Laatst bijgewerkt  19-06-2023

Gemeente Brunssum.

Brunssum

         Brunssum (Limburgs: Broenssem) is een stad en gemeente in het zuidoosten van Nederlands Limburg. De gemeente telt 28.340 inwoners
         heeft een oppervlakte van 17,30 km2. Naast Brunssum zijn de buurtschappen Rumpen, Treebeek, Bouwberg en de Kling of Oud-Merkelbeek in de
         gemeente Brunssum opgegaan. Brunssum maakt deel uit van het bestuurlijke samenwerkingsverband Parkstad Limburg en ligt in de Oostelijke
         Mijnstreek. De partnergemeente van Brunssum is het Duitse Alsdorf.
         Brunssum ligt in de overgangszone tussen de Noordwest-Europese laaglanden en het Rijnlands leisteenplateau. Het reliŽf bestaat uit kleine heuvels
         en ontstond door erosie van de aardlagen, waarvan het bovenste deel voornamelijk uit het late tertiair dateert en voor het grootste deel uit zand en
         lŲssleem bestaan. De oorspronkelijke vegetatie bestaat uit Atlantische Heide op de zandbodem en uit bos op het lŲss, een zeer vruchtbare kleibodem.
         In het noordwesten van Brunssum vindt men tegenwoordig, op plekken waar de vroegere bossen stonden, voornamelijk agrarische bedrijven.
         De Brunssummerheide, die onder de Vereniging Natuurmonumenten valt, ligt voornamelijk in het zuiden en in het westen van Brunssum.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

          

          

        

       01- Brunssum-Akerstraat-Rembrandstraat:
       Het wegkruis stond voor de oorlog nabij de kruising. Het werd beschadigd bij een autobus- ongeluk
       waarna het kruis tegen de gevel van de winkel "  't Haasje" werd geplaatst.
       genoemd pand is in 1953 afgebroken waarna het kruis voorlopig spoorloos verdween. Het werd door
       naspeuringen van de buurtbewoners onder de bezielende leiding van Cor Verberne dertig jaar later
       terug gevonden, opgeknapt en van een nieuw bronzen corpus voorzien. Het eiken kruis, het dakje en
       de console waarin drie bloemvazen, zijn gemaakt door Coen van Haaf. Het werd op 29 maart 1984
       bevestigd aan de gevel van de kerk die op de plaats van het afgebroken winkelpand was opgericht.
       Een plechtige inzegening volgde op 1 april aansluitend. Pastoor Cordewener zegende het kruis in.

       31-3-1985-Bindels:  Dit gietijzeren kruis stond vroeger op de hoek Akerstraat-Rembrandstraat totdat het bij een auto-ongeval werd omvergereden.  Het werd toen
       geplaatst tegen de gevel van de winkel 't Haasje, totdat deze moest verdwijnen i.v.m. de bouw van de kerk.  Het kruis verdween, maar nu na veel speur en herstel-
       werk is het voorzien van een bronzen corpus tegen de gevel van de kerk geplaatst.  Het geheel is geplaatst tegen een eikenhouten kruis voorzien van kap.
       De inzegening heeft plaatsgevonden door Pastoor L. Cordewener.  In de kruisboom is een gietijzeren lint met de letters INRI.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


      

      

      

       02- Brunssum-Akerstraat-WieŽnweg:   Gietijzeren kruis geplaatst in 2003. Tekst: Mijn heer
       en mijn God. Het kruis is geplaatst door de Heemkunde ver. Bron van Brunsham.
       Soortkruis: Devotiekruis. Is ingezegend door pastoor Cools op 14 dec. 2004.
       In de buurt heeft vroeger ook al een kruis gestaan dat helaas verdwenen.
       Type Egelie:  I I A b 4.2
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

       03- Brunssum-Akerstraat-Heerenweg:   Kruis is geplaatst in november 2003 en ingezegend
       op 14 december 2003 door pastoor Cools. Gietijzeren kruis dat afkomstig van niet met naam
       genoemde persoon.
       Soort kruis: Devotie kruis. Ed van Gelder zegt hierover:
       "Je kunt automobilisten en fietsers die Brunssum binnenrijden daar heel mooi laten zien dat
       ze in een wegkruis vriendelijke plaats zijn aangekomen". Kruis is in 2008 vernield en weer hersteld.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                      

