Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Kerkrade

Kerkrade-Centrum

       Kerkrade-Centrum Uitspraak (Kerkraads: Kirchroa, Duits: Kirchrath) is een Nederlandse plaats in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg, gelegen in de
       gelijknamige gemeente Kerkrade. Kerkrade ligt met de wijken Chevremont en Bleijerheide op het Plareau van Kerkrade, op een hoogte van ongeveer 150 m,
       met aan de west- en noordzijde het Anselerbeekdal. Aan de oostzijde ligt het dal van de Worm, dat deels samenvalt met de Duits-Nederlandse grens.
       Naast het beekdal zijn er nog enkele restanten van hellingbossen, zoal het Hambos, Kaffebergsbos, Bosquet Rolduc en Berenbos.
       In de 18e eeuw werden vanuit het klooster Rolduc mijnbouwactiviteiten in de buurt Holz, waarmee de kiem voor de Dominiale mijn werd gelegd.
       Van 1783-1786 werd de Nieuwstraat aangelegd om vervoerd van kolen naar Aken mogelijk te maken. Van 1794-1810 waren er geen mijnbouwactiviteiten,
      waarna de Dominiale mijn werd opgestart.
      Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

          

       

          

             

        

        

        

       01- Kerkrade- Hammolenweg-Vauputsweg: 
     
 Gedachtenis-Moordkruis van de fam. Engelen, geplaatst in 1929  In 1984 werd het kruis vernieuwd en herplaatst.
       Hierna in 1984 werd het kruis opnieuw vernield, Het IVN plaatste een nieuw kruis t.g.v. hun 20 jarig bestaansfeest.   Het is ingezegend op 25-10-1985.
       Van ca 1880 tot 1928 stond er reeds een houten kruis, vermoedelijk een Hohendahl kruis.
      Tekst: IHS. Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade. Type Egelie: I I B b 5.
===========================================================================================================================================

           

        

      

         

       02- Kerkrade- Kaalheidersteenweg-Bij Gaiapark: 
      
Dit kruis uit 1925 zou vermoedelijk dienst gedaan hebben als grensmarkering van de landerijen Erenstein en Dentgenbach.
      Tekst: "Gedenk o Pilger wo du bist, das der Heiland Jesu ist. Einst dem strenger richter ist 25 april 1925". Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade.
===========================================================================================================================================

          

          

        

              

       03- Kerkrade- Doctor. Kreijenstraat-Lambertuskerk: 
      
Dit kruis stond van 1890 tot 1918 op de plaats waar nu het H.Hart op de Markt staat. Het is een smeedijzeren kruis uit 1890. Inzegening: H. Hart 8-9-1918.
       Tekst: "Dein tot o Jesus, ist Unser Leben". Eigenaar en beheer: Parochie St. Lambertus.  In 2015 was het prachtige gietijzeren corpus verdwenen.
  
===========================================================================================================================================

             

        

              

       04- Kerkrade- Kipstraat- Savelberglaan:Foto 04A kruis op de oude plek hoek Kipstr.-Nullanderstr.
       Het kruis werd door de Jongelingen ver. St. Pancratius van Nulland geplaatst. Ingezegend door Deken Schijns op 7 juli 1911.
      Tekst: "Durch sein Hl Kreuz hat Gott die Welt erlöst. Gewidm V. Jungl. Verein St. Pankratius 1911".
       Oud corpus is in 1982 vernield. het nieuwe corpus is ontworpen door Jo Ritt. Ontwerp kruis:  Fa. Schmittz uit Aken. Soortkruis: Devotiekruis.
       Foto 04-1999-01 is het kruis geplaatst in 1997 en door pastoor J.Peters ingezegend.
===========================================================================================================================================

        

          

          

        

                

       05- Kerkrade- Klinkstraat-Nullanderstraat:  
      
Geplaatst door de fam. Kokkelkorn boven op een muurtje.  Type Egelie:  I Ab 5.2
       Volgens het boekje gietijzeren kruisen in Limburg van dr. Godfried Egelie is dit het enige exemplaar van dit kruis in Limburg.
       Het werd in aug 1991 gerestaureerd en is in 1938 hier geplaatst. Soortkruis: Devotiekruis. Tekst: IHS. Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade.
      
===========================================================================================================================================


        
 

       06- Kerkrade- Dr. Kreijenstraat-Kerkplein: Oud grafkruis als gedenkteken bij de St. Lambertuskerk

===========================================================================================================================================
  

          

       07- Kerkrade- Kloosteranstelerweg:  Eenvoudig houten kruis aan een verlatenhuis aan de Kloosteranstelerweg te Kerkrade in het Natuurgebied van de Craneweyer.
       Van Jan Pelzer kreeg ik de volgende gegevens:  Bij de schaapskooi Blach en White van Lei Crombach hangt het houten kruis dat afkomstig is van   het graf van
       Dhr. Math Hensgens van de Gracht. Zijn zoon Toine Hensgens vervaardigde een nieuw kruis en schonk het oude kruis aan Lei Crombach, die het een plaatsje gaf
       op de muur van de Schaapskooi.
      

===========================================================================================================================================

          

        

          

       08 - Kerkrade-Hammijnstraat-Hamweg:   Gietijzeren wegkruis. Bij aanleg van het Millioenenlijntje in de twintiger jaren kwam het uit 1890 daterend kruis in de
        verdrukking te staan en werd geplaatst op de grond van dhr. K.J.Römgens. Het is in 1924 geplaatst.
       Tekst op de voet: "Mein Jesus Barmherzigkeit". Op de voorzijde: "Allerheiligste hart van Jesus ontferm U onzer".     Type Egelie: I I B b 5.
     ===========================================================================================================================================

       

       09- Kerkrade-Hoofdstraat no 81:  In de gevel van pand no 81 in de hoofdstraat te Kerkrade is en prachtig voorbeeld van een gemetseld  "Metselaarsteken",
      
zoals men deze kruisen noemt.
      
===========================================================================================================================================

        

    

        10- Kerkrade- Doctor Kreijenstraat-Kerkplein:
     
  Groot kruis op het kerkhof te Kerkrade.

===========================================================================================================================================

        

        

        

        25- Kerkrade-Hambos:
      
 Mariakapel in het bos te Hambos. De kapel werd gebouwd in 1937 en is voorzien van een Mariabeeld.
        Het is omringd in een Rozenkrans. In de kapel bevinden zich enkele banken.

===========================================================================================================================================

      

       26- Kerkrade-Hoogenboschweg: 

===========================================================================================================================================