Laatst bijgewerkt  03-12-2023

Gemeente Voerendaal.

Ubachsberg

         Ubachsberg De oudste vermelding van deze kern dateert uit 1234, toen nog onder de naam "Ubac".  Later werd dit Ubagsberg, om in 1883 omgedoopt te
         worden tot Ubachsberg. De naam betekent: de berg of heuvel bij Ubach.  Het eerste deel van de oudste vermelding  (ubac) wordt wel in verband gebracht
         met "ouw"of  "ooi", hetgeen nat weiland of waterland betekent. Ubachsberg ligt op het plateau van Ubachsberg op een hoogte van ongeveer 180 meter.
         Ten noorden van Ubachsberg ligt het natuurgebied de Kunderberg. Ten zuiden van de Kunderberg liggen de Putberg en Keverberg. De Vrouwenheide,
         ten zuiden van Ubachsberg, is met 216 meter n der hoogste punten van Nederland en het hoogste punt van het plateau. Wie Ubachsberg wil bezoeken
         moet - van welke kant men ook komt - bergop gaan. Het dorp ligt als het ware als een "eiland"op een heuvel. Het betreft een "eiland", gevormd door de
         tussen de 1 -2 miljoen jaar geleden hier stromende "Oostmaas" (oostelijk van Ubachsberg) en de naar het Noorden stromende "Westmaas".
         Aan de oppervlakte zijn nog steeds overblijfselen van verweings- en verkiezelingsprocessen uit het Tertiair te vinden. Gedurende de verschillende ijstijden
         is het gebied steeds afgedekt met een laag dikke lss. Ten zuiden en zuidwesten van het dorp ligt het Droogdal van Colmont.
         Bron: Wikipedia.

      

         Ubachsberg -Dalstraat no 17: Oud grafkruis dat dhr. Piet Crutsen gered heeft van het vuilnisstort en na restauratie heeft hij het een plaatsje gegeven aan het dak van de
        sierput in zijn tuin. Nadat de familie Crutsen het huis verkochten hebben de nieuwe bewoners de put  afgebroken en het kruisje is verdwenen. Kruis is in 1999 verdwenen.

===========================================================================================================================================

          

        

        

         

        

        

      

      

        02- Vrenkeweg-Hongerbeekweg:  Klein boomkruisje dat hier  opgehangen werd door Lambert Blezer uit de Vrenkeweg. 
        Het is in 1995 verdwenen bij de aanleg van  de waterbuffer in de nabijheid van de boom.
       
Het gietijzeren kruis werd hier geplaatst door Chris Willems uit Ubachsberg ter vervanging van het  verdwenen boomkruis.  Op 31 mei 1997 werd dit kruis geplaatst.
        Het is afkomstig van het kerkhof van Puth-Schinnen.
        De oude tekst luidt: Alvorens gij de weg betreedt die door de bergen leidt. Bidt hier die voor uw zaligheid den bitteren kruisdood lijdt. 
        Eigenaar en beheer: Chris Willems - Ubachsberg. Het kruis werd in 1998 ingezegend door Pastoor Clerx. Later werd de tekst aangepast en deze luidt:
        Blijf bij ons Heer, 't wordt avond.  Verzorging en onderhoud van het kruis door de familie Willems.
        Inzegening van het kruis  op de derde zondag van juni in  1998. Zelf was ik toen schutterskoning van het Eregilde van de schutterij St. Hubertus uit Ubachsberg.

        Tekst bij de inzegening van het kruutske an der Frenckeweg-Kunderberg.
        
Dit kruts is hie geplaatst in mei 1997 en vervingt ut krutske dat tot vuur inkele jaore an ing van deze boom hong en verzurgd woad durch der Lambert Blezer
         zaliger.  voor 1900 stong hie op dit kruuspunt van veldweeg al ee kruts dat toen de betekenis van Hagelkruts woad toebedacht.
         Och in diese moderne tied is er nog ummer plaats vuur Ozze Leve Hier, woe veer an kinne vroage om os have en good te bescherme
         Thans wil ich euch een gedicht vuur leze van der Juubel Schings oet Sittard.

