Laatst bijgewerkt:   13-10-2023

Gemeente Beek

Genhout

     Genhout is een kleine plaats in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, hoort van oudsher bij de gemeente Beek en ligt op het heuvelplateau
         ten oosten van deze plaats. De plaats omvat het dorp Groot Genhout en het gehucht Klein Genhout, In de volksmond wordt nog steeds over twee aparte
         plaatsen gesproken. De kernen liggen slechts enkele tientallen meters van elkaar, samen tellen ze circa 1300 inwoners.
         In Genhout staat de parochiekerk Sint Hubertus, genoemd naar de schutspatroon Sint Hubertus van Genhout. Deze kerk werd in 1937 gebouwd naar
         een ontwerp van architect Alfons Boosten. Mede hierdoor werd Groot Genhout een dorp en hoorde niet langer bij de parochie Beek.
         Sint Hubertusmolen uit 1802 is van het type Standerdmolen en getimmerd van hout. De molen staat langs de weg van Schimmert naar Beek.
         Sinds 1971 is de molen eigendom van de gemeente Beek. Het maalwerk wordt nog regelmatig gebruikt.
 
         Bron: Wikipedia.    

===========================================================================================================================================

          

              

       01-Genhout-Groot Genhouterstraat no 21.
       Goed onderhouden gevelkruisje in vliegermodel. Volgens oude kaarten stond hier al een kruis in 1897. Het is eigendom van de fam. Luijten-Notermans.
===========================================================================================================================================

              

          

            

        02-Genhout-Groot Genhouterstraat no 73.
        Dit houten kruis met gietijzeren corpus staat hier al meer dan 120 jaar.
===========================================================================================================================================

                 

          

        03-Genhout-Groot Genhouterstraat-Dorpstraat.
        Gietijzeren wegkruis. Tekst: Avé Jesu. INRI. A.S.  P.B.  1923. In de nis een vrouwenfiguur in tuniek en mantel.
        De rechterarm langs het lichaam hangend daarin een stafkruis. In de linkerhand een kelk geheven. Type Egelie: I I B b 6.
      

        Werkgroep Kapellen en kruisen IVN Spau-Beek.
       
Gietijzeren wegkruis op kruispunt Spaubeek-Schimmert Hondsgracht Gebuschken. Dit kruis is geplaatst in 1923.
        Omvergereden en vernield in 1984. Hersteld in 1990.  Gegevens uit overzicht van kapelaan Martens uit 1952.
        Op dit kruis staat als jaartal 1923. De initialen A.S. en P.B. betekenen Andreas Stassen en Paula Bemelmans die de oprichters
        van dit kruis zijn en wonen in Genhout.
        Medio juni is het bijna 100 jaren oude kruis door een aanrijding zwaar beschadigd geraakt.  Huub Gorissen, lid van het kerkbestuur heeft
        zich over het kruis ontfermd en het overgedragen aan de werkgroep Kruisen en Kapellen van het IVN Spaubeek.

==========================================================================================================================================

          

           

        

        04-Genhout-Groot Genhouterstraat-Webrig.
       Dit wegkruis zou volgens mondelinge mededeling in 1920 geplaatst zijn. Waarschijnlijk hebben schedel en beenderen te maken met
       een oude legende, al zou het graf van Adam op de Calvarieberg gelegen hebben. Bij het graven van een gat om het kruis te plaatsen kwamen de
       schedel en beenderen boven. Type Egelie: I I A a 1.1.
===========================================================================================================================================

        

         

      

           

        

                 

        05-Genhout-Putbroekerweg.
     
 Gietijzeren wegkruis van het type Egelie I I A b 11.1.  Tekst: Heer bescherm de voorbijganger.

===========================================================================================================================================                              

           

        

        06-Genhout-Hubertusstraat-Kerkhof.
       Centraal kerkhofkruis dat in de zomer van 1984 geplaatst is. In nov. 1986 werd er een zilver geverfd.   Corpus op aangebracht.
       Type Egelie; I I A b 10
 ==========================================================================================================================================

          

          

          

        07-Genhout-Hubertusstraat-Printhagenstraat.
       Voor 2000 stond hier een eenvoudig houten kruis dat ter vervanging stond van een kruis uit 1895. Dat oude kruis werd geplaatst door
       Hub Henssen en Anna JacobsZij trouwden op 20-7-1894.   Het had de tekst: Geloofd zij Jezus Christus. INRI.
       In 2012 staat er een gietijzeren kruis van het type  Egelie: I I A b 3.
===========================================================================================================================================

           

           

        

      

      

        

        

               

       08- Groot Genhout-Klein Genhouterstraat.
       Nieuw geplaatst wegkruis. Tekst op de sokkel: M.C.  N.B.  1986. Type Egelie: I I I A b 4. Dit kruis is hier in 1986 geplaatst door de
       Fam. Coumans-Bons. Het vernielde en herstelde gietijzeren kruis door Wiel Erven-   Lei Erven en Chris Willems.

