Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Landgraaf.

Waubach

    Waubach is een dorp in het zuidoosten van de Nederlands-Limburg, vlak bij de Duitse grens. Waubach is een van de vier kerkdorpen die tot 1982 de
       gemeente Ubach over Worms vormden, die in dat jaar in de grotere gemeente Landgraaf opging.
       Waubach dankt  zijn naam waarschijnlijk aan een beekje (bach) dat er in bosrijke omgeving (wald) stroomde. 'Waubach' zou dan later Waubach zijn
       geworden. Tot aan de Franse tijd was Waubach theoretisch deel van het abdijvorstendom Thorn. Het dorp werd door de abdij van Thorn bestuurd,  
       waar de abdis naast de kerkelijke, ook de wereldlijke macht uitoefende. De naam van de Waubachse wijk Abdissnbosch herinnert nog aan deze situatie.
       Bron: Wikipedia.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        

       01- Waubach-Charles Frehenweg:   Dit kruis, plaatselijk genoemd "Igge Kieër" is opgenomen op de monumentenlijst.
       Dit is een houten kruis van 430 cm. hoog en 185 cm breed.de balkenuiteinden zijn kunstig bewerkt met bloemmotieven en het geheel is afgedekt met een met een
       sierlijk bewerkt dak. Het houten corpus is vervaardigd door Paul Driessen uit Rimburg.

===========================================================================================================================================

          

          

      

    

       02- Waubach-Europaweg-Grensstraa:   Na diverse verplaatsingen werd het tegenwoordige kruis op 7 dec. ingezegend.
       Een houten kruis van 230 cm. met een trapeziumvormige achterwand en met een tot over de dwarsbalk reikend afdak.
       Het staat in een klein plantsoen in de parochie St. Jozef te Ubachs over Worms.

===========================================================================================================================================

     

      03- Waubach-Kerkhof:   Op het voetpad van het kerkhof ligt dit stenen kruis.
===========================================================================================================================================

          

        

        

    

       04- Waubach- Groenstraat Oost-Achter de Put:   Het Haankruis te Groenstraat. Volgens overleveringen zou het kruis in 1887 zijn opgericht door de fam. Dortants
       uit de Groenstraat. In sept 1887 werd hier na een volksfeest de 52 jarige wandelaar , Peter Joseph Dautzenberg overvallenen half dood geslagen.
       Voorbijganger vonden de man en brachten hem naar huis waar hij op 20 sepember 1887 aan zijn verwondingen overleed.
      Hij was ongehuwd en een zwager van de laatste burgemeester van Rimburg, Egidius Joseph Dortants. Voor de eeuwwisseling stond het kruis tussen drie lindebomen.
      Burgemeester Dortants gaf in 1909 opdracht de onleesbare tekst opnieuw over te schilderen. Tekst: Gelobt sei Jesus Christus".
       In 1944 werd het gietijzeren kruis zwaar beschadigd en werd vervangen door een betonnen kruis. Bij de Bronk deed het kruis dienst als rustaltaar.
    
===========================================================================================================================================

        

        

      

    

       05- Waubach-Groenstraat Oost-Eygelshovenerweg:   Deze kapel dateert uit 1925. De twee
       pilasters met boog geven het geheel een open aanzien. Als vergrote sluitsteen in de voorboog
       is een steen met in gekapt kruis aangebracht. In het interieur staat een houten kruisbeeld met
       een houten corpus. Naast het kruis stonden voorheen de beeltenissen van Maria en de apostel Johannes.
===========================================================================================================================================

           

        

     

       06- Waubach-Kerkberg-Oude kerk:   Een houten kruis met puntvormig afdak, voorzien van een zinken afdekking is boven de deur van de oude kerk aangebracht.
       Het kruis is voorzien van een 50 cm. groot corpus, uit hout gesneden. Bij restauratie van de toren in 1975 werd het grondig gerestaureerd.
       Volgens de overleveringen is het kruis er geplaatst in 1818 bij de verbouwing van de oude kapel tot parochiekerk. Het corpus zou afkomstig zijn uit de oude kerk.
     
===========================================================================================================================================

                

       07- Waubach-Kerkhof:  Vogelzankweg:   Centraal kerkhofkruis.

===========================================================================================================================================

           

         

      

       08- Waubach-Kerkstraat-Charles Frehenstraat:   In vervlogen jaren stond op dit punt een kapel,  waarin naast het kruis twee beelden waren ondergebracht.
       De verkeersligging en de desolate toestand waren voldoende om het kapelletje af te breken. Aangepast aan de plaatselijke situatie werd een muur gemetseld met
       daaraan het 100 cm. grote corpus uit brons gegoten in 1965.  Het corpus is gegoten door de firma Sillen & Co te Swalmen.
       In 2013 werd het corpus van de muur geroofd door onverlaten.  Parochie: St. Jozef-Ubach over Worms.
     
===========================================================================================================================================

        

         

        10- Waubach-Parkheide:   Gietijzeren wegkruis. Geplaatst door de buurtvereniging Parkheide.
       Tekst op het plaatje; Dit kruis werd in 2001 geplaatst in opdracht van belangenvereniging D'r Bösch.
===========================================================================================================================================

          

           

           

        

      

       11- Waubach-Rimburgerweg:   Op een hardstenen sokkel van 30 cm ziet men een zeer oud
       grafkruis. Het is een open kruis met in de schacht een gotische nis met twee pinakels met
       driepas en kruisbloem. De schacht als ook de balken zijn bewerkt met gotisch traceerwerk
       kruisbloemen en bladornamenten. Type Egelie: I I A b 4.1.

===========================================================================================================================================

     

      12- Waubach-Blauwe Paol:   Hier stond eens een smeedijzeren kruis

===========================================================================================================================================

    

       13- Waubach-Waubacherweg:   Kruis is gehangen en gemaakt door Antoine Schleijper uit Landgraaf.
       Het is geplaatst op 29 jan. 2007 en ingezegend door pastoor E. Smeets.
       Het is omdat dhr. A. Schleijper dacht dat op deze plek een boomkruis goed op z'n plaats was.

===========================================================================================================================================

        

         14- Waubach-Kloosterstraat-Zorgcentrum Heereveld: Het was Frans Cals uit Brunssum die dit  kruis gerestaureerd en geschilderd heeft in opdracht van de
       Heemkundevereniging Landgraaf. Het is geplaatst op 9 maart 2013 op de binnenhof van zorgcentrum Heereveld te Waubach.  Het is van het type Egelie I I I A b 1
      

===========================================================================================================================================

      

      

        

      

    

       12- Waubach-Wardenweg-Kerkveldweg:   De Wardenkapel is een kruiskapel uit 1914.
       In 1969 door vandalen vernield en door vrienden van de kapel weer in ere hersteld.
       Tekst: "Das Kreuz ist aller hoffnung stern im Kreuz allein ist segen. Drum planzen wir das Kreutz des hernn auf Bergen, an Steg und Wegen".

===========================================================================================================================================