         Ut Krutske.
         Es me durch drp of veld geet   zuit me dao krutske sjtaowe   Wo me dan stiekkum krutske sleet  of patsch of hood wit aaf gedaowe.
         Af en toe wit sjtil gestange,  bent me sjtil vuur inge gouwe oogs.  Ut krutske is soms al vergange  m  noeits tevergfs, es 'te Hm get vraoge
         's Leeve hier kiekt op s neer,  sjteet dao alling, tussche struuk en beum.  Beschermt de lui en och ut deer,  onbegriepelijk, wie in inge dreum.
         Ich wil idderinge bedanke d hat mit gewirkt aan het tot stand komme van dit wegkruts,  o.a. het gemeente bestuur en de geestelijkheden van os Parochie.

===========================================================================================================================================

          

          

        

      

      

      

        

    

        03- Ubachsberg- Heggerweg-Breedeweg.  Zeer mooi in hout gesneden kruis met als opschrift:  Onze Vader.
        Het onderhoud gebeurt door enkele inwoners van de Hunsstraat en dhr. Claessen.  Kruis is in 1998 verdwenen.
        Het vernieuwde kruis van foto 03-1999-01. Dit gietijzeren kruis is geplaatst door dhr. Claessen uit Ubachsberg.
       Sokkel is gemetseld door Jo Bemelmans uit de Bostenstraat.  Kruis geplaatst in 1999.
        In 2012 door jeugdige vandalen vernield en gerestaureerd door de fam.
Senden.  Type Egelie:   I I A b 2.
      

===========================================================================================================================================

        

      

         

          

        

        

        04- Ubachsberg- Hunsstraat-Dalstraat. 
      
 Oud gietijzeren kruis met de afbeeldingen van Maria en Johannes.
        Kruis is in 2007 gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg. Type Egelie: I I A b 10.  Eigenaar onbekend.
      
===========================================================================================================================================

          

         

        

        

        

      

    

        05- Ubachsberg- Hunsstraat no 54. Dit oude hagelkruis dat staat bij de fam. Senden moet vroeger op een andere plek hebben gestaan.
        Vermoedelijk aan de rand van de velden.  Het is een   smeedijzeren kruis met een gietijzeren corpus. Vroeger had het een vliegerkap met achterwand.
        Het kruis werd in 2016 gerestaureerd door Wiel Erven en Chris Willems. Het werd ook in 2016 ingezegend door Pastoor Pisters in opdracht van de Buurtver. Hunsstraat.
       
===========================================================================================================================================

        

      

        06- Ubachsberg- Hunsstraat. Dak boeiboord kruisje.
===========================================================================================================================================

          

      

        

        

    

        07- Ubachsberg- Kerkstraat no 47.
       
Huiskruis bij de fam. Willems-Groneschild. Geplaatst op 31 dec 1993 op de dag van de Vrede.  
        Terwijl heel Limburg het hart vast hield voor de Watersnood ramp van de Maas overstroming.
        Tekst:Jeder Huuske hat zie Kruuske. 
        Op de achterzijde van het tekstplaatje staat nog de orig. tekst nl. J.M.J. zr. Paulena v.h.z. K.J. W. H. v. Horck ingtr. 9-3-'12 overl. 4-8-49  RIP.
        Het kruis is verkregen van B. Melchiors uit Schey-Noorbeek en gerestaureerd door dhr. Wiel Erven uit Kunrade-Voerendaal. Type Egelie:   I I I A b 1.
      
===========================================================================================================================================

            

          

            

        

              

        

      

        

      

      

      

      

         08- Ubachsberg-  Kerkstraat-Hunsstraat.
        Dit kruis staat hier sinds 1999 en vervangt het vernielde gietijzeren kruis.
        Het kruis is afkomstig uit Hoensbroek en is hier geplaatst door de fam.  H. Franssen -Groven.
       Het vernielde kruis was vrijwel het zelfde model kruis dat hier meer dan 125 jaar heeft  gestaan. Onderhoud en beheer: Fam. H. Franssen-Groven.
       
Tekst op de sokkel van het kruis: Christenmens denk aan het kruis, het is door dit teken dat gij zult overwinnen. Op tekstbordje: Onze Vader.
      
