Laatst bijgewerkt:  14-10-2022  

Gemeente Eijsden-Margraten

Mheer

   Mheer (Limburgs: Maer)  is een dorp in Nederland Zuid-Limburg, net ten noorden van de Belgische grens. Er wonen circa 960 inwoners.
       Het dorp ligt ZO van het dorp Margraten en grenst in het Z en W aan België. Het dorp ligt verder Zo van de dorpen Sint Geertruid en
       Eckelrade. Het bezit een prachtig kasteel dat particulier landgoed is in Zuid-Limburg. Hier kan men terecht voor reüniën, recepties.
       trouwerijen, teambuilding en wijnproeverijen. Alles is ontstaan op een plateau tussen twee grote droogdal uitlopers, In de toekomst
       aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
       Bron: Wikipedia

==============================================================================================================================================

        

         

           

        

       01- Mheer-Banholtergrubbe-Duivenstraat:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Aan het voeteneind een afbeelding van een engelen figuur. 
      

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

        

          

          

                         

       02- Mheer-Dorpstraat:  Groot houten kruis met zadeldak en corpus.
       Geplaatst tegen het opkomend Nazi-dom in 1937. Het corpus is van een Italiaanse beeldhouwer die in Maastricht woonde.

       Kruisbalken zijn gemaakt door Alfons van Gerven. Ingezegend door Pastoor Welters. Het gehele kruis is in 2005 gerestaureerd.

       25-4-1982-Bindels:  Een +/- 4m. hoog kruis gemaakt van een stam, met een +/- 1,50m hoog uit hout gesneden corpus.  Boven het geheel een kap,
       en ernaast twee lantaarntjes.  Het huis is de Pastorie.
      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        

        

         

           

       03- Mheer-Dorpstraat:  Houten wegkruis met corpus. Tekst: Heer geef aan dit dorp Uw zegen, opdat iedereen hier gaat Uw wegen. 
       Onderhoud tot 1992: Mr. J. Willems. Het wegkruis  is in 1992 gerestaureerd door ir. Hans Beyer. Onderhoud: fam. Goessens.

       13-7-1977-Bindels:  Groot houten kruis met groot schild en metalen kap.  Corpus en INRI.  Geheel geplaatst tegen talud.
       Tekst:  HEER GEEF AAN DIT DORP UW ZEGEN OPDAT IEDEREEN GAAT UW WEGEN.
      

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       04- Mheer-Dorpstraat:  Houten kruisje op nok van woning als sluitstuk van boeiboord.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

       05- Mheer-Dorpstraat-Begraafplaats:  Houten kruis op het kerkhof. Onderhoud: Parochie Mheer.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       06- Mheer-Noorbeekerweg-Voerenstraat: Smeedijzeren wegkruis afkomstig van de zusters van het Arme Kindje Jezus.
       Het stond daar op het graf van een pater die rond de eeuw wisseling (1900) is begraven. Geplaatst 1-6-1990. Ingewijd 6-7-1991.
       Ondh: St. K. & K afd. Mheer.

       20-9-1992-Bindels:  Alhier staat een 1,80m. hoog kruis van mooi, zwaar smeedwerk.  Geen corpus en INRI. 
       Op het centrum een kruis, anker en hart met elkaar doorweven.  Het kruis staat in een betonnen voet.
    

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

          

         

        

        

       

       07- Mheer-Leemstraat-Duivenstraat:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus. Onder het corpus bevind zich een doodshoofd met
       met gekruiste beenderen. Tekst: 1890, Bid voor ons. Eigenaar en onderhoud: Peter Peters.

       22-11-1978-Bindels:  Oud houten kruis met zinken kap, corpus en INRI.  Op gebroken bordje de tekst: Bid voor ons.  Voor vakwerk boerderij.
       In kruisen in Limburg foto 40 uitgegeven in 1972 na die tijd moet een nieuw corpus zijn aangebracht.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

       08- Mheer- Manege Hendriks: Houten wegkruis met ijzeren corpus op het grondgebied van hoeve van wijlen Sjeng Hendriks.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       09- Mheer- Manege Hendriks: Stenen kruis boven poort van hoeve wijlen Sjeng Hendriks
       

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

           

         

       10- Mheer-Dorpstraat-Wienickerstraat:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.
        Op het bordje staat het jaartal 1871 geschilderd. Onderhoud: fam. Houben. Kruis is in 2006  vervangen door een smeedijzeren kruis.
 
