen gebied met daarop de Heerlensebuurtschap Ten Esschen en het gelijknamige verkeersknooppunt.
         Markante entree vanuit Klimmen/Voerendaal wordt gevormd door een pleintje met een Mariakapel, die er tussen 1955 en 1956 gebouwd is.
         De kapel is voorzien van klok die geluid kan  worden.
         Bron: Wikipedia
.      

          

          

        

        

               

        01- Weustenrade- Brommelerweg. Foto uit 1977. Houten kruis aan de lindeboom "Aan het Lindje".
        Eigenaar en beheer: Buurtschap Weustenrade. Soortkruis: Devotiekruis.    Sinds 1840 stond of hing hier al een kruis. Kruis is in 2000 vervangen
        Het vernieuwde kruis dat in 2000 geplaatst werd. Corpus: Gegoten legering. 
        Tekst: INRI. Het kruis is nu aan een balk bevestigd, voorheen hing het aan een grote lindeboom.
===========================================================================================================================================

        

      

           

        

      

        02- Weustenrade- Esschenweg. Houten wegkruis met dakje en rugschild. Eigenaar en beheer:  Buurtschap Weustenrade.
       Corpus: Gegoten legering van lood en tin en aluminium. Kruis werd in 1993 geplaatsten op 19 mei 1993 ingezegend. Soortkruis: Devotiekruis.
       Het oorspronkelijk corpus werd in 1988 gestolen.  In 2012 werd het houten kruis vernieuwd door dit gietijzeren kruis.
       Het werd geplaatst door de Stichting Kapel in Weustenrade. Type Egelie: I I A b 10
     
===========================================================================================================================================

          

        

      

        

      

        03-Weustenrade- Gebr. Crousenplein. Maria nis met daarboven een kruis van bakstenen.  Tekst: Ave.
        
===========================================================================================================================================

          

        

        

          

           
        04- Weustenrade- Luiperbeekstraat. Het kruis werd in 1963 hier geplaatst.   Eigenaar en beheer: Buurtschap  Weustenrade.
        Tekst in de sokkel:  In het jaar onzes Heren negen tien honderd drie en  zestig  werd dit kruis geplaatst door de Buurtschap Weustenrade.
        Geschonken door Pater Angelios Leunissen, meegebracht uit de Missie. 1 juni 1963 ingezegend door Pater Leunissen.
        Soortkruis: Devotiekruis. Na 2005 is het kruis gerestaureerd. Het gerestaureerde kruis in de Luiperbeekstraat.is voorzien van een dak en een rugschild.

===========================================================================================================================================

        

          

          

                         
        05-Weustenrade- Luiperbeekstraat.
 Houten gevelkruisje. Geplaatst op goede vrijdag 2003.  Het bezit een bronzen corpus  en een tekstplaatje met de tekst: INRI.
      
===========================================================================================================================================

             

          

        

        

        

      

        06-Weustenrade- Oliemolenstraat. Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: Buurtschap Weustenrade.
        Tekst:  Bid voor de armen zielen. INRI. Corpus: Gietijzer. Soortkruis: Devotiekruis. Het kruis werd geplaatst door Caroline Moonen voor herstel van ziekte.
        
===========================================================================================================================================

      

       

      

        

          

    

        07 - Weustenrade-Esschenweg-Oliemolenstraat:  In 2013 hing hier een klein houtenkruisje dat in dat zelfde jaar vernield werd.
        In 2015 plaatste Chris Willems een nieuw houten kruisje met afdak. Het kruisje was in 2017 plotseling verdwenen of vernield.
        In april 2018 heeft Chris Willems uit Ubachsberg hier een nieuw kruis gehangen. Het bezit een bronzen corpus dat de kleur wit heef t gekregen.

===========================================================================================================================================

          

        

      

        

      

        08- Weustenrade-Olie Molenstraat no 11;  Het kruis is hier in 2012 geplaatst door de bewoners van het pand, dhr. en mevr. Nieke en Aurel Slaats.
        Het kruis is afkomstig uit Noord-Frankrijk.  Het is een eenvoudig smeedijzeren kruis zonder corpus.

============================================================================================================================================

        

         

        

        

         

      

      

        

        20- Weustenrade-Gebr. Crousenplein. Kapel van O.L.V. Onbevlekte ontvangen. Gebouwd in 1956.  Ingewijd 13 mei 1956 door Mgr. Lemmens.
        Grond werd geschonken door dhr. G. Brouns en J. Severens. Beeld geschonken door mej. Brouns.
        Vijfig jaar geleden sloeg een aantal enthousiaste inwoners van het gehucht Weustenrade de handen ineen voor de bouw van een devotiekapel.
        Op zondag 11 juni greep de plaatselijke bevolking van deze hechte gemeenschap het gouden   jubileum van hun kapel aan voor een ouderwets volksfeest,
        met als hoogtepunt een feestelijke eucharistieviering die werd gecelebreerd door hulp-bisschop De Jong.

===========================================================================================================================================