Laatst bijgewerkt: 14-10-2022                                                                      Gemeente Kerkrade

Kerkrade-West

       Kerkrade-West de eerste schriftelijke vermelding dateert van 1106 als Speckhusen en iets later als Specholz. Latere aanduidingen waren onder de namen
       Specholtz (1170-1180), Spekholt (1212) Spekholtserheide (1883) en rond 1903 onder de huidige naam Oud-Nederlands Spekholt betekent 'zacht hout, spint'.
       Het dorp ontwikkelde zich eerst in de 18e eeuw langs de weg van Kerkrade naar Simpelveld. Van belang voor de ontwikkeling van het dorp is de aanleg van de
       steenkoolmijn Willems-Sophia (1899-1902). Deze mijn is tot 1970 in werking geweest. Vanaf 1924 werd de Spoorlijk Schaesberg-Simpelveld aangelegd,
       welke in 1934 voor goederenvervoer -met name ten behoeve van de mijnen werd geopend. In 1949 kwam aan deze lijn Station Spekholzerheide voor
       personenvervoer gereed, maar in 1988 sloot dit statio, om vanaf 1995 beperkt in gebruik te zijn voor een toeristentrein. Vanaf de jaren '20 van de 20e eeuw
       verstedelijkte het dorp en werden wijken gebouwd als Heilust, Kaalheide, Gracht, en ook Terwinselen werd vastgebouwd aan Spekholzerheide.
       Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

            

       

        

       01- Kerkrade West- Heerlerweg-De Locht no 37:
       Dit kruis uit 1911 stond tot de gemeentelijke herindeling in 1982 in de gemeente Heerlen.
       Bij de bouw van het Parkstad stadion werd het verplaatst naar de Heerlerweg-Locht no 37. Verdere gegevens ontbreken.
      
===========================================================================================================================================

          

          

        

      

      

       02- Kerkrade West- Drievogelstraat-De Locht: 
      
Bij de sloop van café Drievogels  in 1979 werd het uit 1900 daterend gietijzeren kruis dat naast het café stond onherstelbaar vernield.
       De Gemeente Kerkrade plaatste hier een prachtig gietijzeren kruis in het najaar van 1979. Tekst: INRI. Soortkruis: Vroomheidskruis.
       Het eerste gietijzeren kruis dat hier stond was van het type Egelie: I I A b 10. Het tweede dat hier staat vanaf 1979 is het type I I A b 11.1    
===========================================================================================================================================

           

       

      

       03- Kerkrade West- Industriestraat -bij Sportpark: 
      
Dit gietijzeren kruis is hier in 2006 geplaatst. Het staat bij het Sport en Buurtpark Willem Sophia, voormalig Mijnterrein. Heringericht 2006. Tekst: IHS.
      
==========================================================================================================================================

       = 

      

        

         

       04- Kerkrade West- Drievogelstraat-Pleinstraat:
      
Voorheen stond hier een smeedijzeren kruis tot 1954. Door de bouw van het winkelpand verdween het kruis.
       Er werd een kruis in een nis gecreëerd. Het is vervaardigd door Walter Hoorn. Dit werd ingezegend op 10-5-1954 door kapl.  Wetzels.
      Tekst: INRI A.D. 1954. Eigenaar en beheer: Fam Werry.
===========================================================================================================================================

        

        

      

       

       05- Kerkrade West- Apostelstraat-Groene kruisstraat: 
      
Kruis werd in 1929 geplaatst in het gehucht Holzbroek en vervaardigd door J. Scheeren. Ingezegend op 12 mei 1929 door pastoor Verheggen.
       In de jaren 60e werd het verplaatst tegen de mijnmuur van de mijnmuur Willems Sophia en begin jaren 80 werd het verplaatst naar de huidige lokatie.
       De buurtbewoners maakten er een waar pronkstuk van. Ingezegend in juni 1983 door pastoor Hausmans.  Tekst: "Mijn Jezus Barmhartigheid".
     
