Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Landgraaf.

Schaesberg

    Schaesberg is een dorpskern en voormalige gemeente in Nederlands-Limburg, die in 1982 is samengevoegd met Nieuwenhagen en Ubach over Worms
       tot de gemeente Landgraaf.  Ten noorden van Schaesberg lag de Romeinse villa Landgraaf-Schaesberg aan de noordwestzijde van de heuvelrug
       ( met daarop de Leenderkapel) dat een uitloper is van het Plateau van Nieuwenhagen. Schaesberg zelf ligt ook op dit Plateau.
       Het dorp, dat ook als Scheijdt bekend stond, ontwikkelde zich vanaf de 17e eeuw. Het lag tussen Strijthagen en Kasteel Schaesberg in. In 1618 werd
       Schaesberg een zelfstandige heerlijkheid.
       De 225meter hoge Wilhelminaberg is een mijnsteenberg die is ontstaan als gevolg van de winning van steenkool in de staatsmijn Wilhelmina in het
       naburige Terwinselen (1906-1969). Het is de enige terril in Nederland die is blijven bestaan.
       In 1958 ging de buurtschap Palemig over van de gemeente Schaesberg naar de gemeente Heerlen.
       Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================
 

          

        

        01- Schaesberg-Achterstraat-Ceintuurstraat:   Toen neomist Mennen in 1939 zijn eerst H. Mis celebreerde, droeg de Oranje Nassau 2 mijn een steentje bij
       door het plaatsen van een wegkruis Hoogte 240 cm.. Corpus 105 cm. Tekst: "Red Uw onsterfelijke ziel". Parochie: H. Petrus en Paulus-Schaesberg.
      
===========================================================================================================================================

          

        

       

       02- Schaesberg-Baanstraat:   Het wegens plaatsgebrek enigsinds tegen de muur gedrukt kruisbeeld is een grafkruis.
       Dit is te zien aan de zandloper die in de schacht is weergegeven. Hiermede wil men iedereen attent maken op de hem gegeven tijd.
       Parochie: H. Petrus en Paulus Schaesberg. Type Egelie:  I I A b 2.
      
===========================================================================================================================================

          

       

       03- Schaesberg-Hoofdstraat-Baanstraat: Op deze plek stond vroeger een smeedijzeren kruis dat werd vernield. Omdat het eigenlijk een sta-in-de-weg ging worden,
       werd het tegenwoordige kruis als stucwerk op het woonhuis aangebracht. Het kruis is 240 cm groot en het corpus is 55 cm. groot.
      
===========================================================================================================================================

         

        

      

               

       04- Schaesberg-Hoofdstraat-Brandhofstraat:   Dit uit 1925 bestaand kruis is 310 cm. hoog en is geplaatst in april 1925 ter gelegenheid van het 30 jarig
      ambtsjubileum van burgemeeste Quadvlieg. Opschrift: Jubeljaar 1925. Parochie: H. Petrus en Paulus-Schaesberg.
      Limburg Dagblad 7-9-1995

      Landgraaf
: Het kruisbeeld op de hoek van de Hoofdstraat/Brandhofstraat in Landgraaf krijgt zaterdag een nieuw corpus.
      Het oude corpus is in 1992 gestolen. Een comité met Sjir Leunissen als voortrekker, heeft een nieuw Christusbeeldje laten maken.
      Dit wordt zaterdag herplaatst en ingezegend door pastoor C. Dieteren. H.armonie St.-Michaele Eikske en gemengd kerkelijk zangkoor St. Cecilia verlenen medewerking.
       

===========================================================================================================================================


        

         

       05- Schaesberg-Kerkplein-Kerk: Stenen kruis met div. namen erop aan de linkerzijde:
       Dokter Pierre A M H Quaedvlieg Arts te Roermond echtgenoot van J.Wald geb. te Schaesberg 6 jan 1860 overl. te Roermond 10 nov. 1914.
      1M H J Mattieu Quaedvlieg Burgemeester van Schaesberg geb. 29.3.1863 te Schaesberg overl. 13.8.1938. Echtg van L C H Pluijmaekers
       * 1.6.1876  + 20.6.1968  Else Quaedvlieg * 6.6.1914  + 5.2.1995.

       Aan de Voorzijde de tekst: Zur frommen Erinnerung an den Woklo. Herrn Nicolas Joseph Hubert Quaedvlieg Ehegatte von Maria Josepha Hubertina Latten
      geboren am 17 November 1817 gestorben am 7 December 1882  M. Josepha H. Latten geb. zu Barmen 28 Oct. 1829  gest. zu Schaesberg 19 Febr. 1902.

       Aan de Rechterzijde de tekst:  Fraulein Anna Maria Hubertina Quaedvlieg geboren am 29 januari 1866  gestorben am 15 September 1889. 
      Fraulein Elise M.J.H. Quaedvlieg  geb. Schaesberg 30 Nov. 1856  gest. zu Sittard 3 Dec. 1919.
     

===========================================================================================================================================

        

       06- Schaesberg-Kerkplein-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

     

       07- Schaesberg-Op de Heugden-Streeperstraat:   Dit sierlijke monumentale kruis, eens opgericht door Hendrik Jozef Erens (1809-1877) ter nagedachtenis aan zijn
       vader Johan Peter Erens (1778-1836).  Tekst: "Zum frommen andenken an die Wwe P.J.Erens 1865".
      Op de marmeren plaat staat:  "Mijn Jezus Barmhartigheid. Ver. Het Streeperkruis 1930".
===========================================================================================================================================

          

      

       08- Schaesberg-Sleinadastraat-Haesenstraat: Een gemetselde voet, breed 100 cm.en 50 cm. hoog is de fundatie van een uit metaalstrepen rippen vervaardigd kruis.
       Het gebruikte materiaal is smeedijzer 10x30mm. Het corpus is 110 cm groot. Parochie: H. Petrus en Paulus-Schaesberg.
    
===========================================================================================================================================

          

      

       09- Schaesberg-Stationsplein:   Dit wegkruis werd op zondag 26 okt. 1919 door de bewoners van het buurtschap Dormig plechtig ingezegend.
       Bij het aanleggen van de tegenwoordige bebouwing  werd het kruis in juni 1983 door vandalen vernield. De brokstukken werden vakkundig hersteld en het kruis werd
       op 4 mei 1985 herplaatst. Tekst: "Geloofd zij Jezus Christus 1919".  Type Egelie:  I I A B 10.
       Volgens het Oudheidkundig Genootschap Schaesberg zou dit kruis hier al geplaatst zijn in 1850. Het zou hier gaan om een van de zeldzaamste kruisen in Zuid Limburg,
       dit alles volgens een krantenartikel uit 1985.
       
===========================================================================================================================================

    

       10- Schaesberg-Kerkhof:   Centraal Kerkhof kruis.
===========================================================================================================================================

    

       11- Schaesberg-Kerkplein:   Oud stenen grafkruis tegen de muur van de parochiekerk.

===========================================================================================================================================