In 2019 is het gehele kruis en sokkel gerestaureerd en geverfd door Chris Willems uit Ubachsbergg.

        De Limburger.  9 augustus 1974. Vandalen roven wegkruis.
     
   Ubachsberg - Onbekende jongelui hebben het honderd jaar oude wegkruis op de hoek Hunstraat-Kerkstraat in Ubachsberg vernield.
         De vandalen braken het ijzeren kruis van zijn hardstenen voetstuk en gooiden het kapot.
        Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het wegkruis dateert uit 1875. Het kruis heeft niet altijd op de zelfde plek gestaan.
        Vele jaren stond het aan de overkant van de weg. Toen der tijd droeg de sokkel slecht de inscriptie
        J.M.H en M.C.H.R. (heer Horsmans en zijn echtgenote) zijnde de initialen van degenen die het wegkruis lieten oprichten.
        In verband met nieuwbouw verhuisde de crucifix naar zijn huidige plekje. Bij die gelegenheid werd het stenen voetstuk omgedraaid en van een nieuw opschrift voorzien.
       Het luidt: O Christenmensch, denk aan het
kruis, het is door dit teeken dat gij zult overwinnen.

        De Limburger.  17 december 1975.  Wegkruis 100 jaar in Ubachsberg.
       
Ubachsberg - Een eeuw lang siert een kruis het straatbeeld van de Kerkstraat in het dorpje Ubachsberg.
        Deze maand is het honderd jaar geleden dat het kruis (op een hardstenen blok) door de Ubachsbergse familie  Horsmans op de hoek Kerkstraat-Mingersborgerweg
        werd geplaatst. In 1931 werd het kruis verplaatst naar de overzijde van de straat.
        Vorig jaar werd de crucifix door enkele baldadige jongelui zodanig toegetakeld dat hij hersteld moest worden.
        Met vereende krachten zorgden de buurtbewoners ervoor, dat vorig jaar rond Kerstmis het kruis geheel gerestaureerd op zijn plaatst terugkwam.
        Het kruis is niet meer het authentieke dat een eeuw geleden door de familie Horsmans aan de gevel van haar woning werd bevestigd.
         Maar het voetstuk met inscriptie 1875 is bewaard gebleven.

===========================================================================================================================================

           

        

         

          

        

        09-Ubachsberg- Mingersborg-Eyserweg. Dankkruis van de fam. Verbeek, bewoners van de Molen
        Het corpus is in 1992 vernieuwd door kunstenaar uit Heerlen. Kruis is in 1896 geplaatst.
===========================================================================================================================================

         

        

                          

        10- Ubachsberg- Mingersborg- Bernardus hoeve. Op de binnenhof van de Bernardus hoeve staat dit prachtige monumentale kruis. 
        Het corpus is een uit hout gesneden van 1837.  Het geheel is priv bezit van de eigenaar van de Bernardus Hoeve. Tekst: anno 1837.
      
===========================================================================================================================================

         

      

        

        

        

        11-Ubachsberg-Mingersborg no 10. Huiskruis bij de fam. Erkens-Schroef. Het is uit Belgi afkomstig  en geplaatst op 16-4-1997 door de fam. Erkens.
       
      ========================================================================================================================================

           

         

      

        

         

        

        

        

      

      

        12- Ubachsberg- Oude Schoolstraat-Kerkstraat.
       
Vroeger diende dit kruis ter bescherming van het drinkwater bij de waterput die toen hier stond.  Aan het voeteneind zijn de afbeeldingen van Maria en Johannes  te zien.
        Tot 2002 werd dit kruis onderhouden door Jef Hesdal. Kruis werd in 2003  vernield  door  vandalen.
        Het is hersteld door Wiel Smeets en Chris Willems die ook voor het  onderhoud zorgt.  Dit is dus een Putkruis.  Type Egelie;  I I A b 10.
      
===========================================================================================================================================

              

        13- Ubachsberg- Oude Schoolstraat-Pingenstraatje no 10.
        Gietijzeren kruis dat afkomstig is uit Belgi  en door de eigenaar de familie Reinders gekocht op de rommelmarkt in Tongeren.
        Het is hier in mei 1997 geplaatst op deze binnenplaats.   In het hart van het kruis is een afbeelding van Jezus kindje met in zijn hand de H. Schrift.
  
