Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Voerendaal.

Kunrade

          Kunrade  (Limburgs: Kunder) is een kerkdorp in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg dat volledig is aaneengegroeid met Voerendaal.
          is met 3420 inwoners de grootste plaats in de gemeente Voerendaal, dus groter dan Voerendaal zelf. Tegenwoordig worden de twee dorpen samen
          ook wel als één plaats gezien. Samen hebben ze ruim 6500 inwoners. Het woord rade (ook wel rode) betekent  'ontginning'.
          Kunrade behoort reeds van oudsher tot Voerendaal. Het is van oorsprong een gehucht en heeft nooit een eigen dorpskern gehad.
          Volgens een legende van ongeveer 800 na Christus zou een graaf Kuno, op de vlucht voor Karel de Grote, hier een bos hebben gerooid.
          Door het dorp liep de oude Romeinse weg Via Belgica, die Keulen via Heerlen met Boulogne -sur-Mer verbond. Bij de monumentale hoeve Ten Hove
          zijn fundamenten gevonden van een Romeinse villa.

          Bron: Wikipedia        

            

        

      

        

        

      

       01- Kunrade- Valkenburgerweg-Bergscheweg. De foto uit 1970 laat zien dat hier vroeger een gietijzeren kruis heeft gestaan.
        Op de oude voet heeft men een houten kruis geplaatst dat in 1991 vernieuwd is.  Het vernieuwde kruis van foto 01. Het is geplaatst op 10-11-1991.
        Het is gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade.  Kruis is in 2016 gerestaureerd door Wiel Erven.
===========================================================================================================================================

    

        02-Kunrade- Bergscheweg. Oud smeedijzeren kruis dat helaas verdwenen is. Het zou afkomstig zijn uit een dorpje in de Belgische Ardennen
        De eigenaren hebben het meegenomen naar hun vakantie huisje in de Ardennen.
       

===========================================================================================================================================

         

        

    

          

      

        

      

              

        

      

        03- Kunrade- Heerlerweg-Pontstraat. Zeer fraai houten wegkruis. In de volksmond heet dit kruis
        Der schoone Christus va Kunder. Het kruis is in 2004 gerestaureerd door de fam. Erven.
        Het  verhaal gaat dat dit kruis ten tijde van Napoleon door een soldaat een arm werd afgeslagen
        Enige dagen later verloor deze soldaat op precies dezelfde plaats ook zijn arm. 

        Der Schoone Christus van Kunder te Kunrade
      
 Kunrade:  Ver voor de negende eeuw stond er in Kunrade in de Kunderberg een klooster dat door Benedictijnen bewoond werd.
        Het waren de Noormannen die in die tijd onze contreien onveilig maakten. Zij hielden rooftochten, moordden en plunderden. Zo ook in het jaar 881.
        Het was kerstnacht toen zij het klooster in de Kunderberg van de Benedictijnen leeg roofden, plat brandden en de paters en broeders vermoordden.
        Broeder Odgar ontsprong de slachtpartij omdat hij niet aanwezig was in het klooster.
        Kluizenaars.
        Broeder Odgar bouwde een nieuw provisorisch onderkomen en trok zich terug als kluizenaar in Kloosterbösch.
        Zo heet het gebied waar het klooster heeft gestaan. Hij verbouwde groente en fruit en leefde een erg teruggetrokken bestaan.
        Velen eeuwen na die kerstnacht leefden er nog verschillende kluizenaars en een van hen bevestigde een groot kruis op een eikenboom.
        In de loop de jaren groeide het kruis in de boom vast. Het werd zeer vereerd door de bewoners van deze streek. 
        Na vele eeuwen was de boom van Kloesterbösch reusachtig dik geworden maar van binnen was hij vermolmd.
        In een hevig noodweer met bliksem en donder sneuvelde de boom.  Daarbij werd het kruis onherstelbaar vernield.
        Corpus.
        Uit de dikke takken van de boom sneed een onbekende kunstenaar een prachtig mooi corpus. Het stelde de stervende Heiland voor. het beeld verhuisde na verloop
        van tijd naar Kunrade en werd geplaatst op een plek die nu nog "In gene Christus" heet. Toen Napoleon rond 1800 deze streek onveilig maakte met zij leger Sansculotten,
        moesten alle kruisen en beelden van heiligen verdwijnen of veilig gesteld worden. Aangezien "Der Schoone Christus van Kunder" zich nog "In gene Christus"bevond,
        vergreep een dronken Sanculot zich aan het corpus en vernielde het met mokerslagen. Het had geen armen meer, alleen de romp bleef over.
        Herstel.
        Een zekere Stoelemans, en later zijn familie, verborg het verminkte corpus in zijn huis op de zolder. Daar bleef het meer dan honderd jaar liggen.
        Vlak voor 1931, werd het corpus hersteld en kreeg een mooie plaats tegen de gevel van het hoekhuis van de Pontstraat en de Heerlerweg.
        Het kruis werd door de bevolking vereerd. Men had grote eerbied voor dit oude legendarisch kruis dat eerherstel bracht aan de ongeschonden Heiland.
        Inzegening.
        Het was in 1931 dat Mgr. Lebouille de processie voorging van de kerk in Voerendaal tot de plek waar het kruis  geplaatst is.
        De inzegening was een prachtige plechtigheid die door vele Voerendalers en Kunradenaren werd bijgewoond. Kapelaan Welters hield de feestpredicatie.
       Het kruis hangt nu nog aan het woonhuis van de familie Erven, die ook voor het onderhoud zorgt van de "Schoone Christus van Kunder".

        Boek:  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems. 