        04- Brunssum-Bouwbergstraat-Boschstraat:   Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1991 door
       Frans Cals-Leo Cals-Paul Wigman-Sjaak Dirks en Roger Cals. In 2006 is het voorzien van een
       met de tekst: Gegroet o kruis, onze enige hoop. Type Egelie:  I I A b 4.1.
       Het kruis is afkomstig van het graf van de fam. Dohmen-Hoenen een oud tante van Frans Cals en
       is vermoedelijk meer dan 100 jaren oud.
       De gemeente Brunssum zegde een subsidie toe van 350 gld. Verder sponsoren waren: Frank Windels
       F.S.I. - S.B.F. - DSM - Mebin BV - Wegenbouw Brunssum - Erkens Bakkerijen en Haze BV.
       Het kruis is afkomstig van een oudtante van Frans Cals en is vermoedelijk bijna 100 jaar.
       In 2012 stond er de tekst op: Loop neet zoe langs Me maak e kruutsteken. Frens.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      

      

       05- Brunssum-Bouwbergstraat:   Mariakapelletje met wegkruisje.
       In de jaren 1983-1985 werd dit kapelletje  door vandalisme zwaar beschadigd. Het was Frans Cals en de buurtbewoners die het kapelke grondig gerestaureerd en op
       21 oktober 1985 ingezegend door pastoor Delahaye.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        

          

        

          

        

      

       06- Brunssum-Bouwbergstraat-Oelovenstraat:
       
Gietijzeren wegkruis met engelbewaarder aan het voeteneind.
       Dit gietijzeren kruis met gietijzeren corpus hing vroeger tegen de gevel van een inmiddels
       afgebroken woonhuis op de Meigraaf no. 2 bij de fam. Hellenbrand-Vondenhoff. Dit wegkruis
       werd geplaatst naar aanleiding van de dood op dinsdag 3 augustus 1909 door koolmonoxide
       vergiftiging van Anna Margeretha Vondenhoff gehuwd met Nicolaas Jozef Cals.
       Het kruis is vermoedelijk geplaatst door de fam. Vondenhoff en Hellebrand. In 1921 werd het kruis
       tegen de muur van de woning geplaatst i.v.m wegverbreding van de Meygraaf-Meybrug.
       Het kruis is gerestaureerd door Frans Cals. Type Egelie:  I I B b 2.2. Het kruis is in 1973 herplaatst.
       Tekst: HieŽr doa boave, Besjerm de luuj van de Boeberg en Oeloave.  Frans.

       28-3-1976-Bindels:  Gietijzeren kruis met corpus op voetstuk van basalt. Meegegoten INRI.  Onder in de kruisboom een engelenfiguur.
       Boven in de kruisboom een engelenkopje.       

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

          

          

       07- Brunssum-Catharina Daemenpark:   In de tuin van het Catharina Daemen huis staat dit
       granieten stenenkruis. Het corpus is van brons. Tekst: INRI.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


          

    

       08- Brunssum-Dorpstraat:   Dit kruis in de Dorpstraat no. 73 te Brunssum is geplaatst door de
       fam. Eggen, de bezitters van het cafť naast het woonhuis.Tekst: INRI.
       Het kruis is teruggevonden in de kelder van het pand en door de fam. Eggen gerestaureerd en
       in 2005 geplaatst.  Type Egelie:  I B a 2.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

    

       09- Brunssum-Dorpstraat-Benedictuskapel:   Smeedijzeren kruis aan de gevel van de kapel
       van het Benedictusklooster. Het is een groot kruis zonder corpus aan de gevel van de klooster
       kapel van de Priorij Benedictus, momenteel domicillie van de Argentijnse zusters.

       23-8-1986-Bindels:  Alhier is gehuisvest het klooster van de Zusters van de gekruisigde Jezus, Priorij St. Benedictus.  Tegen de muur van dit gebouw hangt een 2,75m.
       groot smeedijzeren kruis zonder corpus.  Het geheel is zeer sober.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

         

        

       10- Brunssum-Dorpstraat-Prins Hendriklaan:Smeedijzeren wegkruis op een natuurstenen sokkel.
       Het smeedijzeren kruis heeft een gietijzeren corpus. De sokkel is afkomstig
       uit de oude St. Gregoriuskerk. Vroeger stond het kruis (jaren 30) onder een wilgenboom.
       Deze oude St. Gregoriuskerk (later Unitasgebouw) stond op de plek waar nu het complex
       het Blazoen staat. Tekst: Gegroet o kruuts, Ozze ensigste hoap. Frens.

       4-9-1983-Bindels:  Hardstenen voetstuk bestaande uit een vierkante en ronde schijf, waarop een 3,50m. hoog smeedijzeren kruis, met corpus, zonder INRI.
       Dit kruis stond enkele jaren terug aan de overkant van de straat en toen i.v.m. wegverlegging hier geplaatst.
       19-8-1989-Bindels:  Tussen 15 en 17 augustus 1989 is dit wegkruis gestolen.     


