Laatst bijgewerkt:  29-05-2023

Gemeente Beek

Neerbeek

          Neerbeek dorp werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 1225. De scheiding van de twee gebieden kwam in 1661 tot stand als gevolg van het
          partagetraktaat. Sindsdien sprak men van een kerkdorp Staats-Neerbeek en het gehucht Spaans-Neerbeek. Het laatste behoorde tot de Zuidelijke
          Nederlanden, maar kwam in 1839 toch aan Nederland.
          De aanleg van de Staatsmijn Maurits leidde tot uitbreiding van Neerbeek. In 1931 kwam er een eigen parochiekerk. In de 2e helft van de 20e eeuw
          bouwde men woonwijken in noordwestelijke richting, tot tegen de Provinciale weg en de Rijksweg 76. Spaans Neerbeek werd kort na 1965 volgebouwd
          door Geleen. Neerbeek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog op 17 september 1944 bevrijd.
          Bron: Wikipedia.
  

 ===========================================================================================================================================

          

        

                   

      01-Neerbeek-Aldenhofstraat-Kerklaan.
        Fraai smeedijzeren wegkruis. Dit kruis werd gesticht in 1892 door J.B. Romans en M.G. Kösters. 
        Deze namen staan aan de achterzijde in gebeiteld.

===========================================================================================================================================

        

          

        

      

       02-Neerbeek-Herenhofstraat.
        Een juist jaartal van dit kruis is niet precies vast te stellen. Aan het schareren van de steen is te zien  dat dit moet zijn tussen 1500 - 1700.
        Het vermoeden bestaat dat dit hier om een moordkruis gaat en wel voor Petrus Coumans, overleden door manslag door een ander aan
        hem begaan. dd.mainus 1667.
===========================================================================================================================================

          

          

      

      

       03-Neerbeek-Mauritslaan-Haardboomstraat.
        Dit gietijzeren wegkruis stond voor 1960 vlakbij de Rijksweg. Het is vermoedelijk geplaatst door Peerke Hamers.
        Later, in 2008,  heeft men het hier geplaatst aan de Mauritslaan. Tekst: Ich zeen uch gaer, is aangebracht door IVN Spau-Beek.
        Onderhoud: Dhr. Maes. Type Egelie: I I A b 4.1.
===========================================================================================================================================

          

        

        

    

        04-Neerbeek-Spaubekerstraat-De Haamen.
        Het gietijzeren wegkruis is een geschenk van de fam. Aussems-Dekkers en stond op het kerkhof te Bunde.
        Het werd in 1982 geplaatst ter vervanging van een kruis uit 1861. Op 7 okt. 1983 werd dit  kruis vernield en in de zomer
        van 1990 hersteld. Het kruis is geadopteerd door de Neerbeekse  Karnavalsvereniging. Type  Egelie: I I I A b 4.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
      
 Gietijzeren kruis op hardstenen sokkel op de grens van Spaubeek-Neerbeek onder 3 lindebomen. Jaar van plaatsing kruis is onbekend.
        Op 7 oktober 1983 is het kruis vernield. Herstelling vond plaats in de zomer van 1990.
        De Neerbeekse Carnavalsvereniging heeft het kruis geadopteerd.

===========================================================================================================================================

       

         

       05-Neerbeek-Quattelderweg-Quatteldervoetpad.
        In het centrum van het kruis staat God de Vader te midden van wolken. In de balken rondom groepjes gevleugelde engelenkopjes. 
        In de schacht een Maria figuur. Het kruis werd in 1985 door de Kiwanus  Club Heerlen - Maastricht aan de
        Gemeente Beek geschonken op 14 juni 1985 door pastoor   Bindels ingezegend.
===========================================================================================================================================

     

        06- Neerbeek-Vroenhofsteegweg:   Gietijzeren kruis tegen de stam van deze eikenboom.  Plaatsing dd. en oorzaak onbeken

===========================================================================================================================================

    

        07- Neerbeek- Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

===========================================================================================================================================

      

        

     08- Neerbeek- Spaubekerstraat no 8: Op de binnenplaats van de voormalige boerderij bij de familie Damoiseau in de Spaubekerstraat no 8 is boven elke
     staldeur een kruis geschilderd. Vroeger werd dit gedaan ter bescherming van het vee en vooral tegen branden.

=====================================================================================================================================================

        

        

        10-Neerbeek-Spaubekerstraat-Fattenbergstraat:  Open bakstenen kapel met zadeldak. Gebouwd  in 1918 door de Jonkheid
        van Neerbeek als rustaltaar bij de div.  processies.   In de kapel staat een H. Hartbeeld.

===========================================================================================================================================
        

      31- Neerbeek- Aldenhofstraat:  Mariakapel, Moeder van Altijddurende Bijstand.  Ook een verering van de H. Antonius van Padua.

===============================================================================================================================================