Bijgewerkt  14-10-2022

     Gemeente Simpelveld.

Huls

     Huls (Limburgs: De Huls) is een gehucht behorende tot de gemeente Simpelveld, in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg.
     Het gehucht ligt boven op een heuvel hezien vanuit het dorp Simpelveld die de huls wordt genoemd. In de volksmond zegt men daardoor meestal
     op de Huls (oppen Huls) als men in Huls bedoelt. Ten noordoosten van de Huls ligt Keverberg. Westelijk van het plaatsje ligt Vrouweheide, een heuvel
     waarvan men vroeger dacht dat dit het hoogste punt van Nederland was doordat het werkelijke hoogste punt , de Vaalserberg, vanaf de heuveltop lager
     lijkt te liggen. Een miljoen jaren geleden stroomde de Maas nog door Simpelveld. Gedurende de overstroming van deze rivier waren de Huls en de
     Vrouweheide nog als eilanden zichtbaar.
     In het gehucht wonen ca 600 inwoners. De bebouwing bestaat uit één weg met enkele zijstraatjes. In 1955 wegens de grote groei van Simpelveld in
     Huls een kleine hulpkerk gebouwd die in 2018 is gesloopt.
     Bron: Wikipedia

============================================================================================================================================================

          

        

          

                 

       01- Huls- Gillissenstraat- Huls:  Op deze plek stond rond 1950 een houten kruis onder een sleedoornstruik in zeer slechte staat.
      Pastoor Gillissen liet het vervangen door het betonnen kruis van nu.  Tekst: Barmhartigheid aan allen die hier voorbijgaan.

===============================================================================================================================================================

          

        

      

        

        

      02- Huls- Huls- Kapelstraat:  Dit mooie gietijzeren grafkruis is geplaatst in 1986 door de c.V. de Bergböck van de Huls.
      Het werd op Hemelvaartdag 8 mei 1986 ingezegend door pasroor W. Vreuls.  Tekst:  Bron van levend water zegen ons.

=============================================================================================================================================================

          

      

    

      03- Huls- Keverberg:  Het hagelkruis op Keverberg.  Geplaatst en gemaakt door Richart Abels.  Geplaats in de zomer van 1998.  Het heeft geen corpus.

=================================================================================================================================================================

        

      

        

      04- Huls- Keverberg:  Het evacuatiekruis van Keverberg.  Kruis is geplaatst  t.b.v. de 13 oorlog slachtoffers die hier op 25 sept. 1944 door spervuur van granaten om
      het leven zijn gekomen.  Het kruis werd geplaatst op initiatief van Marc Hermans en Frans Abels met medewerking van de gemeente Simpelveld en Kerkrade.
      De gemeente Kerkrade sponsort het kruis en de gemeente Simpelveld schonk de plaquette.  Het kruis werd onthuld op 25 sept. 2010 door Burgemeester Bogman
      van Simpelveld in aanwezigheid van een groot publiek.  Foto 04-2010-02 de kleedjes die deze mevrouw droeg toen zij in de kinderwagen met haar moeder moest
      vluchten en deze beschagigd werden door granaat inslagen in de kinderwagen.

      Evacuatiekruis op Keverberg te Huls.

