Bijgewerkt d.d.     13-10-2023

Gemeente Meerssen.

Meerssen

         Meerssen (Limburgs: Meersje) is een dorp in het Heuvelland van de Nederlandse provincie Limburg met ongeveer 5840 inwoners. Het is sinds
         1 januari 1982 de hoofdplaats van de toen gevormde gelijknamige fusiegemeente Meerssen. Samen met Bunde en Rothem vormt de plaats een
         dicht bevolkt gebied ten noorden van de provinciehoofdstad Maastricht.
         Meerssen is gelegen op de grens van het Maasdal en het Geuldal aan de rivier de Geul. Eveneens kruisen bij Meerssen de snnelwegen A2 en A79.
         Dit geeft aan dat Meerssen een gunstig gelegen plaats is en het dorp wordt regelmatig door toeristen gebruikt als uitvalsbasis naar het Geuldal.
         Meerssen zelf is eveneens bezienswaardig. De Geul heeft een aantal nevenstromen met namen als Kleine Geul en Geulke. Ten noorden van het
         Geuldal liggen hellingbossen zoals op de Kruisberg en de Wijngaardsberg bij de buurtschap Waterval. In dit bos zijn bronnetjes van de Watervalderbeek.
         welke door de weilanden naar Meerssen stroomt om nabij de Pletsmolen overkluisd verder te gaan in de richting van de Geul.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

           

          

          

        01- Meerssen-Kruisstraat-Beekstraat: Houten wegkruis met stenen corpus op een voetstuk van een toren model van de Basiliek van Meerssen.
        Onderhoud: Dhr. Maenen, Kruisstraat 1. Dit kruis stamt uit 1867 en is gemaakt door H. Steevens, hout snij bewerker (1970).
        Het corpus is nog het originele corpus. Tekst: INRI. Kruis heeft in 2006 een restauratie ondergaan.

        Bron: Heemkundevereniging Meerssen.
        Het veldkruis Kruisstraat/Volderstraat is in 2004 door de gemeenteraad van Meerssen aangemerkt als gemeentelijk monument..  Het veldkruis werd als een bijzonder
        object omschreven bij aanwijzingsbesluiten nr. 1038001 en 138002.  Uit overlevering zou het veldkruis geplaatst zijn door omwonenden, omdat er verschillende
        ongelukken/ aanrijdingen op dit kruispunt zijn voorgevallen.  Er werden door de buurtbewoners een kruis geplaatst met de gedachte dat er dan geen dodelijke ongelukken
        zouden plaats hebben.  In eerste instantie werd hier een eenvoudig kruis geplaatst.  In 1867 werd er een metalen corpus op het kruis aangebracht.
        Het oorspronkelijke eenvoudige houten kruis zou omstreeks 1867 / 1870 door de Meersense houtsnijwerker H. Stevens vervaardigd zijn.  Het is vervangen door een kruis
        met bloemmotieven. Het corpus is nog steeds origineel.  Boven het corpus is de inscriptie 'INRI' in het hout uitgesneden.  In 2006 is het houten veldkruis door een
        vrijwilliger opgeknapt en geverfd.  Het veldkruis is verschillende malen verplaatst omdat het in de weg stond maar steeds teruggeplaatst naar de kruising Kruisstraat-Volderstraat.
        Op een foto van omstreeks 1900 zien we dat het kruis naar de Kuileneinderstraat is gericht.
        Het veldkruis is geplaatst op een 6-voudige obelisk en sokkel, dat op een model van de Basiliek van Meerssen lijkt.  Wanneer het kruis geplaatst is nog niet te achterhalen.
        Het is vermoedelijk een van de oudste wegkruisen van Meerssen.
        Bij het kruis werd in de loop der jaren tijdens het Octaaf een rustaltaar voor de processie opgericht.  In 1959 werd dat volgens een oude foto- o.a. door de toenmalige Jonkheid
       van Meerssen gedaan.  Nu, anno 2018 wordt er voor het veldkruis gebeden wanneer de Sacramentsprocessie van Meerssen terug gaat naar de Basiliek.
       Er doet in Meerssen een verhaal de ronde, dat in de negentiende eeuw een meisje tegen het kruis gespuwd zou hebben. Veertien dagen daarna was zij dood. Oorzaak en gevolg.....    

     
===========================================================================================================================================

       

    

        02- Meerssen-Markt-Basiliek: Eer Christen mensch wat gij hier ziet, 't is Christus beeld maar Christus niet. Daarom aanbid noch hout noch steen.
        Maar Christus Uwen god alleen. Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid Amen.

