Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Landgraaf.

Leenhof

    Leenhof is een buurt van Schaesberg in het westen van de Nederlandse gemeente Landgraaf in de provincie Limburg.
       Leenhof grenst daar aan de gemeente Heerlen. De buurt is genoemd naar de "Hoeve in het Leen" waar uiteindelijk de naam Leenhof is afgeleid.
       Deze hoeve bestaat nog steeds en ligt tussen het voormalige kasteel Schaesberg en de kerk. De Leenhof was tussen de 14e eeuw en de 18e eeuw
       een leengoed.   Het bekendste gebouw in Leenhof is de Leenhofkapel of Leenderkapel die in de 17e eeuw werd gesticht. In de kapel bevindt zich een
       beeld van O.L.Vrouw van de Berg Carmel.
       Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================                                    

               

          

       

       

       01- Leenhof-Heerlenseweg-Voetpad:  Wegkruis dat in 1987 geplaatst is. De schacht van het gietijzeren kruis laat een Maria figuur zien, staande in de wolken.
       In het cirkelvormig centrum staat, omgeven wolken, half zichtbaar de figuur van God de Vader. Twee engelen kopjes versieren dit kruis.
       Parochie: O.L.Vrouw van de Berg Carmel. Type Egelie: I I I B b 2.
===========================================================================================================================================

        

     

       02- Leenhof-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis. Het bezit een apart corpus.

===========================================================================================================================================

        

         

         

      

        10-Leenhof-Leenhofkapel:   Kapel van Leenhof. Kapel is tussen 1637 en 1647 gebouwd in opdracht van Baron Frederik van Schaesberg.
       Op 22 mei 1938 werd de kapel toegewijd aan O.L. Vrouw van de Berg Carmel.  Drs. J.A.E. Storcken s.m.a. schrijft over de Leenderkapel het volgende:
    
        De Legende van 't LieŽnderkepelke.  D'r graaf van Sjaasberg how in 'ne veldsjlaag an Moder Maria gebeŽn en hŲr hulp gevroag. D'r veldsjlaag wůn heŽ,

      
en noe wool heŽ get oet ier vur zieng Besjermvrůw doeŽ. Mar wie heŽ ůch dach, 't kůs 'm nieks ivalle wat 'm gesjik en weerdig leek es ier an de Leef Vrow.
       Bis heŽ ing nach dreumde dat 't ůp d'r sjpits van d'r berg bej 't kesjtieŽl van Sjaasberg sjneijde. De slnevlŲksjes hupde zich bis ing witte dekke, mar wůnger ,
       in 't midde bleef ing plaatsj oape Graad e zoe groeŽt es wie dat 'r e kepelke op sjtoa kůs. D'r angere mŲrge, wie dat d'r graaf wakker woeŽt, wisse zienne dreum nog
      gans genau. Evvel goof d'r 't ieŽste ging 'weŽd aa, mar noa d'r ganse lange daag geleufde heŽ dat deŽ dreum hem mesjien wal op get wool wieze.
       Drum ging heŽ ins kiekke en sjravelde heŽ d'r berg errop.An d'r voot van d'r berg woar de eŽd get vuchtig, graat of 't gereŽgend of gesjejd how, en zoeŽ bleef
       't bis hoeŽger op De aafgelope daag how 't evvel ging natigheet gegeŽve. An d'r huevelsjpits gekoame trůf d'r graaf e drueg sjtuk grůnd aa.
      Dat wungerde hem nog mieŽ. 't Woar graad wie in zienn dreum. Woar 't da wurklig passeerd? How 't da wurklig gesjnejd dis nach? 
      D'r graaf bekeek zich ins wie wiet dat d'r spits da dreug woar. De plaatsj woar zoeŽ wie die in d'r dreum, ing důnkel plaatsj, tussje aal dat wit van d'r sjnej,
      woa gee vlŲksjke gevalle woar. Dat zoog heŽ es e antwoad van Maria, noe wis d'r graaf wie heŽ Moder Maria ging iere en danke.
     Op dees plaatsj wool Zie bezůnger ge-ierd weŽde. D'r graaf van Sjaasberg leet doew 't LieŽnderkepelke bůwwe, boave ůp d'r berg, in 't KepellerbŲsjke.

===========================================================================================================================================