Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

 Gemeente Vaals

Vaals

     Vaals ( uitspraak info / uitleg in eigen streektaal, het VŲlser plat, Vols genaamd)  is de hoofdplaats van de Nederlandse gemeente Vaals, gelegen
         in het uiterste zuidoosten van Limburg. Het dorp ligt aan de rijksgrens van Nederland, nabij het drielandenpunt met BelgiŽ en Duitsland, ten westen
         van de Duitse stad Aken. Vaals heeft ruim 7000 inwoners en is daarmee de grootste plaats binnen de gemeente.
         Vaals ligt in het dal van de Selzerbeek tussen de Schneeberg in het noorden en de Vaalserberg in het zuiden. Het historisch centrum van Vaals
         ligt op een hoogte van ongeveer 210 meter. In zuidelijke richting neemt de hoogte snel toe. De Vaalserberg is het hoogste punt van Europees
         Nederland met 322,4 meter NAP waar zich ook het Vaalser Drielandenpunt bevindt.  Een uitloper van de Vaalseberg is het Bokkebosje.
         De Schneeberg ten noorden van het dorp, in Duitsland gelegen, dank zijn naam aan de kalkgrond welke in de zomer een opvallende lichte kleur
         heeft ten opzichte van de omringende gronden.
         De plaats Vaals wordt voor het eerst vermeld in 1041. De plaats heet dan 'Vals' (betekenis: dal), omdat ze zich in een vallei of dal bevindt, terwijl
         Aken hoger lag. Het centrum van de plaats lag destijds in het huidige Holset, waar ook een hoge rechtbank was gevestigd. In het gemeentewapen
         van Vaals (13 augustus 1890), wordt dan ook de heilige bisschop Lambertus afgebeeld die patroonheilige van Holset was. Rondom deze tijd hoorde
         het dorp tot het Land van 's-Hertogenrade, dat deel uitmaakte van de drie landen Overmaas.
         Van 1839 tot 1919 kende de plaats zelfs vier grenzen. Er was sprake van een Viergrenzenpunt met de grenzen van Pruisen, Nederland, BelgiŽ en
         Neutraal Moresnet. Na de Eerste Wereldoorlog kwam Neutraal Moresnet bij het koninkrijk BelgiŽ en kreeg de naam Kelmis/La Calamine.
         Vaals probeerde vervolgens haar industrie en toerisme te bevorderen. Dat gebeurde door vanaf 1922 tot 1924 een trambaan te openen tussen
         Maastricht en Aken.
         Johan Arnold von Clermont vestigde zich vanuit Aken in 1761 in Vaals. Hij kocht er het vervallen kasteel Vaalsbroek en de bijbehorende Vaalsbroeker-
         molen van Baron Anton Ullrich de Lamberts de Cortenbach. Vanuit zijn ondernemingen in Vaals richtte hij er vervolgens vanaf 1765 zij textielimperium op.
         Deze Von Clermont heeft in Vaals zeer grote bloei en vooruitgang gebracht.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

      

      

       01- Vaals-Bloemendalstraat-Bejaardencentrum Langendaal:  In de tuin van het bejaarden centrum staat dit gietijzeren kruis.
         Het is geschonken door een bewoner van dit bejaarden centrum, nl. dhr.Mathieu Nijskens uit Lemiers.  Type. Egelie:  I I A b 3.
       
===========================================================================================================================================

      

        02- Vaals-Drielandenpunt:  Aan een boom richting Vaalser Kwartier staat dit gedenkteken voor Marion. Verdere gegevens ontbreken.

===========================================================================================================================================

    

        03- Vaals-Drielandenpunt:   Klein koperen Moeder Gods kapelletje bevestigd tegen boom.
===========================================================================================================================================

          

          

        

      

        04- Vaals-Nieuwe Hertogenweg:  Houten wegkruis met dakje en rugschild.    Corpus is uit 1969.  Tekst: INRI.egen hen die U groeten.
       Ontwerper in opdracht van de Gemeente Vaals dhr. Labriare.  Sokkel vervaardigd door Wegenbouwer bij uitvoering van de wegreconstructie.
 ===========================================================================================================================================

          

        

      

        05- Vaals-Gemmenicherweg-Tentstraat:  Groot houten wegkruisCorpus van steen of cement.  Corpus is uit 1960.
     
===========================================================================================================================================

          

      

        06- Vaals- Heuvel-Pater Janssenstraat:  Houten wegkruis met stenen of cementen corpus.
        Stond voorheen bij klooster De Esch en werd naar hier verplaatst op verzoek van pater Janssen.  Tekst:  Deze doorboorde handen. Onze dierbaarste banden.

         
Kruis is in 2006 verdwenen en  naar Slenaken verhuisd zie foto  07A-07B Slenaken.
       
Het kruis moest verdwijnen omdat het huis verkocht werd en de nieuwe eigenaar dit kruis niet in zijn  tuin wilde hebben.
        Het is toen door Sankt Tolbert geschonken aan de parochie Slenaken.

===========================================================================================================================================

        

      07- Vaals-Kerkstraat-Kerkmuur:  Tegen de kerkmuur staan verschillende oude grafkruisen.

===========================================================================================================================================

        

        08- Vaals-Kerkstraat-Kerkmuur:  Tegen de kerkmuur staan verschillende oude grafkruisen.
===========================================================================================================================================

           

          

          

        09- Vaals-Tuin Klooster Eschberg:  Het grote kruis in de tuin van klooster Eschberg werd in 2008 geplaatst. Hier is ook het beelden museum gevestigd. 
       