      Keverberg-Huls:  Op 25 september 1944 vaardigde de Duitsers, in samenwerking met de toenmalige gemeente Kerkrade, het bevel uit dat de plaats Kerkrade
      vóór 12,00 uur moest worden ontruimd.  Kerkrade lag in die dagen onder vuur van de Duitsers en van de Amerikaanse troepen.  De Amerikanen hadden
      Spekholzerheide al bevrijd en schoten een spervuur van granaten af op de stad Aken.
      Evacuatie:  De dertigduizend Kerkradenaren zochten hals over kop hun boeltje bij elkaar en vertrokken richting bevrijd gebied.  Met bolderwagens, kruiwagens,
      kinderwagens en alles wat wielen onder had, volgestouwd met de eerste levensbehoeften, vluchten zij richting Imstenrade, Huls, Ubachsberg en Heerlen.
      Hier werden zij ondergebracht in schuren en stallen en bij bewoners die woonruimten overhadden. De mensen waren in die tijd erg behulpzaam voor de vluchtelingen.
      Een paar dagen later vertrok men naar meer definitieve huisvesting in het Heuvelland, bv. in de dorpen Wijlré, Eys, Ubachsberg, Parij, Mechelen en Gulpen.
      Spervuur: Ter hoogte van Imstenrade- Keverberg daalde een spervuur van Duitse granaten neer op de lange rij vluchtende Kerkradenaren.
      De  mensen vluchten nog sneller, vielen over elkaar heen en kinderen werden onder de voet gelopen.  Het was één grote chaos.  Tientallen mensen werden gewond
      en dertien Kerkradenaren kwamen om het leven.  Het was een wonder dat er niet veel meer slachtoffers zijn gevallen.
      Gedenkkruis:  Na de oorlog is er nooit een gedenkteken geplaatst op de plek waar deze dertien mensen om het leven zijn gekomen.  In 2010 nam Marc Hermans
      contact op met Frans Abels van Hoeve Keverberg en zij besloten om er een kruis te plaatsen in de nabijheid van de plek des onheil.
      Men nam contact op met de gemeente Kerkrade, die nog wel enkele kruisen op voorraad had.  Zij kregen een kruis dat eerder was geruimd van een graf te Kerkrade
      en het toeval wilde dat dit was gemaakt door een Duitse kunstenaar.  Wiel Erven uit Kunrade heeft het kruis stevig onder handen genomen en een grondige opknapbeurt
      gegeven.  Het gemeente bestuur van Simpelveld werd benaderd, want het kruis zou op grondgebied van de gemeente worden geplaatst.
      Simpelveld schonk de plaquette die op het kruis is bevestigd.  Frans Abels schonk de grond en Pierre Ploumen de steen waarop het kruis is geplaatst.
      Op 25 september 2010, dus zesenzestig jaar na het bombardement, is het kruis onthuld door Marc Hermans en Frans Abels.  Een kleine honderd mensen waren
      aanwezig bij die plechtigheid. Zij werden onder andere toegesproken door de Burgemeester van Simpelveld, de heer Bogman.
      De nu 66- jarige Caroline Plum showde die dag de kleertjes die zij als kleine baby in haar kinderwagen tijdens de vlucht heeft gedragen.  De aftekening van
      granaatscherven waren nog duidelijk zichtbaar, maar zij zelf bleef wonder boven wonder ongedeerd.  Het publiek was ontroerd tijdens deze presentatie door mevr. Plum.
      Na de plechtige onthulling werd koffie en vla geserveerd en werd er druk nagesproken over de gebeurtenissen in 1944.
      Familieleden van de overleden Kerkradenaren waren ruimschoots aanwezeig zoals de familie Bransch, Collinet, Frings, Jongen, Koonen, Lochman. Van Tuyl,
      Kochen, Van Ooijen, Hanssen en Janssen.
      Tekst op de plaquette:
      Op 25 september 1944 werden 30.000 inwoners van Kerkrade door de Duitse bezetter gedwongen te evacueren, omdat Kerkrade binnen de buitenste

      verdedigingslinie van Aken viel.  Zij liepen te voet in lange colonne dwars door de Duitse linies bij Kerkrade, over Spekholzerheide en vlak langs Hoeve Keverberg,
      naar het door de Amerikanen bevrijde Simpelveld.  Hier, ver achter de frontlijn, waanden zij zich veilig.  Op hun weg naar de vrijheid werden echter 2 onschuldige
      burgers gedood en hier op deze historische plek lieten nog eens 13 inwoners van Kerkrade het leven door Duits granaatvuur afgeschoten vanuit Kerkrade.
      Ook sneuvelde eerder die maand een onbekende Amerikaanse soldaat bij gevechten rondom de hoeve.
      De slachtoffers laten ons er altijd aan herinneren dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.  Er is hard om gevochten en het is onze taak er goed mee om te gaan.

     
Boek: 50 Kruisen 50 verhalen. Chris Willems.

============================================================================================================================================================

        

        

        

      

        

      05- Huls- Wijnstraat- Klein Heide:  Deze grijze foto van het kruis in de Klein Heide is uit 1993 (05-193-01-Savelsberg).
      Het oude kruis in de Klein Heide dat hier stond voor 1989 is wegens reconstructie van de weg. Kruis is in 1989 verdwenen.