        Prachtig kruis aan de gevel van de Basiliek uit 1880.
===========================================================================================================================================

          

         

         

        03- Meerssen- Raarberg-Korte Raarberg:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: Gij die hier gaat   voorbij en denkt aan mij. Hoe zal het U vergaan, komt gij te oordeel staan.
      
 8-5-'82. Jaar en datum van plaatsing kruis.
     
===========================================================================================================================================

         

          

      

        04- Meerssen-Raarberg-Molenweg:   Houten wegkruis met klein kruisje in houtsnijwerk en metalen corpus. Jammer dat men een afvalemmer pal voor het kruis plaatste.
        
===========================================================================================================================================

         

        

    

        05- Meerssen-Humcoven-Past. Streckenstraat: Houten wegkruis met metalen corpus. Kruis bezit  een rugwand en afdak.
        Dit wegkruis is in 2200 geadopteerd door Jonkheid Bartholomeus als symbool voor hun bijdrage aan de gemeenschap van Meerssen.
        Ederein, Allemaol.

================================================================================================================================================

        

        06- Meerssen-Past. Canisiusstraat- Past. Aussemsstraat: Granieten kruis. Geplaatst in 1995, ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de parochie  
        St. Joseph de Arbeider. Tekst: "Parochie St. Joseph-Arbeider 1955-1995. Buurtvereniging 't Pleintje". Let op het kleine kruisje voor het kruis.

===========================================================================================================================================
      

             

            

        07- Meerssen-Hoogveld-Past. Creusenplantsoen: Houten wegkruis met cementen corpus. Het gerestaureerd kruis (2000) kreeg daarna de tekst:  Christus.
        Geloofd zij Jezus.  Tekst: INRI.
===========================================================================================================================================

        

          

        

        

     

        08- Meerssen-Beekstr. Stationsstraat:   Oud gietijzeren kruis in een muur nis. Het corpus stamt uit +/- 1890.

       Bron: Heemkundevereniging Meerssen.
       Het winkelwoonhuis aan de Beekstraat / Stationsstraat werd op 27 april 2004 door de gemeenteraad van Meerssen aangemerkt als gemeentelijk monument nr. G 021.
       De kern van het pand zou een oude boerderij zijn uit 1813.  De boerderij is verschillende malen gerestaureerd, o.a. in 1881 en in 1915.  In het pand is nog een sluitsteen
       met het jaartal 1885.  Doordat het veldkruis een onderdeel van het pand is, dat als gemeentelijk monument is aangewezen, en het veldkruis daar een onderdeel van is,
       is het veldkruis ook aangewezen als gemeentelijk monument.
       Het gietijzeren veldkruis met metalen corpus is geplaatst in een spitsvormige blind-nis van het pand Beekstraat / Stationsstraat.  Volgens overlevering zou het gietijzeren
       veldkruis omstreeks 1890 in Antwerpen gegoten zijn.  Men neemt aan dat het gietijzeren veldkruis vroeger bij de oprit van de boerderij heeft gestaan en bij verbouwingen
       verplaats is geworden en tegen de gevel van het pand is geplaatst.  Mogelijk is het gietijzeren veldkruis ouder dan het winkel/woonhuis.
       In het pand is anno 2018, een juwelierszaak en daarvoor een schoenwinkel gevestigd.  Het veldkruis werd en wordt onderhouden door de eigenaren van de oude
       boerderij nu winkel/woonhuis.

===========================================================================================================================================

          

          

          

        09- Meerssen-Parallelweg-Molenveldweg:   Houten wegkruis met tinnen corpus. Het geheel is uitgevoerd met dak en rugwand.
     
===========================================================================================================================================

          

        

        

        

        10- Meerssen-Humcoven-Visweg:   Houten wegkruis met hout gesneden corpus.
        Dit kruisbeeld stond vroeger aan de overzijde in de groentetuin bij boerderij Boshouwers.
        De familie  plaatste het kruis omstreeks 1960 nadat zoon Gene een ernstig auto-ongeluk had. Gene kwam weer ter been, echter zijn veelbelovende toekomst
        viel in duigen. De boerderij werd verkocht en toen Interfit zich hier vestigde is het kruisbeeld verplaatst.
        Kruis en corpus zijn in 2014 geheel gerestaureerd. Men plaatste toen een vervangend kruis met de tekst: Hij leeft.
        In 2014 plaatste men het oorspronkelijke kruis terug.
        Gegevens: Henk Urlings.
        Het oorspronkelijke kruis, vervaardigd door Gene eggen en Charles Eyck is in renovatie.
        Omdat de terug komst van het kruis nogal op zich laat wachten hebben buurtbewoners besloten er maar een kruis op te hangen, om niet nog langer tegen een lege
        plek aan te kijken. Tekst: Hij leeft.
        Gegevens: Veldkruus-Coen Eggen. 13 juli 2014

