Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Vaals

Camerig.

        Camerig ligt aan de rand van het Vijlenerbos op een hoogte van circa 160-180 meter boven NAP. Vanuit deze plek heeft men een goed uitzicht over het
        Geuldal, de oostelijke Ardennen en het noorden van de Eifel.  Camerig maakt deel uit van het Rijksbeschermd gezicht Camerig-Cottessen.
        Camerig is opgenomen in de Mergellandroute. Onder moterijders geniet de omgeving bekendheid. De helling Camerig van Epen naar het Vijlenerbos
        geniet bekendheid onder de wielrijders. Verder zijn er in de omgeving diverse paardrijroutes. Vanwege het (kleinschalige) toerisme bevindt zich nabij
        het gehucht een camping en een restaurant. Ten noorde van Camerig bevindt zich een terrein waarin sporen zijn gevonden van een ijzersmelterij.
        waarschijnlijk uit de Romeinse tijd.
        Bron: Wikipedia

==========================================================================================================================================

         

   01- Camerig-Eperbaan-Hoeve Winneberg:  Tekst: Betet für die arme seelen im fegefeuer.
      Dit gevelkruis is in 1992 gerestaureerd en herplaatst aan de gevel van de oude hoeve Winneberg.   Het hout gesneden esdoornen corpus dateert van rond 1800.
      Boog is uit eikenhout.   Achterplaat uit canadas hout, kleur is turquoise.  Gerestaureerd door dhr. Beyer.    d.d. 16-4-1992.  Kruis is verdwenen.

      3 Landen Post.  21-4-1992.  Gevelkruis herplaatst in Camerig.
      Op 11 april jongstleden is het gevelkruis behorende bij de laat-middeleeuwse Hoeve Winneberg te Camerig onder Epen verplaatst.
      In 1988 werd dit kruis in zeer vervallen staat aangetroffen door de secretaris van de Stichting  Kruisen en Kapellen Margraten, die ir. Hans Beijer uit Mheer bereid vond
      de algehele restauratie op zich te nemen.   Corpus.  Het corpus is gesneden uit Esdoornhout en dateert uit plusminus 1800.  Kruisbalken en boog zijn uit eikenhout,
      de achterplaat uit canadahout. De kleur is die welke bij de restauratie als onderste verflaag te  voorschijn kwam.
      Dit turquoise was zeer populair in deze contreien in de negentiende eeuw. Voor de Germanist onderstrepen de twee foutjes op het oorspronkelijke tekstbordje de
      authenticiteit van dit product van pure volkskunst. Het is de wens van de restaurateur dat dit fraaie kruis tot in lengte van jaren de herenhoeve van  veehouder
      Pierre Bertram mag sieren. Zulks niet enkel tot stichting van de gelovigen maar bovendien tot eer en glorie van ons onvolprezen Limburgs landschap. 
       

==========================================================================================================================================

         

      

       

      02- Camerig-Terpoorterweg-Wingbergermolen: Ongelukskruis ter nagedachtenis aan dhr. Franssen.
      Hij verongelukte hier met paard en wagen. Dhr. Franssen is geboren op 25-4-1843 en gestorven op 23-1-1913.  Het is een smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus.
      
==========================================================================================================================================

          

      

        

                      

      

       

      03-Camerig-Eperbaan:   Groot houten kruis.  Tekst: INRI. Ter nagedachtenis aan de fam. Carré.  Het is dus een memoriekruis.  Corpus is van Gietijzer.
      Volgens Hubert Vluggen zaliger uit Epen de volgende gegevens:  Oude familie kruis van Carré uit Waalse Kempen 1845-1923. Organist van de H.Paulus kerk te Epen.
      Neef van Carré van theater Carré te Amsterdam.
  Door een storm vrijdags voor Pinksteren 2014 vernielde een gedeelte van de bomen het kruis.
      Het was de familie Belleflamme die mij berichtte dat het kruis vernield was. Wiel Erven en Chris  Willems hebben het kruis gerestaureerd en opnieuw geplaatst op
     17 juli 2014.
      
