Bijgewerkt d.d.    13-10-2023

Gemeente Meerssen.

Bunde

    Bunde is een dorp, dat deel uitmaakt van de Nederlands-Limburgse gemeente Meerssen.  Samen met het dorp Meerssen vormt het een dichtbevolkte
       omgeving ten noorden van Maastricht. De autosnelweg A2 vormt de fysieke scheiding tussen deze twee kernen. Bunde telt ca. 5800 inwoners.
       Bunde, dat zich ontwikkelde op de Rechterflank van het Maasdal, werd voor het eerst vermeld in 1145. Bunde maakte deel uit van het Land van Valkenburg
       en in 1626 werd het een zelfstandige heerlijkheid. In 1934 werd het Julianakanaal geopend en vooral in de 2e helft van de 20e eeuw werden er woonwijken
       bijgebouwd, vooral ten zuiden van de oorspronkelijke kern. In 1982 fuseerde Bunde met Meerssen, Geulle en Ulestraten tot de fusiegemeente Meerssen.
       De Geul mond in Bunde, in Het Voulwames in de Maas uit.
       Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        

    

      01- Bunde-Weert-Oude Steeg: Es God bleef 8-8-2001.Oost Weert, staat er op het tekstbordje bij dit kruis. Het is een gietijzeren kruis vermoedelijk uit de jaren 1780-1800.       

       T.H.G. Custers schreef over het wegkruis bij Weert 17 het volgende. Het Gietijzeren wegkruis is gelegen in de noordoost hoek van de kruising Weert met de Oude Steeg.
        De ouderdom van dit kruis is onbekend, maar mogelijker wijs dateert het gezien de tekst in het basement uit 1780.
        Het is echter niet duidelijk of dit kruis sinds die tijd op deze locatie heeft gestaan. De locatie van het huidige kruis is- gezien de ouderdom van Weert waarschijnlijk
        minstens even oud. Het was namelijk gebruikelijk dat er langs dergelijke oude tracÚs wegkapellen of kruisen werden geplaatst, zeker waar deze een andere weg
        of pad kruisten, om de splitsing te markeren. De meeste wegkapellen of wegkruisen werden geplaatst ter herinnering (aan een moord of ongeval), uit vroomheid
        (deel van een processie - of bedevaartsroute, dankbaarheid of devotie) of in het kader van recht (ter afbakening van kerkelijke rechtsinstellingen), of het als onderdeel 
        van een straf (plaatsen vaneen kruis of kapel door daders van een misdrijf. Het is niet bekend uit welk motief dit kruis oorspronkelijk is geplaatst.
        Het is een gietijzeren, open en doorbroken wegkruis, het kruis legt gezien het ontbreken van het corpus niet het accent op het lijden.
        Het centrum van het kruis is rechthoekig uitvergroot en omvat een voorstelling van Maria. In de kruisbalken en in de schacht diverse plantaardige  motieven.
        De voet is vergroot en toont een engelenfiguur met sjerp en de vleugels terzijde van het lichaam geslagen.
        De kruisbalken eindigen in een gestileerde driepas.  In het basement staat de tekst: "Nestor Martin 1780".
        De moderne sokkel van het kruis is voorzien van de tekst: "Es god bleef. 18-8-2001. Buurtvereniging Oost".
===========================================================================================================================================

        

      

        02- Bunde-Weert no 93: Houten gevelkruis onder het dak-overschot van deze oude boerderij. Het is uitgevoerd met rugschild en dakje.
        Het is voorzien van een schildje met de tekst: INRI.   Het bezit een bronzen corpus.

===========================================================================================================================================

               

          

           

        03-Bunde-Patronaatstraat-Geulstraat:   Smeedijzeren kruis. Smal smeedijzeren met messing corpus.
        Kon weleens een hagelkruis zijn geweest. het verplaatste kruis moest wijken voor uitbreiding van de wijk.
        Men heeft het toen maar bij de Auw Kirk van Bunde geplaatst.
===========================================================================================================================================

          

            

          

           

        04-Bunde-Meerstraat:   Zwart gietijzeren kruis zonder corpus. Oorspronkelijk stond er een houten kruis.
        Het kruis staat niet op de oorspronkelijke plaats maar stond aan het Voulwammes. Bij aanleg van het Juliana kanaal bleef het staan tot na de 2e Wereldoorlog.
        Toen het vernietigd    werd doordat de boom in brand werd gestoken. Na de oorlog heeft men een nieuw gietijzeren  kruis geplaatst op de huidige locatie bij de Esboom.

===========================================================================================================================================

           

         

      

       05- Bunde-Roggeveldstraat-Pasweg: Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.  Doorbroken open kruis, in de voet de afbeelding van Maria en de apostel Johannes.
       Type Egelie; I I A B 10.
===========================================================================================================================================

        

      

        

        

    

        06- Bunde-Kloosterberg-Boschweg:   Gietijzeren kruis zonder corpus. Het is een doorbroken open kruis.  Aan het voeteneind Maria en de evangelist Johannes.
       Vroeger heeft het gestaan bij het voetpad van "Op de Locht-Dennenberg". Type Egelie: I I A b 10. Type Egelie:  I I A b 10.
        
