Laatst  bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Vaals   

Raren.

          Raren (Limburgs: D'r Roare)  is een buurtschap ten westen van Vaals in de gelijknamige gemeente in de Nederlandse provincie Limburg.
          De buurtschap met circa 70 boerderijen en huizen ligt aan de Rarenderstraat, de Meelenbroekerweg en de Lange Bosweg. De naam is afgeleid
          van 'rade', een ontgonnen gebied.  Raren is gedeeltelijk een beschermd dorpsgezicht. Er staan enkele oude vakwerkhuizen uit de 16e en 17e eeuw.
         Ten zuiden van Raren ligt het Malensbos met grafheuvels uit de bronstijd. Ten oosten van Raren ligt Kasteel Vaalsbroek met een landschapspark
         en een eigen watermolen, de Vaalsbroekermolen. Het hele complex is beschermd als rijksmonument.
         In de nabijheid van de buurtschap ontspringen verschillende bronnen die de Zieversbeek voeden. Aan de westkant van de buurtschap stijgt de weg
         naar het Vijlenerbos waar enkele grafheuvels te vinden zijn. Deze weg wordt in de Amstel Gold Race aangeduid als beklimming Vijlenerbos.

         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

          

             

        

        

        

        01- Raren-Eperbaan-Bosrand:   Groot uitgewassen betonnen kruis.  Geplaatst door dhr. Pelzer uit Raren.
        Het kruis is uit dankbaarheid en een gedane belofte bij genezing van een ziekte geplaatst.
        Tekst:  Voorbijganger bedenk bij alles wat gij doet of laat, dat Jezus Christ eens Uw rechter is.
===========================================================================================================================================

         

        

      

        02- Raren-Eperbaan-Bosweg: Groot houten wegkruis op een bakstenen sokkel.
        Het bezit een tinnen corpus.  Tekst:  Lieve Heer, langs deze baan, laat ons in vrede verder gaan.
===========================================================================================================================================

    

        03- Raren-Eyelweg-Moorbergweg:  Klein houten boomkruisje dat in 2008 verdwenen is.
===========================================================================================================================================

        

             

              

        

    

        04- Raren- Rarenderstraat t.o. no 62:  Koperen corpus bevestigd op een houten kruis dat meer dan 100 jaar oud is.  Het kruis heeft een dakje en een rugschild.
      
 
===========================================================================================================================================

      

        05- Raren-Rarenderstraat:  Houten gevelkruis aan boeren schuur.
===========================================================================================================================================

          

      

        06- Raren-Meelenbroekerweg:  Houten wegkruis met metalen corpus.  Tekst:  INRI  M.J.B.
===========================================================================================================================================

        

        

          

          

        

         

      

        07- Raren-Rarenderstraat no 51:  Prachtig wegkruis met aan het voeteneind twee zittende  engeltjes.  Kruis is van voor 1880.  Type Egelie:  I I A b 8.
        Het is een gedenkkruis. Indertijd aldaar is iemand  hier verongelukt met paard en kar. Het staat op een stenenvoet.
      
===========================================================================================================================================

         

        

        08- Raren-Rarenderstraat no 51:  In de zijgevel van dit woonhuis staat dit oud stenen kruis.
        Tekst:  Ao 1627 den 3 oct. ist sopia Schmets antunus rampen haus-in Gott.
        Het is een oud grafkruis dat vroeger elders naast het vakwerkhuis stond en dat in 1920 afgebroken is.  Daarvoor stond het op een begraafplaats.
      
===========================================================================================================================================

          

        

        

        

      

    

        09- Raren-Meelenbroekweg-Rarenderstraat: IJzeren kruis met een houten voorkruis dit alles op een natuurstenen sokkel.
        Het kruis stond vroeger in de berm van de Meelenbroekweg.  Tekst:  Mein Jesus Barmherzigkeit.
        Eerste gegevens van dit kruis zijn uit 1975.  In 2015 lag er een klein stenen kruisje bij het kruis.   

===========================================================================================================================================