Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Eijsden-Margraten

Rijckholt

         RRijckholt (Limburgs: Riêkelt)  is een kerkdorp in de Nederlands-Limburgse gemeente Eijsden-Margraten, dat in 2005 ongeveer 700 inwoners telde.
            Rijckholt ontstond  in de vroege middeleeuwen en was vanaf de 12e eeuw een Vrije Rijksheerlijkheid en vanaf de 16e eeuw tot 1794 een
            Rijksbaronie. Daarna werd het een zelfstandige gemeente, tot het op 1 januari opging in de gemeente Gronsveld.
            In 1982 werd Gronsveld samengevoegd met de gemeente Eijsden. Vanaf 1 januarie 2011 is het een onderdeel van de gemeente Eijsden-Margraten.
            In de 19e eeuw ontwikkelde Rijckholt zich tot een Straadorp langs de Hoofdweg Maastricht-Luik.

            (Bron: Wikipedia)

============================================================================================================================================     

        

   

       01- Rijckholt-Rijksweg-Dominikanenstraat-Kerkhof:  Centraal kerkhofkruis op het kerkhof van het Dominikaner klooster. Tekst: INRI.
    

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       02- Rijckholt-Rijksweg-Dominikanenstraat:  Muurkruis op de kerkmuur aan de kerkhofzijde.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

           

      

       03- Rijckholt-Rijksweg-Het Greuntsje:  Het kruis van 't Greuntsje is begin mei 2006 geplaatst en op maandag 6 mei ingezegend door
       pastoor Niedere tijdens de Kruisprocessie. het kruis is door
vrijwilligers geplaatst. Type Egelie: I I I A b 4.
      

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

           

    

       04- Rijckholt-Voerenweg-Kloosterweg:  Voorheen stond hier een smeedijzeren kruis (1842).
       Frans Dohmen (timmerman van doodskisten) en eigenaar maakte hierna een nieuw houten kruis. 
       Dit houten kruis is gemaakt door Corné Dohmen en Leo Frambach en is in 1980 geplaatst. Het kruis werd in 1999 vervangen.

      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       06- Rijckholt-Voerenweg:  Moordkruis dat herplaatst is in sept. 1984. Jonkheer Lambert Kasper werd hier vermoord op 13 juni 1732, 26 jaar oud.
       Eigenaar en beheer: gem. Eijsden-Margraten.  Het is een kruis van Naamse steen.
 Zie ook in Mesch.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

             

       07- Rijckholt-Voerenweg-Romboutsweg:  Smeedijzeren wegkruis dat hier aan een boom bevestigd is.
       De Julianaboom, geplant op 30 april 1905 bij de geboorte van Princes Juliana. Omstreeks 1685 stond hier een klein kapelletje.
       Onderhoud: De Buurtbewoners.
      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       08- Rijckholt-Voerenweg-Sint Geertruiderweg:  Dit boomkruis werd in 1990 vernield en weer gerestaureerd door de fam. Loyens.
       
Het gerestaureerde kruis van afbeelding no 08-2011-01  Kruis is thans voorzien van een gietijzeren corpus.

    

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

                             

       09- Rijckholt-Kasteelstraat-Hogeweg:  Betonnenkruis met mosaïek uitgevoerd. Op het kruis zit een houten onderkruis met corpus.

       Toelichting:  Tot begin van de jaren ‘70 was hier een viersprong, maar met de aanleg van de autoweg is de landweg komen te vervallen en staat het kruis nu dus op een driesprong.
       Op een
kaart uit 1935 staat hier al een kruis aangegeven.
       Direct na de tweede wereldoorlog is op initiatief van een aantal jongelui uit Rijckholt het oude vervallen ijzeren kruis vervangen door het huidige.
       Het is een opvallend exemplaar dat je niet vaak ziet. Voor zover bekend staat enkel in Cadier & Keer in de Dorpstraat bij ‘ De Pastory’ nog een vergelijkbaar kruis.