===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                               

         

        

        

      

      

      

       11- Brunssum-Treebeek-Emmaweg-Koolweg:  Kruis is geplaatst door de Heemkunde
       Vereniging Bron van Brunsham. Het is in 21 mei 2007 geplaatst en op 20 december 2007
       ingezegend door pastoor Hilster. Het is bekostigd door de bewoners van deze nieuwe wijk.
       Zij hebben zowel de aanschaf als de restauratie van dit kruis bekostigd.Type Egelie:  I I A b 4.1.
       Naambordje met de tekst: "Blief bie os hiŽr". In 2013 werd het kruis vernield (11C) hersteld door
       Wiel Erven en Chris Willems met medewerking van Ed van Gelder.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       12- Brunssum-Florence Nightingalestr no 2: Houten kruis geplaatst door Frans Cals.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

      

       13- Brunssum-Langenberg-Heemtuin:   Smeedijzeren kruis op harstenen sokkel.
       Het smeedijzeren wegkruis met bronzen corpus, staat op een hardstenen sokkel, waarin het
       jaartal 1868 gebeiteld staat. Het kruis stond oorspronkelijk op de Boschstraat tegen over
       cafe Eggen. Werd verplaatst om dat daar weg een reconstructie kreeg.

       9-9-1989-Bindels:  Smeedijzeren kruis met mooi corpus op hardstenen voet.  Volgens een van de beheerders van de tuin zou op de hardstenen voet een oorkonde
       zitten uit de tijd dat het kruis in Brunssum elders gestaan heeft.  Dit kruis uit 18e eeuw zou vroeger gestaan hebben op de Bouwberg.

   ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

         

      

       

       14- Brunssum-Loogweg-Vogelsvalderenweg: Het smeedijzeren kruis stond voor de herindeling van
       de gemeente Brunssum op het grond gebied van de gemeente Merkelbeek.
       Gietijzeren corpus onder INRI op een smeedijzeren kruis voorzien van een houten dak. In 2006 werd
        kruis gerestaureerd onder leiding van Piet Cox.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

           

15- Brunssum-Het Clementsdomein- Voormalige Huize Tieder:Praalgraf kruis van het echtpaar de Negri. Het adelijk echtpaar
de Negri woonde in hun laatste levensjaren op de Vossenhof tegenwoordig  de Onderste Hof van de familie a Campo. Zij werden op het kerkhof van de parochiekerkje St.Clemens begraven in een praalgraf. Dit praalgraf bestaat uit een grafkelder waarin twee
kisten staan opgesteld. Bij de restauratie enige jaren geleden stonden de kisten nog gaaf
opgesteld met bovenop hun wapen bevestigd. Het was Barones De Negri die het beeld van de Lourdesgrot schonk
In 2009 werd het voormalige klooster gesloopt, toen werd van het St. Clemens kerkje het Clementsdomein gesticht.
Gegevens: Jan Deckers

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       

       16- Brunssum-Het Clementsdomein- Het voormalige Huize Tieder: Het moordkruis van Ferdinand Buijsers die hier op 22 november
       vermoord werd door zijn huishoudster
       Op een apart tekstbordje staat het volgende vermeld:
       Slachtoffers van de Heks van Merkelbeek.
       men zou denken dat dit drama heeft plaatsgevonden in de middeleeuwen. Niets is minder waar.
       Ferdinand Buijzen is weduwnaar en heeft een dienstmaagd in huis genomen. Na enige tijd komt
       ook schoonzus Dina Senden bij hem inwonen. Dit valt heel slecht bij de huishoudster. Sterker
       nog, er ontstaat bij haar wrok en jaloezie. Op 22 november 1936 vermoordt zij beiden op
       gruwelijke wijze. Als herinnering staan deze kruisen hier opgesteld.
       Tekstbordje met de tekst: Ferd. Buijsers RIP.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

      

       17- Brunssum-Het Clementsdomein Het voormalige Huize Tieder:   Het kruis van Xaberius Buijsers en Hubertina Senden waarvan
       Hubertina Senden op 22 november 1936 vermoord werd door de huishoudster van Ferd Buijsers.
       Tekstbordje met de tekst: Hier rust Xaberius Buijsers en Hubertina Senden. RIP.

       De Heks van Merkelbeek leeft voort
       
De Heks van Merkelbeek was een begrip in Limburg.

       Sommige ouders gebruikten haar nog altijd om h un kinderen schrik aan te jagen.

       Deze vrouw die in 1936 twee bewoners van een boerderij aan de rand van het dorp vermoorde.

