Laatst bijgewerkt: 14-10-2022

        Gemeente Valkenburg a/d Geul

 Berg & Terblijt

       Berg & Terblijt is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente bestond uit de kern Berg, Terblijt, Vilt en Geulhem.
       Ze werd opgeheven bij de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg in 1982 en werd toen samengevoegd met Valkenburg-Houthem, waarmee de
       de huidige gemeente Valkenburg aan de Geul ontstond.
       De kern Berg heeft ongeveer 3500 inwoners; Terblijt 180. Het eveneens van de voormalige deel uitmakende dorp Vilt heeft 950 inwoners.
       Veel inwoners van deze kernen zijn forensen. Veel dorpsbewoners werken in Maastricht, onder andere bij de Universiteit Maastricht en het
       Academisch Ziekenhuis Maastricht.
       Bron; Wikipedia.

============================================================================================================================================

          

                    

        01- Berg en Terblijt - Achteromsweg: Houten wegkruis bij het gas verdeelstation.
        Dit kruis is enige jaren geleden door een nieuw houten kruis vervangen.  Tekst  IHS.

============================================================================================================================================

              

    

        02- Berg en Terblijt - Kleinstraat: Gietijzeren kruis in de tuin van de fam. Roemers.        
        Het kruis was afkomstig van het kerkhof te Gulpen en was eigendom van dhr. Vluggen en is in 1983 geplaatst. Type Egelie: I I A b 6.1.
     
===========================================================================================================================================

          

          

       

        03- Berg en Terblijt- Lindenstraat-Kleine Heideweg:  Dit kruis staat hier sinds 1989.
         Het is geplaatst door Harie Cobben en enige inwoners met de bedoeling dat de voorbijganger die vlakbij kan rusten op een bank, ook even kan stil staan bij het levenen
         zich daarop kan bezinnen.  Tekst:  INRI.  Type Egelie: I I B b 4.

===========================================================================================================================================

          

          

         

        04- Berg en Terblijt - Lindenstraat-Oeverweg:  Smeedijzeren wegkruis in de tuin van de fam. Goyen. Het kruis bezit diverse krul-ornamenten.
       
===========================================================================================================================================

        

        

        05-Berg en Terblijt - Lindenstraat:  Het kruis van Sjeng Peerboom. Na 41 jaar na vernieling door een Duitse legertruck werd dit kruis in 1981 geplaatst.
        Het is afkomstig van een smid uit het Gasthuis en heeft vroeger tegen het pand Lortye aan de Rijksweg gestaan. Tekst: INRI.
   
===========================================================================================================================================

         

         

       

        06- Berg en Terblijt - Kleine Heideweg:  Klein houten kruisje op een oude spoorbiels.
===========================================================================================================================================

           

        

        07- Berg en Terblijt - Muntweg no 23:  Tegen de gevel van het huis van de fam. Starmans hangt dit vrij gaaf houten kruis.
        Het kruis tegen de muur dient min of meer ter vervanging van een veel ouder kruis dat hier ooit bij dit kruispunt heeft gestaan.
        Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.  Het heeft een corpus van een legering van lood en tin gegoten.
       
===========================================================================================================================================

        

          

         

    

        08- Berg en Terblijt - Muntweg:  In de heg van de moestuin van de fam. Vrusch staat dit fraaie gietijzeren kruis dat geplaatst is in 1910 toen er een priesterzoon
        was bij de toenmalige bewoners n.l. de fam. Stassen. Naam van de priester: Gerardus Augustinus Stassen.  Type Egelie:  I I A b 10.
      
===========================================================================================================================================

          

        09- Berg en Terblijt - Grotestraat:  Sinds 1989 staat dit kruis hier en is afkomstig van het kerkhof van Berg.
        Het was afkomstig van het graf van Hubert Bovens die in het jaar 1955 gestorven is.
===========================================================================================================================================

           

        

        10- Berg en Terblijt - Rijksweg:  In de vroegere wei van Sjef Pasmans staat dit houten kruisje.
        Tekst:  21-1-21 Kajo 23-7-88.  Het getuigd van een tragisch ongeval van een Duits echtpaar dat per fiets van het Duitse Bocholt hier verongelukte.
        Nabestaanden hebben dit kruisje geplaatst.   Tekst op het kruis: 21.1.21  Kajo  23.7.'88. En een afbeelding van een fiets.
      