       Het wegkruis in Rijckholt is gemaakt van beton en daarna gecementeerd. Aan de voorkant zijn er fraaie scherven (sjelvere) van porselein en glazen knikkers in verwerkt.

     
 Er is destijds een houten kruisje in geplaatst met een bronskleurig corpus. Met witte kiezelsteentjes zijn er de woorden INRI en JEZUS MIJN HEIL in gelegd.
    
  In ruil voor boter kwam men aan de destijds schaarse materialen. De porseleinscherven zijn afkomstig van porseleinfabriek Mosa uit Maastricht.
     
 De boter is destijds afgestaan door de gezusters Aarts.
       Als initiatiefnemers van destijds worden genoemd de Rijckholtse jongelui Chel Aarts, Ber Houten en Jef Peeters.

      
Waarschijnlijk werd het kruis geplaatst uit dankbaarheid voor het feit dat de oorlog voorbij was; in dat geval is hier dus sprake van een zogenaamd ‘dankbaarheidskruis’.
       Bron: Leon Olislagers, Stichting Grueles

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       10- Rijckholt-Kerkhof klooster: Centraal kerkhofkruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       11- Rijckholt- 't Brandwegske no 10A-Voerenweg:   Oud Naamse stenen kruis. Rond 1990 verdween dit kruis tijdens werkzaamheden aan de weg.
        In 2005 dook dit oude wegkruis weer op tijdens hernieuwde werkzaamheden in de buurt. 

        Het kruis stamt vermoedelijk uit de Franse tijd (1794-1813).Op zaterdag 18 november 2006 is dit wegkruis in de nabijheid van de oorspronkelijke

        
plek weer in ere hersteld.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       12- Rijckholt-Vuursteenstraat no 11:  Houten gevel huiskruis aan het woonhuis van de familie Chris Steeghs.
      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       13- Rijckholt-Rijksweg 215:   Apart gietijzeren kruis in de tuin van de familie Schrijnemaekers-Bruno.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       14- Rijcholt-Vandelsweg-Kruisweg:  Het kruis in 't Vaonzel staat hier al enige eeuwen.
       Vroeger stond hier in de nabijheid een galg.  Het is een eenvoudig smeedijzeren kruis met een gietijzeren corpus.  Eigenaar en beheer: fam. Dohmen.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       15- Rijckholt-Voerenweg-Begraafplaats:  Centraal kerkhofkruis.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

           

        16-Rijckholt-Voerenweg-Maarlanderweg:  Smeedijzeren weg of hagelkruis. Eigenaar: onbekend. 
        Beheer:Frans Dohmen. Het kruis aan het Gölleboonder wordt al vermeld in 1901.
 Tekst: Geef ons de vrede.
   
    
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     17- Rijckholt- Voerenweg:  Klein boomkruisje.

=========================================================================================================================================================================================================

        

     18- Rijckholt- Voerenweg:  Langs de Voerenweg op een oude spoorbiels hangt dit kleine houten kruisje.

==============================================================================================================================================

         

      19- Rijckholt-Voerenweg:  Houten kruis tegen boom.  Chris Steeghs schrijft hierover
       Dit is het derde kruis wat hier hangt, zijn steeds na korte tijd verdwenen,  de achtergrond waarom dit kruis hier hangt ken ik niet.

===================================================================================================================================================================================================

        

       

        

      

        30-Rijckholt-Voerenweg:  Mariakapel van O.L. vrouw van Toevlucht. De kapel werd gebouwd in 1960 naar aanleiding van het 75 jarige aanwezigheid
        van de  Dominicanen in Gronsveld.   Het beeld is vervaardigd door Jac Maris.

      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        31- Rijckholt-Rijksweg no 186:   Kloosterkapel van de paters Dominikanen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    

       

    

       32- Rijckholt- Klooster: In 1882 vestigden de paters Dominicanen zich in Rijckholt en in 1912 de zuster Dominicanessen. 

=============================================================================================================================================

        

        

     33- Rijckholt- Lourdesgrot:

===========================================================================================================================================

     

     34- Rijckholt- Klein Mariakapelletje.

============================================================================================================================================