       Het is een koude, mistige november ochtend als de eerste akte van een drama  zich voltrekt in een hoeve aan de rand van Merkelbeek.
       Dina Senden komt thuis van een de mis van half acht. Ze heeft haar jas nog niet uit als haar schedel wordt ingeslagen door de huishoudster, waarschijnlijk met
       een zogeheten Engelse sleutel.  Later wordt  de andere bewoner van de hoeve, Ferdinand Buijsers op bed gevonden met een doorgesneden keel.
       Pas om zes uur 's avonds klopt huishoudster Maria Clara van Helden (geb. Schoffelen) aan bij de buren. Dat is het huis waar nu Peter Kleuters woont,
       een bioloog met een bovengemiddelde historische interesse, die het verhaal oprakelt.
       De moordenares verteld dat er een overval is geweest. Ze brengt zichzelf krassen toe om het verhaal geloofwaardiger te maken, maar dat heeft weinig succes.
       Al snel valt de verdenking op haar.  Uit onderzoek blijkt dat ze na de dubbele moord de hele dag in huis is gebleven en zelfs tussen de twee lijken de maaltijd
       heeft gebruikt.  Waarschijnlijk gaat het om een Crime passionel.  Maria had al langer een oogje op de heer des huizes en hoopte hem in te palmen, denkt Kleuters.
       Ferdinand Buijsers bleef kinderloos.  Vandaar dat de huishoudster waarschijnlijk dacht dat er wel wat te halen zou zijn als ze Ferdinand aan de haak kon slaan,
       zo werd volgens Kleuters gefluisterd.  Ze probeerde de al eerder en was een tijd bij Ferdinand en Dina in dienst, maar vertrok om onduidelijke redenen.
       Over de "heks" zelf is weinig bekend.  Ze was van oorsprong Belgische en kwam uit Stevensweert.  Ze leidde een zwervend bestaan en verkocht spullen aan de
       deur voor ze zich als huishoudster meldde aan de Merkelbeekse hoeve.  Ze  meed de dorpsbewoners en die meden haar vanwege haar afschrikwekkende
       uiterlijk, zo hoorde Kleuters van een familielid dat de zaak van dichtbij meemaakte.
       verhaal hield intussen de gemoederen in het dorp danig bezig.  Nog aangewakkerd doordat de politie de twee lijken een tijdje in de woning liet liggen.
       Dit in verband met het onderzoek.  En de bewoners uitnodigde een kijkje te komen nemen.  Hoeveel mensen het lugubere schouwspel kwamen aanschouwen,
       is niet duidelijk.  Wel verteld Jef Jansen (een kleinzoon van Dina Senden) dat de vloer volgens overleveringen vol bloed lag.
       Duidelijk is ook dat de rechtszaak veel bekijks trok: de 97 plaatsen waren in een mum van tijd bezet.  Er gebeurde verder weinig in het dorp, er was geen
       radio of tv. zegt Kleuters.  De "heks" kreeg vijftien jaar cel.  Ze zou in de gevangenis overlijden.
       Volgens sommigen verdween ze op mysterieuze wijze, om nog lang in de omgeving rond te spoken.  Generaties ouders joegen hun kinderen er schrik mee aan.
       En nog altijd schijnen ouders wel eens te zeggen:  Als je niet luistert, stuur ik je naar de Heks van Merkelbeek.
       Bron: Heemkundevereniging De Veersprunk, Onderbanken.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                       

          

        

      
      18- Brunssum-Kerkstraat-Kerkeveldweg:  
      
Smeedijzeren wegkruis. Volgens gegevens uit deJulianabode van 1954 heeft dit kruis al voor 1954 op de hoek Kerkstraat-Kerkeveldstraat
       gestaan. Men heeft in 1954 een verzoek bij de Gemeente ingediend om het kruis te herplaatsen
       op de vluchtheuvel in de Julianastraat. Het kruis werd op 11 april 1954 plechtig ingezegend.
       Tekst: Uch kruuts, brach os redding.  Sjir.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       19- Brunssum-Kennedylaan-Gouverneurstraat:Het kruis is afkomstig uit Voerendaal waar het
       op een zolder lag. Corpus is geschonken door Chris Willems uit Ubachsberg. Pastoor Goulmy
       zegende het kruis in op 28 september 2007. Tekst: "Joa HieŽr, zieker wete, ooch de luuj van
       Noord make hie ee Kruutsteke" Frens.  Tekstbordje met de tekst:  "Joa HieŽr, zieker
       wete, ooch de luuj van Noord make hie ee Kruutsteke".  Frens.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

          

          

      

     

       20- Brunssum-Kerkstraat-Schiffelerstraat:
      
Het prachtige gietijzeren kruis draagt het jaartal 1912.
       Of dit het jaar van plaatsing is, is niet bekend. Het type Egelie was:  I I A b 4.2. Het kruis is in 2003
       gerestaureerd. Kruis is vernield. In de nacht van 26 op 27 juni 2004 werd het kruis door
       vandalen vernield. Er werd een vervangend kruis gevraagd. dat werd verkregen van een 
      
 familie uit Merkelbeek.
       Het vervangende kruis van de eerste foto uit 1986-1987. Tekst: Heer wees ons zondaars
       genadig. Het kruis is identiek aan het kruis uit 1912. Geplaatst en eigendom: Heemkunde ver.
       Bron van Brunsham. Type Egelie:  I I A b 4.2.

