Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Kerkrade

Bleijerheide

        Bleijerheide: De naam van het dorp is afgeleid van Hoeve de Bij, een hoeve die reeds in 1474 bestond. Het dorp zelf werd voor het eerst schriftelijk
        vermeld in 1734. Er ontwikkelde zich enige lintbebouwing langs de Bleijerheiderstraat en Pannesheiderstraat. In 1816 werd de Nieuwstraat tot
        landsgrens verklaard.  De uit Duitsland verdreven Franciscanen vestigden zich in 1891 in Bleijerheide. Tot de jaren 70 van de twintigste eeuw was
        in Bleijerheide het Jongenspensionaa"t 'St. Maria ter Engelen' Bleijerheide gevestigd, het pensionaat waar in de jaren 40 tot 70 sprake was van
        systematische kindemishandeling door paters en broeders van de katholieke kerk. Tot 1904 werd in Bleijerheide steenkool gedolven in de mijn
        Neuprick. In de tweede helft van de 20e eeuw groeide Bleijerheide vast aan Kerkrade. Ook is het vastgegroeid aan Duitse bebouwing.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

           

       

      

        

       01- Bleijerheide-Angelastraat-Kohlenbergsgracht:
    
  Smeedijzeren kruis. Tekst: En de Heer zij met mij. AN 1823  IHD.
       Het corpus en het kruis is uit 1862 en is een Devotiekruis. geplaatst door de fam. Bremen om hun nieuw gebouwd huis te beschermen.
       Vroeger stond er de tekst op: Mein Jesus Barmhartigkeit.  In 1983-01-Bindels-tekstplaatje met INRI.  In 1984-01-Wauben Houten bovenkruis zonder INRI plaatje.
       Eigenaar en beheer is particulier en de buurt. ===========================================================================================================================================


    
     

        

        

     

       02- Bleijerheide- Dr. Ackensplein:
       Het tegenwoordige kruis werd geplaatst op 2-6-1988 door de A.T.D. van de gemeente Kerkrade in samenwerking met het kruisbeelden comit en de
       kunstenaar Rob Thalen die dit kruis vervaardigd heeft.
       Tekst: "Gedenk de oorlog slachtoffers 1940-1950
       Het eerste kruis op dit plein werd geplaatst door dhr. Hohendahl in 1879. Het tweede in 1905 en het derde in 1946 door het Oranje comit.
    
===========================================================================================================================================

      

        

      

      

      

      

        03- Bleijerheide-Pannesheiderstraat-Dumontstraat:
      
Monument geplaatst door Ger Smeisters in opdracht van de Buurtver. Pannesheide in mei 1946.
       Voorheen stond hier een gietijzeren kruis dat nog in de oorlog werd vernield. Tekst: "Heer bescherm onze buurt". Beheer: Buurtvereniging.
       Soort kruis: Devotiekruis.
       Op zondag 24 september 2017 werd het gerestaureerde kruis op de hoek Panneseidestraat - Dumontstraat plechtig ingezegend door
       pastoor A.J.M. Caldelas.   Dhr. Kockelkoren hield een toespraak en de initiatief neemster, Marion Puts, kreeg een woord van waardering 
       voor het vele werk dat zij voor dit kruis gedaan heeft.
      Ook de gemeente Kerkrade kreeg een woord van dank voor het vele werk dat zij hier aan dit kruis gedaan heeft.
      Ook de hele buurt werd niet vergeten. De Harmonie van Bleijerheide luisterde het geheel op. Na afloop was er koffie van vla. Bravo voor dit initiatief.
===========================================================================================================================================

        

      

        

       04- Bleijerheide-Sint Antoniusstraat-Voorsterstraat:
      
Smeedijzeren kruis dat gemaakt is door Frans van Kan uit  Baneheide-Bocholtz.
       Tekst: INRI. Eigenaar en beheer: Parochie Bleijerheide. Het is een Jubileumskruis van Pastoor J. Lortye.
       Tekst: Herjod los s nit alling en zen s faar mit jroes en kling; help s ch in alle noed, blief bij s, Heer, bis an der doed. 2003.     
===========================================================================================================================================

       

       05- Bleijerheide-Pannesheidestraat-Voormalig jongens Pensionaat:
       Kruis in de tuin van het voormalige jongens Pensionaat. Verdere gegevens ontbreken.      

===========================================================================================================================================
      

         

        

      

        

       07- Bleijerheide-Pannesheiderstraat-Voormalige Jongens Pensionaat:
     
 Groot stenen kruis in de tuin van het voormalige jongens pensionaat.

===========================================================================================================================================

       

     

       08- Bleijerheide-Voorterstraat-begraafplaats:
      
Aan de ingang van de begraafplaats staat dit grote stenen kruis met opschrift:   Begraafplaats Bleijerheide.
     

===========================================================================================================================================

      

       09- Bleijerheide-Voorterstraat no 100.
      
Klein houten huiskruisje met rugwand en vliegerkap.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

          10- Bleijerheide-Peschbeemdenstraat no 11.
         Het kruis stond te Bleijerheide-Kerkrade in de Peschbeemdenstraat no 11 in de tuin van de familie Merx.
         Het meet de afmetingen van 200x120cm en een balkdikte van 7 cm. Het corpus is 112,5 x 86,5 cm groot en gemaakt van gebakken klei.
         Het werd hier geplaatst in +/- 1970 en heeft dienst gedaan als Devotiekruis.   In april 2015 werd het kruis aangeboden door dhr Con Robijns,
         die nieuwe eigenaar van deze woning aan de St. Kruisen en Kapellen in Roermond. Het was Chris Willems en Wiel Erven die het kruis demonteerde en het werd
         door gegeven aan de St. Kruisen en Kapellen te Kessel die het kruis een nieuwe plaats geven in hun dorp. Contact persoon was dhr. Piet Relouw die voor verder
         afwerking zorg zal dragen.

===========================================================================================================================================

        

       11- Bleijerheide-Voorterstraat-begraafplaats:
     
Centraal kerkhofkruis met aan het voeteneind een afbeelding van de Mater Dolorosa.

==========================================================================================================================================

        

     12- Bleijerheide- Pensionaatstraat:  Groot houten kruis op een braakliggend terrein wat vermoedelijk bij de vroegere jongens pensionaat hoorde.