Bijgewerkt d.d.  13-10-2023

Gemeente Meerssen.

Waterval.

        Waterval ligt in een dal van de Watervalderbeek tussen Ulestraten en Raar. Ten noodwesten van Waterval ligt de Wijngaardsberg die een steile
          hellingswand geeft waar bovenop een oude hoeve staat. Op de hellingwand ligt de oudste wijngaard van Nederland. Bij de heuvel liggen de bronnen
          van de Watervalderbeek. In Waterval bevinden zich twee rijksmonumenten die beide in vakwerk zijn opgetrokken. Op de Wijngaardsberg ligt de
          kasteelboerderij die ook een rijksmonument is.
          In 1984 is in Waterval een aantal vondsten van vuursteen materialen en gereedschappen uit de steentijd gedaan. In één geval gaat het om verschillende
          stuks vuursteen materiaal, die binnen het Neolithicum niet preciezer zijn te determineren.De tweede vondst, bestaande uit een geslepen bijl van Rijckholt-
          vuursteen, twee vuurstenen krabbers en een fragment van een maalsteen.

         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

      

        

        01- Waterval no 4:   Smeedijzeren kruis in de tuin van Wiel Roumans en Rob Kamphuis.
         Veldkruus:
        Het kruis is er in 2009 door de huidige bewoners geplaatst, het is vermoedelijk afkomstig van een afgebrande kerk in Stein.
        Hoe kan het in 2009 geplaatst zijn als ik al in 2004 foto's heb gemaakt?

=========================================================================================================================================

         

        

      

        

      

        02- Waterval-Raarslakweg:   Deze drie eiken zullen dit kruis beschermen door de jaren heen.
        Wij hopen dat de mens dit ook zal doen met het kruis en de bomen. Het is een houten kruis met luifeldak en rugwand en metalen corpus.
        Onderhoud: Hub Gardeniers.
       
===========================================================================================================================================

          

        

        

        03- Waterval no 11:   Houten gevelkruisje aan het geboortehuis van Sjo Willems. Sjo Willems was de vader van de eigenaar van deze Website, Chris Willems
         Hij was geboren op 29 december 1895. Het kruisje is opgehangen door neef Harie Willems uit Waterval no 11

=========================================================================================================================================

         

       

       

       04- Waterval- Hoolstraat: Tekst: "l.R. *03-07-1947  + 11-03-2007.
      Dit hardhouten wegkruis is op verzoek van dhr. Frans van Weersch  +  2008 door de Gemeente Meerssen geplaatst op 16 april 2009.
      Het kruis is afkomstig van het kerkhof in Ulestraten waar het diende als grafkruis voor de grootouders van Weersch. Op het moment van plaatsing
      van het kruis was er geen specifieke reden om het op deze plek te plaatsen aanwezig.
      Wel was er inmiddels de 59- jarige trimfietser L.R. uit Borgharen op deze plek onwel geworden en overleden; waarvoor er later door de nabestaanden
      een kleine herinneringsplaquette op het kruishout is bevestigd.
      Op 19 juli 2009 is het kruis, met processie vanuit Waterval, plechtig ingezegend door pastoor Otto van Ulestraten.

==========================================================================================================================================