==========================================================================================================================================

          

        

        

      

      04- Camerig-Kloppendriescherweg:  Oud houtenkruis werd eerst door een natuurstenen kruis vervangen.
      Een buurtbewoner plaatste weer een houten kruis naast het natuurstenen.   Er stond dus een tijdje twee kruisen.  Het natuurstenen kruis is inmiddels verwijderd.
      Kruis begint langzaam in de boom in te groeien.
==========================================================================================================================================

      

      

          

      

      

      05- Camerig-Lingbergweg no 2:  Bij de fam. Mullenders hangt dit prachtig hout gesneden kruis met een zeer oud hout gesneden corpus.
      Het heeft een dakje en rugschild.
==========================================================================================================================================

      

        

        

      

      06- Camerig-Lingbergweg no 6A:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus.  Tekst: INRI.
==========================================================================================================================================

      

            

       

      

      

        

        

      08- Camerig- Eperbaan:  Prachtig gietijzeren kruis dat hier geplaatst werd door Chris Willems uit Ubachsberg op zat. 28-6-2008.
      Het kruis is verkregen door toedoen van Jan Claessen uit Simpelveld en was eigendom van mevr. Dikmans van de Huls-Simpelveld.
      Het was afkomstig van een kerkhof te Heerlen.  Voor 1963 stond hier al een houten kruis en daarna tot aan de reconstructie van de weg in 1966 een ijzeren kruis.
      Beide kruisen zijn verdwenen.  Oude situatie van voor 1966. Het oude smeedijzeren kruis stond in het talud van de weg.
      Het kruis werd in juli 2013 door vandalen vernield. Wiel Erven uit Kunrade restaureerde het kruis en herplaatste het samen met Chris Willems.

      Hier overleed door een ongeluk met de fiets op 16 mei 2015 Wil Bruinsma. Zijn familie plaatste hier dit gedenkbordje in 2019.
      Tekst: "Waar een wil is, is een weg".
       
      Limburgs Dagblad. Vrijdag 19 juli 2013.  René Willems.
      Vandalisme  Initiatiefnemer Chris Willems haalt beschadigd kruis meteen op en laat het zo snel mogelijk repareren.
     
Wegkruis Camerig lag bij gemeente
    
 Het 'gestolen' wegkruis van Camerich is terug. Chris Willems heeft het gistermorgen opgehaald bij de gemeente Vaals.
      Die had het maandag onbeheerd, van zijn sokkel gesloopt, aangetroffen en meteen meegenomen.

      Even na acht uur gisterenmorgen rinkelde bij de familie Willems in Ubachsberg de telefoon. Een inwoner van Camerich had in de krant gelezen dat het wegkruis langs
      de weg van Epen naar Vijlen was 'gestolen' en belde Willems meteen op: hij had gezien hoe kantonniers van de gemeente Vaals dat kruis, dat van zijn sokkel was gesloopt,
      maandagochtend hadden opgeladen en meegenomen. Willems sprong meteen in zijn auto. Hij reed naar de opslagplaats van de gemeente om het wegkruis op te halen.
      "De schade valt gelukkig mee" constateert hij,  opgelucht. "Het is onderaan wel kapot, maar dat kunnen we waarschijnlijk goed repareren.
      Ik grijp de gelegenheid maar aan om het kruis opnieuw te schilderen, zodat er straks weer als nieuw uitziet". Woensdag kreeg Willems het bericht dat 'zijn' wegkruis
      weg was.   "Ik schrok me rot" verteld hij. "Als lid van de stichting Kruisen en   Kapellen in Roermond onderhoud ik in de regio Epen zo'n vijftien tot twintig wegkruisen.
      Die zijn allemaal mooi.  Maar dit is wel een heel bijzonder kruis. Met name door de plek waar het staat, met het Geuldal als achtergrond.
      Er ging een schok door me heen toen ik hoorde dat juis dit bijzondere kruis gestolen was". het is ook een van de bekendste wegkruisen van Nederland, vermoedt Willems:
      "Bij elke wielerwedstrijd die op tv komt, zoomt de camera in het voorbijrijden in op het kruis. Ik heb het de afgelopen vijf jaar misschien wel tien keer voorbij zien flitsen.
     
      De gouden Christus op het zwarte kruis, maar vooral het panorama erachter trekt kennelijk meteen de aandacht van de cameramensen"  Het kruis zelf is niet veel waard.
      Het is een oud grafkruis, afkomstig van een kerkhof in Heerlen, dat Willems ooit heeft gekregen van de familie Dikmans uit Huls. "Het verbaasde mij dat het  was gestolen",
      zegt Willems. "Voor dat gietijzer krijg je bij de metaalhandel niks. Het kruis zelf is wellicht interessant voor een verzamelaar, maar het is zo bekend dat niemand het durft te
      kopen - als het ergens langs de weg staat, weet ik dat binnen een maand!" Willems heeft het kruis vijf jaar geleden geplaatst op de plek waar  vroeger een eenvoudig
      houten wegkruis stond. Die slingerweg was vroeger onverhard, herinnert hij zich, "Je kunt de weg van toen een beetje vergelijken met de Alpe d'Huez van nu,ja.
      In 1966 is de weg verbreed, waarbij het oorspronkelijke kruis is weggehaald. De gemeente Vaals heeft destijds beloofd dat na de reconstructie van de weg herplaatst zou
      worden, maar dat is er nooit van gekomen". Het gietijzeren kruis komt wél terug, benadrukt  Willems. "Het gaat eerst naar mijn vriend Wiel Erven in Kunrade, die de
      beschadigde voet gaat lassen. Daarna neem ik het mee naar mijn eigen werkplaats om het opnieuw te schilderen. Vervolgens wordt het kruis op de oude plek
      teruggeplaatst, Ik verwacht begin volgende maand". het wegkruis wordt nog beter verankert dan de vorige  keer, zegt Willems
      Extra maatregelen om diefstal te voorkomen acht hij echter niet nodig: "Ik moet zeggen dat: aantal diefstallen van wegkruisen meevalt. Ook in dit geval is het waarschijnlijk
      dom vandalisme geweest: de dieven hebben ondertussen wel in de gaten dat het weinig zin heeft zo'n wegkruis te jatten"