      Ed van Gelder schrijft in 2004 over dit kruis in de Kerkstraat het volgende;
      In het Brunssumse winkeldomein bij uitstek, de Kerkstraat, ligt het modehuis Ravestein op de hoek van de Schiffelerstraat.
      Ooit stond op die plek het herenhuis van de toenmalige gemeentesecretaris van de Camp.
      Conform de heersende opvattingen van zijn tijd had van den Camp zijn voor- en zijtuin afgebakend met een ijzeren traliehek van ongeveer een meter hoog.
      Op de hoek was het hek voorzien van een smeedijzeren kruis, volgens overleveringen "een der fraaiste  wegkruisen uit de Brunsumse omgeving".
      Bij de sloop van het huis verdween ook het kruis. Door particulier initiatief is het kruis in 1987 herplaatst.  "Op nagenoeg dezelfde plaats van het oude kruis".
      Het herplaatste kruis kan zondermeer de oude kwaliteitsaanduiding opeisen. Was zijn voorganger vrijstaand, nu is het een echt muurkruis.
      Het jaartal 1912 verwijst mogelijk naar het bouwjaar van het huis van van den Camp, maar daarover bestaat nog geen zekerheid.
      Het kruis hangt precies op de plek waar nagenoeg elke avond Brunsumse jongeren zich massaal bezig houden met de vraag waarom ze daar staan.
      Het kruis had dan ook niet alleen van weer en wind te leiden. In 2003 moest het worden gerestaureerd. Vooral het console oogstte de bewondering van de
      restaurateur; dat vakmanschap zie je niet meer!  Verheugend voor ons is dat na de restauratie het kruis een bijzondere uitstraling heeft gekregen.
      Het blinkt en glimt als nooit tevoren, mede door het gebruik van de beste soort goudverf. En dat schijnt toch zijn uitwerking te hebben op de hangjongeren.
      Op de foto, die is gemaakt op de dag van terugplaatsing na restauratie, zien we Frans Cals zijn steiger opruimen.
      Frans is de belangrijkste motor achter de Brunssumse wegkruisen. Dat mag blijken uit het feit dat sinds de oprichting van de Heemkundevereniging
      in totaal al zes nieuwe kruisen zijn geplaatst.

      12-2-1988-Bindels:  Kennelijk stond hier 30 jaar geleden ook al een kruis. De herplaatsing en inzegening bracht pastoor Cordewener er toe in Brunssum een afd.
      wegkruisen en kapellen Brunssum in het leven te roepen.  Met inzet van deze afd. Deken Frencken en de Gemeente slaagden men er in dit gietijzeren kruis te kopen
      en te restaureren.  Oorspronkelijk stond hier reeds een kruis in 1912.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

      

    

       21- Brunssum-Kruisbergstraat:  Het kruis zou in 1952 geplaatst zijn op initiatief van de L.L.T.B afd.
       Brunssum. Hier zou een landbouwer H uit de Rumpenerstraat gedood zijn door rollende bomen.
       Dat moet gebeurt zijn op 6 febr.1934 in een boomgaard gelegen aan het voetpad dat ooit daar
       ergens heeft gelopen. De nabestaanden zouden daar een kruis hebben geplaatst.
       Dhr. H. was Hendrik Hendrix met zijn dochter Fien. Grootvader c.q. tante van de echtgenote van H.Beulen.

      
Kruis is teruggeplaatst op 11 juni 2002 en daarna in 2002 vernield. Herplaatst in 2002
       Eigenaar: Frans Cals. Ingezegend door pastoor Coulmy. Tekst: Ich wis das te kaoms.
       Type Egelie:  I I A b 5.1. Tekst in 2012: Hergod hout Uch handj boave 't broenssemse landj. Thei.

        Hub Beulen mailde mij het volgende:
        Volgends de Limburger Koerier van woensdag 7 februari 1934.

