Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Landgraaf.

Nieuwenhagen

    Nieuwenhagen is een dorp in de Nederlandse provincie Limburg en vanaf 1 januarie 1982 tevens een wijk van de gemeente Landgraaf.
       Tot die tijd was Nieuwenhagen een zelfstandige gemeente. Het ligt op het Plateau van Nieuwenhagen dat naar die plaats vernoemd is.
       Anno 2014is Nieuwenhagen onderdeel van een sterk verstedelijkte gemeente met ongeveer 39000 inwoners, die op haar beurt deel uitmaakt van het
       stadsgewest Parkstad Limburg, vroeger de Oude of Oostelijke Mijnstreek genoemd. Voor dit dichtbevolkte gebied zijn groengebieden van groot belang.
       De Brunssummerheide is deels gelegen op het grondgebied van Nieuwenhagen. Ten zuiden van Nieuwenhagen liggen twee hellingbossen:
       Hulsbosch en Eikenbosch.
       Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

            

        

       01- Nieuwenhagen-Achter de Hoven-Dorpstraat:   Een gemetseld basement, hoog 40 cm., is het fundament voor een hardstenen wit geschilderd wegkruis,
       hoog 130 cm. en trapsgewijs versmald. Hierin aangegeven de tekst: "Zoo heeft God de wereld lief gehad IHS". Het kruis is 55 cm hoog.
       De Limburger  4 maart 1975.
      
Nieuwenhagen:  Het kruisbeeld aan de Dorpstraat zal gerestaureerd en herplaatst worden.
       Daarmee zijn alle  wegkruis- monumenten van de parochie Maria Hulp der Christenen in ere hersteld of vervangen door gelijkwaardige.
       

===========================================================================================================================================

      

      

       02- Nieuwenhagen-Coonenlaan:   Dit kruis stond vroeger op de Heerenweg. Kruis is in 2004 verplaatst.  Type Egelie:  I I A b 5.2.
      
===========================================================================================================================================

         

       03- Nieuwenhagen-Haanweg:   Gemetseld kruis aan de ingang van het kerkhof.
===========================================================================================================================================

            

        

      

       04- Nieuwenhagen-Haanweg:   In april 1974 werd dit kruis geplaatst ter vervanging van het oude
       kruis aan de Haanweg. In het kruis met corpus gekapt, staat in de trapezium vormige voet van
       van 55 cm. hoogt de tekst: "O kruis onze enige hoop, wees gegroet. INRI".
       Het kruis is 125 cm. hoog, mooi uitgehouwen met terug liggende achterwand.
       Van oudsher stond er al een kruis aan de Haanweg dat echter moest wijken voor de aanleg van
       de autobaan, de Noord-Zuidverbinding. Het was Provinciale Waterstaat die de belofte deed dat
       zij het kruis opnieuw zouden plaatsen. Dit gebeurde in april 1974.
      

        Limburgs Dagblad  10 april 1974. Ubachs over Worms:
       
Aan de Haanweg te Ubachs over Worms, even voorbij het viaduct onder de Noord-
        Zuidverbinding, is door de Provinciale Waterstaat een nieuw stenen kruisbeeld geplaatst. Van oudsher stond ter
        plaatse een veldkruis, dat echter enkele jaren geleden moest wijken voor de aanleg van een autoweg: de Noord-
        Zuidverbinding. Provinciale Waterstaat deed echter aan de buurtbewoners de belofte dat het kruisbeeld her-
        plaatst zou worden na voltooiing van de autobaan. Die weg was inmiddels al lang gerealiseerd, doch de herplaat-
        sing van het kruis liet op zich wachten. Buurtbewoners staken de koppen bij elkaar en herinnerden Waterstaat
        met de regelmaat van een klok aan de gedane belofte. Sinds enkele dagen is die belofte gestand gedaan en is op
        last van de Provinciale Waterstaat een nieuw stenen kruisbeeld geplaatst aan de Haanweg.


===========================================================================================================================================

         

      

                  

       05- Nieuwenhagen-Hereweg-Heergank:   Dit beeld is van gelijke uitvoering als het beeld van de kerk in Lauradorp.
       Dit wijst erop dat beide beelden afkomstig zijn van NV Laura en Ver. uit Eygelshoven.
       Vermoedelijk zijn het beelden uit de tijd dat er zowel  "Boven als Ondergronds"  een kapel was om bescherming te vragen en als dankzegging.
    
===========================================================================================================================================

        

        

       

       06- Nieuwenhagen-Hereweg-Loysonstraat:   Op een gemetselde voet, hoog 70 cm. staat dit gietijzeren kruis, 180 cm. hoog en 110 cm. breed.
       In de voet aan weerszijden van de schacht twee    figuren onder baldakijn. Rechts Maria en links de Evangelist Johannes.
       Parochie: Hulp der Christenen.  Type Egelie:  I I A b 10.