===========================================================================================================================================

              

       

        07-Bunde-Voulwammes:   Houten wegkruis met een cementen corpus. Tekst: Wie op de goede God vertrouwt heeft niet op grind, maar op een Rots gebouwd.

===========================================================================================================================================

        

       

       08-Bunde-Princes Christinastraat-Prins. Bernhardstraat:   Smeedijzeren wegkruis. verdere gegevens zijn niet voorhanden.
     
===========================================================================================================================================

         

          

        

    

        09-Bunde-Koningin Julianastraat-Pr. Margrietstraat:    Smeedijzeren kruis met metalen corpus. Het geheel is rijkelijk versierd met smeedijzeren krullen.
       Het geheel kan een flinke opknapbeurt gebruiken.

===========================================================================================================================================

                

           

          

          

               

         

        10- Bunde-Kloosterweg-Overbunde:   Hardstenen kruis met metalen corpus. Eigenaar: gemeente Meerssen.
        Stichting klooster Overbunde plaatste het kruis in 1876 op het terrein van het klooster.
        In 1926 verplaatste de gemeente het naar de huidige locatie aan de wegzijde in 1976.
        
Tekst: Geplaatst 1876-1976 uit dankbaarheid door de Gemeente Bunde Freckenhorst-Bunde.
===========================================================================================================================================

        

          

    

        11- Bunde-Dennenberg-Kloosterweg:   Houten kruis met vliegerkap. het houten kruis met vliegerkap en rugwand is voorzien van een metalen corpus.
        Dit kruis heeft oorspronkelijk op Kazen gestaan.
===========================================================================================================================================

      

        12- Bunde-St. Agnesplein-Kerkhof:  Centraal kerkhofkruis op het kerkhof te Bunde. Zowel het kruis als het corpus zijn van hout.
       
===========================================================================================================================================

    

        13- Bunde-Auw Kirk:  Eenvoudig oud houten kruis.

===========================================================================================================================================

          

        

        14- Bunde-Geulstraat-Weert:   Stenen kruis met houten kruisje en metalen corpus. Het stenenkruis is in een blauwe kleur geverfd. Tekst: INRI.
      
===========================================================================================================================================

        

        15- Bunde Weert-Weerterstraat:   Dankkruis van Henricus Willems.
===========================================================================================================================================

        

     17- Bunde- Hoolhuis:  Het stenenkruis zonder corpus is hier geplaatst door Jo Dumolin. dd. van plaatsing is onbekend.

=======================================================================================================================================================

    

     18- Bunde- Onbekend.

===========================================================================================================================================================

        

        

      

      

        30- Bunde-Weert;  Maria kapelletje. Midden 19e eeuw werd dit kapelletje gebouwd door de familie Regout.
        De oorlogsschade werd in 1949 hersteld door de Buurtbewoners. Naast het Maria beeldje staan twee engeltjes.
       Waarschijnlijk is het kapelletje in het midden van de 19e eeuw gesticht door de familie Regout.
       In de oorlog leed het kapelletje zoveel schade     dat het door de buurtbewoners in 1949 is herbouwd.
       Eens in de vier jaar doet het dienst als rustaltaar bij de processie. Op een altaar met een marmeren plaat en achtergrond staan een Mariabeeldje en twee engeltjes.
       Voor de rest is het interieur witgepleisterd. De vloer heeft een decoratief tegelpatroon.

===========================================================================================================================================

 

      

 
   
31- Bunde-Dennenberg:  
Lourdesgrot.  Met natuursteen gebouwde grot met Mariabeeld.Er bevinden zich twee identieke beelden in de grot; aan de voorzijde,
        voor de bewoners van het kloosterpensionaat, en aan de achterzijde (straatzijde Holstraat), voor de passanten van Bunde en Kasen.
        De Lourdesgrot, gebouwd in 1900, heeft lange tijd in deplorabele toestand verkeerd. In 2009 hebben enkele vrijwilligers de grot in zijn volle glorie hersteld.
        In september van dat jaar werd de grot opnieuw ingezegend. Een van de twee identieke beelden in de Lourdesgrot.

===========================================================================================================================================

     

       32- Bunde- Meerstraat:  Mariakapel. De Pieta kapel te Bunde staat in de Meerstraat. ze werd in 1928 gebouwd door de fam. Lonissen-Groene.
       De Tekst is; "JEZUS".  De aanleiding voor het bouwen van de kapel was de genezing van de dochter van de familie Lonissen, die ernstig ziek was.
       Gegevens; Jean Slijpen.

===========================================================================================================================================

      

      

      

        

      33- Bunde- Meerstraat: De kapel is gebouwd in 1928 door de familie Lonissen-Groene naar aanleiding van de genezing van een ernstig ziekedochter van de familie.
      Oorspronkelijk stond de tegen een paardenstal, maar deze is onlangs omgebouwd tot woonhuis. De kapel is in gebruik  bij de processie.
      De kapel is opgetrokken in veldbrandsteen en heeft een zadeldak. Boven de spitsboog van de toegang is een marmeren steen met de naam Jezus aangebracht.
      Een houten deur, voorzien van glas, sluit het kapelletje. Het interieur is witgepleisterd en heef een spits tongewelf.   Op een altaar staat een kleurrijke Pieta.
      Geg. Kerkgebouwen in Limburg.

===========================================================================================================================================