        Interessant dat verhaal dat pa en Carles Eijck samen aan het kruis in Humcoven gewerkt hebben.  Ik weet niet waar het verhaal vandaan komt maar het klopt helaas niet.
        De familie Boshouwers had wel contact mat Charles Eijck en ik kan me voorstellen dat die een keer heeft aangeboden een kruis te maken, maar wat er nu staat heb ik zelf
        zien ontstaan, in pa's atelier.  Bij het nu herplaatste kruis is wel een andere kunstenaar betrokken, Xander Spronken uit Moorveld, die als vriendendienst een eenvoudig
        lessenaarsdak heeft gesmeed.  Let wel, de plaat is helemaal uitgesmeed uit een staaf, wat ook geldt voor de beugels.

        Fiel Van den Berg, 2 juli 2014.
        De renovatie en her plaatsing van het kruis in Humcoven kwam mede tot stand door leden van de werkgroep landschapsonderhoud van IVN Meerssen.

===========================================================================================================================================

        

        

         

        

        

        11- Meerssen-Visweg-Watervalweg:   Houten wegkruis met metalen corpus en houten onderkruis.  Tekst: INRI.
       
Sinds najaar 2013 heeft deze plek een grondige renovatie ondergaan. De hele plek is grondig opgeschoond door het IKL en een paar bewoners van Meerssen.
        2 Lindebomen flankeren het kruis. Ook het kruis kreeg een opknapbeurt door dhr. Willems en Pluijmakers.  In 2014 kwam er een gietijzeren kruis te staan.
        Het was Wiel Erven uit Kunrade die dit smeedijzeren kruis geschonken heeft en gerestaureerd. Tekst: God zij met ons.

        Gegevens Veldkruus.
        Het oude kruis was in 2016 dringend aan onderhoud toe en is vervangen door een door Wiel Erven gerepareerd, opgeknapt en beschikbaar gesteld kruis.
        De mensen van het plaatselijke werkgroepje hebben het vervolgens (terug)  geplaatst in de mooie omgeving van de Watervalderbeek


===========================================================================================================================================

    

        12- Daminiaanklooster:   Groot houten kruis met stenen corpus. Tekst INRI.  Kruis is verdwenen.
===========================================================================================================================================

             

      13- Meerssen- Op de Beukel:  Tekst:  Ozze biste vrund, rustzacht.
      Een noodlottig ongeval na de Meerssener Carnavalsoptocht maakte een abrupt einde aan het leven van de 35 - jarige Ruud Willems.

===========================================================================================================================================

         

         

 14- Meerssen-Kookstraat;  In een nisje staat een klein koperen kruisje. Lourdesgrot in de Kookstraat no 37

=======================================================================================================================================================

          

            

      

        20- Meerssen- Bunderstraat West;  Bidkapel van De Heilige Joseph. In de kapel de tekst:
        H. Joseph B.V.O. 
Deze kapel is rond 1930 gebouwd door de familie Budé i.s.w. met de toenmalige Jonkheid. In 1979-1980 is de kapel gerestaureerd.
       BIDKAPEL opgericht ter ere van de Heilige Joseph en gebouwd omstreeks 1930 naar ontwerp van August Hoen uit Meerssen in een naar de Neo-Gotiek verwijzende
       vormentaal. In het INTERIEUR van belang een mergelstenen altaartafel met opschrift H. Joseph B.V.O

===========================================================================================================================================

      

      

       21- Meerssen-Vliegveldweg:  Maria kapel. Bakstenen kapel met fraai Mariabeeld. Maria draagt een kroon en een sierlijk gewaad.
       Het is een Mariabeeld van Fatima.

===========================================================================================================================================

        

        

      22- Meerssen-Kerksteeg;  Vredeskapel. Gebouwd in 1941 naar een ontwerp van architect Joseph Cuypers en de beelden van Charles Eyck.
      In de kapel bevindt zich een Mariabeeldje. Met de bouw van deze kapel werd een belofte ingelost dat er tijdens de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog
      in Meerssen geen slachtoffers zouden vallen er dan een kapel werd gebouwd.

===========================================================================================================================================

      

     23- Meerssen- Kookstraat:  Lourdesgrot.

===========================================================================================================================================

    

     24- Meerssen- Korte Raarberg:  Vervallen Lourdesgrot.

===========================================================================================================================================