       Het Coumans kruis in Genhout.
       Zinloze vernieling.
        Het was half april 2013 toen Wim Heuser van de werkgroep kruisen en Kapellen in Beek contact met me opnam om te vragen
        of ik een gietijzeren kruis in  voorraad had, of dat ik iemand wist die dit vernielde kruis kon repareren. Hij had er een nodig voor in Groot Genhout.
        Daar was vóór 15 april  een  gietijzeren kruis totaal  vernield in 48 stukken.( zie foto). Ik nam contact op met Wiel Erven uit Kunrade
        en we besloten om samen te gaan kijken Toen we de resten van het kruis zagen en wat er van over was,
        konden we niets begrijpen van deze zinloze vernieling. Mevrouw Coumans en de familie was hevig ontdaan over deze vernieling.
       
        Familie Coumans.
       
Het kruis was eigendom van de familie Martin Coumans en Nelly Bons, wonende in de nabijheid van   het kruis.
        Ze hadden het kruis geplaatst in 1986 uit dankbaarheid dat hun enige dochter Thea, toen 19 jaar oud, vele zware oog operaties
         redelijk goed had doorstaan. Als 13 maanden oude baby openbaarde zich een verschrikkelijke oogziekte bij haar. Ze onderging
        verschillende operaties in het  ziekenhuiste Nijmegen. In 1997-2007-2011 kreeg ze nog eens drie oogtransplantaties.
        Plaatsing kruis.
        I
n 1986 plaatste de familie Coumans het kruis. Steenhouwer Bröls uit Beek zorgde voor een passende steen met de initialen
        MC  1986  NB erin. Pastoor van Oss, die ook voor het kruis gezorgd had dat afkomstig was van het kerkhof te Bunde, zegende het kruis in.
        Er werden twee bomen bijgeplaatst  zodat het plaatje compleet was en de familie Coumans grote voldoening had en trots
        was op dit mooie kruis. Martin Coumans overleed op 68 jarige leeftijd in 2006.
        Reparatie.
        Wiel Erven had de diverse stukken bekeken en kwam tot de conclusie dat dit vermoedelijk nog te repareren viel.
        Hij werkte 4 dagen eraan om alles  weer netjes op zijn plek te krijgen, verfde het en maakte er een nieuwe steun aan.
        Het resultaat mag er zijn, het ziet er weer piekfijn uit. Weer zo'n stukje vakmanschap van Wiel Erven. 
        Op 14 mei 2013 hebben Wiel Erven en Chris Willems het kruis herplaatst, dit tot grote vreugde en dankbaarheid van de familie Coumans.
        Ubachsberg 18-5-2013, Chris Willems.     

===========================================================================================================================================

         

      

      

      

      

      

            

        

        09-Genhout-Printhagenstraat.
        Gietijzeren kruis afkomstig uit Vaals van voormalig kerkhof van zusterklooster, geplaatst in 2011 door het IVN Spau-Beek i.s.m. Stichting
        Genhout Samen. Tekst: Alles geit veurbie.  Een niet nakomen, dit alles volgens de naaste bewoners de fam. Bruls. Het kruis werd op 9 september
        ingezegend door pastoor van Os Doordat het niet doorgaan van een tweede start- en landingsbaan, bleef hier een unieke plek van het
        Zuid-Limburgse land behouden  en zo werd deze mooie plek gekozen voor het plaatsen van een nieuw wegkruis met de toepasselijke tekst:
        Alles geit veurbie".Tekst op steen: boVenste hoeVe Van printhagen. In VrUCHtbare geWannen geLegen bereikbaar 
        VLakaarsreCHte VeLDWegen nU getekenD Door 't krUis    UW beeLtenis Laat VoorbIJgangers in Vree  hier eVentJes rUsten.

        geg. Veldkruus:  Geplaatst en ingezegend in september 2011 als afsluiting van het project 'Genhout in het groen' ;  initiatief van IKL.
        De tekst bevat een chronogram ( de hoofdletters stellen Romeinse cijfers voor). Als je perregel de cijfers optelt, krijg je de getallen 16, 171, 672, 1011, 123, en 18.
        Deze getallen opgeteld levert 2011, het jaar waarin dit kruis geplaatst is.


===========================================================================================================================================

        

          

          

          

        

        

        

        

        10-Genhout-Putbroekerweg-Manege.
        Voorheen stond hier een gietijzeren kruis op een hardstenen sokkel met de letters: Wed. J.P.H. 1899. Dat was een verwijzing naar de oprichting in
        dat jaar door de weduwe Philips-Penders. Het kruis was van het type Egelie: I I I A b 1. In 2012 staat er een ander gietijzeren kruis met de tekst:
        Tössje Groat en klein veul ich mich toes.
        Het gietijzeren wegkruis dat hier oorspronkelijk stond werd vernield en ter bewaring ondergebracht in  de St. Hubertuskerk te Genhout.
        Het nieuwe kruis is in 2011 geplaatst door het IVN Spau-beek op de oude sokkel. Dit kruis is samengesteld uit twee vernielde wegkruisen.
        Het bovenste  deel door Egelie als type 19401 en het onderste deel als type 19107. Beide type's komen voor in de gemeente Beek.  J. Aussems
        maakte de nieuwe tekst. De tekst verwijst zowel naar de passerende als naar Groot en Klein Genhout. Onderhoud: Naaste bewoner Dhr. Fuchs.

