Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Eijsden-Margraten

Welsden-'t Rooth

        Groot Welsden (Limburgs: Groet Welsde)  is een buurtschap op het plateau van Margraten ten noorden van het dorp Margraten
               in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg.  Tot 31 december 2010 maakte de buurschap deel uit
               van de gemeente Margraten. De buurtschap telde in 2003 160 inwoners.
               De oorspronkelijke naam was  Welpdal of Welpsdal.  Groot Welsden bestaat uit een hoog en laag gedeelte.

               't Rooth (Limburgs: 't Roet)  is een buurtschap op het Plateau van Margraten ten noordoosten van het dorp Cadier en Keer in de gemeente
               Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg.  Tot 31 december 2010 maakte het dorp deel uit van de gemeente Margraten.
               De buurtschap, die groter is geweest, bestaat no uit een vijftiental huizen, aan n straat die ook 't Rooth heet.
               Ten westen van 't Rooth ligt sinds 1954 een grote mergelgroeve, de Groeve 't Rooth. Ten behoeve van de mergelwinning is het deel van het
               dorpje ten westen van de Keunestraat, de weg van Cadier en Keer naar Gasthuis, afgebroken.
               (Bron: Wikipedia)

==============================================================================================================================================

        

       

         

        

       01- Welsden-Groot Welsden-Groot Welsderweg:
       Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Kruis is afkomstig van een begraafplaats.
       In okt./nov. 1989 geplaatst door Pierre van Proemeren en Sjeng Lemmens en  Mart Huls.
      Voet van het kruis is gemetseld door Pierre van Proemeren. Bomen geschonken door Boomkwekerij Frijns uit Groot Welsden.
      Type Egelie: I A a 1.3.

      23-6-1991-Bindels:  Op een 50cm. grote bakstenen sokkel een blok hardsteen, hierop een 1,40m. groot smeedijzeren kruis met corpus.
      Geen INRI en Bloemenperk.
       

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

           

       

       02- Welsden-Groot Welsden-Putweg:
       Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Dit kruis is +/- 30-9-1993 door P Steyns herplaatst nadat het door de geheime zandstraler
       (dhr. W. Erven uit Kunrade ) was hersteld.
      Het was in div. stukken gebroken. Onderhoud: St. K. & K. En dhr. P. Steyns Groot Welsden no 7.  Type Egelie: I I A b 1.

       2-8-1981-Bindels:  Betonnen voetstuk waarop mooi gietijzeren kruis met ingegoten corpus, geen INRI.
       Kruis gebroken, en met bouten aan elkaar vastgezet.
Aangeplant met tuja's en bloemen.
      
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

                     

         

       03- Welsden-Groot Welsden-Eikersteeg: 
       Gietijzeren wegkruis met loden corpus. kruis is in 1987/1988 gerestaureerd en op betonnen sokkel geplaatst.

       Restauratie: Mart Huls en Pierre Proemeren.  Onderhoud: St. K. & K. afd. Margraten. Type Egelie: I B b 2.

       2-8-1981-Bindels:  Zeer oud gietijzeren kruis onder twee lindebomen. Kruis gebroken, met plaat vatgezet.  Zeer typisch corpus.
     
 11-11-1984-Bindels:  Nieuwe opname. Kruis heeft onderhoudsbeurt ondergaan. Het ziet nu fleurig uit, zeker op deze donkere plaats.
       Dit zou het enige type van dit exemplaar zijn zover dit bekend is.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

            

          

       04- Welsden- Groot Welsden-Putberg:
       
Gietijzeren kruis met God onze Vader in het centrum engelen kopjes.
       In de schacht een afbeelding van Maria Hemelvaart. Onderhoud: fam. M. Schlenter, de bewoners van het pand.
 
       Kruis is geplaatst door Maria Sluijsmans, de vroegere bewoonster van het pand. Type Egelie: I I I B b 2.

     

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

    

       05- Welsden- Groot Welsden no 96.
       Gietijzeren kruis in muur nis met gietijzeren corpus.I nitialen MA-Am of Ma door elkaar heen. W. Walstra. groot Welsden no 96 de bewoner van het
pand.
       Type Egelie: I I I A a 3.2.

       9-3-1986-Bindels:  In de zijgevel van dit pand is een nis waarin een +/- 70cm. groot gietijzeren kruis met corpus en INRI.
       

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       06- Welsden- Groot Welsden no 46:  Gietijzeren kruis op de binnenhof van deze voormalige boerderij.
      