       Midden jaren 90e is dit kruis vervangen door een smeedijzeren kruis. Het naamplaatje is verdwenen.

       22-11-1978-Bindels:  Op hardstenen voet staat een ijzeren houder waarop gietijzeren kruis is vastgezet.  Linker kruisbalk zoek.
    
  Groot bord met jaartal 1871.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

         

       

        

       11- Mheer-Dorpstraat-Papenweg:  Boomkruis met zadeldak. 
       Onderhoud: fam. Pasmans.
  Sinds 2013 hangt dit kruis aan de gevel van pand no 40 in de Dorpstraat doordat de boom verwijdert is.

       22-11-1978-Bindels:  Tegen stam nieuw houten schild met kap waarop metalen kruis met corpus en INRI erop.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

       

       12- Mheer-Rondelenstraat-Duivenstraat:  Houten gevelkruis omgeven door witte vliegermodel behuizing. Het corpus is van koper.
        Eigenaar: P. Senden. Onderhoud: P. Senden.  

       22-11-1978-Bindels:  Mooi beschilderd houten schild met kap waarop kruis met corpus.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

      

       14- Mheer-Stallestraat no 12:  Houten gevelkruis met zadeldak en corpus van hout.
       Plaatje met  de tekst: Bidt voor de arme zielen in het vagevier 1811.

       In 1988 gerestaureerd door H.Beyer uit Mheer in juni 1988, Onderhoud: fam. J. Borgerman, Stallesstraat no 12.

       9-4-1989-Bindels:  Tegen deze vakwerkwoning hangt een 1m. groot houten kruis met schild en kap. 
       Schild en kap zijn beschilderd met sterren.  Het zeer mooie
       corpus lijkt me zeer oud.  Aan de voet van de kruisboom, eindigende in een hartvorm, een geschilderde INRI. 
      Op het hart de tekst:  Bidt voor de arme zielen in het
    vagevuur 1812.  De vakwerkwoning is in restauratie.
      

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        

       15- Mheer-Stallesstraat no 32:  Houten gevelkruis met zadeldak. Afbeelding van zon en maan.

       9-4-1989-Bindels:  Tegen de schuur van vakwerkwoning hangt een vrij groot schild met kap.
       Op het schild en 60cm. groot houten kruis met een zeer mooi corpus.

      
De linkerhand mist door de schroef waarmee het corpus is vastgezet een paar vingers.
       Op het schild een afbeelding van zon en maan, en aan de onderkant van de kap 4 sterren.

      
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

         

       16- Mheer-Stallestraat no 34:  Gietijzeren wegkruis. Het hangt aan de gevel van het woonhuis van  de fam. J. Lanckoor.
       Het is uitgevoerd met een corpus en stralenkrans. Aan het voeteneind een afbeelding van een engel.

       Onderhoud: fam J. Lanckoor. Type Egelie: I I I A a 2

       9-4-1989-Bindels:  Tegen dit zeer mooie pand met hardstenen omlijsting rond de ramen hangt op +/- 2,80m. hoogte een mooi gietijzeren
       kruis met corpus.
       In het cirkelvormige einde van de kruisboom een engelenfiguur met gekruiste handen.  Het centrum is cirkelvormig met afbeelding van het
      apocalyptisch lam,
  liggend op een dichtgeslagen boek waaruit vier linten met zegels hangen.
       

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

      

       17- Mheer-Stallestraat-Stadshaag:
  Gietijzeren wegkruis op natuurstenen sokkel. In het hart van het kruis God onze Vader.

