Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Eijsden-Margraten

Termaar

          Termaar is een buurtschap van Margraten in de gemeente Eijsde-Margraten. Tot 31 december 2010 maakte het dorp deel uit van de gemeente
          Margraten. Het ligt lager dan het plateau van Zuid-Limburg. Langs de weg staan verschillende oude boerderijen en vakwerkhuizen.
          Midden in het gehucht bevindt zich De Bauerkoel, een drinkpoel voor het vee. Daarnaast staat een overdekte waterput en een wegkruis op een
          lindeboom. Het woorddeel koel verwijst ook weer naar het lager liggen dan het plateau. Rondom deze poel staan verschillende oude boerderijen.
          (Bron:  Wikipedia)

===============================================================================================================================================

      

        01-Termaar-Dobbelsteinstraat:  Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus en tekstbordje. Kruis is op 28-9-1985 geplaatst.
        50 jaren geleden stond hier een houten kruis dat vervangen werd door dit smeedijzeren kruis. Het werd door pastoor Claessens ingezegend. 

       Termaar:  
Tekst bordje: 
Aanziet het kruis. Aanbid het niet. Aanbid de Heer. Dien gij hier ziet.28-9-1985.
      

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

      

        

       02-Termaar-Generaal Hof:  Houten wegkruis met een corpus van gebakken klei. Tekst: Heer houd  ons bijeen. Het is een Memorikruis.
       Kruis is gemaakt door dhr. R. Roex uit Reijmerstok en geplaatst door fer Hartmans uit Reijmerstok, als herinnering aan zijn oom Jef Hartmans uit Termaar.

       Het kruis is geplaatst op de dag v/d 20 jaardienst van Jef Hartmans en betaald van de opbrengst  van oud ijzer.

       Voorheen hing er een kruis aan een boom, die nabij stond of in het tegenoverliggend weiland.
     

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

         

      

        

        

       03- Termaar-Eijsdenerweg-Bannetterweg:  Houten weg- of veldkruis met gietijzeren corpus. 
       Tekst: Gaank mèr wiejer en maak andere bliejer.     Tot 1986 stond er een wit geverfd kruis dat wegens verrotting
door het huidige is vervangen.
       Dat kruis had een zadeldak en rugwand. Onderhoud: St. K. & K.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

        

      

      

       04- Termaar-Bauerkoel:  Gietijzeren wegkruis met corpus van gietijzer. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       Een engel aan de voet met stralen bundels rond het crucifix en aan de uiteinden op de kruisbalken zijn lelies aangebracht.

       Het kruis hangt tegen een grote Lindeboom. Onderhoud:  Buurtvereniging Termaar. Type Egelie: I I A b 6.2.

      25-9-1977-Bindels:  Zeer oud gietijzeren kruis tegen stam van een lindeboom.
      

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

             

         

       05- Termaar-De Golling:Hardstenen kruis ter herinnering aan twee Bokkenrijders nl. Antoon Overkorn en Leonard Eyssen die hier
         op 6 nov 1776 opgehangen werden. Zij hadden de kerk in Margraten overvallen maar werden gearresteerd en hier aan de galg opgehangen.
         Daarom  heet deze plek ook De Golling wat galg betekend.

        Bokkerijderskruis te Termaar-Margraten.
        In het prachtig wandel gebied rond de Margratense gehuchten Termaar, Bruisterbosch en Honthem waar het heerlijk toeven is vinden we
        diversen soorten kruisen.  Kruisen ook in diverse uitvoeringen en opschriften, zoals
        "Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer, dien gij hier ziet".  of "Onder Gods hoede, komt alles ten goede". 
         Maar ook met een enkel simpel zinnetje als "Ouch veur diech". Het zijn stuk voor stuk pronkstukjes die ons herinneren aan het rijke roomse leven.
        Galgkruis.
       
 Er staat ook ergens een kruis dat herinnert aan de plaats waar ooit een galg heeft gestaan op de Golling te  Termaar-Margraten,
        langs een veldweg die ons naar  Banholt voert.
        Bij uitstek een plek waar de rechtelijke macht in het verleden de galg neerzette, zo ver mogelijk buiten het dorp.
        Het kruis op deze plek draagt als opschrif: " Anthoon Overkorn, Leonard Eijssen, 6 november 1776".
       
De tekst bevestigd dat het inderdaad het galgkruis is.
        Anthoon Overkorn en Leonard Eijssen zijn hier op die bewuste novemberdag op last van de Schepenbank opgehangen.
        Ze maakten deel uit van de beruchte Bokkerijdersbende, die tussen 1730 en 1775 Limburg onveilig maakte.
       
