Laatst bijgewerkt: 14-10-2022

Gemeente Kerkrade

        Chevremont (Kerkraads: Sjevemet) is van origine een dorp in de gemeente Kerkrade. Tegenwoordig is het een wijk van Kerkrade.
        De naam Chevremont komt van een foutieve Franse vertaling van het Latijnse cavatum montem, wat vrij vertaald steile berg met afdaling naar de holle weg
        betekent. Rond 1363 wordt het gebied Chevremont, Schaveymont genoemd. Chevremont ligt op het Plateau van Kerkrade.
        De naamsontwikkeling loopt dus van Cavatum Montem, via Schaveymont en Sjevemet naar Chevremont. Tegenwoordig wordt vaak de spelling Chèvremont
        waardoor de naam als vertaling uit het Frans een onterechte betekenis kreeg, die van Geitenberg.
       
Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

           

          

         

      

         

       01- Chevremont -Kaffesbergsweg-Erensteinerbosweg:
       Het uit 1869 daterende kruis werd in 1978 gerestaureerd door het IVN. In de zomer van 1986 werd het kruis opnieuw door vandalen vernield.
       Het hardstenen sokkel werd onherstelbaar beschadigd. Johan Martens metselde een nieuw sokkel.
       Het kruis is na herplaatsing op 29-10-1986 opnieuw ingezegend door pastoor Kuyer Het is een ongelukskruis. Tekst: "Vom Kreuze ist das Heil 1869".

        Na wind en weer getrotseerd te hebben, begon het voetstuk in 1979 te scheuren. Johan Martens bevestigde een stalen band om het voetstuk.
        In de zomer van 1986 ontdekte Gerrit Bosch tijdens een wandeling dat het kruis door vandalen omver was gegooid. Hij ging naar huis,
        haalde een kruiwagen en bracht het zware ijzeren kruis en corpus naar Johan Martens, die aan de Kaffebergsweg woonde.
        Het oude voetstuk was niet meer te repareren, waarop Johan Martens het voetstuk van kinderkopjes metselde en hierop werd het originele kruis en corpus
        bevestigd. Dit alles gebeurde in sept/okt van 1986. Het kruis werd op 29 okt. 1986 plechtig ingezegend door pastoor Kuijer van de St. Petrus-Maria ten Hemel
        Opneming parochie Chevremont. In het voorjaar van 1998 werd het prachtige oude kruis gestolen. De Gemeente Kerkrade zorgde voor een nieuw kruis.
        Voor het kruis ligt een balk die vroeger ook voor het oude kruis lag.
        Gegevens; Jan Pelzer.
===========================================================================================================================================

        

      

            

       02- Chevremont -Heiligehuisstraat-Chevremontstraat: 
      
Dit kruis werd in 1946 geplaatst door de fam. Ploum. Caspar Ploum die een koets verhuur bedrijf had, hij moest in de Heiligehuisstraat een bruid ophalen.
       Hij werd op de bok door een beroerte getroffen en viel van de bok. De paarden sloegen op hol en botste met de koets tegen het vroegere kruis dat hier  
       vanaf 1900 stond. Tekst: "Werk zo lang het dag is". Woorden van Christus. Eigenaar: Gemeente Kerkrade.
       Beheer: Gemeente Kerkrade.  Soort kruis: Gedachteniskruis.
===========================================================================================================================================


      

      

       03- Chevremont -Nassaustraat: 
       Aan de Nassaustraat staan drie kruisen voor de Parochiekerk van de H.St. Petrus-Maria Tho.
      
===========================================================================================================================================

           

        

        

                   

       04- Chevremont -Lindelaan:   Dit kruis is in 1955 geplaatst door de jongelingen ver. St. Antonius i.s.w. met Haarie Scheeren.
       Het corpus is vervaardigd door kunstenaar Ploumen uit Terwinselen en is van gietbeton.
       Voorheen stond er een kruis onder een kastanjeboom op de driesprong "D'r Drei Kank". Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade.
     
===========================================================================================================================================

        

        

            

       05- Chevremont- Zonstraat-Erensteinerstraat:
       Ooit werd de hoek Zonstraat-Erensteinerstraat gesierd door een prachtig wegkruis.
      Tot twee keer toe, de eerste keer op 16 september 1913, werd dit echter door onverlaten vernield.
      Sinds 14 augustus1994 prijkt tegen de gevel van het bekende café Rolduc echter een nieuw gietijzeren kruis dat door de gemeente beschikbaar werd gesteld.
      De heren Haselier, Voncken, Hanssen en Steinbusch brachten dit kruis weer op hoogglans en zorgden ook voor de plaatsing.
       
     
 Limburg Dagblad 31 augustus 1994.  Kruisbeeld in ere hersteld
      
Ooit werd de hoek Zonstraat/Erensteinerstraat gesierd door een prachtig wegkruis.
       Tot twee keer toe, de eerste keer op 16 september 1913, werd dit echter door onverlaten vernield. Sinds enige dagen prijkt tegen de gevel van het bekende café 
        Rolduc echter een nieuw kruis dat door de gemeente beschikbaar werd gesteld. De heren Haselier, Voncken, Hanssen en Steinbusch brachten dit kruis weer
       op hoogglans en zorgden aansluitend voor de plaatsing.
      