===========================================================================================================================================

             

        

    

        11- Berg en Terblijt - Rijksweg-Slakweg:  Dit kruis is afkomstig van het klooster Op den Bies.
        Frans Kools stond dit kruis af en Frans Bergsteijn plaatste het in 1971. Tekst: INRI.
===========================================================================================================================================

        

        

       

      

        12- Berg en Terblijt - Vilt - Rijksweg: Hier werden door twee vandalen op brute wijze doodgereden op 1 april 2001: Diana Klijnen - Michael Loo - Michel Smits. 
        Tekst op het kruis:  5-7-1982 Diana Kleijnen - 5-6-1981 Michael Loo - 2-1-1983 Michel Smits - 1 april 2001.    Het gedenkteken is in 2002 geplaatst.

        Limburgs Dagblad  dd 3 april 2002.  Monument te Vilt.
       
dd 24 september 2001. Zeker duizend mensen hebben zaterdagavond de onthulling van een monument tegen  zinloos geweld in Vilt bijgewoond.
        Het houten kruis omzoomd door jonge coniferen wil de herinnering levend houden aan het dramatische ongeluk op 1 april 2001, toen drie jongeren met hun auto
        verongelukten. Het drietal uit Berg en Terblijt en Reijmerstok werd achterna gezeten door twee Maastrichtenaren.
        Het tweetal wordt inmiddels dood door schuld tenlastegelegd. De Ouders van de slachtoffers waren de initiatiefnemers voor het monument.

===========================================================================================================================================

        

      

        13- Berg en Terblijt - Kleinstraat no 6A: Op de binnenplaats van een boerenwoning die eigendom  is van Math Curfs staat een fraai gietijzeren kruis dat hij gekocht
        heeft van een brocanteur in Femme en Marsche in de Ardennen. Na een opknapbeurt werd het in 1976 geplaatst en van een tekst voorzien.
       Tekst: In wind zon en regen bent U mijn hoop en zegen.  Bordje met de tekst: In wind de zon en regen bent U mijn
hoop en zegen.  
       
===========================================================================================================================================

         

        14- Berg en Terblijt - Rothkransplantsoen: Vroeger stond dit kruis tegen de woning en is eigendom  van Maria en Sjeng Prickaerts.         
         Na verhuizing kreeg het deze plaats door dhr. Sjeng Leveau. Tekst: INRI.  Geloofd zij Jezus Christus.
   
===========================================================================================================================================

        

        

        

    

        15- Berg en Terblijt - Schone Poel:  Tegen een bakstenen muurtje staat een gietijzeren kruis.
        Het is in het begin van de jaren 1960 door de dienst openbare werken van de vroegere Gem. Berg en Terblijt geplaatst. Type Egelie: I I A b 8.  Tekst. De Heer zij met U.
      
===========================================================================================================================================

      

      16- Berg en Terblijt - Valkenburgerweg:  Hubertushof, eigenaar Marcel Franssen die als eerste  Doopnaam Hubertus heet.
     Hij noemde z'n huis naar deze jagers patroon. Hij schilderde een hert  met in het gewei een  kruis. Het veel betekende symbool dat volgens de legende Hubertus  bekeerde.  
     
===========================================================================================================================================

          

     

        17- Berg en Terblijt - Vilt-Rijksweg-Cauberg:  Herdenkings kruis ter herinnering aan de voettochten  van de H. Monulpus en Gondulpus van Aken naar Maastricht.
        Tekst op de voet van het kruis:  In het spoor van Monulpus en Gondulpus. Onderweg van Maastricht via Valkenburg naar Aken.
        14-9-2001 Parochie H.Monulpus en Gondulpus Berg en Terblijt. Kruis geplaatst in 2001.

===========================================================================================================================================

           

          

          

        18- Berg en Terblijt-Rijksweg-Schansweg:  Klein kruisje in een stenen kapelletje.
         De kapel is gelegen op de parkeerplaats boven aan de Rasberg, op de hoek van de Bergerweg en de Schansweg.
         Ze staat op een met gras begroeide verhoging en wordt geflankeerd door twee oude lindebomen.
         Hier bouwden de Spanjaarden in 1634 een zogenaamde schans, een versterking, om te trachten de stad Maastricht te heroveren.
         Wit geschilderde kapel met een halfronde nis en een zadeldak.In de blauw geschilderde nis hangt tegen de achterwand een kruisbeeld
         met een witgeschilderde gietijzeren corpus. Het gewelfje van de nis is in schelpvorm uitgevoerd.

===========================================================================================================================================

        

    

        19- Vilt-Houthemerdelweg:  Op zaterdag 3 december 2011 werd het kruis ingezegend door pastoor Burger.
        Het is een smeedijzerenkruis dat geplaatst is langs de Houthemerdelweg, een zijweg van de Geulgracht.
        Het is geplaatst door de werkgroep Kruisen en Kapellen uit Valkenburg o.l.v. Dhr. Melchiors.
        Het kruis staat aan het voetpad dat leidt naar Santiago de Compostela. Het symbool van de wandelaar is op dit kruis aangebracht, nl. de schelp.
        Tekst: Pelgrimeren is lopend stilstaan.