===========================================================================================================================================

        

      

        14- Ubachsberg-Oude Schoolstraat- Pingenstraatje no 10. Zeer fraai klein nis kruisje met opschrift IHS.
        Deze werden in vroeger  jaren aangebracht ter bescherming van het woonhuis en zijn bewoners.
===========================================================================================================================================

           

        

      

        

        

        

      

        15- Ubachsberg -Colmonderweg-Pingenstraatje. 
       
Veld of Hagelkruis. Staat op deze splitsing van wegen. Het is geplaatst door toedoen van Hub Lips.
        In 1993 gerestaureerd door de fam. Wiel Erven uit Kunrade. Het is een smeedijzeren kruis.   In 2013 geheel gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg.
     

===========================================================================================================================================

        

           

         

        

      

          

      

        

          

      

      

         16- Ubachsberg- Vrouwenheide-Veeweg.
         Gietijzeren wegkruis. Aan het voeteneind een afbeelding van de wenende vrouwen. Tekst.  Ere zij God. Geplaatst in 1987 door dhr. J.Voncken uit de Klein Heide te
         Ubachsberg. Kruis is helaas in 2008 beschadigd aan de beeltenis van de wenende vrouwen en tekstbordje. Type Egelie.   I I B b 1.
         Op 24 oktober 2012 werd er een nieuw kruis geplaatst omdat het oud zwaar beschadigd was.
         Het nieuwe kruis is gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade en geplaatst door Wiel Erven en Chris Willems en Lei Erven.
         Het was verkregen van de fam. Frankort uit Heer-Maastricht. Hier waren aantekeningen van wandelaars verstopt achter het kruis in een kokertje.
         Hier staan cordinaten op. Wij hebben ze natuurlijk terug geplaatst achter het kruis.

==========================================================================================================================================

        

        20- Ubachsberg-Kerkstraat no 113:   Op de binnenhof van het woonhuis Kerkstraat 113 bij de  fam. Rutten-Knops staat dit gietijzeren kruisje sinds 2009.
    
===========================================================================================================================================

        

        

    

        21 -Ubachsberg-  Mingersborg-Bernardushoeve:   Op de binnenhof van de oude boerderij te  Mingersborg wat nu de Bernardushoeve is hangt dit kruis dat
       afkomstig is uit Belgi.  Het hangt hier sinds 2008.
      
===========================================================================================================================================

        

         

        

      

      

        22- Minnegardsweg-Vloedgraaf:  Op zaterdag 15 juni 2013 werd dit kruis hier ingezegend door pastoor Pisters uit Ubachsberg.
        Voorheen stond dit kruis op de Vrouwenheide. zie foto 16. Het kruis werd hier geplaatst door Wiel Erven-Chris Willems-Lei Erven en leden van de Buurtvereniging van de 
        Minnegardsweg-Vloedgraaf. Ook de familie Aelmans verleende door beschikbaar stellen van diverse materialen hun medewerking.
        Het mooie van dit kruis is dat het eigendom was van de familie Voncken uit de Klein Heide. De moeder van dhr. Aelmans was een Voncken uit de Klein Heide die dit
        kruis op het gedachtenisprentjes had staan. Nu staat het kruis onder de vleugels van de familie Aelmans.   De Buurtvereniging wilde een Devoot monumentje in hun wijk
        geplaatst hebben..
     
===========================================================================================================================================

        

        

        

      

    

  23- Ubachsberg- Kerkstraat- kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis zonder corpus uit 2013.
  In 2018 werd er een nieuw kerkhofkruis geplaatst. Het corpus is afkomstig uit de noodkerk van de Huls. het is een stenen corpus met de voeten gekruist.
  Het is geplaatst door leden van het kerkbestuur.
===========================================================================================================================================

          

        

      

         

        24- Ubachsberg- Kerkstraat- Pastoors kerkhof.  Centraal kerkhofkruis op het pastoors kerkhof.

