Bijgewerkt d.d.  14-10-2022

Gemeente Meerssen.

Rothem.

         Rothem: De naam Rothem is ontleend aan een samenvoeging van de woorden Rode (ontginning) en Heim (woonplaats) in een ontginning dus.
         Het gebied waar thans Rothem ligt wordt al sinds de vroege middeleeuwen bewoond. Resten van een merovingisch grafveld opgegraven in Rothem
         dateert van ongeveer 500 tot 750 na Christus. De eerste schriftelijke vermelding dateert van 1377. Uit 1381 dateert de eerste vermelding van de
         IJzeren Molen bij Rothem, behorende bij het kasteel Vaeshartelt.
         In 1796 aan het einde van het Ancien Régime, had het dorp ongeveer 300 inwoners. Op 22 december 1922 werd in Rothem een lagere school geopend
         met in dat jaar 194 leerlingen. Tot 1964 was het onderwijs voor jongens en meisjes gescheiden. Een klein gedeelte van het grondgebied van Rothem
         hoorde tot de herindeling op 1 juli 1970 bij de voormalige gemeente Amby. Daarna is het gedeelte overgegaan naar de gemeente Meerssen.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

           

        01-Rothem-Geuldalweg: Houten gevelkruisje met metalen corpus dat hier +/- 1954 gehangen is. Tekst; INRI. 
      
===========================================================================================================================================

          

          

              

        02- Rothem-Holstraat-Kuilenstraat:   Granieten kruis met metalen corpus op een houten kruis.

===========================================================================================================================================

          

          

        

        03- Rothem-Heideweg-Oliemolenweg: Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Alles op een bakstenen sokkel. Tekst: INRI.  Type Egelie; I A a 1,1

===========================================================================================================================================

          

        

        

      

         04-Rothem-Kruisdonk-Weert:   Houten wegkruis op een bakstenen sokkel en tinnen corpus.
        Hier vond op 12 september 1944 een tragisch oorlogsongeval plaats waarbij 12 mensen het leven lieten.
        Dit alles gebeurde in de nabijheid waar nu het kruis staat. Hier kwam de omgeving onder granaatvuur te liggen en werden dodelijk getroffen.
        Na een fikse opknapbeurt door de Gemeente Maastricht, op wiens grondgebied dit kruis thans staat, staat het geheel er weer piekfijn bij.
        De Gemeente Maastricht schonk zelfs een plaquette die bij het kruis geplaatst is met de namen van diegenen die hier getroffen zijn door het granaatvuur.
     
       Tekst op de plaquette:
        Dit Kruisbeeld is, na de oorlog, opgericht ter nagedachtenis aan de 12 hierna genoemde personen die in de
woelige oorlogsdagen van sepember 1944 vlakbij
       
deze plek, door Duits granaatvuur werden getroffen. Jacques Eijck, 44 jaar - Antonia Eijck-Reinders, 36 jaar - Tiny Clement, 16 jaar - Tiny Reinders, 8 jaar -
       Theodoor Duijsings, 25 jaar - Ida Akkermans-Mommers, 52 jaar - Barbara Boheur-Bours, 58 jaar -Clara Boesten-Cabo, 38 jaar - Johannes Derxs, 42 jaar -
        Leopold Pluymaekers, 30 jaar - Johannes Geraards, 25 jaar - Michael Paulussen, 11 jaar.

       
De gehele accommodatie is in augustus 2013 door leden van het IVN geheel opgeknapt.

        Gegevens van Jef Kabo: Jef Kabo geboren in 1941 te Kruisdonk no 69 en daar gewoond heeft tot 1960 verteld mij dat zijn vader, die politieagent was,
        dat het mooie corpus in de late 40 / begin 50 jaren gestolen is en later opdook in Amerika. Het was dhr. Louis Regout, bewoner van het kasteel Kruisdonk,
        die een nieuw corpus schonk en dit liet plaatsen op het houten kruis. zie foto 004
VV

        Via Veldkruus vernam ik het volgende:  Dhr. Mommers uit Tongeren heeft met zijn kameraden besloten om het kruis te adopteren, zijn vader was geboren en
        getogen in Meerssen. Op het tekstbordje staat een mevrouw Ida Akkermans-Mommers, vermoedelijk een familielid.
        Dhr. Mommers wilde op 24 september om 11,30 een herdenking houden met nabestaanden, veteranen en genodigden en alzo is ook geschiedt.
        Het geheel werd muzikaal worden omlijst door een Schotse pipe speler. Wethouder Gulikers uit Meersen was aanwezig bij de plechtigheid en er werden
        diverse bloemenkransen gelegd. Na afloop werd op Kasteel Vaeshartelt koffie en vla genuttigd en werden herinneringen opgehaald.
        Een heel goed initiatief.

 ===========================================================================================================================================

        

        

     

        05- Rothem-Heideveldweg-Hagenstraat:   Houten weg -of veldkruis met klein bovenkruisje en metalen corpus.
    
===========================================================================================================================================

        

      

        06- Rothem-Kerkweg-Kerkhof:   Centraal Kerkhof kruis.
===========================================================================================================================================

     

        07- Rothem-IJzerenkuilenweg:   Gietijzeren wegkruis v/d/ fam. Smeets. Type Egelie: I I A b 4.1
===========================================================================================================================================

        

        08- Rothem-Oliemolenweg-Geuldalweg no 18;   Houten gevelkruisje dat hier +/- 1994 gehangen is door de fam. Hamers.  Het heeft een metalen corpus.
       

===========================================================================================================================================

      

          

      

        09- Rothem-Molenweg:   Stenen wegkruis van beton. Heeft houten boven kruisje maar geen corpus.    Verdient een stevige opknap beurt.
      

===========================================================================================================================================

     

        10- Rothem-Kerkweg:  Kruis boven op kapel

===========================================================================================================================================

         

      11- Rothem- Holstraat no 145:  Smeedijzeren kruis op de gevel van deze boerderij hoeve.  Het kruis staat tussen DE HOEVE war aanduidt  dat deze
      boerderij hoeve de KRUISHOEVE werd genoemd.

=======================================================================================================================================================

.   

       20- Rothem:  Vervallen kapel.

===========================================================================================================================================