Laatst bijgewerkt:  07-05-2024

Gemeente Vaals

Wolfhaag

    
        Wolfhaag
is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Vaals (Limburg).  Hoewel het slechts 160 inwoners telt, heeft het wel enige landelijke
        bekendheid, doordat het boven op de Eschberg ligt, beter bekend als de pas van Wolfhaag. Onder meer de wielerklasieker Amstel Gold Race,
        neemt dit obstakel en doet daarbij Wolfhaag aan. In de nabijheid van de buurtschap ontspringen verschillende bronnen die de Zieversbeek voeden.
        Ten noordoosten van Wolfhaag ligt het Bokkebosje.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================   

          

              

      

      

        01- Wolfhaag-Gemmenicherweg-Wolfhagerstraat:  Smeedijzeren wegkruis. Tekst: bedenk o wezen, ik ben het leven. 
        Helaas is het tekstbordje met tekst in 2015 verdwenen.
===========================================================================================================================================

       

      

    

        02- Wolfhaag-Hertogenboschweg:  Stenen wegkruis. Stond voorheen op de Gemmenicherweg Wolfhagerstraat.  Corpus is van metaal.
        Toebehoren: Een houten kruis en een bankje. Tekst:  Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Stond hier al voor 1981. Eigenaar Laurens Counotte, Gemmenicherweg
        te Vaals.
     
===========================================================================================================================================

    

        03- Wolfhaag-Hoogweg-Kerperbos:  Boomkruisje met metalen corpus.
===========================================================================================================================================

        

       

        

        04- Wolfhaag-Hoogweg-Kerperbos:  Stenen moordkruis. Is gedachteniskruis. Ontwerp: J.Drooghaag.
        Tekst:  Op 20 maart 1945 viel hier tijdens 't vervullen zijner plicht, J.Saive voor God, Koningin en Vaderland.
      
 Dhr. Saive zat in het verzet en werd gedood door een parachutist van de  Weerwolven die de opdracht hadden de burgemeester van Aken te vermoorden.
        Tekstplaat met foto van Jeu Saive. Geboren op 23 april 1924.

        Operatie Carnaval in Wolfhaag-Vaals
        
Wolfhaag-Vaals:
Het is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Heinrich Himmler heeft persoonlijk het dood uitgesproken over Franz Oppenhoff,  de nieuwe
        door de Amerikanen benoemde burgemeester van Aken. 'Oppenhoff ist ein Verräter' aldus Himmler, 'Want hij heeft zijn benoeming te danken aan de Amerikanen.
        De operatie moet worden uitgevoerd door zg. Weerwolven, een tegen het einde van de oorlog opgerichte organisatie, die ten doel had om achter de geallieerde
        linies terroristische aanslagen te plegen. De operatie krijgt de naam'Carnaval'; de Weerwolven worden in het bos van Wolfhaag tussen Vaals en het Belgische
        Gemmenich gedropt.
        Jeu Saive.
       
Op 20 maart 1945, Aken is dan al bevrijd, doet Jeu Saive uit Vijlen dienst aan de grenspost Wolfhaag. Als zijn wachtdienst erop zit, gaat hij naar zijn vriendin Tiny uit
       Gemmenich, vlak over de grens. Samen gaan zij wandelen in het bos, ook het zusje van Tiny gaat mee. Plotseling grijpt Jeu naar zijn geweer en zegt tegen de meisjes
        onmiddellijk naar huis te gaan om hulp te gaan halen. Nogmaals vraagt Saive, nu nadrukkelijker, om hulp te gaan halen, het geweer in de rechterhand in de aanslag.
         Hij hoort een geluid en roept in het Engels "Hands up". Donkere gestalten komen verstijfd te voorschijn, maar steken hun handen niet in de lucht.
        "Hands up" roept hij opnieuw, in de veronderstelling dat het een patrouille is.
        Het zijn echter de Duitse Weerwolven en een van hen grijpt naar zijn pistool. De groep is in volle paniek, iedereen zoekt naar zijn wapen.
        En dan doorbreekt een schot de stilte. Ilse Hirsch, de enige vrouwelijke Weerwolf ziet tot haar verrassing dat soldaat Morgenschweiss, de jongste van het gezelschap
        en slechts 16 jaar oud, Jeu Saive in de buik treft. Er volgen nog meer schoten en Saive stort zwaar gewond ter aarde.
        Toegesnelde hulp.
        Zijn chef, sergeant Finders hoort de schoten en rent het bos in en komt Tiny tegen. Zij vertelt hem dat er zeven of acht mensen bij Jeu Saive zijn.
        Even later ziet hij Saive levensgevaarlijk gewond liggen; bidden, want    hij voelt dat de dood nadert. Finders  sleept Jeu naar het grenskantoor en waarschuwt de dokter
        in Vaals. Deze constateert dat hij zeer ernstig gewond is en dat hij de nacht niet zal halen. Jeu Saive sterft diezelfde avond in de kleine Vaalser grenspost Wolfhaag.
       'Operatie carnaval' heeft hiermee zijn eerste dodelijk slachtoffer. Een jongeman, die niets met de eigenlijke opdracht van de 'partizenen'  te maken heeft en die onnodig
        is gestorven.
        Weerwolven commando's.
        Oberbürgemeister Franz Oppenhoff wordt op de avond van 25 maart 1945 eveneens door de Weerwolven commando's vermoord.
        De Weerwolven vluchten na de moord de Eifel in. Na diverse omzwervingen worden de dan nog in leven zijnde Weerwolven in 1945 gevangengenomen.
        In 1948 volgt een proces waarin Morgenschweiss, de man die het dodelijke schot op Jeu Saive afvuurde, als getuige verhoord wordt.
        Hij wordt door het gerechthof vrijgesproken, omdat de dood van Saive als oorlogshandeling werd gezien.
        Kruis of monument in het bos.
        De familie van Jeu Saive en de inwoners van Vijlen-Wolfhaag richten ter nagedachtenis van Jeu Saive een monument op. Het bevat de volgende tekst:

        "Bij het vervullen van zijn plicht voor koningin en vaderland viel hier op 20 maart 1945 Jeu Saive * 23 april 1924.

  
     Boek:  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

  
===========================================================================================================================================

       

        05- Wolfhaag-Hoogweg-Kerperbos: Bij grenspaal staat dit eenvoudig betonnen kruis.  Tekst 4-10-1943.
     
============================================================================================================================================

         

      

        06- Wolfhaag- Hoogweg- Kerperbos:  Betonnen kruis op een betonnen sokkel. In 1992 hing er geen corpus op.
      

============================================================================================================================================

           

            

        

    

    
       
07- Wolfhaag-Schuttebergweg nr 3: Houten gevelkruis.  Kruis is uitgevoerd met dakje en rugschild.  Corpus is van metaal.  Soortkruis: Wegkruis.

===========================================================================================================================================

          

          

         

        

          

      

      

    

        08- Wolfhaag-Schuttebergsweg-Linderweg: Groot houten wegkruis met dak en rugschild. Het kruis is op een altaar geplaatst.
       Tekst:  Ter nagedachtenis aan onze door oorlogsgeweld gevallen buurtbewoners 11 juni 1950.  Links en rechts v/h kruis staan de borden met de tekst:
        In Memoriam Felix Kremer en echtgenote Maria Lanckohr en zoon Frans 16-11-1944.

        In Memoriam
Loe Flecken 18-10-1944.  Matthias v/d/ Schuren 20-11-1944.

        Broeder Lambertus schrijft: Onder het kruis staat een O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, die je normaliter in elke kerk achterin aantreft dankzij de
        Redemptoristen die deze verering verspreidden bij het geven van z.g.n. Missies, een soort parochie retraites.  Kruisen achter in kerken herinneren ook
        vaak aan zo'n missie.
===========================================================================================================================================

      

      

        

        

             

        10- Wolfhaag-Wolfhagerstraat nr. 44: Oud stenen kruis.  Tekst: Linardvs  Elssen-von Rotobyt den 14T jan 1899. Joh. Bernese 4 mai 1853.
        
Het stenen corpus is met het kruis uitgebeiteld.  Midden in de schacht is een Maria afgebeeld.  Kruis in 2019 verdwenen.

         John Heijnens deeld mede:  Hier woonde de Duitse familie Eik, die van alles verzamelde, Vermoedelijk is dit een steen van een graf van een van de voorouders.

===========================================================================================================================================

    

        11- Wolfhaag-Wolfhagerstraat:  Eenvoudig Boomkruis.
===========================================================================================================================================

          

      

         

          

      

    

        12- Wolfhaag-Wolfhagerstraat-Meelenbroekerweg: Schitterend gietijzeren kruis met de afbeelding van Christus als H. Hart en de apostelen Petrus en Paulus.
         Vroeger voor 1880 stond er een houten kruis. Type Egelie:  I I I A b 3.  

===========================================================================================================================================

          

      

        13- Wolfhaag-Wolfhagerstraat no 24:  Houten kruis met zadeldak
        Bij de familie Jef Wishaupt, oud inwoner van Ubachsberg en kunstenaar van beroep hangt dit fraaie kruis aan de zijgeven van hun woonhuis.
       Jef vond het corpus dat in sukken was gebroken in 1980 in zijn tuin. Voor een kunstenaar van beroep was het een koud kunstje om het te repareren.
       Maar hij wachtte ermee tot 2023. Hij maakte een houten kruis met zadeldak en hij heeft het corpus prachtig gerestaureerd. Hij plaatste er een bank bij
       zodat de wandelaar bij O.L.H. kan uitrusten, een prachtig initiatief. Bravo. Het kruis is in 2024 geplaatst.

===========================================================================================================================================       

      15- Wolfhaag-Wolfhagerstraat no 24:  Aan het woonhuis van de kunstenaar Wishaup hangt dit mooie kunstige kruisje met corpus.

======================================================================================================================================================

      

      

      

     16- Wolfhaag- Wolfhaag:  Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Verdere gegevens ontbreken.

================================================================================================================================================================