Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Landgraaf.

Rimburg

    Rimburg is een Nederlands dorpje aan de rivier de Worm in oostelijk Zuid-Limburg. Rimburg mmakt deel uit van de gemeente Landgraaf.
       Het vormt een onderdeel van de vroegere gemeente Ubach over Worms, die in 1982 samen met de gemeenten Nieuwenhagen en Schaesberg
       (samen werden ze destijds de SUN-gemeenten genoemd) in de gemeente landgraaf opgingen. Tot 1886 was Rimburg een zelfstandige gemeente.

    
  In de Romeinse tijd kruiste de heerbaan Boulogne-Keulen de rivier de Worm in het huidige Rimburg. Een restant van een mijlpaal is nog te vinden
       aan de Broekhuizenstraat.
       In de Middeleeuwen werd Rimburg een heerlijkheid. Kasteel Rimburg wordt rond 1160 gebouwd bij de strategische brug over de Worm,
       Wilhelm van Mulrepas is pas aan het begin van de dertiende eeuw de eerste persoon die zich heer van Rimburg noemt. De heerlijkrijk Rimburg had
       tot aan 1778 een zelfstandige positie binnen het Heilige Roomse Rijk. De tolbrug over de Worm in de weg Maastricht Keulen stond garant voor een
       financiële onafhankelijkheid. In 1778 werd Rimburg onderdeel van het Land van 's-Hertogenrade in de Oostenrijkse Nederlanden.
       Bron: Wikipedia    

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       01- Rimburg-Broekhuizenstraat no 12:   Houten gevelkruis aan privé woning. Kruis is uitgevoerd in vliegermodel en voorzien van een afdakje.
      
===========================================================================================================================================

             

           

         02- Rimburg- Broekhuizenstraat no 12:   Aan de Broekhuizenstraat no 12 hangt dit houten kruis.

===========================================================================================================================================

         

        

               

        

      

       03- Rimburg-Broekhuizenstraat-Kerkveldweg:Het kruis met vergrote voet op twee bladmotieven voorzien basement toont een doodshoofd met gekruiste beenderen.
       De schacht is aan de buitenzijde met zaagtand afgezet. Het meegegoten corpus heeft de armen zijwaarts gestrekt. Tekst:  "Geloofd zij Jezus Christus 1894".
       Type Egelie: I I A b 3. De maker van het natuurstenen onderstuk is dhr. Pierey uit Maastricht en op het kruis staat te lezen: Nestor Martin 1760.
      
=========================================================================================================================================================

          

      

          

       04- Rimburg-Broekhuizenstraat-Rinckberg: Een hardstenen 150 cm. groot wegkruis aan de  uiteinden als driepas afgewerkt met halfronden hetgeen bloem vormig
       aanzien geeft. De ca.150 cm. hoge voet draagt het opschrift: "Geloofd zij Jezus Christus 1908". Dit geeft de ouderdom van dit kruis aan

===========================================================================================================================================

       

        05- Rimburg-Bos:   Dit kruis is geplaatst door dhr. Spierts in 2006. Het is een granieten kruisje met  tekstplaatje met INRI. Het bezit een bronzencorpus.
      

===========================================================================================================================================

        

          

    

       06-Rimburg-Kapelweien: Op een stenen onderstuk (110x75cm) bestaande uit schoon metselwerk staat een gietijzeren kruis.
       Volgens de maten van dit gietmodel is dit kruis ca 25cm. in de voet ingewerkt of is het onderstuk afgebroken.
       Parochie: H. Drievuldigheid Rimburg. Type Egelie: I A b 3.

       Het kruis aan "de Gröb"

       De grondeigenaar was de gemeente Ubach over Worms, Kadastraat stond het kruis vroeger op perceel Sectie B. 2788.
       Het onderstuk was vervaardigd van blokken Nievelsteiner zandsteen. Het geheel was van boven afgedekt met kiezel en beton. In 1944 werd het kruis door
       oorlogshandelingen zwaar beschadigd. In vroeger jaren stond er een houten kruis onder twee oude bomen, naast een pomp, die met de komst van allen en
       tot intentie van de gevallen van de gevallenen tijdens het oorlogsgeweld, hogerop geplaatst.  Het was een houten kruis, voorzien van een metalen corpus,
       dat wit geschilderd was.  Over de oorsprong van het kruis zijn mij geen gegevens bekend.  Bij de in de jaren 60 ondernomen wegverbreding en de bouw van
       de woningbuurt aldaar, moest het kruis verdwijnen.  Alleen het bronzen corpus bleef behouden.


