Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Kerkrade

Haanrade

          Haanrade is een buurtschap die behoort bij Kerkrade en zich ten noorden van deze stad bevindt, nabij de Worm, die hier de grensrivier met Duitsland
          vormt. Haanrade ligt direct ten Noordoosten van de Kerkraadse wijk Chevremont.
          Aan de Baalsbruggerweg ligt de Baalsbruggermolen, een vroegere watermolen aan de Worm. Sinds 1967 is de molen een rijksmonument.
          Aan de Beukenbosweg bevindt zich de PiŽtakapel uit 1919. Deze kapel werd opgericht door Jongelingenvereniging Sint-Stephanus. In 1970 werd deze
         vereniging opgeheven, waarna de buurtbewoners het onderhoud van de kapel voortzetten. Door een plexiglas ruit kan men de grote gipsen piŽte zien,
         die zich in het interieur bevindt.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

         

        

     

       01- Haanrade- Grensweg-Berenbosweg:
      
Dit kruis dateert uit 1848 en is het oudste kruis dat nu nog in de gemeente Kerkrade staat.
       In 1988 is het door de fam. Fest van Baalsbruggen verplaatst naar de overkant van de Grensstraat en grondig opgeknapt.
       Tekst: INRI. Gottes segen auf aller  wegen 1848. Beheer en eigenaar: Particulier.  Soortkruis:   Devotiekruis.
     

===========================================================================================================================================

          

       02- Haanrade-Kloosterstraat-Begraafplaats:    Centraal Kerkhofkruis voorstellend de Mater Dola Rosa.
      

===========================================================================================================================================

          

        03- Haanrade-Kloosterbosstraat-begraafplaats:
       
Toegangspoort van Begraafplaats.

===========================================================================================================================================

        

        04- Haanrade-Kloosterbosstraat-Begraafplaats: Toegangspoort van de Begraafplaats.

===========================================================================================================================================
        

     

      05- Haanrade- Meuserstraat-Mariagrot:  Kruisje op altaar bij Maria grot.

=========================================================================================================================================================

      

        

        

      

      10- Haanrade-Beukenboschstraat:  Bakstenen kapel met rondbogige toegang en zadeldak.  De kapel is blijkens een inscriptie op 7 september 1919
      gesticht door de Jongelingen0vereniging St. Stephanus te Kloosterbosch.  Na de opheffing van de vereniging omstreeks 1970 heeft de buurt het onderhoud
      overgenomen.  De kapel heeft een met kunstleien gedekt zadeldak met witte daklijst.  De rondbogige toegang, afgesloten met een ijzeren hek en beschermend
      plexiglas, wordt geflankeerd door twee ramen aan de zijkanten ervan.  Boven de ingang is een inscriptie ingemetseld.  Op de topgevel staat een smeedijzeren
      kruis. Drie bakstenen traptreden geven toegang tot de kapel.  Gegevens Kerkgebouwen in Limburg

===========================================================================================================================================