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

           

       

       07-Welsden- Groot Welsden-Kerkesteeg: 
       Groot houten kruis met houten corpus. Let vooral op de scheve  houding van het corpus, zeer uniek.
       Het kruis is uitgevoerd met zadeldak. Kruis is in 1986 door Jan Scheepers gerestaureerd en word onderhouden door de Jonkheid.
       Het corpus is vervaardigd door kunstenaar Weerts uit Maastricht en stelt de lijdende en van pijn kronkelende Christus voor.
       Het kruis is geplaatst voor de behouden terugkeer van onze jongens uit Nederlands-Oost Indi.  Het kruis is geplaatst na 1946.

       9-3-1986-Bindels:  Alhier staat een transformatorhuisje op een driehoekig plantsoen. 
 
      Onder een boom, tussen enkele heesters staat een +/- 3m. hoog zwaar houten  kruis met zware kap en schild. 
       Op het kruis hangt een hout gesneden +/- 70cm. groot corpus.  Op de uiterste punt van de lendendoek links staan uitgesneden de letters
       J. W.  Het geheel ziet er prachtig uit.
     
 10-4-1986-Bindels:  Het kruis is door de inwoners van Groot -Welsden geplaatst uit dank voor de behouden terugkeer van hun zonen uit de gevechten
        in Ned. Indi.  Het corpus vervaardigde kunstenaar Weerts.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

                 

       

       08- Welsden- Groot Welsden-Musschenput:  Smeedijzeren wegkruis met loden corpus.
       Tekst: 1853 Me mot slivenhier der tied geeve. Het kruis is uitgevoerd met bloedstraal in rechter zij en een kelk die het bloed opvangt.
       Een doodshoofd siert het onderste stuk van het kruis.

       Het kruis is in 1992 gerestaureerd door Jan Scheepers en herplaatst op 12-9-1992 door Jan en Jules Scheepers.
       Bij restauratie werkzaamheden kwamen de volgende initialen vrij nl. D.V. en P. S. en 1853. Van dhr.Schreurs is bekend dat de letters
        D.V. en P.S. waarschijnlijk  zijn van Dominicus  Vaessen en Petrus Schreurs, zijn grootvader. Onderhoud: St. K. & K te Margraten.
      

       Groot Welsden-Musschenput:  Tekst op het kruis: 
1853 Me mot slivenier der tied geeve.

       9-3-1986-Bindels:  Alhier staat onder een groepje bomen een +/- 2,20m. hoog smeedijzeren kruis.  Het heeft als voetstuk een zware kei. 
       Het kruis heeft matige  versieringen en een doodshoofd op de schacht. 
      Op het kruis zit een klein corpus.  Uit de rechterzijde van het corpus steekt in een boog een ijzeren stang welke
       verder een verdikking ondergaat, welke steunt op een ijzeren staaf.
       Met wat fantasie zou men kunnen denken aan een bloedstraal die in een kelk terechtkomt.


====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

         

       

               

        09- Welsden- Groot Welsden Verl. Achterbergweg:  Gietijzeren kruis. Initialen A.P.N. met kruisje.  Type Egelie: I A a 1.3   
       Tekst: Leven Hierke, Bedankt dat veur dizze groond moage bewirke.
 
     
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       10- Welsden-Groot Welsden:   Kruisje op Hekwerk.     
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       

       

        15- Welsden- Klein Welsden: 
        Houten veldkruis met gietijzeren corpus. In 1985 opgericht ter vervanging van
       een in het verleden verdwenen kruis, door de toenmalige stichting klein Margraten. Omdat ter
       plaatse de bronkprocessie keert, is het als processiekruis gedoopt. In juni 1985 door kapl.
       Janssen ingezegend. Het vernieuwde kruis is in 2003 geplaatst door de St. K. & K. Margraten.
 

         9-3-1986-Bindels:  Op de hoek van een landbouwterrein en het parkeerterrein van het bedrijf is door de
       Stichting kruisen en Kapellen dit kruis geplaatst en door Kapelaan
Janssen ingezegend.
     
 Het is een houten kruis van +/- 1,60m. hoog met houten kap.  Op dit houten kruis zit een metalen kruisje met ornamentjes aan de uiteinden een

      
metalen corpus en INRI.
   
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      16- Welsden- Klein Welsden:  Op een hek staat dit kleine ijzeren kruisje.               
       

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

         

        

         17- Welsden-Klein Welsden-Achterbergweg;  Houten kruis hier aan de Achterbergweg.
         Voorheen stond hier ook al een houtenkruis dat afkomstig was van het graf van de vrouw van Sjaak
         Bessems. Later plaatste de werkgroep van de St. Kruisen en kapellen uit Margraten dit houten kruis.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

       18- Welsden-Zangerijweg:  Klein smeedijzeren kruisje van profielstaal zonder corpus.