        Doodelijk ongeluk Brunssum.
        Rollende boom doodt een Landbouwer.
        De Landbouwer H. uit de Rumpenerstraat was Dinsdagmiddag met zijn dochter aan het boomen zagen in de
        Schildstraat nabij de Kruisberg. Een der boomen schijnt omstreeks 4,30 uur de helling afgerold te zijn en H.
        zoodanig te hebben getroffen dat hij nagenoeg op slag dood was. De politie heeft het slachtoffer naar zijn
        woning overgebracht.
 
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

            

          

       22- Brunssum- Lindestraat-Essenstraat: 
       Op 16 december 1931 wordt er een verzoek ingediend voor het plaatsen van een wegkruis.
       Het kruis werd op 6 augustus 1933 plechtig ingezegend door pastoor Moonen.
       Later na 1964 is het verdwenen
       Gietijzerenkruis dat in 2002 geplaatst is door de  Heemkunde ver. Bron van Brunsham
       Op 2 december 2001 ingezegend door pastoor Goulmy.
     
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

      

       23- Brunssum-Merkelbeekstraat-Kennedylaan:   Smeedijzeren wegkruis met bronzen corpus.
       Het kruis is een beschermd monument. Het kruis werd in 1952 geplaatst door de L.L.T.B. afd.
       Brunssum. Het kruis is verplaatst in het kader van een wegreconstructie.
       Op 3 april 2009 is het geheel gerestaureerd door Frans Cals en Marcel Raes. Rinus van Leunen
       schilderde het tekstplaatje.
       Tekst:  Op ozze HieŽr vertroewe, is aan de toekomst boewe. Rin.

       2-4-1995-Bindels:  Op dit punt staat een 3,20m. hoog smeedijzeren kruis met zeer mooi corpus.  INRI aanwezig.  Het kruis met steun is geplaatst in een bakstenen
       voetstuk.  Er is een mooi rozenperk en 2 leibomen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

          

          

          

       24- Brunssum-Titus Brandsmastraat-Kloosterstraat: Oud houten wegkruis met een zeer
       oud corpus. Het kruis heeft een dakje en een houten corpus. Het kruis wordt in het jaar 1910
       al vermeld. Het gevelkruis (Gevel Renckenshuis) is een beschermd monument. De herkomst
       en eigenaar van het kruis zijn onbekend.  In 1935 werd het corpus beschadigd en door de
       kunstacademie in Maastricht hersteld. In 1950 werd het op de huidige plek geplaatst, nadat
       het tegen de kloostermuur had gestaan (1946) en daarvoor bij slagerij Pennings.
       Het corpus van dit kruis is een copy van het originele corpus en is gemaakt door Renald Rats.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       25- Brunssum-Kerkhof van de Militairen:   Centraal kerkhofkruis op militairen begraafplaats.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       26- Brunssum-Kerkhof:   Centraal Kerkhofkruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

      

      

        27- Brunssum-Prins Hendriklaan-Bethelhof:   Prachtig smeedijzeren kruis in de tuin van het
       centrum Bethelhof. Tekst: INRI. Geplaatst in 2005 door de bewoners van het appartementen
       complex Bethelhof. Zij zijn daarbij geadviseerd en ondersteund door dhr. Frans Cals.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

      

       28- Brunssum-Raadhuistraat-Kloosterstraat:   Smeedijzeren wegkruis. Waarschijnlijk  heeft het
       kruis vroeger voor het oude Gemeentehuis gestaan. Later heeft het gestaan tegen de boerderij van
       de fam. Pennings, hoek Dorpstraat/Schiffeldergats.
       Het kruis met een gietijzeren corpus staat op een natuurstenen sokkel in kruismodel.
       Het kruis is enige jaren geleden (2006) verplaatst ten gevolgen van een wegreconstructie en later
       na protest van omwonende op 9 maart 2007 naar de andere kant van de weg.
       Tekst:  Bedink hie kieŽr op kieŽr "Dank uch 's levehieŽr.  Wiel.

       4-9-1983-Bindels:  In de voortuin van deze bungalow staat een 3m. hoog smeedijzeren kruis met corpus, zonder INRI.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

      

       29- Brunssum-Rimburgerweg: Ongeluk kruis van Angela. Angela is geboren op 7 juli 1972 en
       gestorven op 31 januari 1997. Zij verongelukte hier op deze weg door een verkeersongeval.
       De provincie verleende toestemming tot het plaatsen van een kruis op 17 december 2004.
       Eerst stond er een klein houten kruisje aan de overkant van de weg.Tekst: * 1972 Angela + 1997.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

     