===========================================================================================================================================

             

          

      

                 

        07- Rimburg-Scherpenseelermolenweg:  Het Conzten veldkruis kreeg na de ruilverkaveling zijn huidige plaats onder een Lindeboom.
       Dit bijna 70 jaar oude kruis viel in april 1985 ten offer aan baldadigheid of schrootverzamelaars. In jan 1990 werd het vernieuwde kruis ook vernield
       0p 14 juni 1990 werd weer een nieuw kruis geplaatst.

        Limburgs Dagblad  18 april 1985.  Monumentaal veldkruis verdwenen
        Landgraaf:  Een groot aantal inwoners van Rimburg is geschokt door het verdwijnen van het wegkruis dat sinds mensenheugenis aan de
        Scherpenzelermolenweg stond. Sinds een week is het gietijzeren kruis, dat midden in het veld stond , verdwenen. Alleen de sokkel rest nog.
        Sinds 1913 stond het veldkruis aan de Scherpenzelermolenweg, maar het kruis zelf is al veel ouder. Eerder stond het op de plek waar nu de Warderkapel ligt.
        De verplaatsing van het monument gebeurde in 1913 op initiatief van dhr. Consten. Zijn nakomelingen zorgen nog heden ten dage voor het kruis.
        Deze laatsten waren het dan ook die vorige week ontdekten dat het was verdwenen. Waarschijnlijk hebben vernielzuchtige jongelui het kruis van zijn sokkel
        getrokken en ergens neergegooid. Al eerder werd iets dergelijks geprobeerd, maar toen kwam het kruis ongeschonden uit de 'strijd'.
        In Rimburg hoopt men nu dat het ergens wordt gevonden en zal worden teruggebracht. Er zijn voldoende mensen die het dan weer keurig op zijn plaats willen zetten. 

        Limburgs Dagblad  18 Augustus 1985.  Nieuw kruis in Rimburg.
      
 Rimburg:  Aan de Scherpenzeler Molenweg in Rimburg is eergisteren door het Oudheidkundig Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf (OCGL) en nieuw wegkruis
       geplaatst. Enkele maanden geleden werd hier het bestaande kruis vernield. Het OCGL ging daarop naarstig op zoek naar een nieuw wegkruis.
       Dit werd verkregen via de familie Ramaekers uit Schaesberg die het op haar beurt weer kreeg van kennissen uitTegelen. Het gaat om een gietijzeren kruis met Christus
       en de vier evangelisten Marcus, Johannes, Paulus en Matheus. Hoe oud het is en die geschiedenis ervan zijn niet bekend. Eergisterochtend werd het om negen uur
       op de nog staande sokkel geplaatst. De gemeente had ervoor gezorgd dat alles opgeknapt was.

      

===========================================================================================================================================

    

      08- Rimburg-Brugstraat-Kerkhof.   Apart kruis op het kerkhof van Rimburg.
===========================================================================================================================================

     

       09- Rimburg-Brugstraat-kerkhof:   Absoute kruis op het kerkhof van Rimburg.
===========================================================================================================================================

        

        

      

        

      

        25 -Rimburg-Steenbergweg:  De St.Jozef kapel werd in 1951 gesticht door oud strijders van  Rimburg, voor behouden terugkeer uit de WOII.
       De kapel is ontworpen door Horst Buschouw en is gewijd aan de H. Jozef.Op 16 april 1993 werd de kapel beschadigd door vandalen..
 
       Het aanwezige boek met de namen van de Rimburgse oorlogsslachtoffers was verdwenen.

    
  Het Sint Jozefbeeld stelt voor de terugkerende Sint Jozef met kind uit Egypte en vervaardigd door Jean Weerts uit Maastricht.
       Jaarlijks wordt op 19 maart een lichtprocessie gehouden naar de kapel alsmede op 4 mei tijdens de dodenherdemking.

===========================================================================================================================================