        Inbraken.
        
Zij werden beschuldigd van een inbraak in de pastorie van Margraten en diverse andere inbraken.
        De inbraak in de pastorie werd verijdeld doordat de pastoor de  inbrekers betrapte en vervolgens de kerkklokken luidde.
        Het tweetal werd door een deel van de bevolking, gealarmeerd door het ongebruikelijke klokkengelui,
        achtervolgd en ingerekend. Ze ontkenden ook maar iets met de Bokkenrijders te maken te hebben,
        maar daar wisten de gezagdragers in die tijd wel raad mee.
        De verdachten werden zo lang gefolterd dat ze uiteindelijk toegaven lid te zijn van de bende,
        die in deze streek brandstichtte en het vooral gemunt had op grote boerderijen en kerken.
       
        Kerkelijke overheid.
        De geestelijke gezagsdragers stonden deze folteringen toe, vooral uit eigen belang. Immers, de kerken waren in die tijd puisant rijk en
        die rijkdommen moesten  koste wat kost beschermd worden.
        Ook Overkorn en Eijssen hielden lang stand tegenover hun folteraars, maar gingen uiteindelijk door de knieën.
        Zij werden veroordeeld tot de galg. Een grote menigte was verplicht getuige van deze executie; de lichamen van het tweetal bleven nog dagen lang      
        tentoongesteld als afschrikwekkend voorbeeld.
        De plek waar nu het kruis staat is in tegenstelling tot de galg in die novembermaand in 1776 allesbehalve
        afschrikwekkend. Zo ver je kunt kijken strekken de glooiende landerijen zich uit over Zuid-Limburgse land.
        Met aan de horizon als herkenningspunt de grote rechthoekige toren van Limburgs grootste monument;
        de Amerikaanse militaire begraafplaats waar meer dan  achtduizend Amerikaanse militairen begraven liggen.
       
Boek:  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Einde van twee 'Bokkenrijders'.  de Limburger- Stefan Gillissen.
        Antoon Overkorn, Leonard Eijssen. 6 november 1776.
       
Meer staat niet op het kruis dat herinnert aan een veelbesproken periode in de Limburgse geschiedenis. 
        De Galling, wordt de plek genoemd. De galg.
        Het loopt tegen het einde van het jaar als de kerkklokken van margraten luiden.  In het dorp wordt raar opgekeken.  Brand?
        Een dode?  Snel blijkt dat onverlaten
hebben ingebroken in de pastorie.  'Bokkenrijders', wordt al snel gezegd.
    
   De achttiende eeuw staat grotendeels in het teken van die (mogelijke fictieve) bende.
        Het volk leeft in extreme armoede terwijl landeigenaren, kerk en staat puissant rijk zijn. 
        Het ongenoegen en de eeuwigdurende honger van het volk leiden tot roof  en diefstal.
        De kerk, uit angst de macht te verliezen, maakt gewag van een bende die zich op bokken door de lucht verplaatst.
        Die dienen Dienaren van de duivel...
        bestreden te worden.  Zo kan het dat bij Margraten vrome dorpelingen op zoek gaan naar de onverlaten die 'hun' pastorie beroofden. 
        Overkoorn en Eijssen  worden snel opgepakt en bekennen pas na langdurende foltering.
       Ze worden in de buurt van Bruisterbosch opgehangen.  Dagen later zijn hun lichamen nog steeds
       niet geborgen, als waarschuwing.  En dat terwijl het maar de vraag is of ze ooit iets met de inbraak te maken hebben gehad.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

           

       06- Termaar-Tweesprong  Provincialeweg:  Smeedijzeren wegkruis met Bronzen corpus.   Onderhoud: Fr. v. Laar.

       25-9-1977-Bindels:  Smeedijzeren kruis tegen talud met bloemperk.
    

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

           

      

       07- Termaar-Hoek Drekstèègske:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Aan de voet van het kruis staat een engel met zwaard afgebeeld. 
       In de kruising engelenkopjes van waaruit een stralenkrans vertrekt. Onderhoud; Fam Sluijsmans. Type Egelie: I I I B b 8.
    

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

           

         

          

          

        08- Termaar-Generaal Hof:
        
Gietijzeren weg- of veldkruis. I.p.v. een crucifix het hoofd van God de Vader en 7 engelenkopjes.
        Het is geplaatst tegen een lindeboom. Onderhoud: dhr. F. van Laar,  Termaar 102. Type Egelie: I I I B b 2.
 

