Bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Simpelveld

Bosschenhuizen

      Bosschenhuizen  (Limburgs: Busjehoese) is een buurtschap in de gemeente Simpelveld in de Nederlandse provincie Limburg.
      Het gehucht ligt tussen Simpelveld en Trintelen.  In de buurt ligt de Klingeleberg.  Aan de Ling staat een kapel gewijd aan het Heilig Hart, gebouwd uit Kunradersteen.
      In 1958.
      Bron Wikipedia.

====================================================================================================================================================================

          

        

      

        

          

      01- Bosschenhuizen- Achter de Kapel:  Het houten kruis achter de kapel hangt hier in Bosschenhuizen al voor 1925 getuige de foto van Hub Leufkens (1925).
      Het is een kruis met rugwand en zadeldak en in een nisje staat een Maria beeldje. Het corpus is van een legering van lood en tin.
      Vroeger hing het kruis tegen de gevel van een oud bakhuis beschut onder het dak overschot.  In het nisje staat thans een Maria beeldje.
      Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.
  
   Bosschenhuizen, tegen een garagemuur achter de kapel, het vliegervormige eikenhouten kruis hing tot het eind van de jaren dertig tegen de gevel van het oude huis
      Deitz, gelegen tegenover pand no 7.  Rond 1940 werd het pand afgebroken, waarna het kruis tegen een bakhuisje, achter de huidige kapel werd gehangen.
      Het bakhuisje op zijn beurt werd rond 1965 afgebroken omdat het lemen vakwerk in een slechte roestand verkeerde.
      Het kruis kreeg vervolgens zijn huidige plaats tegen de muur van een ter plaatse gebouwde garage.  In al die jaren schijnt het nauwelijks te zijn veranderd.
      Ook het oorspronkelijk bij het kruis behorende porseleinen Maria beeldje, dat in een nisje onder het corpus staat bleef al die tijd bewaard evenals het kleine corpus.

==============================================================================================================================================================

          

        

        

        

        

      02- Bosschenhuizen- Putsweg:  Zeer fraai houten kruis met oude houten corpus.  In 1993 opgeknapt door Frits Ortmans uit Bosschenhuizen no 19.
      Het kruis heeft toen een nieuwe standplaats gekregen n.l. tegen de gevel van het woonhuis van de fam. Vanhommerich.
      Bosschenhuizen- Vanhommerich:  Het houten kruis van foto no 1994-01-Wauben.  Het is na een opknapbeurt hier aan het woonhuis van de fam. Vanhommerich
      geplaatst in 1993.
      Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.  Bosschenhuizen: Het kruis wordt beschouwd als buurtkruis.  Rond 1970 werd het door bewoners van Bosschenhuizen mooi
      gerestaureerd.  Het oude hout was vermolmd en werd door nieuw hardhout vervangen.  Interessant is het kruis door zijn corpus, dat op enkele scheuren na, in goede
      staat verkeert.  Het is zeer realistisch uitgevoerd houtsnijwerk, de armen zijn aangezet.  Het oorspronkelijke kruis stond bij een afgebroken pand aan de overzijde van 
      straat.

=================================================================================================================================================================

          

      

        

        

      

      

      03- Bosschenhuizen- Raffelsbergerweg- Bosschenhuizerweg:  Schitteren smeedijzeren kruis, zeer fraai vakwerk.
      Staat enig sinds verloren in de hoek aan de Raffelsbergerweg.  Het kruis dateert van rond 1900.  Het zou oorspronkelijk afkomstig zijn van de plek waar nu de
      H. Hartkapel staat.  Het kruis van foto no 3- 1994-01-Wauben op de nieuwe locatie op het plantsoen bij de toegangsweg naar Bosschenhuizen.
      Geplaatst en onderhouden door de Buurtvereniging Bosschenhuizen 1991.  Voor 1991 stond het kruis 100 meter verder aan de Raffelsbergerweg.

==========================================================================================================================================================

            

          

        

      

      04- Bosschenhuizen- Karzerweg- Weegerweg:  Stenen wegkruis met tinnen corpus.  Tekst:  IHS met kruisje Geloof zij Jezus Christus.
     
Onderhoud: fam. Schnackers.  Het kruis is in 1980 geplaatst als devotiekruis door de fam. Schnackers uit Bosschenhuizen.
      Let vooral op het woord Geloof i.p.v. Geloofd.

==================================================================================================================================================================

      

      05- Boschenhuizen- Weegerweg:  Kruis geknipt van een lugisterboom.

===================================================================================================================================================================

        

        

      

      

        

      

    

      10- Bosschenhuizen- Kapel te Bosschenhuizen:  de H. Hartkapel te Bosschenhuizen bezit een beeld van het Heilig Hart.
      De kapel werd in 1958 gebouwd door Frans Strijthagen en werd ingezegend in 1958 door Mgr. Lemmens, Bisschop van Roermond.
      De kapel werd in 1958 gebouwd naar plannen van A.F. Brenninkmeyer op een plaat van een oudere kapel uit 1922-1923.
      Eerder hadden daar al verschillende wegkruisen gestaan.  De bouw van de oude kapel ging gepaard met strubbelingen en was geen rekening gehouden met hoge
      vochtigheid van de bodem.  De kapel is opgetrokken in Kunrader-breuksteen en heeft een ongelijkzijdig zadeldak, dat met dakpannen is afgedekt.
      Op de voorgevel staat een smeedijzeren kruis.  De rondbogige toegang heeft een laag smeedijzeren hekwerk.  De letters Fr. S. en Ph. G. daarin zijn de initialen van
      de aannemer Frans Strijthagen en zijn echtgenote Ph. Geurts.  Ook twee wanden van het interieur zijn van Kunrader-breuksteen.  De linkerwand is uitgevoerd in
      glas-in-beton.  Boven een altaar staat een H. hartbeeld en er is gelegenheid een kaars te branden.

=================================================================================================================================================================