       30- Brunssum-Rotonde Rimburgerweg:   Kruis aan de rotonde Rimburgerweg. Het kruis is
       geplaatst in de zomer van 2006 door Frans Cals c.s. In mei 2006 werd er een tekstplaatje op
       aangebracht. Tekst:  Mijn Zaligmaker, vanaf Uw kruis, zegen Brunssums volk, veld en huis.
       Het kruis is op 1 okt. 2006 ingezegend door pastoor Frederico. Het kruis is geschonken door
       Frans Cals. Sokkel gemetseld door Wim Versteegen. Type Egelie:  I I B b 4.
       Het kruis werd te Tongeren gekocht voor 100,00 euro.
       Vroeger sierden vele kruisen de plekken waar wegen samenkwamen. Het kruis is een echte
       blikvanger en een sieraad voor de parochie en Gemeente Brunssum.
       Zo ziet een kruis eruit als er een auto met 130 km. per uur tegen aan rijd. Dit gebeurde in 2011.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        

          

        
       31- Brunssum-Rumpenerstraat no 60:   Ingemetseld kruis dat vervaardigd is met de bouw
       van dit huis. Tekstplaatje: INRI. Corpus van brons.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

     

       32- Brunssum-Rumpenerstraat:   Mijnwerkers Monument. Het Mijnwerkers- Kruismonument
       uitgevoerd uit Maultbrunner-steen, door Charles Vos in 1947 gemaakt en door de Staatmijnen
       aan de St. Vincentius parochie geschonken en in 1947 aan het Bodemplein geplaatst.
       Sinds 1956 staat het monument op de huidige locatie aan de Rumpenerstraat. In 1989-1990
       is het monument gerestaureerd door dhr. Cor Verberne

       23-8-1986-Bindels:  Alhier staat op een groot gazon een 4m. hoog kruismonument opgetrokken uit rode zandsteen. Het kruis bestaat uit 4 gedeelten. Onder de rechterarm
       van het corpus hetwelk in reliŽf is uitgehouwen is, ook in reliŽf de afbeelding van een vrouw, met op haar linkerarm een klein kindje, en een groter kind tegen haar
       rechterzijde.  Onder de linkerarm van het corpus de afbeelding van een mijnwerker met op zijn hoofd een pet, aan zijn zijde een lamp, en steunend op een afboorhamer.
      De rechterzijde van het gezicht van de Christusfiguur is beschadigd.  De top van de kruisboom, +/- 30cm. is losgeraakt van het geheel.  Voor het kruismonument een
      rozenperk.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

        

     

       33- Brunssum-Schepenstraat-Clercstraat:Gietijzeren kruis. Het eerste kruis is vermoedelijk in
       1980 geplaatst en is afkomstig van het graf van de fam. Claus van de Dorpstraat.
       Herplaatst door de Heemkunde ver. Brunsham  in 2002.
       Tekst:  Het kruis teken van ons geloof. De vrouwen figuur in de voet is omgeven door
       een bloemenkrans.  Type Egelie:  I I B.  Tekst: Het kruis teken van ons geloof.

        Toenmalige Buurtvereniging Broenshem.  Type Egelie:  I B A b 2. Kruis werd tussen 18 nov.
       19 nov. 2006 vernield. In 2007 is Mr. Frank Visser er aan te pas moeten komen wegens een
       tussen de Gemeente Brunssum en dhr.Pietro Daamen, bewoner van de Clercstraat.
       Het geschil was ontstaan door de verplaatsing van een hekwerk zodat het kruis weer beschermd
       stond en niet op het speelveldje. De Gemeente Brunssum kreeg het gelijk van de rechter.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
             

          

        

       34- Brunssum-Schinvelderstraat-Haefland:In de zomer van 2005 is dit kruis geplaatst door de
       Heemkunde Vereniging Brunsham. Het kruis is opgeknapt door Frans Cals en Wim Versteegen
       metselde de sokkel. Het kruis is op 17 sept. 2006 ingezegend door Diaken Herman Janssen
        v/d St. Gregorius parochie. Het kruis is geschonken door de fam. Dohmen uit Douvergenhout.
       Tekst:  Heer wees ons genadig.  Type Egelie:  I I A b 4.2.
       Hoewel wat minder zichtbaar voor de automobilist is het kruis toch een sieraad voor de parochie
       en een aanwinst voor Brunssum.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

    

       35- Brunssum-St. Gregoriuslaan-Pasteurstraat:   Houten wegkruis met bronzen corpus.
       Belangeloos gemaakt door Karel Hendriks uit de Pastoor Hagenstraat
       Geplaatst in 2002.  Tekst:  Hier Kruist Mijn Weg de Uwe.
       Het kruis is eigendom van de Gregorius Parochie.
       Tekst in 2012:  Hie Kruutst  Miene weŽg  DeŽ van Uch.