     
Het vernieuwde kruis in de Klein Heide dat hier geplaatst is in 1990 is van steen met ernaast een korenaar.  Het geheel staat op een sokkel van Kunradersteen.
      Het is in 1990 gebouwd voor het oude kruis dat moest plaats maken voor de reconstructie van de weg.  Het beeld is gebeeldhouwd door Alfons Stadhouders.

================================================================================================================================================================

          

          

        

        

        

      06- Huls- Loevemicherweg- Huls:  Het oude kruis aan de oude lindeboom die zeker 200 jaren oud was.  Stormen en winden had deze reus getrotseerd,
      maar een mensenhand velde hem.  Het kruis kreeg een plaats aan een paal.  De linde werd gekapt op 28 aug. 1986.  Het kruis staat reeds vermeld op een kaart
      uit 1883.  De nieuwe plaats van het kruis is enkele meters verderop.  Het werd aan een ander lindeboom bevestigd.

===========================================================================================================================================================

          

          

      

          

      07- Huls- Oude Hulsbergweg:  Het oude smeedijzeren ongelukskruis heeft een hartvotmig tekstplaatje met daarin gegrift de tekst:
      Hier verunglückte am 16-8-1907 Gülhelmus Lipperts.  Jan Willem Lippertz, geboren te Voerendaal op 18-9-1895 was een zoon van een landbouwer in Ubachsberg.
      Op 16 aug. daalde hij met een lege kar de oude Hulsberg af, de rem ging defect waardoor hij onder de wielen kwam en verongelukte.

=====================================================================================================================================================

          

        

      

      

      08- Huls- Hondsrug:  Gietijzeren wegkruis op Kunraderstenen sokkel.  Tekst:  INRI.  Mijn Jezus Barmartigheid.  Type Egelie  I I B b 2.1

=============================================================================================================================================================

        

        

        

        

      

        

        

      09- Huls- Wijnstraat-Huls:  Mooi smeedijzeren wegkruis.  Tekst: INRI.  Oorspronkelijk heeft het in de berm op de kruising met het Putberger voetpad gestaan.
      Bij reconstructie rond 1983 werd het op de tegenwoordige plek geplaatst.  Helaas ontbreken verdere gegevens.

=========================================================================================================================================================

        

    

      10- Huls- Imstenraderweg:  Houten wegkruis met stenen corpus.  Staat eigenlijk op grondgebied van de gemeente Heerlen.

=================================================================================================================================================================

          

        

        

          

        

      

      

      11- Huls- Wijnstraat- Kapelstraat:  Het oude gietijzeren kruis met meegegoten corpus in boogvormige nis is in 1991 verdwenen.
      In de voet staat het fabrikage no van Nestor Martin: 1737 5.1.  Type Egelie I I A b 5.1.  Eigenaar: fam Ploumen.
      En plotseling stond er op deze plaats een houtenkruis met bronzen corpus.  Plaatsing in voorjaar 1993.  Eigenaar: fam Ploumen.

==============================================================================================================================================================

        

      

      

      12- Huls- Wijnstraat- Kleijnen:  Bij de fam. Ger. Kleijnen staat op het erf dit mooie gietijzeren kruis.  Type Egelie:  I I I B b 3.

==============================================================================================================================================================

        

      13- Huls- Wijnstraat- Kleijnen:  Klein muurkruisje aan de gevel van het woonhuis van de fam Kleijnen.

============================================================================================================================================================

        

      

        

      14- Huls- Huls no 28:  Op de plaats van de voormalige Jozef Arbeider- kerk is dit kruis met de klok van de kerk geplaatst in 2019.

      Geg. Veldkruus.

      Op de plaatst van de voormalige hulpkerk, Jozef Arbeider-kerk uit 1956, is in 2012 aan de eredienst onttrokken is.                                                                                                            
      het begin van 2018 totaal gesloopt. Dit monument bevat diverse elementen uit die kerk, o.a. het torenkruis, een klok en een glas-in-lood.

 

================================================================================================================================================