        geg. Veldkruus:  In 2011 is dit nieuwe kruis geplaatst;  het vorige kruis stond met de achterkant naar de weg toe;  aan de wegzijde was er daarom nog een corpus
        bevestigd, dat er niet bij paste.
       ===========================================================================================================================================

        

        

      

                  11-Genhout-Gr. Genhouterstraat-Printhagen.
        In 1930 werd het houten kruis vervangen door een gietijzeren kruis, geplaatst op een sokkel met de initialen van de schenkers. P.G.-H.C.-Gez. V. - 1930.
        (Peter Goossens, Hubertina Clerx en de gezusters Vrencken. In 1971 werd het kruis omvergereden en in 1996 werd een nieuw kruis op de sokkel
        geplaatst i.s.m.   IVN Spau-Beek. Onderhoud: Dhr. Ubachs. Type Egelie: I I A b 7


===========================================================================================================================================

        

        

              

                                            

        12-Genhout-Schimmerterweg-Klein Genhouterstraat.
        Dit kruis heeft elders gestaan vanaf 1924. Tekst op de stenen sokkel verwijst naar de oprichter van  het kruis: de weduwe van Peter Frissen:
        Machtilda Peulen. Wwe PF. Type Egelie I I B b 2.1

===========================================================================================================================================

        

        13-Genhout-Hubertusstraat-Pastorietuin.
        Betonnen kruis met kruisvormige sparing in de pastorietuin. Het is afkomstig van het kerkhof van de paters Montfortanen uit Schimmert.
        Het was een grafkruis van Hannes Wemmers uit Groesbeek, een bedelaar met de bijnaam Pietje Boterham. Hij leefde van 1902-1972.
        In het betonnen kruis is een klein houten kruisje geplaatst met het jaartal 1894 erin.

===========================================================================================================================================

        

        14- Gehout-Putbroekerweg;  Gietijzerenkruis.

===========================================================================================================================================

    

        15- Genhout- Printhagenstraat no 12;  Houten muurkruis.

===========================================================================================================================================

    

        16- Genhout-Printhagenstraat;  Dakpannenkruis dat vermoedelijk ons herinnert aan de oorlog 1940-1945.

===========================================================================================================================================

      

     17-Genhout-Putbroekerweg: Het verplaatste kruis van de Klein Genhouterweg foto no 08. Het kruis werd in 2016 weer vernield. Na reparatie van
     Wiel Erven is het kruis verplaatst in de tuin van de woning aan de Putbroekerweg.

 ==========================================================================================================================================

    

     18- Genhout- ???: Onbekend kruis.

=================================================================================================================================================================

        

       19- Genhout- Groot Genhout- Prinhagen 2A:  Gietijzeren kruis op de binnenplaats van de boerderij Printhagen 2A.
       TekstL Dich bis miene ingel.  Type dr. Egelie I I A b 6.2

=============================================================================================================================================================

        

       20- Genhout- Groot Genhouterstraat 66:  Gietijzeren kruis op de hoek van de boerderij in de Groot Genhouterstraat 66.
       Soort gelijk kruis straat er te Sint Geertruid en is van het type Egelie: I I B b 7.

=====================================================================================================================================================

        

     21- Groot Genhout- Groot Genhouterstraat no 77:  Aan de zijmuur van het woonhuis no 77 hangen 11 aparte kruisjes met corpus. Zeer Apart.

===========================================================================================================================================

       

    

     22- Genhout- Manegeweg: Bij een klein landbouw museum staat dit gietijzeren kruis.

===============================================================================================================================================================

         

          

            

        30- Genhout- Groot Genhouterstraat;  Kleine wegkapel die in 1936 gebouwd werd door de aannemer Gil en Sef Bogman uit Genhout.
        De initiatiefnemers waren de heren Sjo Voncken, Zef Stassen en Pierre Goossens. In een nis staat een beeldje van St. Hubertus.
        Op het altaar staat een H. Hartbeeld. De kapel werd in 2001 gerestaureerd door de buurt Gebösjelke.

       geg. Veldkruus:  De Hubertuskapel is gebouwd in 1936;  de 22 m2 grond werd voor 50 gulden gekocht van Nic Vonken.  Initiatiefnemers: Sjo Voncken, Zef Stassen
       Pierre Goossens.  Gebouwd door Gil en Sef Bogman uit Genhout.  Restauratie in 2001-2002 door buurt Gebösjelke.
       Reactie Broeder Lambertus uit Mamelis:  Er staat duidelijk een H. Hartbeeld afgebeeld, al zal het kleine beeldje buiten een H. Hubertus zijn.

==========================================================================================================================================