Laatst bijgewerkt;  14-10-2022

Gemeente Voerendaal.

Retersbeek

         Retersbeek is een buurtschap van Klimmen in de gemeente Voerendaal, in de Nederlandse provincie Limburg. De ongeveer 70 boerderijen en huizen
         liggen in lintbebouwing langs de weg van Klimmen naar Ten Esschen. Parallel aan de weg loopt de Retersbeek, die ontspringt in het brongebied onder
         aan de Klimmenderberg. De beek heeft een lengte van ca 4 kilometer. Naast de grote boerderijen, zoals het 17e eeuwse 't Hofke, de Carishof (1640),
         de Retersbekerhof, de Sophiahof en de Nieuw-Hof (1916), bevinden zich 2 kastelen in Retersbeek. 't Huuske (Huiskenshof of Huize Retersbeek) is een
         omgracht herenhuis, met een U-vormige kasteelhoeve. Kasteel Rivieren stamt uit de 16e eeuw. Het herenhuis heeft een ronde hoektoren en is uit mergel
         opgetrokken. De U-vormige bakstenen hoeve dateert uit de 18e eeuw. Het hele complex ligt aan de oevers van de Retersbeker, de Luiperbeek en de
         Geleenbeek. De eigenaar is graaf De Marchand d'Ansembourg.
         Bron: Wikipea.

 

             

             

        

        

         

       01- Retersbeek- Jan Peukensweg:  Houten kruis met dakje en rugschild.  Eig. en Beheer:  Buurtschap Retersbeek: Gietijzere corpus is nog origineel.
        Soortkruis:  Devotiekruis.  In 1910 stond er een kruis gemaakt door dhr. Luijten uit Retersbeek. In 1963 is het kruis vervangen door een kruis van H. Winthagen.
        Het huidige kruis is geplaatst en gemaakt door Zef Habets.
 ===========================================================================================================================================

          

        

        02- Retersbeek- Retersbekerweg-Kalfshofweg. Plaatstalen boomkruis met corpus.
===========================================================================================================================================

        

        

      

       

        

      

      

        03- Retersbeek- Retersbekerweg. Smeedijzeren wegkruis.
        Tekst:  H. Moonen  geb. 1863  overl
1896.  Gegoten legering van corpus.   Soortkruis: Gedachtenis- of Memoriekruis.
        H. Moonen zou op deze plaats zijn overleden na een aanval van epilepsie.  Hij was een brouwersknecht bij de fam. Linckens.  33 jaar oud.
        Het kruisje  is in 2008 verdwenen maar in 2009 kwam het plotseling weer terecht.  Het smeedijzeren wegkruis van H. Moonen nadat het opnieuw herplaatst is.
        Wiel Erven restaureerde het kruis en herplaatste het op de Retersbekerweg.  Tekst op het tekstbordje: H. Moonen geb.1863 Overl. 1896.
      
===========================================================================================================================================

      

      

             

        

          

        04- Retersbeek- Retersbekerweg. Gietijzeren herdenkingskruis van Marcel Verhoeven. 
        Eigenaar en beheer: Fam. Verhoeven. Tekst:  Marcel Verhoeven 36 jaar 19-1-2004.
        Hier werd Marcel verhoeven aangereden door een dronken automobilist uit Retersbeek op 18-1-2004 en overleed op 19-1-2004 in het ziekenhuis.            
        Familie en buurtbewoners plaatsten dit  kruis hier.

===========================================================================================================================================

      

        

        

      

        05- Retersbeek- Retersbekerweg.  Aan een eikenboom op de Retersbekerweg hangt sinds enkele  jaren een klein houten kruisje.
        In 2018 was het kruisje plotseling verdwenen, mogelijk vernield. Chris Willems uit Ubachsberg hing hier in april 2018 een nieuw kruisje.
        We hopen dat dit kruisje een langer leven is beschoren.

===========================================================================================================================================