      De Omroeper!  Vrijdag 26 juli 2013.  Joos Beckers.
      
Het statige panoramakruisbeeld Camerig vernield maar gelukkig weer terug.
      
Het verdwenen veldkruis van Camerig is weer terecht. Chris Willems heeft het kruisbeeld bij de gemeente Vaals  opgehaald.
      Een werknemer van de gemeente had het prachtige gietijzeren beeld, dat van de sokkel gerukt was, opgeraapt en meegenomen naar het gemeente lager.
       In de ochtend krant van donderdag 18 juli leest een bewoner  van Camerig dat veldkruis beheerder Chris Willems treurt om het verlies van een door hem te Camerich
      geplaatst wegkruis. Dhr. Willems gaat er op dat moment vanuit dat iemand het kruisbeeld heeft gestolen. De lezer echter weet precies hoe de vork in de steel zit.
      Hij belt prompt dhr. Willems op om hem te vertellen dat hij gezien heeft hoe gemeentewerkers het kruis, dat van zijn sokkel was gerukt,  op maandagochtend 15 juli 2013
      hadden meegenomen.  Dhr Willems kwam meteen in actie: reed met zijn auto naar Vaals om het verloren gewaande kruis op te halen.
      Hij neemt de schade op, die meevalt. "Ik heb het kruisbeeld naar Wiel Erven uit Kunrade gebracht die beloofd heeft het vakkundig te restaureren!" aldus een blije
      Chris Willems.  "Het was mevrouw Hollands uit Epen die mij in eerste instantie verwittigde dat het wegkruis verdwenen was!"  verteld veldkruizen beheerder Chris Willems
      uit Ubachsberg op woensdagavond 17 juli 2013. Op diezelfde woensdagavond gaat hij zelf kijken wat er aan de hand is....  Van ver ziet hij de lege plek op het pilaartje
      waar sinds  28 juni 2008 een prachtig gietijzeren kruisbeeld te pronken stond. Hij was helemaal van slag. "Het was een van de   mooiste veldkruisen in de loop der jaren
      door mij geplaatst", verzucht hij diep teleurgesteld en verteld de geschiedenis van het kruis: "Het kruisbeeld was eigendom van mevr. Dikmans van buurtschap Huls .
      (gemeente Simpelveld) en afkomstig van een kerkhof te Heerlen. Het kwam in mijn bezit door toedoen van dhr. Jan Claessen uit Simpelveld. Ik vond meteen dat dit
      prachtige kruisbeeld een idyllisch plekje verdiende en plaatste het in een bocht van de Camerigerberg (Toeristenweg). Hier komen dagelijks heel wat toeristen, wandelaars
      wielrenners voor bij. Het beeld stond zeer opzichtig op een muur met diverse pilaartjes. Met op de achtergrond  een van de mooiste vergezichten uit het Heuvelland..
      Dit alles maakte dit plekje heel bijzonder. Vóór 1963 stond hier al een houten kruis en daarna, tot de reconstructie van de weg in 1966, een ijzeren kruis.
      Beide kruizen waren na 1966 verdwenen. Uiteraard was die lege plek bij wegkruizen beheerder Chris Willems een doorn in het oog. Hij plaatste er, zoals gezegd,
      op 28 juni 2008 een gietijzeren kruisbeeld dat onlangs dus van zijn sokkel was gerukt en vernield werd achtergelaten. 
      Chris Willems heeft op dit gebied al veel teleurstellingen moeten verwerken. Hij was al plannen aan het maken een nieuw kruisbeeld te plaatsen toen plots het telefoontje
      kwam dat het vernielde beeld door een gemeentewerker was meegenomen. Chris Willems is wat blij dat kruisbeeld weer terecht is.
      Glimlachend zegt hij: "Een likje verf en het beeld kan weer als vanouds pronken in het mooie landschap van Camerig.
      Joos Beckers.

==========================================================================================================================================