Laatst bijgewerkt: 14-10-2022

Gemeente Kerkrade

Eygelshoven

         Eygelshoven (Eygelshovens: Egelze, Kerkraads: Ejelse is een dorp in het zuidoosten van de provincie Limburg (Nederland) dat behoort tot de
         gemeente Kerkrade. De plaats is bekend geweest als delfstofwinningsplek. Tot aan de gemeentelijke herindeling van 1982 vormde het een zelfstandige
         gemeente. Het aantal inwoners van de kern bedroeg in 2005 ongeveer 2240, inclusief de omliggende buurten Hopel, De Vink en Waubacherveld telde
         de bevolking ruim 8400 personen.
         Eygelshoven is gelegen op een hoogte van ongeveer 100 meter, in een zeer verstedelijk gebied, de Oostelijke Mijnstreek, maar de plaats heeft een dorps
         karakter weten te behouden, met een eigen Limburgs dialect: het Egelzer plat, dat zich duidelijk onderscheidt van het Kerkraads. Door twee wegen is de
         bebouwing van Eygelshoven bijna met die van de Kerkraadse wijken Chevremont en Haanrade.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================     

         

         

       

       

           

      01- Eygelshoven- Veldhofstraat-Berghofstraat:
      
Dit kruis dateert uit 1979 en werd ingezegend door pastoor H. Terlingen.
       Voor dit kruis moet er nog een ander kruis gestaan hebben van ongeveer 1920
       Nu 30 jaar later (2009) werd het houten kruis vernieuwd en pastoor Heemels zegende dit kruis in.
       Het initiatief tot vernieuwing van dit kruis werd genomen door F. Krasovec, loco burgemeester van Kerkrade.
       Ontwerp van dit kruis: W. Janssen. Soortkruis Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

        

         

       02- Eygelshoven- Torenstraat-Veldhofstraat: 
      
Natuurstenen kruis dat vroeger een grafkruis is geweest. Het geheel staat op een natuurstenen sokkel. De tekst is helaas onleesbaar.
      
===========================================================================================================================================

        

             

       03- Eygelshoven- Veldhofstraat-Torenstraat:
      
Het grafkruis van de fam. Russel.
       Tekst: "Bidt voor de zielen van F.E.J. Russel geb. te Aken 1792 overl. 1875 en M.T.P. Lemmens geb. te Geleen 1793 overl. 1866. R.I.P.
      
===========================================================================================================================================

          

       04- Eygelshoven-Torenstraat- Veldhofstraat:
      
Het kruis stond voorheen op het oude kerkhof bij het oude kerkje. Men heeft het nu een plaats gegeven aan de oude kerkmuur.
      
Gietijzeren oud grafkruis met gietijzeren corpus. In het hart van het kruis is een engelen kopje afgebeeld.
       Beneden in de schacht van het kruis is een vrouw afgebeeld (Maria ?).
       Zelfs Dr. Egelie heeft dit kruis niet kunnen beschrijven en volgens mij is dit model het enigste in zijn soort in Limburg.
     
===========================================================================================================================================

        

        

         

       05- Eygelshoven- Torenstraat-Veldhofstraat:
      
In 1894 kreeg het uit de 14e eeuw daterend kerkje een nieuwe opgang en werd het oude houten kruis vervangen door een kapel.
       Deze kapel werd in 1928 vervangen door een Lourdesgrot. Bij reconstructie van de Torenstraat in de jaren vijftig (1950) verdween de grot en werd een wit hardstenen
       kruis in de muur geplaatst.
===========================================================================================================================================

        

        

       06- Eygelshoven- Grote Stegel-Sint Hubertusstraat:
      
De "St. Eygelshoven door de eeuwen heen", plaatste in 1989 een kruis ter vervanging van het kruis uit 1850 dat bij de overkluizing van de Anselerbeek werd
       vernield. Ingezegend op 3 december 1989 door pastoor Lieshout. Eigenaar: Stichting  Eygelshoven door de eeuwen heen.
      
===========================================================================================================================================

           

      

          

        07- Eygelshoven- Kommerveldlaan-Molenweg:
       Geplaatst op 5 sept. 1978 door steenhouwerij Rombach uit Schaesberg, die dit kruis gratis aanbood ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan  van de parochie.
       Ingezegend op 10 sept. 1978 door deken Schulpen. Voorheen stond hier een houten kruis een houten kruis dat afkomstig was van de boerderij Rouenhof uit
       de oude Hopel. Ontwerp: Kurt Preus. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Kruis is in het voorjaar van 2011 onherstelbaar vernield.
       Het nieuwe gietijzeren kruis werd op 30 mei 2013 door pastoor Marc Heemels ingezegend.
       De initiator was oud wethouder Frans Krasovec en het werd geplaatst door het wijk-team van de  gemeente Kerkrade.
       Gegevens van Jan Pelzer.

===========================================================================================================================================

       

       08- Eygelshoven-Pastoor Jos Petersstraat:
      
Houten kruis tegen deze gevel.

===========================================================================================================================================

      

       

      09- Eygelshoven- Rimburgerweg-Boomgaardskuilweg:
      Groot stenen kruis op de begraafplaats te Eygelshoven.

===========================================================================================================================================

     

      10- Eygelshoven- Rimburgerweg-Boomgaardskuilweg.
     
Centraal houten kruis op het kerkhof te Eygelshoven zonder corpus.
===========================================================================================================================================

       

     

       11-Eygelshoven-Rimburgerweg-Boomgaardskuilweg:
      
Stenen kruis dat gebruikt wordt als kruis bij de absoute.
               
===========================================================================================================================================

     

      12 - Eygelshoven-Torenstraat-Veldhofstraat:  Oud stenen grafkruis, hier aan de muur van de oude kerk.

===========================================================================================================================================

        

      

      

    

        13- Eygelshoven-Marialaan;  De kapel is gelegen op de top van de Marialaan en is gesticht in 1938.
        Tekst op de voorgevel; Ave Maria.  In de kapel bevindt zich een Mariabeeld met kind

===========================================================================================================================================
      

       21- Eygelshoven-Putstraat:  Klein Maria kapelletje. Volgens het jaartal is het gebouwd in 1943 en wel op 15 aug.