       2-11-1986-Bindels Op dit kruispunt staat een zware lindeboom waaronder een bank.
     
 Hiertussen staat een gietijzeren kruis met op het centrum een afbeelding van
   
   God de Vader, en een Maria figuur in de kruisboom
Aan de uiteinden van de kruisbalk
       twee engelenkopjes en boven aan de kruisboom drie engelenkopjes.

      

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

             

             

       09-Termaar-Generaal Hof: Gietijzeren weg- of veldkruis. Tekst: Onder Gods hoede komt alles ten goede.
       Deze tekst staat op een hardstenen sokkel. Geplaatst door Fer Hartmans uit Reijmerstok in  2002. Onderhoud: Fer. Hartmans.
       Vroeger hing hier een houten kruisje zie foto 09C.

       1-2-1987-Bindels:  Alhier hangt op een zeer oude es een 60cm. groot houten kruis.  De maker heeft getracht er een sierlijk model aan te geven
      Het kleine corpus op diverse plaatsen gebroken.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

          

           

          

        10- Termaar-Genhof:  Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Tekst op het bordje: Auch veur dich.
       De stichting Veldeke uit Maastricht heeft begin 1989 verzocht op de onderhevige plek een eigen kruis te mogen neerzetten en te onderhouden.
 
       Het kruis is in de zomer van 1989 geplaatst en op 19 juni 1989 ingezegend door pastoor Claessens. Type Egelie: I I b 12.
 Kruis is vervallen. 
       10-1997-01Huls- Termaar-Genhof:
  Gietijzeren kruis. Tekst: Auch veur dich. Kruis is in de jaren 2003 geplaatst ter vervanging van kruis no 12.

       25-9-1977-Bindels:  Gietijzeren kruis met corpus te midden van een bloemperk onder 2 dennen.
   

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

        

            

        11- Termaar-Sterre der Zeestraat:  Smeedijzere wegkruis met ijzeren corpus. kruis heeft een stralenkrans en een plaatje zonder opschrift.   
       Tekst op het tekstplaatje INRI. Onderhoud: fam. van Laar die in het achterliggend vakwerkhuis woont.

       9-3-1986-Bindels:  Alhier staat op de hoek van een doodlopende weg in de haag van een tuin een gietijzeren kruis met corpus.
        Onder aan de schacht een aartsengel  figuur.  Het kruis staat in een betonnen voetstuk.
        In de tuin achter het kruis twee in een model geknipte buxus.  

     

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

          

      

    

        12- Termaar-Linkstraat:  Wegkruis van smeedijzer en voorzien van een gietijzeren corpus.
        Dit kruis is door Fr. van Laar, Termaar 102 in de omgeving gevonden en samen met enkele inwoners van Termaar ter plaatse neergezet.

        11-10-1981-Bindels:  +/- 1,80m. hoog smeedijzeren kruis met corpus, geen INRI.  Zeer waarschijnlijk pas geplaatst, zie betonnen voet.  Mooi Corpus.
      

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

        13- Termaar-Prov.weg:  Houten kruis uit +/- 1972. Corpus is afkomstig van een grafkruis van een paters van Hoogcruts. Tekst: IHS.
      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        14- Termaar no 14:  Op  de binnenhof van de boerderij Termaar no 14 hangt dit houten kruisje.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        15- Termaar no 14:  Op de binnenhof van de boerderij Termaar no 14 staat dit gietijzeren kruis. Dit is het oude kruis dat tot 1996 stond op de weg van
        Generaal Hof te Termaar.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        
          

           

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        Wie helpt; Waar en wanneer stonden deze kruisen no 16-17 in Margraten-Termaar?  

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

           

                  

         

        

       30- Termaar- Mariakapel.  Mergelstenen kapel met een spitsbogige toegang, afgesloten door een ijzeren hek en beschermd door plexiglas.
       De kapel werd ingezegend in 1962 en gewijd aan O.L. Vrouw, Sterre der Zee. De kapel heeft een met leien gedekt, flauw hellend zadeldak
       Men bereikt de kapel via brede, hardstenen trappen. Op de gevel staat een kruis.
      Op een mergelconsole staat tegen de achterwand een beeld van Maria met Kind,
      omgeven door een van lampen voorzien stralenbundel. Achter het beeld hangt een roodfluwelen gordijn. 
      De gotiserende vensteropeningen hebben groene,   ruitvormige glas-in-loodraampjes.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================