===========================================================================================================================================

        

         

       

       06- Kerkrade West- Patronaatstraat-bij Kerk:   Oud grafkruis tegen kerkmuur.
       Het is het grafkruis van de eerste pastoor van de St. Martinusparochie te Kerkrade West.
       Het was pastoor P.J.H. Scheuren die geboren werd te Aken op 30-09-1812 en te Kerkrade overleed op 04-01-1867
      Tekst op de sokkel:  Es kommt die Stunde in der Alle welche den Grabern sind die Stimme Gottes horen werden

       Und es werden hervorgehen die Gottes getan haben zur Auferstehing des Lebens.  Joh. 5.28

===========================================================================================================================================

        

    
       07- Kerkrade West- Wauwelpad: 
      
Gietijzeren wegkruis geplaatst langs het "Wauwelpad" in 2006.
       De dialect ver. D'r Wauwel uit Kerkrade West heeft dit kruis hier geplaatst in de zomer van 2006
       Het is door pastoor Bert Knubben ingezegend met medewerking van de Harmonie en Schutterij.
       Het kruis staat bij een rustbank langs het Wauwelpad te Kerkrade West.
       Het kruis is gerestaureerd door Chris Theunissen. Kruis ingezegend op zondag 2 mei 2006.
===========================================================================================================================================

            

          

        08- Kerkrade West- Akerstraat-Industiestraat:  
       Hier stond vroeger een kruiskapelletje. Dit werd met het pand door brand verwoest.
       Na wederopbouw werd een eenvoudig hardstenen kruis geplaatst. Eigenaar: Particulier.  Zit verborgen achter reclamebord van brillen winkel

===========================================================================================================================================

       

    

       09- Kerkrade West- Spoorzoeker-Plein:
      
In dec. 2013 werd dit kruis verplaatst van de Hamstraat-Steenbergstraat in de Gracht naar het appartementencomplex aan de spoorzoeker te Kerkrade West.
       Het is in december 2013 ingezegend.

       Gegevens van Toine Hensgens ( zoon van Math Hensgens)
      
Ik was verbaasd toen ik in het boekje Kapellen en Kruisen het stukje zag staan van het kruis op ons binnenplein Spoorzoeker Kerkrade-West.
       Wij (Dhr. Wiel Muylkens - Leo Crombach en Toine Hensgens) hadden een idee om het wegkruis Hamstraat te adopteren en in overleg met de gemeente
       te herplaatsen op ons binnenplein.
      Na de restauratie door de gemeente en herplaatsten in oktober 2013, op zondag 15 december 2013 ingezegend door pastoor Sweers
.
      
Aldus Toine Hensgens.
===========================================================================================================================================

 

      

    

      10- Kerkrade West-Spoorzoeker:  Aan de loods van Lei Crombach hangt dit Houten kruis dat gemaakt is door Toine Hensgens en Wiel Muijlkens,
      het corpus is afkomstig van het kerkhof uit de Gracht.   Het kruis hangt vanaf najaar 2012.
      Lei Crombach: Een echte Limburger die met zijn huifkarren door ons Zuid-Limburgse land toert en zijn gasten de schoonheid van onze streek toont.
      Lei is een verwoed verzamelaar van alles met onze Limburgse cultuur te maken heeft.

===========================================================================================================================================

        

       11- Kerkrade West-Kleine Graverstraat-Begraafplaats:  Het kruis dat vroeger hing aan de muur  van de Dominialemijn heeft nu een plek gekregen op de
        begraafplaats te Kerkrade West

===========================================================================================================================================

          

        

     

      25- Kerkrade West- Kleine Graverstraat:
    
 Kapel werd in 1937 gebouwd. Achter een fraai smeedijzeren hekwerk staat een Mariabeeld met kind.

===========================================================================================================================================

      

      26- Kerkrade West- Spoorzoeker: Aan de loods van Lei Crombach hangt dit kleine Maria kapelletje.

===========================================================================================================================================