===========================================================================================================================================

        

    

        20- Berg en Terblijt-Koelboschgrubbe:  Oorlogskruis dat ons herinnert aan de 5 Britse oorlogsvliegers die hier op 1 augustus 1982 om het leven kwamen.
        Het is geplaatst door de Stichting Rotswoning uit Houthem-Berg. Het kruis is gemaakt door dhr. Lei Sangen uit Houthem en is op 30-6-2012 geplaatst.
        
===========================================================================================================================================

        

        21- Berg en Terblijt-Schansweg no 1:  Gietijzeren kruis. Vermoedelijk een oud grafkruis, Midden op het kruis moet toch Jezus als kind zijn afgebeeld.
        Opvallend zijn de twee M dan waarin ik toch een verwijzing naar Maria zie.

===========================================================================================================================================

      

         22  - Berg en Terblijt- Schansweg no 1:   Gietijzeren kruis. vermoedelijk een oud grafkruis.  Type Egelie:  I I I B b 2.
       

===========================================================================================================================================

       

    

        23- Berg en Terblijt-Kuitenbergweg:  Ongelukskruis van Guido die hier op 23-5-2010 verongelukte.
===========================================================================================================================================

      

        24- Berg en Terblijt-Vilt-Geulgracht: Oud houtenkruis tegen muur. met kleine corpus.

===========================================================================================================================================

        

        

        25- Berg & Terblijt- Rijksweg:   Op 6 dec 2012 verongelukte hier door een verkeersongeluk met fiets, de jongeman Bentho Mortiaux uit Berg & Terblijt.
        Hij was 13 jaren jong en geboren op 24-2-1998 en woonde op de Muntweg te Berg.  Tekst op het marmeren kruisje: Boerum.Bentho Mortiaux   24-2-1998 - 6-12-2012.
      

===========================================================================================================================================

        

      

     26- Berg eb Terblijt- Muntweg 2A:  Achter in de hoek van de tuin staat dit gietijzeren kruis, goed in de verf en onderhouden. Type Egelie I I B b6.

========================================================================================================================================================

        

        

          

        

         40- Berg en Terblijt- Rijksweg:  Mariakapel gebouwd in 1957 ter vervanging van een oudere kapel die voor 1957 afgebroken werd.
         Onderhoud: Fam. Boormans-Bemelmans.  Op een altaar staat een groot Mariabeeld.

         De kapel is gebouwd in 1957 ter vervanging van een oudere kapel, die vanwege de verbreding van de rijksweg moest worden afgebroken.
         De oude kapel werd medio 19e eeuw gebouwd door de fam. Bemelmans. Hun boerderij brandde in WO II af, waarna de huidige boerderij
         op de fundamenten van de oude is gebouwd. De kapel doet eens in de twee jaar dienst als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie
         Ook het interieur is opgetrokken in mergelsteen. Het spitse tongewelf is witgepleisterd. Op een altaar staat een Mariabeeld.
         In beide zijkanten is een neogotisch raam aangebracht, voorzien van ruitvormig glas.

===========================================================================================================================================

        

  

        

   

        

         41- Berg en Terblijt- Vilt-Rijksweg-Geulgracht:  Deze kapel werd in 1971 gebouwd en heeft een Mariabeeld  van Frans Timmermans.
         De architect van deze kapel is Rob Ubachs uit Houthem. Het beeld is gepolychromeerd en Maria is voorgesteld als de mystieke roos.
         Ze draagt vijf spijkers  als symbool voor de vijf wonden van Christus. Tekst: Blief effe bie Slivruike sjtaon ein Wees Gegroetje bae
da kint ger weer wiejer gaon.

============================================================================================================================================

        

          

         42- Berg en Terblijt- Kleinstraat:  Open kapel met Luifeldak. Het bezit een Mariabeeld van kunstenaar Frans Gast.
         Aan de zijkant is het geheel afgewerkt met sier smeedwerk.

         De kapel heeft een halfrond achterwand van natuursteen. Naar voren toe is ze omgeven door wit geschilderd siersmeedwerk.
         Twee ronde bloembakken in gemetselde natuursteen verfraaien het zich op de kapel.
         Het platte luifeldak is voorzien van een kleine koperen koepel met daarop een kruis.
         Tegen de halfronde natuurstenen achterwand is een fraai Mariabeeld van Frans Gast bevestigd.

===========================================================================================================================================