==============================================================================================================================================================================================

           

       

         

           

       

        20- Het Rooth-Harenweg:  Houten veldkruis met gietijzeren corpus. het kruis is vervaardigd door J. Lemmens, Eijkerstraat 55.
       Geplaatst door Mart Huls en P. v. Proemeren. Het staat tegen een oude lindeboom met bloemperk.
        In het bovenste gedeelte van het kruis is een
afbeelding van O.L.V. Sterre der Zee.
       Kruis is in het najaar van 2003 vernieuwd. Het kruis van afbeelding 20-1979-01 vr 1979.

       In het najaar van 2003 werd het kruis vernieuwd door de werkgroep van de St. K. & K. afd. Margraten en van een nieuw sokkel voorzien.

       Deze werd gemaakt door Pierre Royen. Het kruis is voorzien van een zadeldak en rugwand.

      9-3-1986-Bindels:  Op dit kruispunt staat een zeer hoge en zware lindeboom.
      Onder de boom staat in een betonnen voetstuk een +/- 2m. hoog houten kruis waarop

     
een klein houten kruis met metalen corpus, geen INRI.  Het kruis is met een metaalbeugel aan de boom vastgezet.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

           

            

           

        21- Het Rooth-Keunestraat: Betonnen kruis, zilverkleurig geverfd met corpus van legering van lood en tin.  Goudkleurig geverfd. Tekst: INRI.
        Onderhoud: St. K. & K. afd. Margraten.

        11-9-1978-Bindels:  Verzilverd betonnen voet waarop betonnen kruis met corpus en INRI.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

       

       22- Het Rooth-Keunestraat:  Betonnen kruis met steentjes van Mozaek en corpus van gietijzer. 
       Tekst: ter herinnering aan vertrek van Eerw. Pater Coolen 1-9-1940. Het is een Memoriekruis. Werd in 1940 door de fam. van pater Coolen opgericht ter
       nagedachtenis  van diens vertrek naar de Missie in Afrika (Goudkust). Door de W.O. Twee is hij wel vertrokken.

      19-11-1978- Bindels:  Groot betonnen kruis met corpus.  Tekst op de marmeren plaat:  Ter herinnering aan het vertrek van eerw. Pater J. Coolen 1-9-1940.
      8/61980 heden gezien dat marmeren plaat weg is.


============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       23- Het Rooth-Kapel:   Aan de zijgevel van de Mariakapel in het Rooth hangt dit kruisje met houten corpus 

 ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================<

     

      24- Het Rooth:  Onbekend.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

         

         

         

       

     30- Het Rooth-Keunestraat- Mariakapel.
       
De kapel werd in 1970 gebouwd. Ter gelegenheid van de eerste steenlegging plaatsten de inwoners van 't Rooth op zaterdag 3 april 1970 een feesttent.
       De dag erna werd in de tent een H.Mis opgedragen, opgeluisterd door het kinderkoor de Lentebloempjes uit Margraten.
       's Middags werd door burgemeester Kuijpers van de toenmalige gemeente Margraten middels het doorknippen van een lint het bouwterrein vrijgemaakt.
       Aansluitend vond de eerste steenlegging plaats door pater Coolen - de enige priesterzoon van 't Rooth  - en pastoor Wolfs van de parochie Cadier en Keer.
       De festiviteiten brachten inclusief giften bijna 4500 gulden op. Op zaterdag 15 augustus 1970 (Maria Hemelvaart) werd mgr. E. Beel, hulpbisschop
       van  Roermond, begroet bij het kruis van pater Coolen. Guido Schreurs bood de bisschop een krotwsj aan en de bruidjes Maria Bessems en Ingrid Molin
      spraken de bisschop toe. In stoet trok men naar de kapel, voorafgegaan door ruiters uit Cadier en Keer, de schutterij van Margraten, de Lentebloempjes,
       de harmonie uit Bemelen, het bestuur van de Vriendenkring, de Suisse, bruidjes en de bisschop met gevolg. 
      Tijdens de eucharistieviering met als voorganger de bisschop,  geassisteerd door pastoor Wolfs, vond na de preek de inwijding van de kapel plaats
      en de zegening   van het beeld  O.L. Vrouw Sterre der Zee.
     Het kerkelijk zangkoor Jubilate Deo en de Lentebloempjes luisterden de plechtigheid muzikaal op.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

   31- Welsden-Groot Welsden-Hareweg:   Op een mergelstenenmuur een Mariabeeldje

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================