       De Limburger 4 maart 1975.
       Nieuwenhagen: 
In de buurt van de familie Maes aan de Hereweg. Hier stond vele jaren een kruis dat later door belhamels vernield werd.
       Deze nieuwe crusifix heeft voor Nieuwenhagenaars en niet Nieuwenhagenaars eenhistorische waarde. het heeft namelijk ruim zeventig jaren in de aula van
       de mijn Laura gestaan.

===========================================================================================================================================

         

      

         

       07- Nieuwenhagen-Hoefveld:   De belangengroepering Hoefveld plaatste op 18 mei 1990 een gietijzeren kruis dat slechts 4 dagen stond toen het door de jeugd
       vernield werd.  Een nieuw kruis werd door het OCGL ter beschikking gesteld en eind okt. 1990 geplaatst.
       Het kruis is van 150 cm. hoog en van profielstaal van 50 mm. gemaakt en voorzien van een bronzen corpus.
    
===========================================================================================================================================

             

       08- Nieuwenhagen-Kerkhof Haanweg:   Centraal kerkhofkruis.
===========================================================================================================================================

       

       09- Nieuwenhagen-Kerkhof Haanweg:   Tegen de gevel van de oude kerk hangt dit smeedijzeren kruis. Verdere gegevens ontbreken.
    
============================================================================================================================================

        

      

       10- Nieuwenhagen-Schanserweg: Gietijzeren wegkruis in de hoek van de tuin op de Schanserweg no 5. Type Egelie: I I A b4.1

       Limburg Dagblad  31 mei 1967.  Historisch kruis moest wijken voor wegverbeding.
        Nieuwenhagen: 21 mei - In Nieuwenhagen is maandag een kruisbeeld gesneuveld, waarvan het onderstuk uit 1794 stamde.
        Het historisch stuk, dat wel de stormen van de Franse revolutie doorstond, was niet opgewassen tegen een noodgedwongen verhuizing.
        Het beeld stond langs de Schanserweg en moest dar verdwijnen wegens een verbreding van het wegdek.
        Pastoor H. Meens, naar wiens woning de overblijfselen werden overgebracht, tracht nu de brokstukken in elkaar te passen, zodat inscriptie en jaartal nog leesbaar zijn.
        Pastoor Meens, die een levende belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn parochie en de resultaten van zijn historische navorsingen regelmatig publiceert in
        het parochieblad, wilde voorkomen dat het kruis naar de  vuilnisbelt verhuizen zou. Van de gemeente Ubach over Worms, eigenaar van het kruis, kreeg hij toestemming
        om zich over het beeld te ontfermen. De pastoor, die nu in de laatste acht jaren drie keer een kruisbeeld heeft zien  verdwijnen er resten er nog drie in Nieuwenhagen
        vindt het triest, dat het landschap van de kruisbeelden wordt    beroofd. Vooral dit geval is bijzonder spijtig, is zijn oordeel. Dit is een van de weinige kruisen,
        die niet ten offer  vielen aan de Franse revolutie en overheersing.  Het onderstuk van het beeld bestond uit Naamse steen.
        Oude parochianen vertellen, aldus pastoor Meens, dat het kruisbeeld in 1944 door een Amerikaanse tank werd geramd; daarna zouden op het historisch onderstuk een
        nieuw kruis en een nieuw corpus zijn geplaatst.

===========================================================================================================================================

          

                 

      11- Nieuwenhagen-Vaechshof-Hereweg: Dit 260cm.hoog houten wegkruis met een dwarsbalk140cm. kreeg een plaats in het gazon na de nieuwbouw en aanleg
        van 't Vaechshof -wegennet.  Het bronzen corpus is eerst jaren later +/- 1982 aangebracht.
       De beeltenis, groot ca. 75 cm.heeft de armen schuin omhoog met open handen. Parochie: Hulp der Christenen -Nieuwenhagen.

        De Limburger  4 maart 1975.
        Nieuwenhagen: 
Op de hoek Vaechshof-Hereweg zal een kruis geplaatst worden met een lengte van twee en halve meter.
       Het kruis wordt zaterdag 15 maart gezegend tijdens een plechtige mis in het kader van de herkruising van Nieuwenhagen.
       De mis begint om 19 uur in de parochie Maria Hulp de Christenen en wordt opgedragen door pastoor Custers.
       De plechtigheid van het inzegenen wordt muzikaal opgeluisterd door Harmonie Sint Caecilia.

===============================================================================================================================================================

          

         12- Nieuwenhagen- Voortstraat 98:  Tegelstenen kruis naast de voordeur van huisno. 98
       

===========================================================================================================================================

    

       25- Nieuwenhagen-Bij de Kerk: Bij de kerk staat deze kapel met als afbeelding een kelk met hostie en stralenkrans.

============================================================================================================================================