.       Laatst bijgewerkt   14-10-2022

Gemeente Kerkrade

Terwinselen

       Terwinselen is een van de woonkernen in de gemeente Kerkrade. In Terwinselen lag de staatsmijn Wilhelmina, de oudste en kleinste staatsmijn.
        Tot 1969 was de staatsmijn de grootste werkgever in Terwinselen. In 1939 werd in de wijk Terwinselen de Botanische Tuin Kerkrade aangelegd,
        gebaseerd op een Engelse landschapstuin.
        De Onze-Lieve-Vrouw-Onbevekte-Ontvangenkerk van Terwinselen werd in 1921 gebouwd naar ontwerp van architect Hubert Groenendaal.

        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        

     

       

       

        

            

       01-Terwinselen- Kaalheidersteenweg-Schaesbergerweg:
       Het eerste kruis stond tegen de gevel  van een cafe op de hoek van de Kaalheidersteenweg en de Akerstraat vanaf 1895.
       Bij de sloop van het café in 1984 plaatste men het op de vrij gekomen ruimte. In juni 1985 werd het vernield en gerestaureerd door Hens Fischer van de A.T.D. 
       In de loop der jaren werd het nog meerdere keren vernield. In mei 1994 werd het zo erg vernield dat men besloot er een nieuw gietijzeren kruis te plaatsen door
       de Gemeente Kerkrade, maar dan aan de overkant van de rotonde. Eerste kruis type Egelie:  I I I B b 1.    Tweede en huidige kruis type Egelie; I I A b 11.1.
    
===========================================================================================================================================

      

        

          

            

        02- Terwinselen- Oude Maar: 
       De jongelingen ver. Onderspekholz plaatste in 1925 dit kruis, belangeloos beschikbaar gesteld door Frans Hunscheid.
       Het gietijzeren kruis werd in alle stilte ingezegend door pastoor Spiertz op dinsdag 27 juni 1925. In 1976 werd het kruis afgebroken.
       Na renovatie in 1977 werd het herplaatst door Dirk de Boer-Hubert Wijnen en Frans Lindelauf. Ingezegend op 7-5-1977.
       Tekst: In het kruis ligt ons heil. Geplaatst 25-5-1925. Herplaatst 5-7-1977.   Type Egelie I I A b 10.
      

===========================================================================================================================================

           

       

         

      

       03- Terwinselen- Schaesbergerweg-Singelweg:
      
Op 16 juni 1921 werd het kruis ingezegend en het was geschonken door Apotheker Claessens uit Schaesberg.
       J. Martens onderhield het kruis in de jaren.  Soortkruis: Devotiekruis.
     
===========================================================================================================================================

        

       

          

    

       04- Terwinselen- Heistraat-Rukkerweg:  
      
Dit kruis is gemaakt door mijnwerker kunstenaar Duprez. het werd door pastoor Spierts in de jaren '30 ingezegend.
       In 1965 werd het verplaatst naar de overkant van de Rukkerweg. Na de herindeling in 1982 kwam het kruis in de Gemeente Kerkrade te staan.
       Dhr. Beckers zorgt voor het onderhoud. Corpus is van 1931. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

        

        

         

       05- Terwinselen- Schaesbergerstraat-Maarstraat: 
    
  Het kruis op de Schaesbergerstraat-Oude Maar dat hier staat is het oude grafkruis van de grootouders van Chris Theunissen.
       Een aantal buurtbewoners en hij zelf besloten het kruis op de Maarstraat te plaatsen.
       Op zondag 18 juni werd het ingezegend door pastoor Salden. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

        

          

         

       06- Terwinselen- Dr. Nolensstraat-Callistusstraat: 
       Deze kruisgrot werd geschonken door de Staatsmijn Wilhelmina in 1935 en aangelegd door tuiningenieur van Loo.
       De eerste beeldengroep was van kunstenaar Duprez.  Deze werd helaas vernield. Pastoor Vliegen liet in de jaren tachtig een kruisbeeld plaatsen dat afkomstig
       was uit de gesloopte Maria school. Het hekwerk is gemaakt door Jo Wierts. Soortkruis-grot: Devotiekruis-grot. Thans is het kruis vervangen door een plaquette,
       voorstellend de kruisiging van Christus.     
===========================================================================================================================================

            

         

      

        

        07- Terwinselen- St. Hubertuslaan-Singelweg:
      
Dit kruis uit 1924 werd gemaakt door Duprez. Het nu aanwezige corpus is gemaakt door Bruno Scholl in 1985.
       Het is ingezegend door pastoor Franssen in 1986. Soortkruis: Devotiekruis. Kruis is in 2007 gerestaureerd. Op 11 februari 2007 werd het wegkruis op de hoek van de
       Hubertuslaan en de Singelweg door emeritus-pastoor Salden opnieuw ingezegend. Het kruis was enige tijd opgeslagen in de Gemeenteloods, waar Theo Pelzer
       van de Gemeente Kerkrade er voor zorgde, dat de achterwand en het vliegerdak opnieuw werden gemaakt.
      Het eikenhouten corpus is in 1986 gemaakt door Bruno Scholl.

===========================================================================================================================================

      

    

       08- Terwinselen-Winricusstraat no 30:   Aan het woonhuis van Math en Karin van Oosten hangt dit prachtige houten kruis met houten corpus.
       Het corpus is gemaakt door Dhr.C. Kluytmans in de jaren 1985-1990.
       gegevens: Jan Pelzer.

===========================================================================================================================================

           

         09- Terwinselen-Begraafplaats:
     
  Centraal begraafplaats kruis waar de absoute gegeven wordt.

=============================================================================================================================================

      

    

      10- Terwinselen-Casinolaan:  In de berm staat dit kleine houten ongelukskruisje.

===========================================================================================================================================

         

          

        

      

        25- Terwinselen-Tunnelweg-Casinolaan
    
  Mijnwerkers kapel aan de Tunnelweg-Casinolaan, het is een Gedachtenis kapel van de mijnwerkers. (Voormalig Lijkenhuisje)
       Op de voorgevel bevindt zich het mijnwerkerssymbool. In de kapel is een beeld van de heilige  Barbara, patrones van de mijnwerkers dat gemaakt is door
       Sjef Drummen (oud Mijnwerker).   De glas in lood ramen zijn gemaakt door G.Bäumier, ook een oud mijnwerker.
      Het idee voor het bouwen van deze kapel kwam van Martin Herbergs uit Simpelveld.
      Buiten zijn twee r.v.s. platen aan gebracht met de namen van de verongelukt mijnwerker ondergronds meer dan 1100 personen. In de kapel bevindt zich een plaat
      met de namen  van de bovengrondse verongelukte personen ca 400.

===========================================================================================================================================