       Aan het voeteneind de afbeelding van Maria en de apostel Johannes. Type Egelie: I I I A b 4
.
       Tekst:
  O mens die hier gaat voorbij. En niet denkt aan mij. Hoe zal het met U gaan. Komt gij ten oordeel staan.

       9-4-1989-Bindels:  In de hoek van weillandeen betonnen sokkel 60-40 cm.
       Op deze sokkel een groot gietijzeren kruis met in het centrum een afbeelding van de

      
Goede Herder met staf.  Aan weerzijden van de kruisboom een vrouwenfiguur en in de kruisuiteinden een engelenkopje.
      

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        

        

       18- Mheer-Steegstraat no 15: Lindenhouten gevelkruis met houten corpus. Tekst: INRI.   In sept. 1988 geheel gerestaureerd door Hans Beyers.
        Eigenaar en onderhoud: J.Bendemacher.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       19- Mheer-Steegstraat:  Klein corpus aan het woonhuis no 15.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       

       20- Mheer-Steegstraat: Houten wegkruis met gietijzeren corpus. Onder het corpus bevindt zich een doodshoofd met gekruiste beenderen
       op de schacht.    Mr. J. Willems heeft dit kruis geplaatst  nadat hij het van een koster gekregen had.
       Na een opknapbeurt vond het de huidige bestemming.

       In juli 1993 is het gerestaureerd. Onderhoud vanaf 1962: Mr. J. Willems. Vanaf 1993 : St. K.&K.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        21- Mheer- Stadshaag:  Wie helpt, waar en wanneer hing dit kruis hier?      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

       22- Mheer- Op 't Hövelke no 19:  Bij zijn 40 st verjaardag plaatste dhr. Royen dit kruis aan de gevel zijn woonhuis.
      Het is gemaakt door een broer van dhr. Royen. Het werd in 1998 geplaatst omdat in nieuwe wijk totaal geen kruis of een ander teken van geloof
      aanwezig was.
    

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

           

        23- Mheer-Stallestraat-Wienickerstraat:   Houten kruis op de hoek van de Stallestraat-Wienickerstraat.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      25- Mheer-Steegstraat;  Gevelkruisje in muur nis. Tekst INRI.

=================================================================================================================================

    

     26- Mheer- Onbekend

==============================================================================================================================================================

      

    

         27- Mheer-Dorpstraat-kerkhof:  het praalgraf van de graaf van Mheer.

=======================================================================================================================================================

      

        

     28- Mheer- Noorbekerweg no 48:  Houten gevelkruisje bij huis  no 48 te Mheer.  Kruisje heeft een afdak en rugschild. Het bezit geen corpus.

===================================================================================================================================================================

         

     

      29- Mheer- Steegstraat no 23:  Gietijzeren kruis hier geplaatst in 2021 door dhr. William M. Wynja.
      Hij heeft het kruis gekocht op een veiling van oude spullen.  Na ee opknap beurt bij de plaatselijke smid en een coating behandeling bij
      de fa. Giesen in Heerlen, plaatste hij dit kruis hier bij zijn tuin.

===========================================================================================================================================================

           

           

        

      

      50-Mheer-Dorpstraat-Dorpstraat.  Maria kapel.
       De kapel ligt op een verhoging op de splitsing Dorpsstraat-Stallestraat in Mheer.De Mariakapel in Onder-Mheer is gebouwd in1950,
      niet ver van de plek waar een jaar eerder de oude kapel werd afgebroken.
      Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk.  Het plafond is gedekt met een blauw geschilderde schrootjes.

      De vloer is belegd met zwarte en witte tegels. Op een altaar met bakstenen steunen staan een fraai, keramisch Mariabeeld met Kind van

      
Charles Vos en twee  grote engelenbeelden.
     
Wikipedia

==============================================================================================================================================

        

         51- Mheer-Dorpstraat 2:  Mariakapel in de ingang van de kerk.  Het is een kapel van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, de meest vereerde
          Mariabeeltenis in parochiekerken in Limburg.  De engelen zullen geschilderd zijn door Sjef Hutschemakers.

          Geg. Veldkruus en Broeder Lambertus.

============================================================================================================================================================