===========================================================================================================================================

      

      

        

        

        

       

      

    

        25-Ubachsberg-Dalstraat-Scheepensweg: Houten kruis met leienzadeldak en bronzencorpus.
        Het kruis is op 1 oktober geplaatst op een Kunraderstenen sokkel die gemetseld is door dhr. Honings.
        Het werd feestelijk opgeleverd op zondag 13 oktober door de Buurtverenging "Dalstraat."
        Het had jaren dienst gedaan als grafkruis voor mevr. Maria Gertruda Absil en Matthys Joseph Nicolaas Reinders uit   Kerkrade vanaf 1980 tot ca 2011-2012.
        Het kruis is zelf gemaakt door Matthys Reinders en had zodoende emotionele waarde voor de familie en men besloot om het ergens te plaatsen in de omgeving.
        Men benaderde Chris Willems uit Ubachsberg die t.z.t. een geschikte plaats voor het kruis zou vinden.
        Het was de Buurtver. Dalstraat die enige maanden later een kruis zochten om het te plaatsen aan het einde van de Dalstraat.
        Na een dik jaar waren alle vergunningen en andere faciliteiten compleet en kon men overgaan tot het plaatsen van het kruis.
        Dit gebeurde op 1 oktober door dhr. Schneiders-  Pakbiers-Beckers en Prumpeler. Op zondag 13 oktober werd het kruis overgedragen aan de leden van de Buurtver.
        Dalstraat onder het genot van koffie met gebak en een drankje. Dhr. Wiel Pakbiers legde de hele situatie over het hoe en wat voor het plaatsen van dit kruis uit waarna
        Chris Willems uiteenzette over de afkomst van het kruis en dankte een ieder die aan het tot stand komen van dit mooie exemplaar zijn medewerking heeft verleend.
        Hierna gaf Jan Reinders een uiteenzetten over hoe alles tot stand is en was gekomen.
        Het tekstbordje is geschilderd door Jan Scheepers uit Margraten met de tekst: "Gods Bergrust".

===========================================================================================================================================

        

  

                                                

        

       

        

      

        26-Ubachsberg-Wijngoed Fromberg: Het oude Hagelkruis dat tot in de jaren 60 heeft gestaan bij de landerijen die behoorden bij de boerderij Soureth aan de
        Rolduckerweg te Heerlen daar waar thans de Peppermil is gevestigd. Het stond aan de landweg die toegang gaf naar deze landerijen daar waar thans het
        industrieterrein de Beitel ligt. Het was eigendom van de familie Wiertz die in de zestiger jaren deze boerderij onteigend kregen om plaats te maken voor het
       industrieterrein de Beitel. Zij vertrokken naar Ubachsberg naar hoeve Ponderosa. Enige jaren later begon Paul Wiertz en zijn schoonzoon Marcel Somers het wijngoed
       Fromberg.  Toen ik in 2011 contact had met beide heren vertelde ze mij dat zij een smeedijzeren kruis hadden van op Soureth.
       Het bleek het Hagelkruis van Soureth te zijn waar oude afbeeldingen en foto's het bewijs van vormden.  Het plan werd opgevat om dit kruis in originele staat te brengen en
       het dan te plaatsen op het wijngoed Fromberg. Zo gezegd zo gedaan. Wiel Erven uit Kunrade werd benadert en maakte het kruis weer prima in orde.
       Het kruis heeft het jaartal ingeslagen en is uit 1836 en meet 2,75m hoog.
       Op donderdag 17 oktober 2013 werd het kruis door Wiel Erven-Lei Erven en Chris Willems geplaatst op het wijngoed Fromberg.
       Wij met zijn drien waren het er over eens dat dit de juiste plaats is voor dit oude Hagelkruis en dat O.L.Heer het wijngoed zal beschermen tegen stormen en hagelschade.
       Tekst op het tekstbordje: "Gods akker  Gods wijngaard".  en is geschilderd door Jan Scheepers.
        Deze tekst verwijst naar de plek waar het gestaan heeft en naar de plek waar het nu staat.
==========================================================================================================================================

           

        

      

    

        29- Ubachsberg- Breedenweg-Wijngoed Fromberg.   De familie Somers heeft dit kruis laten
        restaureren door Wiel Erven uit Kunrade en aan de ingang van hun wijngoed geplaatst.  Het heeft vroeger dienst gedaan als grafkruis. Geplaatst in 2014.
       