===========================================================================================================================================

          

      

      

        

      

        

        04- Kunrade Heerlerweg-Kunderberg. Fraai smeedijzeren wegkruis uitgerust met twee lantarentjes.
        Vermoedelijk een devotiekruis. In de schacht van het kruis staat het jaartal 1865 in geslagen.
===========================================================================================================================================

          

      

        

          

             

      05- Kunrade- Heerlerweg-Grachtstraat:  Een echt veld of hagelkruis dat in de loop des tijds door bebouwing is achterhaald.
      Diende vroeger ter bescherming van de gewassen, vee en mens. Het werd dan ook aan het begin van weilanden en akkers geplaatst. Kruis staat op deze plek sinds 2003.
        
===========================================================================================================================================

      

        06- Kunrade- Hogeweg no 67. In de tuin bij de fam. Schreijen staat dit prachtige gietijzeren kruis. Kruis is in 2017 verdwenen.
       
===========================================================================================================================================

       

        

        

      

        

        

        07- Kunrade- Kunderberg:  Houten wegkruis in mooie omlijsting en zeer goed onderhouden.  Achter het corpus is een zon afgebeeld.
      
===========================================================================================================================================

        

         

      

               

        

        

      

        08- Kunrade-Kunderberg-Natuurreservaat. Oorlogs-moordkruis.Hier werd dhr. Le Chantre uit het Belgische Eijsden door de Duitsers gefusilleerd.
         Dhr Chantre was een Belgische verzetsman.  Het kruis  is geheel van oorlogsmateriaal gemaakt. Het kruis heeft geen corpus. Het kruis is geplaatst door dhr Schreijen.
        Tekst: Gefusilleerd 9-9-1944 R.F.C.H. Le Chantre uit Belgisch Eijsden.
 
       Op 9 sept. 2014, na 70 jaar, onthulde Grêt Schreijen en wethouder Leunissen het informatie bord bij het oorlogskruis in de Kunderberg.
        Als 16 jarige jongen was Grêt Schreijen de laatste burger die dhr.  Le Chantre in levende lijven nog heeft gezien.

===========================================================================================================================================

           

      

        

      

        09- Kunrade-Mareweg-Cortenbacherveldweg.  Smeedijzeren veldkruis. Gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade. Het is geplaatst in november 2012.
        Tekst: Ich wis datste Koams
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

    

        10-Kunrade-Kunderberg no 35.   Huiskruis aan de woning Kunderberg no 35.
        Het houtwerk is een replica van het exemplaar, zoals dat in België bij de zoon de bewoner hangt.
===========================================================================================================================================

        

     

        11- Kunrade-Kunderberg no 32.   gemetseld huiskruis aan de woning no 32 in de Kunderberg.
===========================================================================================================================================

         

      

        12- Kunrade-O.L.Vrouweplein- Kerkhof.  Centraal houten kerkhofkruis op het kerkhof van Kunrade.
===========================================================================================================================================

        

       

      13- Kunrade-Kunderkampstraat no 12: Rechts naast de voordeur van het woonhuis in de Kunderkampstraat no 12 dat opgetrokken is uit Kunradersteen hangt dit corpus.
      Het is een eenvoudig loden corpus. Het huis stamt volgens een naambordje uit 1870.

===========================================================================================================================================

      

      

           
   14- Kunrade- Hogeweg-Hoolstraat:
Smeedijzeren wegkruis met koperen corpus.

===========================================================================================================================================

        

        

        15- Kunrade-Kunderberg no 28:  Houten gevelkruisje aan de gevel van een woonhuis

===========================================================================================================================================

        

        

      

      

      16- Kunrade- Hongerbeekstraat-Eickhovenstraat;   07- juli 2017 werd er een nieuw kruis ingezegend door pastoor Brouwers dat hier geplaatst werd door Fred Willems.
      Het is een prachtig gietijzeren kruis. Tekst: Te druk- Rust dan eens bij de Heer.

    Wegkruis inzegening Hongerbeekstraat te Kunrade dd. 7-7-2017.
     Vrijdagavond rond 19,30 uur verzamelden zich tientallen mensen bij het nieuwe kruis in de
Hongerbeekstraat te Kunrade.
     Nadat het openingswoord verricht was door Fred Willems gaf deze een uiteenzetting waarom hij hier een kruis plaatste.

     Hij kocht het kruis bij een antiekhandel in Amsterdam en
het zou afkomstig zijn uit Noord Frankrijk.
     Pastoor Brouwers gaf een korte uitleg wat de betekenis van een wegkruis is en waarom het geplaatst werd.
     Hierna werd gebeden voor vier Christelijke begrippen, n.l. liefde –begrip -vrede en respect.
     Pastoor Brouwers zegende na een kort gebed het kruis in, waarna Fred Willems een dankwoord uitsprak aan de gemeente Voerendaal,

     Wiel Erven en pastoor Brouwers
zegende de aanwezigen en stuurde hen huiswaarts met een slotzegening “gaat heen in Vrede”.

=========================================================================================================================================================

        

      

      17- Kunrade-Bergsweg:  Wie anders dan Wiel Erven uit Kunrade heeft dit kuis gemaakt en geplaatst in Februari 2022 in opdracht van Roger Senden.
      Wiel is zijn werkplaats aan het opruimen omdat hij stopt met zijn smederij wegens zijn gezondheid en leeftijd.
      Het stuk grond waar dit kruis op staat was van Gerrit Erven, een neef van Wiel en opa van Roger Senden.
      Het is geplaatst op een Kunradersteen die Roger gekocht  heeft bij de Kunrader steen groeve, veel te duur dit als eerbetoon aan zijn opa.

===========================================================================================================================================