===========================================================================================================================================

       

        10- Vaals-Tuin Klooster Eschberg:  Groot kruis dat fraai bewerkt is door houtsnijwerk. Ook dit kruis werd ij 2008 hier geplaatst.
       
===========================================================================================================================================

       

        11- Vaals- Tuin Klooster Eschberg:  Het oude kruis in de tuin van Klooster Eschberg.
        Toen het klooster bewoond werd door de paters  was dit kruis bedoeld om te mediteren in de tuin en tot bezinning te komen. Kruis is in de midden 90e jaren verdwenen.

===========================================================================================================================================

       

      

        12- Vaals- Tuin Klooster Eschberg:  Twee handen die een kruis omhoog steken. Het kruis is van brons.
 ===========================================================================================================================================

     

        13- Vaals-Weg onder de Eiken:   Dit eenvoudig kruis van een foto uit 1992 hangt aan een boom aan het voetpad naar het Drielandenpunt.
       
===========================================================================================================================================

       

      

          

        14- Vaals-Weg langs Hertogenbosch:  Golgotha in het Hertogenbosch.  Drie kruisen nabij de Lourdesgrot.
        Het zijn houten kruisen met de armen omhoog geheven omgeven door twee kruisen van de goede en slechte moordenaars. 
        Corpus is van keramiek uit 1990 en een ontwerp van Frans Griesenbrock.  Naast de kruisingsgroep  is een kruisweg geplaatst die ook ontworpen is door
        Frans Griesenbrock. 
 Tekst: INRI.
===========================================================================================================================================

        

        

                     

        15- Vaals-Weg onder de Eiken:   Hier verongelukte dhr. Ramakers in 2008.  Naast het houten kruisje staat een klein ander houten kruisje.
        
===========================================================================================================================================

       

     

        16- Vaals-Vaaksbroek-Schuttebergsweg no 5:   Eenvoudig gevelkruis aan de muur van het woonhuis Schutteberg no 5.
        
===========================================================================================================================================

        

        

        17- Vaals-Vaalsbroek-Schuttebergsweg:  Memoriekruis van Johan Baggen die hier 19-6-1951 verongelukte met zijn fiets toen hij tegen een staaldraad reed die over
        de weg was gespannen.    Hij was opslag dood en was vader van 6 kinderen en woonachtig te Holset.

===========================================================================================================================================

      

        18- Vaals-Hertogenbosch-Drielandenpunt:   Op Belgisch grondgebied staat dit fraaie houten kruis in het Hertogenbosch. Gegevens zijn onbekend.

===========================================================================================================================================

    

        19 - Vaals- Hertogenweg:  Houten boomkruisje.
===========================================================================================================================================

      

        

        20- Vaals-Tuin Bloemendaal:  In de tuin van het park Bloemendaal bevindt zich het kerkhof van het zusterklooster. Enige kruisen zijn blijven staat tegen de muur van de
        begraafplaats.  Het zijn gietijzeren kruisen met opgelegde letters van omstreeks 1865.  De zusters van het Heilig Hart van Jezus, beter bekend als de zusters van de
       Sacre Coeur.  Ze kwamen in 1848 naar Vaals tot ca 1971.

===========================================================================================================================================

    

        21- Vaals- Drie Landenpunt:   Boomkruis dat helaas verdwenen is.
===========================================================================================================================================

        

        22- Vaals-Tuin Klooster Eschberg:
      
 Een groot corpus van gegoten metaal in de tuin van Klooster Eschberg.

===========================================================================================================================================

      

        23- Vaals- Tuin Klooster Eschberg:   Een beeld van een Mater Dolorosa met kruis.

===========================================================================================================================================

    

       24- Vaals-Eschberg-Jodenkerkhof;  Houten kruis op het Jodenkerkhof.

=================================================================================================================================================

      

      25- Vaals- Eschbeg:  Bij een oude boerderij in de Eschberg is in de muur een afbeelding van de H. Familie.

=============================================================================================================================================

         

      26- Vaals- Gemmenicherweg:  Boomkruis op een boomstronk op de naar naar de Maria grot.  Het bezit een loden corpus.
      Voorheen hing dit kruis aan een grote boom.

===========================================================================================================================================================

        

     27- Vaals- Seffenderstraat-Kerkhof: Groot stenen kerkhofkruis op de plek waar de absoute plaats vindt.

===========================================================================================================================================

       

       

           

        25- Vaals-Hertogenbosch-Drielandenpunt:  Lourdesgrot nabij de kruisingsgroep.
        In de bossen van de Vaalserberg is, verscholen in het groen, een uniek pareltje te vinden. Het is wellicht ťťn van de best bewaarde geheimen van Vaals.
        Bij de bosrand is namelijk een lourdesgrot gelegen. De Lourdesgrot werd in 1934 gebouwd en kerkelijk ingezegend.
        In 1990 kreeg de grot een grote uitbreiding met kruiswegpark en Calvariegroep. Het complex ligt op een hoogte van 289 meter boven NAP en is daarmee waarschijnlijk
        het hoogst gelegen heiligdom van Nederland.  Vandaag de dag worden hier nog steeds met regelmaat vieringen georganiseerd.

===========================================================================================================================================