Laatst bijgewerkt   14-10-2022

Gemeente Landgraaf.

Lichtenberg

    Lichtenberg is een wijk van Nieuwenhagen en ligt tussen Nieuwenhagen en Nieuwenhagerheide. Het was voorheen een zelfstandige parochie.
       Bron: Wikipedia

===========================================================================================================================================

        

        

        

       01- Lichtenberg-Kampstraat-Keizerstraat:   Dit kruis is particulier bezit en staat in de boomgaard van de fam. Bosch. en heeft als voetstuk een vijftal molenstenen.
       Hier stond begin 20e eeuw een molen die door brand verwoest werd. Als devoot monument en als herinnering aan de molen doet dit kruis ons gedenken.
      
===========================================================================================================================================

          

       

       02- Lichtenberg-Oude Landgraaf-Kleikoeleweg: Hier stond voorheen een kapitale, zeer bekende en legendarische beuk. (Fagus sylvatica L) waaraan dit kruis was
       bevestigd. Parochie: H. Familie-Lichtenberg.
       
===========================================================================================================================================

        

      

       03- Lichtenberg-Op de Heugden-Veldstraat:   Wegkruis. Ingegoten zandloper in de schacht wijst er op dat dit kruis gebruikt is als grafkruis.
       In het centrum heeft een stralenkrans vanuit de hoeken. In de bovenbalk is een schildje aangebracht met de kapitalen INRI.
       Geplaatst in het voorjaar 1990 op een sokkel van Kunradersteen. Type Egelie: I I A b 2.
      
===========================================================================================================================================

          

          

       

           

        04- Lichtenberg-Pasweg:   Dit kruis stond voor 1940 in de groentetuin van de fam.Dautsenberg.
       Huis en bewoners zijn bekend door inbraken van de Bokkerijders. Het kruis is 168 cm. hoog en  is van een Duitse tekst voorzien: "Gelobt sei Jesus Christus 1896".
       Boven balk is versierd met engelenkopjes. Type Egelie:  I I B b 2.1.
    
===========================================================================================================================================

          

      

         

        05- Lichtenberg-Veldstraat-Heggestraat:   In de hardstenen voet van dit kruis is de tekst gegrift:  "Tot eerherstel geloofd zij Jezus Christus".
        Dit tot eerherstel heeft betrekking op een baldadige vernieling (6-2-1927) van een gietijzeren wegkruis door carnavalsvierders in de nacht van Dinsdag op Aswoensdag.
       
===========================================================================================================================================

        

         

        06- Lichtenberg-Op de Heugden-Streeperstraat:  Dit sierlijke monumentale kruis, eens opgericht door Hendrik Jozef Erens (1809-1877) ter nagedachtenis aan zijn
       vader Johan Peter Erens (1778-1836).   Tekst: "Zum frommen andenken an die Wwe P.J.Erens 1865".
       Op de marmeren plaat staat:  "Mijn Jezus Barmhartigheid. Ver. Het Streeperkruis 1930".  Wwe is de Duitse afkorting voor Witwe (weduwe). hub Toenbreker.

===========================================================================================================================================