===========================================================================================================================================

      

          

        30-Ubachsberg-Wijnstraat-Kleinheide-Scheepensweg: Zie voor informatie gem. Simpelveld-Huls

===========================================================================================================================================

       

             

        31- Ubachsberg-Landsruwe no 6:  Mooi metalen kruis aan de woning Landsruwe no 6.

============================================================================================================================================================================================

        

      32- Ubachsberg-Bostenstraat no 31: Klein houten kruisje in vlieger model met gegoten bronzen corpus bij de familie Bemelmans.
      Dhr. Bemelmans is enkele jaren geleden overleden maar voor zijn dood plaatste hij dit kruisje hier.
      Tekst: Ich wis datste koams.

===================================================================================================================================================================================================

        

     33- Ubachsberg- Colmond no 10D:  Enige tijd geleden toen Karin Wark, de eigenaresse, de tuin opruimde vond ze onder de rotzooi dit oude kruis.
     Ze dacht , dit kan ik niet weggooien en bewaarde het, poetste het later op en liet het bevestigen op de zijgevel van haar woonhuis.
     Het is een oud kruisje met afdak en tinnen corpus. Alweer een sierraad voor Colmond.

=================================================================================================================================================================

      

      

        

             

         

       

        

    

        50- Ubachsberg- Mingersborg- Mariakapel:  Mariakapel uit 1939 en is gebouwd uit Kunradersteen.
        Er staat een Mariabeeld in van O.L. Vrouw van Sterre der Zee.
        De kapel dateert uit 1939, getuige het jaartal in de voorgevel en wordt onderhouden door de buurtschap Mingersborg.
        Het stenen kruis naast de kapel kreeg in 1990 een nieuwe corpus, vervaardigd door Sjef Drummen.De kapel is gebouwd met  Kunradersteen.
        De ruime toegang met rondboog wordt met glas afgesloten. In de gevel is een blauwe ster, symbool voor de Sterre der Zee, aangebracht.
        De kapel heeft een apart, gebogen dak.De kapel is van binnen wit geschilderd. Op een bakstenen altaar staat in een pseudo-nis een Mariabeeld met Kind.
        In de kapel kunnen kaarsen worden geofferd.

===========================================================================================================================================

        

        

        

       

        

           

        

        

    

        52 -Ubachsberg -Oude Schoolstraat. H. Maria kapel. Gebouwd in 1919 door dhr. Hesdal.
        1984 door de Buurtver. Oude Schoolstraat gerestaureerd. Boven het altaar in een nis staat een uit mergelsteen gesneden Mariabeeld. 
        Particulier eigendom van de fam. Reijnders, Pingenstraatje no 10.

        De kapel dateert uit 1919 en werd in 1984 door de buurtvereniging Oude Schoolstraat gerestaureerd.
        De kapel uit Kunradersteen heeft een zinken dak. De open toegang kan worden afgesloten door een van spijlen voorzien ijzeren hekje.
        In de top van de gevel, onder een ijzeren kruis, is het jaartal 1919 aangebracht.  De muren van het kapelletje waren wit geschilderd,
       het kleine tongewelf was tot mei 2006 blauw geschilderd met daarop sterretjes. Boven een altaar stond, in een kleine nis, een kleurig Mariabeeldje met kind.
       Na mei 2007 is het interieur veranderd. Het is in zijn geheel nieuw wit geschilderd terwijl de nis boven het altaar en de ingangsboog donkergrijs zijn geworden.
       Het kleurige beeldje is vervangen door een uit mergel gesneden Mariabeeld.
===========================================================================================================================================

        

        

      

      

        53- Ubachsberg-Hunsstraat:  Mariabeeld. Mariabeeld werd in 2016 geheel gerestaureerd.

===========================================================================================================================================

        

      

     54- Ubachsberg- Kerkstraat:  H. Hartbeeld.

=================================================================================================================================================