===========================================================================================================================================

        

      

      

            

       06- Chevremont- Vinkerstraat-Tichelstraat:
      
Op 10 dec. 1907 werd dit kruis geplaatst door de jongelingen ver. St. Johannes Berchmans.
       Op 18 juni 1924 werd het verplaatst naar de hoek Tichelstraat.
      Tekst: "Wanderer rette deine Seele". Tewidme durch Junglings verein St. Johannes Berchmans und dessen Wohltaten. Vink 1907.
      Ontwerp corpus: I. Kronnenberg. Soortkruis: Devotiekruis. Beheer: Omwonenden.
  
===========================================================================================================================================

          

          

       

             

       07- Chevremont -Sint. Pietersstraat-Vinkerdwarsstraat: 
      
Gietijzeren wegkruis op cementen sokkel. Het kruis is van omstreeks 1920.
       Vroeger stond er in de buurt een houten kruis. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie:  I I A b 10
===========================================================================================================================================

          

        08- Chevremont- Chevremontstraat-Nassaustraat:  Smeedijzeren kruis.
       Kruis is door gemeente weggehaald ivm huizenbouw.

===========================================================================================================================================

        

    

       09- Chevremont- Binnentuin Wooncomplex De Linde:  
       Een pijpstalen kruis hier op de binnenhof van Wooncompex De Linde.
       Het kruis is uitgevoerd met een Rankentwijg met zeven bladeren. Het is geplaatst in 1999. Tekst: "Herjod sjuts os lu en noabersjaf".
       Ontwerpers: Gebr. Derksen. Soortkruis: Devotiekruis.
       
===========================================================================================================================================

        

        

      10- Chevremont-Prinses Irenestraat-Teutelebroekstraat:  Op vrijdag 1 september 2017 werd dit wegkruis plechtig ingezegend door pastoor Kreuwels.
      Het prachtige door vrijwilligers van de parochie opgeknapte kruis stond voorheen voor het kerkhof Akkerheide te Chevremont.
      In het hart van het kruis bevindt zich een afbeelding van Maria. Gegevens; Jan Pelzer

===========================================================================================================================================

      

      

      

      

       11- Chevremont- St. Pieterstraat-Akkerheide:  Oud gietijzeren grafkruis dat thans dienst doet als weg- herdenkingskruis.
       Het is geplaatst en ingezegend op 14 juni 2019 door pastoor Hans Kreuwels en onthuld door wethouder Leo Jongen.
       Het is geplaatst ter herinnering aan de St. Petruskerk die hier eens stond en in 1980 gesloopt werd.
       Tekst op het tekstbordje: 'Hier rust in God onze dierbare zuster Elisa Pottgens  Geb: 22 nov 1903  Overl: 1 juni 1917'.   RIP
       Tekst op het informatiebord:  "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen".

       Ter herinnering aan de plaats waar voorheen de St. Petruskerk stond.
       Gebouwd 1905/ geconsacreerd 1907/ ontrokken aan de Eredienst 1972/ gesloopt 1980.
       Ter ere van het Eeuwfeest van het Kerkelijk Zangkoor'St. Petrus' - 2 juni 2019- werd dit kruis onthuld door de Heer Leo Jongen, wethouder
       Gemeente Kerkrade en ingezegend door pastoor Hans Kreuwels.  Sjevemet 14 jun 2019.

       Gegevens: Toom Janssen.
       De Sint Petruskerk werd in 1907 gebouwd en in gebruik genomen. In 1930 werd er een dubbel fronttoren aan de kerk toegevoegd.
       De kerk werd in 1980 gesloopt dit in verband met de grote schade van de mijnen.
       Een werkgroep heeft onlangs het initiatief genomen om ter herinnering aan de voormalige Sint Petruskerk op de hoek van de St. Pieterstraat-Akkerweide
       een gietijzeren kruis te plaatsen. Dit werd op 14 juni 2019 ingezegend door pastoor Hans Kreuwels.

      

===========================================================================================================================================

        

        

      

       20. Chevremont-Teutelebroekstraat:
     
 Mariakapel.
Deze kapel werd in 1947 gebouwd door de Jonkheid van Chevremont.
       Op het altaar staat een blauw beschilderd Maria beeld. In 1906 stond op deze plek een Lourdesgrot die de W.O.II niet overleefd heeft.
      

===========================================================================================================================================

        

    

    

        21- Chevremont-Lichtenbergstraat.
      
In deze kapel zit Maria met het ontzielde lichaam van Christus op haar schoot, we noemen dit een  Pietà.
       De kapel werd op 7 september gebouwd door de Jongelingen vereniging St. Stephanus van de Kloosterbosch.
       Dit alles blijkt uit een gevelsteen boven de ingang van de kapel. Naast de Pietà staan twee engelen figuren.
      Tekst: 7 sept. A.D. 1919   Gesticht door de jongelingen - vereniging  St. Stephanus  Kloosterbosch

===========================================================================================================================================

      

      

      

       22- Chevremont-Joseph Hanoverstraat: Kapel met als inhoud een Lourdesgrot.
===========================================================================================================================================

      

       23- Chevremont-Lichtenbergstraat;
      
De Maria kapel is een kleine niskapel met in de nis een Maria beeld met kind

===========================================================================================================================================

          

       24- Chevremont- Marialaan-Coelgroevenstraat:
    
  Mariakapel. De kapel werd in 1938 gebouwd en is voorzien van een Maria beeld met het kind Jezus op de rechterarm.

===========================================================================================================================================