       18-8-1999-Bindels:  Op een soort talud staat hier een 2,50m. hoog houten kruis met schild en kap.  Op het kruis een INRI en een modern corpus.  De aangebrachte
       tekst was als volgt:  Hier Kruist Mijn weg de Uwe.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

      

    

       36- Brunssum-Thalesstraat-Wenckenbachstraat:  Gietijzeren wegkruis. Dit kruis is geplaatst
       door de Heemkunde Vereniging Bron van Brunsham in 2003. Ingezegend door pastoor Hilster op
       21 december 2003. Het kruis is gekocht op de antiekmarkt te Tongeren en is van het type Nestor
       Martin 1737 en koste 110,00 euro.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

      

    

       37- Brunssum-Trichterweg-Weijenbergweg:  Dit kruis vervangt een ouder exemplaar dat
       vermoedelijk in de buurt van de Marebosjesweg heeft gestaan. Het kruis is in 2003 geplaatst door
        Wim Versteegen- Sjir Reinarttz en Frans Cals en was afkomstig van een antiekmarkt in BelgiŽ.
       Het was het grafkruis van Aldegonda de Smet-Moureaux. * 28-6-1867  + 14-8-1934
        Beneden rechts ontbreekt een krul in het kruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

          

        

       38- Brunssum-Vijverpark: Granieten kruis met bronzen corpus. Tekstplaatje met de tekst: INRI
       Dit kruis stond voorheen in de Kerkstraat. Het kruis stond van 1927 tot 1953 voor het oude
       Gemeentehuis. In 1953 is het naar de zijgevel (Kerkstraat) verplaatst. Na aanleg van het
       voetgangersdomein is het naar het Vijverpark verplaatst. De maker is helaas onbekend.
       Vroeger stond op de hoek Lindestraat, daar waar nu de Ing- bank is gevestigd.

       4-9-1983-Bindels:  Een ongeveer 3,50m. hoog granieten kruismonument, met bronzen corpus en kleine INRI.
       Op de zijkant een bordje met de tekst:  George Stiťmont Roermond.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                           

         

         

      39- Brunssum- Merkelbeekerstraat-Strooiveld:  Nieuw houten kruis in vliegerkap uitvoering.
      Dit kruis had Frans Cals verkregen van Theo Michiels uit Brunssum in 2002. Na een opknapbeurt
      werd in 2007 geplaatst op het as strooiveld van het kerkhof. Het kruis werd op 20 januari ingezegend
      door Diaken Herman Janssen.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   40 - Brunssum-Schilderstraat-Kerkhof;  Centraal Kerkhofkruis.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      41-42-43- Brunssum-Tolenhof:  Div. kruisen in de Tolenhof.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   44- Brunssum-Marebosje. Kruis aan de gevel .

===============================================================================================================================================================================================

      

    

     45- Brunssum- Trichterweg- Marebosjesweg:  R.V.S Centraal kerkhofkruis.

============================================================================================================================================================================================

      

      

    

    

        

      

    

     46- Brunssum- WieŽnweg- Karel Doormanstraat.   Woensdag 30 september was een memorabele dag. Frans Cals plaatste namelijk zijn allerlaatste wegkruis.
     Dit wegkruis wordt geplaatst ter nagedachtenis aan alle overleden mijnwerkers. Vanaf 1999 na jaren van restaureren en het plaatsen van 19 wegkruisen in totaal,
     komt aan deze taak een einde. Recentelijk mocht hij nog uit handen van de burgemeester hiervoor de bronzen discus ontvangen.

     Tekst:  "Ze makde koale vuur hun broeŽd  Mer vonge doa der doeŽd".  Frens.

==================================================================================================================================================================================

        

     47- Brunssum- Kerkstraat 360:  Stenen kruis als sluitstuk op de nok van het dak.

=============================================================================================================================================================================

     48- Brunssum- Nieuwenhagerweg-Rimburgerweg.
    
Hier kwam Megan door een verkeersongeluk om het leven op 16-6 2015. ze was geboren op 10 aug-2000.
     Op een hartstenen hartje staat de tekst"Voor altijd in mijn hart. Ook staan er twee duifjes bij.

====================================================================================================================================================

   

   

    50- Brunssum-Merkelbeekerstraat-Huize Tieder:   Deze grot werd in 1886-1887 gebouwd in
        de tuin van het St. Elisabethklooster. Het beeld dat geschonken werd door de Barones De Negri
        werd vervaardigd in atelier Raffi te Parijs. De grot werd op 26 Juli 1887 ingezegend door mgr. Van Meyel.
       

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

       51- Brunssum-Merkeleekerstraat-Huize Tieder:  H. Hartbeeld in een soort grot.

================================================================================================================================================================================

         Indexpagina